flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Фінансова звітність

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2017

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2017

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2017

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 1 півріч 2018

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 1 півріч 2018

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 9 місяців 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 9 місяців 2018 року

Звіт про власний капітал 2017

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2017

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2018 рік

Фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) І квартал 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) І квартал 2019 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) І півріччя 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) І півріччя 2019 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за ІІІ квартал 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за ІІІ квартал 2019 року