flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року № 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання"

 

Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання

Наказ Державної судової адміністрації України
від 5 червня 2006 року N 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2006 р. за N 724/12598

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2003 року N 182, та з метою забезпечення своєчасного одержання звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів: "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства" (форма N 1), "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства" (форма N 2-А), "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" (форма N 2-Ц), "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" (форма N 3), "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень" (форма N 4), "Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів" (форма N 5), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах" (форма N 21), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах" (форма N 22-А), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах" (форма N 22-Ц), що додаються.

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, що додається.

3. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) звітність за формами N 1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 5 з відповідною інформацією до 10 числа наступного місяця після звітного періоду.

4. Головам військових судів гарнізонів подавати головам військових апеляційних судів регіонів і апеляційного суду Військово-Морських Сил України звітність за формами N 1, 3, 4 з відповідною інформацією до 10 числа наступного місяця після звітного періоду.

5. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами N 1, 4, 21, 22-А, 22-Ц з відповідною інформацією до 10 числа наступного місяця після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

6. Головам окружних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формою N 2-А з відповідною інформацією до 10 числа наступного місяця після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

7. Головам апеляційних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формою N 22-А з відповідною інформацією до 10 числа наступного місяця після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

8. Головам військових апеляційних судів регіонів і апеляційного суду Військово-Морських Сил України подавати ДСА України звітність за формами N 1, 3, 4, 21 (окремо по регіону і зведені по гарнізонах) з відповідною інформацією до 15 числа наступного місяця після звітного періоду.

9. Начальникам територіальних управлінь ДСА подавати ДСА України зведену звітність за формами N 1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 5 з відповідною інформацією до 15 числа наступного місяця після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

10. ДСА України подавати Державному комітету статистики України зведену звітність про розгляд справ і матеріалів по Україні до 30 числа наступного місяця після звітного періоду, а їх копії - Верховному Суду України не пізніше 3 днів після подання Державному комітету статистики України.

11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСА України від 16.06.2005 N 63 "Про затвердження форми звіту N 4 "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за N 684/10964, та скасувати наказ ДСА України від 08.12.2005 N 124 "Про затвердження форм статистичних звітів про розгляд апеляційними та місцевими загальними судами судових справ і матеріалів".

12. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів, голів окружних адміністративних судів і військових судів гарнізонів.

13. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

14. Головам загальних судів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСА України Гашицького О. В.

 

Голова 

І. Балаклицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Перший заступник Голови
Верховного Суду України 

 
П. П. Пилипчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 5 червня 2006 р. N 55

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2006 р. за N 724/12598 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає правила заповнення звітів про розгляд апеляційними та місцевими загальними судами судових справ і матеріалів (далі - звіти), порядок їх складання і подання.

Викладені в Інструкції правила ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

1.2. У суді за дотриманням вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду (консультант, помічник голови суду, помічник судді, спеціаліст із судової статистики), на якого головою суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до чинного законодавства, покладено обов'язки щодо складання звітів, а контроль за цією ділянкою роботи здійснює голова суду.

1.3. Звіти містять дані про кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді, розглянуті і не розглянуті за станом на початок і кінець звітного періоду.

1.4. Звіти складаються накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди: півріччя і рік.

1.5. Первинні звіти про розгляд судових справ і матеріалів складаються на підставі відповідних документів первинного обліку справ.

1.6. Організації-складачі інформації, у звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і подають виправлені звіти всім адресатам, яким були надіслані недостовірні дані. При цьому слід зробити у супровідному листі до звітів відповідну примітку про причини зміни даних.

Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.

2. Порядок подання звітів

2.1. Первинні звіти про розгляд судових справ і матеріалів складають апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил України, апеляційні адміністративні суди, районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів, окружні адміністративні суди (далі - суди).

2.2. На підставі звітів місцевих загальних (крім військових) судів складаються зведені звіти територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА); на підставі звітів військових судів гарнізонів складаються зведені звіти військовими апеляційними судами регіонів і військовим апеляційним судом Військово-Морських Сил України.

2.3. Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) складається зведений звіт про розгляд апеляційними загальними, апеляційними адміністративними, місцевими загальними та місцевими адміністративними судами справ і матеріалів (у цілому по Україні), а також окремі зведені звіти про розгляд справ і матеріалів апеляційними загальними судами (на підставі звітів апеляційних загальних судів областей, апеляційних загальних судів міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим); апеляційними адміністративними судами; військовими апеляційними судами (на підставі звітів військових апеляційних судів регіонів і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України); місцевими загальними судами (на підставі отриманих зведених звітів територіальних управлінь ДСА); військовими місцевими судами (на підставі отриманих зведених звітів військових апеляційних судів регіонів і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України); місцевими адміністративними судами (на підставі отриманих звітів окружних адміністративних судів). Звіт підписує виконавець та керівник структурного підрозділу ДСА України, який здійснює зведення звітів.

