flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки

Звітність судів містить вичерпну інформацію, зокрема розподілену за статтю та віком, що стосується розгляду справ у сфері протидії домашньому насильству. Крім того, що інформація міститься у звітності судів, вона розміщується додатково на веб-порталі "Судова влада України" у рубриці "Інше" розділу "Судова статистика" у підрубриці "Інформація про результати розгляду справ у сфері протидії домашньому насильству", зокрема:

Інформація оновлюється після кожного звітного періоду – щорічно (відповідно до наказу ДСА України від 23.06.2018 № 325 звітність судів формується за звітний період – рік), після завершення звітного періоду.

Крім того, з метою приведення даних звітності судів до індикаторів бази даних TransMONEE ДСА України внесені зміни до форми звітності № 1-к "Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження" та доповнено показниками "Кількість неповнолітніх свідків, які брали участь у судовому розгляді кримінального провадження", вік потерпілих (до 13 років;
14-17 років; від 18 років). Відображення цієї інформації передбачається у звіті за 2021 рік.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (далі – План дій).

Пунктом 2 зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України зобов’язано міністерства, інші державні органи, відповідальні за виконання плану дій, забезпечити: виконання плану дій у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством; внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю за виконанням зазначеного плану на єдиному веб-порталі електронного урядування; оприлюднення інформації про стан виконання плану дій за відповідний період на своїх офіційних веб-сайтах.

Згідно з пунктом 23 Плану дій ДСА України є відповідальною за виконання заходу щодо забезпечення процесуальних прав осіб з інвалідністю, зокрема щодо:

надання документів та інших матеріалів справи в електронному форматі;

забезпечення альтернативи для участі осіб з інвалідністю в судових засіданнях у разі недоступності приміщення суду;

використання формату легкого читання та інших підсилювальних форматів спілкування;

забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю.

Строк виконання цього заходу – грудень 2023 року.

На виконання листа Міністерства юстиції України від 13.10.2021 № 93457/4.6/26-21 щодо необхідності створення деталізованих підзаходів щодо виконання заходів Плану дій, в яких орган державної влади визначено головним виконавцем, ДСА України розміщено на єдиному веб-порталі електронного урядування наступні деталізовані підзаходи щодо виконання пункту 23 Плану дій з визначенням строків їх виконання:

"1. Щодо надання документів та інших матеріалів справи в електронному форматі.

- забезпечення функціонування підсистеми Електронний суд (строк виконання – січень 2022 року);

- забезпечення функціонування підсистеми Електронний кабінет (строк виконання – січень 2022 року);

- забезпечення функціонування мобільного застосунку "еСуд" (строк виконання – січень 2022 року);

  1. Щодо забезпечення альтернативи для участі осіб з інвалідністю в судових засіданнях у разі недоступності приміщення суду.

- забезпечення функціонування підсистеми відеоконференцзв’язку, яке забезпечує можливість дистанційної участі сторін у судових засіданнях поза межами приміщення суду (строк виконання – січень 2022 року);

  1. Щодо використання формату легкого читання та інших підсилювальних форматів спілкування.

- забезпечення доступності веб-порталу судової влади для осіб з інвалідністю (строк виконання – січень 2022 року);

  1. Щодо забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю.

- вжиття заходів для організації безперешкодного доступу до будівель, приміщень судів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" (строк виконання – грудень 2023 р., з урахуванням наявних бюджетних призначень на цю мету)".

Ураховуючи зазначене, повідомляємо.

  1. Щодо надання документів та інших матеріалів справи в електронному форматі.

- забезпечення функціонування підсистеми "Електронний суд" (строк виконання – січень 2022 року).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний суд".

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний суд".

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема "Електронний суд" забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів.

Протягом 2021 – 2023 років у підсистемі зареєстровано близько 228 773 користувачів та подано до суду близько 2 225 868 документів.

- забезпечення функціонування підсистеми "Електронний кабінет" (строк виконання – січень 2022 року)

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний кабінет".

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний кабінет".

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема "Електронний кабінет" забезпечує реєстрацію особи в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та подальшу її автентифікацію з використанням електронного підпису. Також за допомогою цієї підсистеми користувачу надається доступ до всіх інших підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Так, станом на 31.12.2023 в підсистемі "Електронний кабінет" було зареєстровано 277 969 користувачів.

