flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ ДСА від 17.06.2010 Про затвердження форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та Інструкції щодо її заповнення


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

17.06.2010                                      м. Київ                                              № 82

 

  

Про затвердження форми звітності

1-ОП «Звіт про оперативність

розгляду місцевими та апеляційними

загальними судами кримінальних справ»

та Інструкції щодо її заповнення

 

 

 

 

Відповідно до статті 126 Закону України «Про судоустрій України», Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 14, з метою одержання інформації про додержання строків розгляду судами кримінальних справ

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» (далі - форма № 1-ОП) та Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ», що додаються.

 

2. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів (далі - місцеві загальні (крім військових) суди) подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) звітність за формою № 1-ОП з відповідною інформацією не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця.

 

3. Головам військових судів гарнізонів подавати до відповідних військових апеляційних судів звітність за формою № 1-ОП з відповідною інформацією не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця.

4. Головам Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя (далі - апеляційні загальні (крім військових) суди) подавати до Державної судової адміністрації України (далі - ДСА) звітність за формою № 1-ОП з відповідною інформацією не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця.

 

5. Головам військових апеляційних судів подавати до ДСА звітність за формою № 1-ОП (окремо по регіону і зведену по гарнізонах) з відповідною інформацією не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця.

 

6. Начальникам територіальних управлінь подавати до ДСА зведену звітність місцевих загальних (крім військових) судів за формою № 1-ОП з відповідною інформацією не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця, копію разом з відомостями в розрізі місцевих загальних (крім військових) судів - голові відповідного апеляційного загального суду.

 

7. ДСА подавати до Верховного Суду України зведену звітність за формою № 1-ОП (у цілому по Україні та окремо по апеляційних загальних судах і по місцевих загальних судах) з відповідною інформацією не пізніше 15 числа наступного після звітного періоду місяця.

 

8. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів апеляційних загальних судів, голів військових судів гарнізонів.

 

9. Начальникам територіальних управлінь ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь, голів місцевих загальних (крім військових) судів та працівників їх апарату.

 

10. Головам апеляційних загальних судів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.

 

11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 20.02.2007 № 15 «Про затвердження форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та Інструкції щодо її заповнення і подання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 188/13455 (із змінами).

 

12. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

13. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Капустинського В.А.

 

 

В.о. Голови                                                              В. Лиханський

 

 

 

 

 

           ПОГОДЖЕНО:

 

    Голова Державного комітету статистики України                       

 

                              О.Г Осауленко