2.4. Інформація про порядок і терміни подання звітів міститься також на титульному аркуші кожного звіту.

2.5. За достовірність і своєчасне подання звітів відповідають голови судів, начальники територіальних управлінь ДСА, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку відповідають особи, які їх заповнюють.

2.6. Звіти складаються у двох примірниках. Перші примірники звітів залишаються в суді або в територіальному управлінні ДСА, де зберігаються в спеціальній справі за номенклатурою справ суду, інші - надсилаються адресатам, указаним на титульному аркуші звіту.

2.7. Апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні адміністративні суди подають копії звітів відповідним територіальним управлінням ДСА; ДСА України подає зведені звіти про розгляд справ і матеріалів по Україні Державному комітету статистики України, копії - Верховному Суду України не пізніше 3 днів після подання Державному комітету статистики України.

2.8. Звіти подаються в електронному та паперовому вигляді із супровідним листом до встановленого терміну. Показники звітів у паперовому варіанті повинні відповідати показникам звітів в електронному варіанті.

3. Порядок заповнення звітів судів першої інстанції

3.1. Залишки нерозглянутих справ на початок звітного періоду вказуються за станом на 1 січня звітного року.

3.2. Залишки на кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число кожного звітного періоду.

3.3. Усі суми відображаються в національній валюті - гривнях, без урахування копійок.

Звіт за формою N 1 "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства"

3.4. Звіт складається на підставі документів первинного обліку кримінальних справ, справ про застосування примусових заходів медичного характеру, скарг приватного обвинувачення; документів первинного обліку справ щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності та справ щодо невстановлених осіб про закриття провадження у зв'язку із закінченням строку давності; документів первинного обліку справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру; документів первинного обліку справ за поданнями слідчих органів та скарг на їх дії; документів первинного обліку справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах; документів первинного обліку справ про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження.

3.5. Розділ 1 "Розгляд кримінальних справ" містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали і не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

3.6. Справи, що надійшли до суду від прокурорів, у тому числі після додаткового (досудового) розслідування, після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях із направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове (досудове) розслідування, а також ті, що надійшли до суду за підсудністю з інших судів, відображаються в звіті як такі, що надійшли вперше.

3.7. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх рядках та графах 1 - 18 за статтями Кримінального кодексу України (далі - КК України) 2001 року та КК України 1960 року згідно з обвинувальними висновками, постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру та постановами суддів за справами, що надійшли до суду в порядку статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України).

3.8. У розділі 1 скарги потерпілих у кримінальних справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, відображаються тільки у разі порушення кримінальної справи.

3.9. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються у звіті справи та особи, необхідно дотримуватися таких правил:

а) якщо вчинено декілька злочинів, облік ведеться за статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання;

б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш поширеними злочинами.

3.10. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.

3.11. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну в звіті результати їх розгляду відображаються один раз і особа обліковується один раз.

3.12. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, що надійшли до суду в попередні звітні роки і на початок звітного періоду обліковані у звіті як залишок, то до звіту надається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ на початок звітного періоду.

3.13. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, одна з яких надійшла у попередньому звітному році, а інша - у звітному році, остання, як виняток, у звіті як така, що надійшла у звітному періоді, не обліковується.

3.14. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується у звіті як така, що надійшла вперше.

3.15. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.16. Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді, відображається у графі 3, із них особи, що вчинили злочин у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 4.

3.17. Графа 5 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду, із них кількість розглянутих справ із постановленням вироку обліковується у графі 6, із закриттям провадження у справі - у графі 7, із застосуванням примусових заходів медичного характеру - у графі 8, із поверненням справ на додаткове (досудове) розслідування, у тому числі при попередньому розгляді справи - у графі 9, із поверненням справ прокурору в порядку статті 249 1 КПК України - у графі 10, із направленням справ за підсудністю - у графі 11.

3.18. Із загальної кількості розглянутих справ справи, що були призначені до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 241 КПК України (не були призначені до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а в разі складності справи - не пізніше тридцяти діб із дня їх надходження до суду), обліковуються у графі 12, статтею 256 КПК України (не були призначені до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а в разі складності справ - не пізніше двадцяти діб із дня досудового розгляду) - у графі 13.

3.19. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду відображається у графі 14, із них кількість справ, провадження у яких зупинено, відображається у графі 15, а справи, що не розглянуті у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження у яких зупинено), - у графі 16. Тривалість провадження справи обліковується від дня надходження справи, скарги в справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, до дня винесення остаточного рішення. Шестимісячний строк закінчується відповідного числа останнього місяця.

3.20. При обчисленні строків, зазначених у графах 12, 13 та 16, не беруться до уваги ті дні, від яких починається строк, а також строк із моменту зупинення провадження в справі до його відновлення.

3.21. Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку, зазначається у графі 17, із них особи, що вчинили злочин у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 18.