Одночасно слід звернути увагу, що Верховною Радою України 29.06.2023 прийнято Закон України № 3200-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами", який 20.07.2023 опублікований в газеті "Голос України".

Відповідно до положень вказаного Закону наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі є обов’язковою для:

адвокатів;

нотаріусів;

державних та приватних виконавців;

арбітражних керуючих;

судових експертів;

органів державної влади та інших державних органів;

органів місцевого самоврядування;

інших юридичних осіб (у межах господарського процесу).

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Такі зміни сприятимуть забезпеченню розвитку електронного судочинства з урахуванням світових стандартів у галузі інформаційних технологій, його інтегрування в національну інфраструктуру електронного врядування через, зокрема, впровадження сучасного електронного діловодства в суді, електронного ведення справ, електронних комунікацій із судом, кабінету судді та кабінету учасника процесу.

- забезпечення функціонування мобільного застосунку "єСуд" (строк виконання – січень 2022 року)

У період з лютого по липень 2021 року ДСА України за підтримки ПРООН в Україні реалізовано проект зі створення мобільного застосунку "єСуд". Застосунок є версією підсистеми "Електронного суду" адаптованого для використання за допомогою мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів та інших мобільних девайсів):

Мобільний застосунок "єСуд" дозволяє:

- отримувати повістки та повідомлення про судові засідання;

- переглядати судові рішення та інші процесуальні документи у справі;

- переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив у своєму кабінеті;

- переглядати з можливістю анулювання довіреностей та ордерів, які видав користувач.

Офіційно про початок тестування мобільного застосунку ДСА України оголосила 27.08.2021.

Наразі цим додатком в тестовому режимі вже скористалося більше 30 000 користувачів.

  1. Щодо забезпечення альтернативи для участі осіб з інвалідністю в судових засіданнях у разі недоступності приміщення суду.

- забезпечення функціонування підсистеми відеоконференцзв’язку, яке забезпечує можливість дистанційної участі сторін у судових засіданнях поза межами приміщення суду (строк виконання – січень 2022 року).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми відеоконференцзв’язку.

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми відеоконференцзв’язку.

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, в установі попереднього ув’язнення, установі виконання покарань або медичному закладі за допомогою технічних засобів, наявних у відповідній установі. Відеозапис судового засідання автоматично зберігається у централізованому файловому сховищі.

Підсистема відеоконференцзв’язку також забезпечує користувачам можливість брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції.

Обов'язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

Протягом 2021 – 2023 років у підсистемі відеоконференцзв’язку зареєстровано близько 92 573 користувачі, проведено близько 1 564 605 судових засідань з можливістю дистанційної участі сторін процесу, із них в режимі технічної фіксації без віддалених учасників - 710 959.

  1. Щодо використання формату легкого читання та інших підсилювальних форматів спілкування.

- забезпечення доступності веб-порталу судової влади для осіб з інвалідністю (строк виконання – січень 2022 року).

ДСА України вживає усіх можливих заходів щодо підвищення ефективності доступу до правосуддя, доступності судових послуг, а також засобів цифрових технологій, які забезпечують доступ до інформації судочинства усіх громадян, у тому числі осіб з інвалідністю.

Так, на офіційному вебпорталі "Судова влада України" запроваджені сервіси "Список судових справ, призначених до розгляду" та "Інформація щодо стану розгляду справ", які дають можливість отримувати інформацію щодо розгляду справ без необхідності бути присутнім в суді. Цю та іншу довідково-консультативну допомогу з питань, що стосуються діяльності судів та установ системи правосуддя, також можливо отримати дистанційно завдяки функціонуванню сервісу "Контакт-центр судової влади України".

Задля підвищення сприйняття інформації користувачами з вадами зору та слуху на офіційному вебпорталі "Судова влада України" запроваджено функціонал відповідності візуального відображення інформації та її мовної навігації, доступності капчі (звуковий аналог), а також можливість зміни розміру шрифту і викладених програмно елементів мови програмування HTML: заголовків, списків, таблиць, фреймів.

Крім того, усі суди на офіційному веб-порталі "Судова влада України" мають власні веб-сторінки з можливістю доступу користувачів з вадами зору та слуху.

