flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 13 січня 2010 року N 4

Про організацію прийому громадян у Державній судовій адміністрації України

Наказ Державної судової адміністрації України
від 13 січня 2010 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2010 р. за N 106/17401

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації використання громадянами права на особистий прийом у Державній судовій адміністрації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України (далі - Порядок), що додається.

2. Першому заступнику Голови ДСА України, заступникам Голови ДСА України, керівникам структурних підрозділів ДСА України забезпечити виконання зазначеного Порядку.

3. Першому заступнику Голови ДСА України, заступникам Голови ДСА України, директору департаменту матеріально-технічного, інформаційного та побутового забезпечення ДСА України, директору департаменту з питань суддівства ДСА України, начальнику управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю ДСА України забезпечити створення необхідних організаційних і технічних умов для проведення особистого прийому громадян.

4. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т. В.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами);

4.2. Оприлюднити цей Порядок на офіційному веб-сайті ДСА України.

5. Скасувати наказ Державної судової адміністрації від 26.11.2003 N 629 "Про організацію та проведення особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України та територіальних управліннях державної судової адміністрації".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної судової
адміністрації України  

 
І. І. Балаклицький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 13 січня 2010 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 січня 2010 р. за N 106/17401  


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державній судовій адміністрації України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у ДСА України.

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до ДСА України, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

1.3. Посадові особи ДСА України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07.02.2008 N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну судову адміністрацію України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 N 14, та цим Порядком.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян Головою ДСА України, його заступниками проводиться у приймальні громадян ДСА України згідно з графіком, що затверджується ДСА України. Графік особистого прийому керівництвом ДСА України доводиться до відома громадян.

2.2. Прийом громадян Головою ДСА України, його заступниками здійснюється за попереднім записом та з питань, що не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів ДСА України.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.3. Прийом громадян проводиться відповідальними працівниками (до посадових обов'язків яких належить організація та проведення прийому громадян) управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю та відділу організації роботи із зверненнями та ведення архіву справ суддів департаменту з питань суддівства ДСА України у понеділок, вівторок, середу, четвер з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, у п'ятницю і передсвяткові дні з 9.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5. Вхід до приймальні громадян є вільним і не потребує оформлення перепусток.

2.4. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.5. Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян у ДСА України розміщується на веб-сайті ДСА України та у приймальні громадян ДСА України.

2.6. Запис громадян на прийом до Голови ДСА України проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому першим заступником Голови або заступником Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до Голови ДСА України, його заступників з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб ДСА України, територіальних управлінь державної судової адміністрації, підпорядкованих ДСА України державних підприємств, та Академії суддів України громадянин звертався і яке було прийняте рішення. Також відповідальними працівниками опрацьовуються документи, інші матеріали, що подаються для обґрунтування громадянином своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

2.8. Попередній запис на особистий прийом до керівництва ДСА України здійснюється відповідальним працівником і закінчується за п'ять днів до календарної дати прийому.

2.9. Відповідальний працівник під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень в межах компетенції, а у разі необхідності для детального інформування громадянина запрошує на прийом посадових осіб ДСА України.

2.10. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції ДСА України, посадова особа роз'яснює, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

2.11. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників інших структурних підрозділів ДСА України або одержувати від них потрібну інформацію.

2.12. Повторний прийом з питань, що вже розглядалися в ДСА України, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішене по суті.

У разі повторного звернення вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали. Надаються можливі роз'яснення та необхідна допомога в межах компетенції.

2.13. У разі коли порушене питання вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

Подане громадянином під час особистого прийому письмове звернення розглядається в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян", і реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348.

2.14. Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є день їх надходження та реєстрації в ДСА України), по день направлення заявнику відповіді на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на неробочий день, то останнім днем терміну вважається перший після нього робочий день.

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, що не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник установлюють термін, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

2.15. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ДСА України та визначеного графіком часу.

2.16. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов'язки.

2.17. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.18. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.19. У разі необхідності посадова особа вправі вимагати документ, що засвідчує особу заявника, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

3.1. Посадові особи ДСА України несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

3.2. Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян та забезпечення контролю за їх розглядом

Управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю здійснює постійний контроль, систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щоквартально інформує про це керівництво ДСА України, кожні півроку членів колегії ДСА України.

 

Начальник управління
організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю  

 
 
Т. В. Бровко