3.22. Особи, щодо яких розглянуто справи, зазначаються у графах 19 - 26 відповідно до рішень, винесених судами. Кількість засуджених осіб обліковується у графі 19, із них особи, що вчинили злочини у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 20. Кількість виправданих осіб зазначається у графі 21. Особи, справи щодо яких закрито, відображаються у графі 22. Кількість осіб, щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру, зазначається у графі 23. Особи, справи щодо яких повернуто на додаткове (досудове) розслідування, обліковуються у графі 24. Кількість осіб, справи щодо яких повернуто прокурору в порядку статті 249 1 КПК України, обліковуються у графі 25. Особи, справи щодо яких передано за підсудністю в інші суди, обліковуються у графі 26.

3.23. Особи, що вчинили злочин у складі організованої групи чи злочинної організації, обліковуються в графах 3, 4, 17, 18, 19, 21 - 26 розділу 1, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У графі 19 обліковуються всі засуджені особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи злочинної організації, а в графі 20 цього розділу - коли суд визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи злочинної організації (як за диспозицією статті чи її частини, що передбачає вчинення злочину в складі організованої групи, так і відповідно до статті 67 КК України). У рядках 38, 39, 88 і 89 графа 3 дорівнює графі 4, а графа 17 дорівнює графі 18.

3.24. Особи, справи щодо яких розглянуто у звітному періоді, розподіляються за статтями КК України за вироками і постановами (ухвалами), винесеними судом, за правилами пункту 3.9 цієї Інструкції. Відомості про кожну особу вказуються окремо.

3.25. Особа вважається засудженою, якщо її засудили хоча б за один із злочинів, що пред'являвся обвинуваченням, а виправданою - лише в разі виправдання за всіма статтями пред'явленого обвинувачення. Якщо ж особу за кількома статтями КК України виправдано чи надіслано на додаткове розслідування, а за іншими - провадження в справі закрито, особа обліковується у звіті за той злочин, за який провадження в справі закрито і за який законодавством передбачено більш суворе покарання.

3.26. Особа вважається такою, стосовно якої кримінальну справу надіслано на додаткове (досудове) розслідування, якщо справу щодо неї надіслано на додаткове (досудове) розслідування за всіма статтями пред'явленого обвинувачення.

3.27. Якщо до обвинуваченого, підсудного застосовано правила Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, справа обліковується в графі 7, а особи - у графі 22.

3.28. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 85 "Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються кримінальні справи, порушені судом за скаргою потерпілого в порядку статті 27 КПК України (рядок 86), справи про вчинення злочинів неповнолітніми (рядок 87), справи про злочини, вчинені в складі організованої групи (рядок 88), справи про злочини, вчинені в складі злочинної організації (рядок 89). Справи, що порушені судом у порядку статті 27 КПК України, справи про вчинення злочинів неповнолітніми, щодо злочинів, учинених організованими групами чи злочинними організаціями, відображаються не тільки в рядках 86, 87, 88, 89, а й у відповідних рядках розділу 1 за статтями КК України.

3.29. У рядку 86 відображаються кримінальні справи, що порушені судом за скаргою потерпілого в порядку статті 27 КПК України, а скарги, залишені без розгляду і повернуті особам, які їх подали, скарги, надіслані за належністю прокурору, скарги, у яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, у розділі 1 не обліковуються. Кримінальні справи, порушені судом за скаргами потерпілих (у порядку статті 27 КПК України) та зазначені в графі 7 розділу 2, відображаються тільки в рядках 84 та 86 розділу 1.

3.30. У рядку 87 відображаються всі кримінальні справи про злочини, вчинені неповнолітніми, у тому числі у групі з дорослими. У графах 3, 4, 17 - 26 цього рядка обліковуються тільки неповнолітні особи. Із графи 22 цього рядка кількість неповнолітніх осіб, яких звільнили від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, відображаються і в розділі 7 цього звіту.

3.31. У рядках 88, 89 відображаються результати розгляду справ про злочини, вчинені в складі організованої групи та в складі злочинної організації. У цих рядках відображаються тільки особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочину в складі організованої групи чи злочинної організації.

3.32. У рядку 1 довідки до розділу 1 відображаються справи, відкликані із суду в порядку статті 232 КПК України. У розділі 1 цього звіту такі справи не зазначаються. Якщо кримінальна справа була показана у звіті за попередній рік як залишок, а в період, за який подається звіт, відкликана прокурором у порядку статті 232 КПК України, то її необхідно відображати тільки в довідці до розділу 1. Залишки нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ.

3.33. Кількість осіб, провадження у справах стосовно яких зупинено у зв'язку з розшуком, відображається не тільки у графі 15 розділу 1, а також у рядку 2 довідки до розділу 1. Кількість осіб, звільнених з-під варти, відображається в рядку 3 довідки до розділу 1 згідно з остаточним рішенням суду, а кількість осіб, взятих під варту - у рядку 4 довідки. У рядку 5 довідки зазначається кількість вироків, оголошених у наказах командирів.