Функціонування зазначених інструментів електронного правосуддя онлайн також надає можливість використовувати спеціальні функції операційної системи, встановленої на персональному комп’ютері користувача, які забезпечують підвищення сприйняття інформації залежно від індивідуальних потреб (висока контрастність, фільтри кольорів, екранна лупа, екранний диктор, автоматичні субтитри тощо).

Додатковим способом інформування про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надання інформації з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку Порталу Дія.

Програмними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі мобільного застосунку Порталу Дія, може бути також забезпечено додаткове інформування сторін спору, авторизованих через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний застосунок Порталу Дія, шляхом відображення в електронній формі судового рішення у справі, виконавчого документа.

  1. Щодо забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю.

- вжиття заходів для організації безперешкодного доступу до будівель, приміщень судів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" (строк виконання – грудень 2023 р., з урахуванням наявних бюджетних призначень на цю мету)".

Доступ до правосуддя в Україні забезпечується для усіх громадян, у тому числі – осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Питання доступності будівель (приміщень) судів регулюються чинним законодавством у сфері містобудування та архітектури, у тому числі: Державні будівельні норми (далі – ДБН) В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" (зі змінами); ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", що набули чинності з 01.04.2019.

Створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища та комфортних умов перебування в судах відповідно до вимог ДБН потребують усі приміщення місцевих та апеляційних судів. Водночас мінімальні стандарти доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в судах забезпечуються шляхом реалізації принципу розумного пристосування з урахуванням особливостей кожного конкретного випадку, у тому числі розміщення у разі потреби на рівні першого поверху канцелярії, приймальні, залів судових засідань, а також облаштування приміщень судів допоміжними технічними засобами. Також питання доступності вирішується шляхом вжиття організаційних заходів відповідальними особами, що призначені в усіх судах для надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. Інформація про відповідальну особу та контактні телефони розмішується на офіційному вебсайті суду та є відкритою для загального доступу. Для осіб з вадами зору здійснюється дублювання інформації рельєфно крапковим шрифтом (шрифт Брайля). Станом на 01.01.2023 кількість судів, у приміщеннях яких назви основних приміщень і покажчиків руху продубльовано рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля), становить 44 % від загальної кількості судів.

У приміщеннях судів здійснюється контрастне маркування скляних поверхонь (зокрема прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою), маркування перепадів рівнів (порогів), а також сходинок сходового маршу контрастною фарбою або із застосуванням фактурного матеріалу покриття.

Разом з тим приведення у відповідність приміщень судів із вимогами чинного законодавства України та рекомендаціями ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" (зі змінами); ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, можливо лише шляхом проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту наявних будівель апеляційних та місцевих загальних судів у цілому, що потребує значних фінансових ресурсів.

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за КПКВК 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" видатки розвитку були передбачені у сумі 541,7 млн гривень.

Водночас згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" повністю скорочено видатки розвитку ДСА України в обсязі 541,6 млн грн, а від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" для ДСА України на 2022 рік зменшено бюджетні призначення на                1 574,1 млн грн за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя", в тому числі на оплату праці – на 1 418,5 млн гривень.

Ураховуючи наведене, приведення у відповідність приміщень судів із вимогами чинного законодавства України та рекомендаціями ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" (зі змінами); ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" у 2022 році у зв'язку з відсутністю видатків розвитку було неможливо.

Крім того, Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за КПКВК 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" видатки розвитку також відсутні.

Звертаємо увагу, що статтею 64 Конституції України встановлено, що права і свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У Конституції України наголошується, що право на справедливий суд не може бути обмежене в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Згідно зі статтею 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

На сьогодні всі суди, окрім тих, які тимчасово припинили роботу в районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, здійснюють судочинство у штатному режимі відповідно до визначених законом процедур.

Станом на 31.12.2023 від загальної кількості приміщень судів (777) пошкодженими або повністю зруйнованими є 15 % (132): 117 приміщень судових установ зазнали ушкоджень (вибиті вікна, пошкоджені фасади будівель, стелі, внутрішні двері, зали судових засідань, відсутнє електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами тощо) та 15 приміщень судів зруйновані (у тому числі 2 приміщення частково зруйновані).

Протягом 2023 року проведено (проводяться) аварійно-відновлювальні роботи з усунення пошкоджень в приміщеннях судів Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.

При цьому ДСА України продовжує вживати всіх можливих заходів щодо забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю, реалізація яких безпосередньо залежить від наявних бюджетних призначень на цю мету.