flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошення Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Відбулось засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло»

У Державній судовій адміністрації України на виконання наказу Державної судової адміністрації України від 28.10.2021 № 364 « Про проведення конкурсу на заняття посади директора Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» 15 грудня 2021 року відбулось засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло».

За результатами засідання прийнято такі рішення:

 1. Заслуховано конкурсну пропозицію та проведено співбесіду з претендентом (додається відео);
 2. За результатами заслуховування конкурсної пропозиції і проведеної співбесіди прийнято рішення внести подання Т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Сальнікову О.О. про призначення на посаду директора Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» Холодного Олександра Вікторовича, за результатами проходження спеціальної перевірки та шляхом укладання контракту строком відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 1094 від 27.12.2017 року.

28 жовтня 2021 року 

Наказ ДСА України від 28 жовтня 2021 року №364 Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства  "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Державна судова адміністрація України оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади  директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок).

Пропозиції щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, який становитиме 9 осіб, приймаються від представників:

Згідно з п. 17 Порядку членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло", до ДСА України  головуючим на загальних зборах трудового колективу подається:

1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, їх посад і часу роботи в колективі;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) листок реєстрації з підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах;

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданої інформації несуть головуючий на загальних зборах трудового колективу та обрані на них кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих галузевими професійними спілками, громадськими об’єднаннями у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) подаються:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) копія статуту громадської організації (за наявності), завірена належним чином (у разі діяльності громадської організації без статуту подається копія завіреного керівником громадської організації іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності громадської організації);

3) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівник громадської організації та запропоновані громадською організацією кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур незалежних експертів у сфері охорони здоров’я ними подається:

1) власноруч написана заява щодо включення до складу комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 3);

2) власноруч написана заява про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

3) копії документів щодо фаху у сфері охорони здоров’я (копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, трудову діяльність тощо).

Відповідальність за достовірність поданих даних несе кандидат, який подає документи.

Пропозиції стосовно кандидатур до складу конкурсної комісії, що не відповідають встановленим Порядком вимогам, не розглядаються.

Документи подаються до Державної судової адміністрації України у термін до 11 листопада 2021 року включно за адресою: вул. Липська 18/5,                        м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: (044) 277-76-10.

Оголошення про проведення конкурсу

"Державна судова адміністрація України оголошує конкурс на зайняття посади директора Державного підприємства"Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

 

1. Правові підстави проведення конкурсу:

Основи законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі ‒ Порядок), наказ ДСА України  від 09.07.2021 № 233                   "Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

2. Найменування підприємства:

Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

Львівська область, Яворівський район,                 смт. Шкло, вул. Курортна, 1.

4. Основні напрями діяльності підприємства:

Надання санаторно-курортного лікування та оздоровлення суддів, працівників судової системи та інших громадян; забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги; розвиток і підвищення ефективності медичної допомоги на основі зміцнення її профілактичної спрямованості; впровадження новітніх ефективних методів діагностики і лікування.

5. Статут Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 26.11.2019 № 1141         "Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

6. Структура Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло":

 

Управління

Бухгалтерія

Відділ маркетингу

Відділ забезпечення та обслуговування

Медична частина – санаторій

Терапевтичне відділення

Діагностичний підрозділ

Адміністративно-господарський підрозділ

Їдальня

Водопровідно-каналізаційне господарство

Теплогосподарство

Електрогосподарство

Гараж

Пральня

Клуб

Підсобно-паркове господарство

Робочо-будівельна бригада

Охорона

7. Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" здійснює свою діяльність за рахунок самостійного господарського розрахунку.

 

 

8. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи приймаються у робочі дні з 8:00 години 18 листопада 2021 року до 17:00 години                02 грудня 2021 року (19 та 26 листопада 2021 року – до 15:45 години), за адресою: 01601, м. Київ,          вул. Липська, 18/5, Державна судова адміністрація України, конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

9. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефон для довідок: (044) 277-76-10, електронна пошта: boychuk@court.gov.ua.

10. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі особисто або надсилаються поштою, вимоги щодо їх оформлення:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме в довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше ніж 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”);

13) підтвердження рівня володіння державною мовою, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України                            "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи.

Копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді (конверті).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності та репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

11. Вимоги до претендента

Кваліфікаційні вимоги:

 

·          вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров’я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров’я";

·          стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років;

·          володіння державною мовою.

Вимоги до професійної компетентності:

 

Повинен знати:

·        Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я;

·        профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я;

·        податкове та екологічне законодавство;

·        порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів      (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;

·        можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;

·        кадрові ресурси закладу охорони здоров'я;

·        порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

·        основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;

·        етику ділового спілкування та ведення переговорів.

12. Вимоги до конкурсної пропозиції

 

·         Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

·         план реформування закладу протягом одного року;

·         заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

·         пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

·         пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

·         Конкурсна пропозиція подається в окремому запечатаному конверті.

13. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту

 

·         Посадовий оклад – 18 000,00 гривень.

·        Інші істотні умови контракту визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань  державних підприємств”.

14. Дата і місце проведення конкурсу

Дата початку проведення конкурсу – 08 грудня 2021 року о 10.00.

Конкурс проводитиметься дистанційно з використанням платформи Zoom в приміщенні Державної судової адміністрації України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку державного підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

 

·        план реформування державного підприємства протягом одного року;

·        заходи з виконання завдань державного підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників державного підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

·        пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку державного підприємства;

·        пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності державного підприємства.

Вимоги до претендентів

Кваліфікаційні вимоги:

 

·      вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров’я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров’я"; 

·      стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років;

·      володіння державною мовою.

Вимоги до професійної компетентності:

 

Повинен знати:

·      Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я;

·      профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я;  податкове та екологічне законодавство;

·      порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;

·      можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;

·      кадрові ресурси закладу охорони здоров'я;

·      порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

·      основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;

·      етику ділового спілкування та ведення переговорів.

ПОПЕРЕДНІ КОНКУРСИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наказ Державної судової адміністрації України від 06 вересня 2021 року №307 Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства  "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Наказ Державної судової адміністрації України від 20 жовтня 2021 року №351 Про визнання конкурсу таким, що не відбувся

Інформація про рішення конкурсної комісії для проведення  конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"    

Рішенням конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" вирішено визнати конкурс на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю кандидатів для участі в конкурсі.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У Державній судовій адміністрації України на виконання наказу Державної судової адміністрації України від 06.09.2021 № 307 "Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" 27 вересня 2021 року відбулось засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

За результатами засідання прийнято такі рішення:

 1. Встановлено вимоги до претендентів на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (додається);
 2. Встановлено вимоги до конкурсних пропозицій претендентів на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (додається);
 3. Затверджено текст оголошення про проведення конкурсу (додається). СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКЛО" (нова редакція) (додається)

 07 вересня 2021 року:  Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Державна судова адміністрація України оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади  директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок).

Пропозиції щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, який становитиме 9 осіб, приймаються від представників:

Згідно з п. 17 Порядку членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло", до ДСА України  головуючим на загальних зборах трудового колективу подається:

1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, їх посад і часу роботи в колективі;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) листок реєстрації з підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах;

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданої інформації несуть головуючий на загальних зборах трудового колективу та обрані на них кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих галузевими професійними спілками, громадськими об’єднаннями у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) подаються:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) копія статуту громадської організації (за наявності), завірена належним чином (у разі діяльності громадської організації без статуту подається копія завіреного керівником громадської організації іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності громадської організації);

3) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівник громадської організації та запропоновані громадською організацією кандидати.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур незалежних експертів у сфері охорони здоров’я ними подається:

1) власноруч написана заява щодо включення до складу комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених пунктом 17 Порядку (зразок заяви 3);

2) власноруч написана заява про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

3) копії документів щодо фаху у сфері охорони здоров’я (копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, трудову діяльність тощо).

Відповідальність за достовірність поданих даних несе кандидат, який подає документи.