3.34. У рядку 6 довідки обліковуються особи, звільнені під заставу тільки судом, у рядку 7 довідки - сума внесеної застави в кримінальних справах незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення (орган досудового слідства чи суд), що надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у рядку 8 довідки - сума застави, зверненої судом на користь держави, якщо підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе зобов'язання незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення особи під заставу. Сума застави, звернута судом до виконання вироків у частині майнових стягнень, у рядку 8 довідки не зазначається, а обліковується в розділі 3 звіту за формою N 4 "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень" згідно із заповненою карткою обліку сум шкоди, завданої злочином.

3.35. У рядку 9 довідки зазначається кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання відповідно до кримінально-процесуального законодавства, у рядку 10 довідки - сума накладеного штрафу.

3.36. Загальна кількість окремих ухвал (постанов), постановлених судом, відображається у рядку 11 довідки. Якщо в одній справі судом постановляються дві і більше окремі ухвали (постанови) різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядку 14 довідки аналогічно. Повідомлення обліковуються як за цей звітний період, так і за попередній за датою надходження.

3.37. Кількість справ, розглянутих за участю прокурора, відображається в рядку 15 довідки, а кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, - у рядку 16 довідки.

3.38. У рядку 17 довідки відображається сума судових витрат, присуджена до стягнення, у тому числі в рядку 18 довідки - сума, сплачена добровільно.

3.39. Кількість захисників, усунутих від участі в справі за рішенням суду на підставі частин 2, 3 статті 61 1 КПК України, обліковується в рядку 19 довідки.

3.40. У рядку 20 довідки указується кількість судових доручень, які видані в порядку статті 315 1 КПК України, із них ті, у яких закінчено строк виконання і не виконані, - у рядку 21 довідки.

3.41. У рядку 22 довідки відображається кількість не звернутих до виконання вироків, із тих, що набрали законної сили у звітному періоді і в яких закінчився строк виконання, а в рядку 23 довідки - не звернутих до виконання ухвал (постанов), із тих, що набрали законної сили у звітному періоді і в яких закінчився строк виконання.

3.42. Кількість вироків, звернутих до виконання з порушенням строків, передбачених частиною 5 статті 401 КПК України та частиною 1 статті 404 КПК України, відображається в рядку 24 довідки, а кількість ухвал (постанов), звернутих до виконання з порушенням строку, передбаченому частиною 3 статті 402 КПК України, - у рядку 25 довідки.

3.43. У розділі 2 "Рух скарг потерпілих, що надійшли до суду в порядку статті 27 КПК України" цього звіту зазначається рух скарг потерпілих, що надійшли до суду в порядку статті 27 КПК України для порушення кримінальних справ, а саме: у графі 1 - залишок нерозглянутих скарг потерпілих на початок звітного періоду; у графі 2 - кількість скарг, що надійшли у звітному періоді; у графі 3 - кількість скарг, що розглянуті у звітному періоді, із них кількість скарг, що залишені без розгляду та повернуті особам, які їх подали, - у графі 4, надіслані прокурору за належністю - у графі 5; відмовлено в порушенні кримінальної справи - у графі 6; порушено кримінальні справи - у графі 7. Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду обліковується в графі 8.

3.44. Засуджені особи, обліковані в графі 19 рядка 85 розділу 1, розподіляються в розділі 3 "Призначені покарання (щодо осіб)" за видами призначених покарань.

3.45. У рядку 1 цього розділу зазначається кількість засуджених осіб за видами призначених основних покарань, а у рядку 2 - додаткових покарань.

3.46. У графі 1 розділу 3 необхідно вказати кількість осіб, засуджених до сплати штрафу, у графі 2 - загальну суму штрафу, присуджену судом до стягнення, у графі 3 - загальну суму штрафу, сплачену засудженими добровільно до звернення вироку в цій частині до виконання.

3.47. Особи, позбавлені військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, обліковуються у графі 4, а особи, позбавлені права займати певні посади або займатися певною діяльністю, - у графі 5.

3.48. Особи, яким призначено покарання у вигляді громадських робіт, обліковуються у графі 6, виправних робіт - у графі 7, у вигляді службового обмеження для військовослужбовців - у графі 8, у вигляді конфіскації майна - у графі 9, у вигляді арешту - у графі 10, у вигляді обмеження волі - у графі 11, у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - у графі 12.

3.49. У графі 13 необхідно вказати кількість осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, - тільки в графі 14 цього розділу.

3.50. Особи, засуджені без призначення покарання, обліковуються у графі 15.

3.51. У графі 16 зазначається загальна кількість осіб, які були за вироком суду звільнені від відбування покарання, у тому числі: у графі 17 - із випробуванням (статті 75, 76, 77, 78, 79, 104 КК України 2001 року), а також у разі засудження особи із застосуванням статей 45, 46, 46 1, 46 2 КК України 1960 року; у графі 18 - у зв'язку з актом амністії.

