flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 24 лютого 2011 року № 51 "Про затвердження Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"

                                                       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                                                         НАКАЗ

                                              24 лютого 2011                                  м. Київ                № 51

Про Положення про автоматизовану
систему визначення члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

Відповідно до частини третьої статті 94, частини п’ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішення Ради суддів України                 від 18 лютого 2011 року  № 5,
НАКАЗУЮ:
1.    Погодити Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2.    Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень опублікувати текст рішення Ради суддів України від 18 лютого 2011 року № 5 і Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-порталі «Судова влада України».
3.    Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати текст рішення Ради суддів України                   від 18 лютого 2011 року № 5 і Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та довести до відома генерального директора ДП «Інформаційні судові системи».
4.    Державному підприємству «Інформаційні судові системи» забезпечити технічний супровід та здійснити підтримку працездатності автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
5.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                                                                             Р. Кирилюк
 

 


                                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                                                                        рішенням Ради суддів України
                                                                                                                        від «18» лютого 2011 року № 5

                                                                                                                        «ПОГОДЖЕНО»
                                                                                                                        «18» лютого  2011 року
                                                                                                                    Голова Державної судової  адміністрації України

                                                                                                                        __________________Р. І. Кирилюк

                                                                                         ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему визначення
 члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитимеперевірку даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

1.    Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме перевірку даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (далі – Положення), розроблене відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів ».
1.2. Положення визначає порядок функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме перевірку даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності  (далі – автоматизована система) у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі – Комісія). Автоматизована система забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл скарг (заяв) щодо поведінки суддів між членами Комісії з додержанням принципів черговості, однакової (рівної) їх кількості для кожного члена Комісії.
1.3. Положення не регулює та не встановлює порядок ведення загального діловодства в Комісії.
1.4. Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:
автоматизована система – це сукупність комп’ютерних програм, що забезпечують функціонування визначення члена Комісії за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів Комісії, передачу інформації до центральної бази даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;
адміністратор автоматизованої системи – державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке забезпечує технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому;
комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп’ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;
користувач автоматизованої системи – працівник секретаріату Комісії, якому визначена роль в автоматизованій системі;
права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;
скарга (заява) – звернення щодо неналежної поведінки судді, яка містить в собі вимогу про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;
технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора в програмі для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в секретаріаті Комісії,  або відповідальний фахівець адміністратора автоматизованої системи за даною установою.

2.    Порядок функціонування автоматизованої системи
Порядок роботи в автоматизованій системі

2.1. Функціональні обов’язки користувача автоматизованої системи визначаються у відповідній посадовій інструкції. Надання та позбавлення права доступу до автоматизованої системи визначається на підставі наказу Голови Комісії.
2.2. Користувач автоматизованої системи зобов’язаний виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.
2.3. Персональну відповідальність за функціонування автоматизованої системи несе керівник секретаріату Комісії.
2.4.  Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, установлену законом.
2.5. На підставі внесеної інформації автоматизованою системою здійснюється визначення члена Комісії.
2.6. Визначення члена Комісії, який проводитиме перевірку наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності відбувається між членами Комісії, з наступними виключеннями:
Не розподіляються на члена Комісії скарги (заяви), що надійшли:
за один місяць до закінчення повноважень члена Комісії;
за чотирнадцять днів до початку відпустки та в період відпустки члена Комісії;
за один день та у день перебування члена Комісії у відрядженні;
у період тимчасової непрацездатності члена Комісії;
в інших випадках передбачених чинним законодавством України.
2.7. У разі задоволення відводу (самовідводу) члена Комісії, на якого розподілено скаргу (заяву), звернення підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього члена Комісії.
2.8. Результатом автоматичного визначення члена Комісії для проведення перевірки є протокол. Протокол створюється автоматизованою системою автоматично. Доступ до корегування інформації у Протоколі заблоковано.

У випадках, визначених чинним законодавством (відвід, самовідвід тощо) Голова Комісії (особа, що виконує його обов’язки) приймає рішення про повторне автоматичне визначення члена Комісії, який проводитиме перевірку шляхом накладення в протоколі відповідної, засвідченої підписом резолюції з обов’язковим обґрунтуванням призначення повторного автоматичного визначення члена Комісії.
При проведенні повторного автоматичного визначення члена Комісії, який проводитиме перевірку, до скарги (заяви) долучається новий протокол з відміткою «Повторне визначення» та зміст резолюції Голови Комісії про його проведення. Попередній протокол не вилучається.

3. Прикінцеві положення

3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів Системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.
3.2. Технічний супровід, підтримка працездатності автоматизованої системи, розробка і впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення її функціонування здійснюються адміністратором автоматизованої системи.П. 42. Розробити та подати на затвердження Раді суддів України Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Відповідно до протоколу апаратної наради ДСА від 07.09.2010 № 33 ДП «Інформаційні судові системи» було підготовлено проект Положення про засади функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На сьогодні зауважень від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не надходило.