Пропозиції стосовно кандидатур до складу конкурсної комісії, що не відповідають встановленим Порядком вимогам, не розглядаються.

Документи подаються до Державної судової адміністрації України у термін до 21 вересня 2021 року включно за адресою: вул. Липська 18/5, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: (044) 277-76-10.

 

 

ПОПЕРЕДНІ КОНКУРСИ

Інформація про рішення конкурсної комісії для проведення  конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"  

Рішенням конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" від 26 серпня 2021 р., протокол № 2, вирішено відхилити кандидатури всіх претендентів конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" та відповідно до пункту 39 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094, надіслати т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У Державній судовій адміністрації України на виконання наказу від 09.07.2021 № 233 "Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" 03 серпня 2021 року відбулось засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

За результатами засідання прийнято такі рішення:

встановити вимоги до претендентів на посаду директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (додається);

встановити вимоги до конкурсних пропозицій (додається);

оприлюднити на офіційному веб-сайті ДСА України оголошення про проведення конкурсу (додається).

 

Наказ Державної судової адміністрації України від 09 липня 2021 року № 233 Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (наказ розміщено 12 липня 2021 року)

Додаток до наказу від 09 липня 2021 року №233 Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"

Зразок заяви 1 

Зразок заяви 2 

Зразок заяви 3 

Державна судова адміністрація України оголошує конкурс для зайняття посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" 

 1. Правові підстави проведення конкурсу: Основи законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі ‒ Порядок).
 2. Найменування підприємства: Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".
 3. Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул. Курортна, 1.
 4. Основні напрями діяльності підприємства: надання санаторно-курортного лікування та оздоровлення суддів, працівників судової системи та інших громадян; забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги; розвиток і підвищення ефективності медичної допомоги на основі зміцнення її профілактичної спрямованості; впровадження новітніх ефективних методів діагностики і лікування.
 5. Статут Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 26.11.2019 № 1141 "Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".
 6. Структура Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло":

Управління

Бухгалтерія

Відділ маркетингу

Відділ забезпечення та обслуговування

Медична частина – санаторій

Терапевтичне відділення

Діагностичний підрозділ

Адміністративно-господарський підрозділ

Їдальня

Водопровідно-каналізаційне господарство

Теплогосподарство

Електрогосподарство

Гараж

Пральня

Клуб

Підсобно-паркове господарство

Робочо-будівельна бригада

Охорона.

 1. Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" здійснює свою діяльність за рахунок самостійного господарського розрахунку.
 2. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи приймаються у робочі дні з 8:00 години 04 серпня 2021 року до 17:00 години 18 серпня 2021 року (06 та 13 серпня 2021 року – до 15:45 години), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, Державна судова адміністрація України, конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття  посади директора Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло".

 1. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: телефон для довідок: (044) 277-76-10, електронна пошта: boychuk@court.gov.ua.
 2. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі особисто або надсилаються поштою, вимоги щодо їх оформлення:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку (зразок заяви 1);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку (зразок заяви 2);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку (зразок заяви 3);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку (зразок заяви 4);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України       "Про запобігання корупції");

13) підтвердження рівня володіння державною мовою, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді (конверті).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

11Вимоги до претендента

Кваліфікаційні вимоги:

Вимоги до професійної компетентності:

Повинен знати:

- Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я;

- профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я;

- податкове та екологічне законодавство;

- порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів   (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;

- можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;

- кадрові ресурси закладу охорони здоров'я;

- порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

- основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;

- етику ділового спілкування та ведення переговорів.

 1. Вимоги до конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку державного підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування державного підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань державного підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників державного підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку державного підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності державного підприємства.

 1. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту

Посадовий оклад – 18 000,00 гривень. Інші істотні умови контракту визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств".

 1. Дата і місце проведення конкурсу

Дата початку проведення конкурсу – 26 серпня 2021 року (час буде повідомлено додатково).

 Конкурс проводитиметься в приміщенні Державної судової адміністрації України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.