3.52. У рядку 1 розділу 4 "Причини та строки відкладення розгляду справ" вказується загальна кількість нерозглянутих кримінальних справ, розгляд яких станом на кінець звітного періоду з різних підстав був відкладений.

3.53. У рядках 2 - 11 відображається кількість справ, що були відкладені із зазначених у цих рядках причин. Сума показників, унесених до рядків 2 - 11, повинна відповідати показнику, зазначеному в рядку 1. Тому при формуванні показників звіту необхідно визначитися, яка із перелічених причин зумовила тяганину в справі, та відобразити справу у відповідному рядку за ознакою, що вказана в інформації першою (одна справа - одна причина).

3.54. У рядках 12 - 14 указується кількість відкладених справ, які були не розглянуті у строк відповідно понад шість місяців до одного року (рядок 12), понад один рік (рядок 13) і понад два роки (рядок 14).

3.55. У графі 1 указується загальна кількість справ відповідно до причин їх відкладення, а в графах 2 - 4 зазначається останній строк відкладення справи.

3.56. У розділі 5 "Відомості про потерпілих" обліковуються фізичні та юридичні особи, справи щодо яких розглянуто із постановленням обвинувального вироку і яким злочином заподіяно фізичну, моральну чи майнову шкоду незалежно від того, набрав вирок законної сили чи ні.

3.57. Потерпілий, якому злочином завдано фізичної (життю, здоров'ю), майнової чи моральної шкоди, обліковується один раз за однією з цих ознак залежно від тяжкості шкоди. У рядку 1 зазначається кількість потерпілих тільки фізичних осіб. Юридичні особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються тільки в графі 8 рядків 2, 3, 4, 5.

3.58. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку потерпілими, і сам потерпілий зазначаються в першому, третьому чи четвертому рядках цього розділу: усі - у графах 1 - 4, у графі 5 - потерпілий, який загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у графі 7.

3.59. Визнані судом суми завданої юридичним і фізичним особам моральної і матеріальної шкоди вказуються в графі 9 цього розділу.

3.60. У розділі 6 "Розгляд справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності" відображаються результати розгляду кримінальних справ, що надійшли до суду без обвинувальних висновків, а з постановами прокурора чи слідчого за згодою прокурора про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності або для вирішення питання щодо невстановлених осіб про закриття провадження у справі у зв'язку із закінченням строків давності.

3.61. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи, особи у яких звільнені від кримінальної відповідальності або щодо невстановлених осіб про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності, відображаються у графі 5. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 6.

3.62. У графах 1 - 6 відображається кількість справ, а в графах 7, 8 - кількість осіб, стосовно яких судом вирішено питання про звільнення від кримінальної відповідальності чи відмову у звільненні. Особи, щодо яких винесено постанови про звільнення від кримінальної відповідальності, обліковуються у графі 7, а про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності - у графі 8.

3.63. У рядку 1 цього розділу обліковуються постанови прокурора чи слідчого за згодою прокурора, що надійшли до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки; у рядку 2 - у зв'язку з дійовим каяттям; у рядку 3 - у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим; у рядку 5 - у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації.

3.64. У рядку 4 відображаються справи за постановами прокурора чи слідчого за згодою прокурора про направлення справи до суду (у порядку статті 9 КПК України) для вирішення питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України. Із графи 7 цього рядка кількість неповнолітніх осіб, яких звільнили від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, відображається і в розділі 7 цього звіту.

3.65. Результати розгляду справ про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності обліковуються в рядку 6 щодо встановлених осіб, які вчинили злочини, а в рядку 7 - щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини.

3.66. Усі інші постанови прокурорів, слідчих за згодою прокурорів, що надійшли до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі згідно з актом амністії, або для вирішення питання про закриття кримінальних справ, відображаються в рядку 8.

3.67. Розділ 7 "Розгляд справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру" містить дані про кількість справ, що надійшли до суду в порядку статті 7 3 КПК України для застосування примусових заходів виховного характеру; статті 9 КПК України для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; та справ щодо неповнолітніх, що надійшли з обвинувальним висновком, але під час розгляду яких суд прийшов до висновку про можливість виправлення неповнолітнього без застосування кримінального покарання і до яких застосовано примусові заходи виховного характеру.

3.68. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в рядках 1 - 20 цього розділу справи і особи, необхідно дотримуватися правил, зазначених у пункті 3.9 цієї Інструкції.

3.69. У рядку 22 окремо виділяються справи, що надійшли до суду в порядку статті 7 3 КПК України, стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від 11 років до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

3.70. У графі 3 звіту наводяться дані про кількість справ, повернутих прокуророві мотивованою постановою, якщо суд не згоден із рішенням слідчого чи прокурора.

3.71. Загальна кількість розглянутих справ відображається в графі 4, із них кількість справ, де застосовано примусові заходи виховного характеру, - у графі 5; відмовлено в застосуванні примусових заходів виховного характеру - у графі 6; провадження в яких закрито - у графі 7.

3.72. У графі 8 зазначаються справи, що призначені до розгляду в судовому засіданні понад 10-денний строк із дня надходження справи до суду.

3.73. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковуються в графі 9, із них справи, що знаходяться у провадженні суду понад 2 місяці з дня їх надходження, - у графі 10.

3.74. Графи 11 - 16 містять дані про кількість осіб, до яких застосовано примусові заходи виховного характеру, передбачені статтею 105 КК України: графа 11 - яким зроблено застереження; графа 12 - обмежено дозвілля і встановлено особливі вимоги до поведінки; графа 13 - про осіб, яких передано під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; графа 14 - про осіб, на яких покладено обов'язок відшкодувати завдані майнові збитки; графа 15 - яких направлено до спеціальних шкіл для дітей та підлітків; графа 16 - до спеціального професійно-технічного навчального закладу.

3.75. Неповнолітній, до якого застосовано примусові заходи виховного характеру, обліковується в графах 11 - 16 один раз за більш суворим примусовим заходом.

3.76. У графах 17 - 27 зазначаються відомості про неповнолітніх (до яких застосовано примусові заходи виховного характеру) на момент учинення ними суспільно небезпечного діяння, а саме: у графах 17 - 19 - вік неповнолітніх (у графі 17 - особи віком від 11 до 14 років; у графі 18 - від 14 до 16 років; у графі 19 - від 16 до 18 років); у графах 20 - 21 - відомості про виховання (у графі 20 - особи, які виховувалися в сім'ї з одним із батьків; у графі 21 - поза сім'єю: в інтернаті, дитячому будинку, бездомні); у графі 22 - дівчата; у графі 23 - особи, що не працювали і не навчалися; у графі 24 - неповнолітні, які перебували на обліку в органах внутрішніх справ; у графах 25 - 27 - особи, які вчинили суспільно небезпечні діяння в групі.

3.77. У довідці до розділу 7 відображається кількість осіб, яким призначено вихователя.

3.78. У рядку 1 розділу 8 "Розгляд справ за поданнями слідчих органів та скарги на їх дії" відображаються подання слідчих або органів дізнання про поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб осіб, які у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років вчинили суспільно небезпечні діяння; у рядку 2 - заяви і повідомлення про загрозу безпеці особи (потерпілого, його представника у кримінальній справі; підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників чи законних представників; цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином; свідків; експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих; особи, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті злочину чи сприяла цьому; членів сімей чи близьких родичів вищезазначених осіб). У цьому рядку не обліковуються скарги на постанови органів дізнання та слідчих про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, такі скарги обліковуються в рядку 15 цього розділу.

3.79. У рядку 3 зазначаються подання про заміну запобіжного заходу на взяття під варту, а в рядку 4 - про скасування запобіжного заходу.

3.80. Подання прокурора, органу дізнання, слідчих за згодою прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відображаються в рядку 5, у тому числі щодо неповнолітніх, - ще у рядку 6, про продовження строку тримання під вартою - у рядку 7.

3.81. У рядку 8 обліковуються подання слідчих, що надійшли до суду за погодженням із прокурором, про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, у рядку 9 - про примусову виїмку із житла чи іншого володіння особи, а в рядку 10 - про проведення огляду житла чи іншого володіння особи.

3.82. Справи за поданнями слідчого, що погоджені з прокурором, про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу відображаються в рядку 11.

3.83. Загальна кількість скарг на дії слідчих органів та органів дізнання відображається в рядку 15 цього розділу, із них про порушення кримінальної справи - у рядку 16, про відмову в порушенні кримінальної справи - у рядку 17, про закриття справи - у рядку 18.

3.84. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи із задоволеними поданнями або скаргами відображаються у графі 5. Із графи 4 виділяються справи, розглянуті із порушенням строків, встановлених КПК України, які обліковуються у графі 5. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 7.

3.85. Розділ 9 "Провадження справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень" заповнюється за кількістю осіб.

3.86. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи із задоволенням подань, заяв, клопотань відображаються у графі 5. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 6.

3.87. У рядку 1 цього розділу відображаються справи за заявами засуджених, поданнями прокурорів чи органів, що відають відбуванням покарання, про звільнення засуджених, які виконали покладені на них обов'язки та не вчинили нових злочинів, від відбування покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку.

3.88. У рядку 3 обліковуються справи за поданнями органів виконання покарання (щодо неповнолітніх - за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, та службами у справах неповнолітніх) про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо засуджених, які не виконали покладених на них обов'язків або систематично вчинювали правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення. Справи про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітніх обліковуються ще й у рядку 4.

3.89. Подання органів кримінально-виконавчої системи щодо звільнення від покарання засуджених жінок, які мають дітей віком до семи років, у зв'язку із закінченням іспитового строку відображаються в рядку 5, а подання про направлення таких осіб після закінчення іспитового строку для відбування покарання, призначеного вироком суду, - у рядку 6.

3.90. Подання органів кримінально-виконавчої системи про направлення для відбування покарання засуджених жінок, які мають дітей віком до семи років, у зв'язку з відмовою жінки від дитини, передачею дитини в дитячий будинок, із зникненням з місця проживання, ухилянням від виховання дитини, догляду за нею, невиконанням покладених на засуджену судом обов'язків або систематичним учиненням правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення, відображаються в рядку 7.

3.91. У рядку 8 відображаються спільні подання органів, що відають відбуванням покарання, та спостережних комісій про звільнення від відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини.

3.92. Подання органів кримінально-виконавчої системи про звільнення від покарання або заміну його більш м'яким жінкам, які були звільнені від відбування покарання у зв'язку з вагітністю, або жінкам, які мали дітей віком до трьох років, після досягнення дитиною трирічного віку або смерті дитини відображаються в рядку 9.

3.93. У рядку 10 обліковуються подання органів кримінально-виконавчої системи про скасування звільнення від відбування покарання і направлення для відбування покарання жінок, які були звільнені від відбування покарання у зв'язку з вагітністю, або жінок, які мали дітей віком до трьох років, у зв'язку з відмовою засудженої від дитини, передачею дитини в дитячий будинок, зникненням із місця проживання, ухилянням від виховання дитини, догляду за нею або систематичним учиненням правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення, тощо.

3.94. Справи за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання у вигляді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі відображаються в рядку 11, а щодо неповнолітніх ще й у рядку 12. У рядку 11 обліковуються також справи за поданнями командування дисциплінарного батальйону про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким щодо осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні.

3.95. У рядку 13 обліковуються справи за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії про заміну невідбутої частини покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі більш м'яким.

3.96. Висновки лікарських комісій та подання установ, які відають відбуванням покарання, про звільнення від покарання за хворобою засуджених осіб, які під час його відбування захворіли на психічну хворобу, що позбавляє можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, відображаються в рядку 14.

3.97. Результати розгляду подань адміністрацій виправно-трудових установ про застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають покарання у виправно-трудових установах, якщо примусове лікування не було їм призначене за вироком суду, обліковуються в рядку 15.

3.98. Справи про припинення примусового лікування від алкоголізму чи наркоманії, призначеного судом, за поданнями адміністрації виправно-трудової установи або медичного закладу, де засуджені перебувають на лікуванні, відображаються в рядку 16.

3.99. Справи про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку обліковуються в рядку 17, а щодо осіб, які були засуджені до довічного позбавлення волі, - і в рядку 18.

3.100. Подання органів, що відають відбуванням покарання, або клопотання колективів про заміну штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні відображаються в рядку 19.

3.101. У рядку 20 обліковуються всі справи про застосування амністії, у тому числі про повне або часткове звільнення від покарання, про заміну покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням.

3.102. Справи за клопотаннями осіб, які відбули покарання, і колективу підприємства, установи чи організації про дострокове зняття судимості відображаються в рядку 21.

3.103. Подання про встановлення і припинення адміністративного нагляду відображаються в рядку 22; подання про застосування обмежень чи зміну обсягу обмежень - у рядку 23.

3.104. Усі інші справи, що розглядаються судами в порядку виконання вироку, ухвали, постанови, відображаються в рядку 24.

3.105. Розділ 10 "Розгляд справ про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження" містить інформацію про перегляд судових рішень, що набрали законної сили в порядку виключного провадження. Цей розділ заповнюється апеляційними загальними судами.

3.106. У рядку 1 відображаються подання, що надійшли до суду за такими нововиявленими обставинами, як фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерта, на яких ґрунтується вирок; у рядках 2 - 4 - кількість подань щодо зловживання під час провадження в справі, а саме: у рядку 2 - загальна кількість; у рядку 3 - щодо зловживання прокурора, дізнавача, слідчого; у рядку 4 - суддів.

3.107. Подання про перегляд судових рішень у зв'язку з іншими обставинами, що не були відомі суду при винесенні рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність засудження або виправдання підсудного, обліковуються в рядку 5.

3.108. У рядку 6 зазначається загальна кількість подань про перегляд судових рішень, що набрали законної сили, у порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами.

3.109. Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду обліковується в графі 1, а в графах 2 - 4 - кількість подань, що надійшли за звітний період (у графі 2 - загальна кількість, у графі 3 - відображаються подання Генерального прокурора України та його заступників, а в графі 4 - подання прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів (на правах прокурора області)).

3.110. У графах 5 - 7 указується кількість справ, що повернуті, у тому числі в графі 5 - загальна кількість справ, з них у зв'язку з відкликанням подання - у графі 6.

3.111. Графи 8 - 11 містять дані про наслідки розгляду подань прокурорів за нововиявленими обставинами, а саме: графа 8 - загальну кількість розглянутих подань, графа 9 - кількість подань, що задоволені, графа 10 - кількість подань, що залишені без задоволення, графа 11 - кількість осіб, щодо яких подання залишено без задоволення.

3.112. Результати перегляду судових рішень у порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами відображаються в графах 12 - 23.

3.113. У графах 12 та 13 зазначається відповідно загальна кількість судових рішень, що скасовано чи змінено, та кількість осіб, щодо яких прийнято такі рішення.

3.114. Судові рішення, скасовані з направленням справи на нове розслідування, відображаються в графі 14, а особи, щодо яких розглянуто ці справи, - у графі 15.

3.115. Про скасування судових рішень із направленням справи на новий судовий розгляд зазначається в графі 16 (особи, щодо яких винесено такі рішення, - в графі 17), із направленням на новий апеляційний розгляд - у графі 18 (особи - в графі 19).

3.116. У графі 20 обліковуються справи, в яких за поданнями прокурорів скасовано судові рішення із закриттям провадження у справі, а в графі 21 - особи, щодо яких прийнято такі рішення.

3.117. Графи 22 та 23 містять дані відповідно про кількість змінених рішень та кількість осіб, стосовно яких судові рішення змінено.

3.118. Кількість нерозглянутих справ у звітному періоді обліковується в графі 24.

Звіт за формою N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства"

3.119. Первинні звіти про розгляд адміністративних справ складаються на підставі документів первинного обліку адміністративних справ, позовних заяв; документів первинного обліку справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах, документів первинного обліку заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах за нововиявленими обставинами.

3.120. Розділ 1 "Провадження позовних заяв" містить дані про рух позовних заяв, що надійшли до суду для розгляду в порядку адміністративного судочинства. Дані зі справ, що надійшли до суду після скасування судового рішення з направленням їх на новий судовий розгляд, після роз'єднання позовів, після поновлення провадження у справі у разі невиконання умов примирення однієї із сторін, а також за підсудністю з інших судів, у цьому розділі не обліковуються.

3.121. У графі 1 цього розділу зазначається залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду, а у графі 2 - кількість позовних заяв, що надійшли впродовж звітного періоду.

3.122. У графах 3 - 9 наводяться дані про кількість розглянутих позовних заяв, щодо яких постановлені ухвали: загальна кількість - у графі 3, у тому числі про повернення позовної заяви (графа 4), про відмову у відкритті провадження у справі (графа 8), про відкриття провадження у справі (графа 9). Із графи 4 окремо виділяється кількість позовних заяв, щодо яких постановлені ухвали про повернення позовних заяв у зв'язку з непідсудністю цьому суду (графа 5), а також ті, що вважаються неподаними та повернуті позивачеві у зв'язку з неусуненням недоліків позовної заяви, яку залишено без руху (графа 6), і кількість позовних заяв, що за заявами позивача їм повернуті (графа 7). Кількість позовних заяв, поданих до суду із порушенням строків, встановлених статтями 172 - 177 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) та залишених без розгляду, зазначається тільки у графі 3.

3.123. Позовні заяви, що обліковані в графі 9 цього розділу, відображаються також у графі 2 розділу 2 цього звіту незалежно від дати їх надходження до суду.

3.124. У графі 10 указується загальна кількість позовних заяв, щодо яких ухвали про повернення позовної заяви, відкриття провадження у справі, відмову у відкритті провадження у справі постановлені з порушенням строку, передбаченого частиною 3 статті 107 КАС України (не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду). У цей строк не включається час знаходження позовної заяви без руху.

3.125. У графі 11 обліковуються позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді, з них кількість, що залишена без руху та надано термін для усунення недоліків, - ще й у графі 12.

3.126. Розділ 2 "Розгляд справ" містить дані про результати розгляду судами справ адміністративної юрисдикції. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

3.127. У цьому розділі відображаються позовні заяви тільки після постановлення ухвал про відкриття провадження у справі, а також справи, що надійшли до суду після скасування судового рішення із направленням їх на новий розгляд, після роз'єднання позовів, після поновлення провадження у справі у разі невиконання умов примирення однієї із сторін, а також за підсудністю з інших судів.

3.128. У разі об'єднання декількох адміністративних справ в одну у звіті результати їх розгляду відображаються один раз.

3.129. Якщо об'єднуються декілька адміністративних справ, що надійшли до суду в попередні звітні роки і на початок звітного періоду обліковані у звіті як залишок, то до звіту надається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ на початок звітного періоду.

3.130. Якщо об'єднуються декілька адміністративних справ, одна з яких надійшла у попередньому звітному році, а інша - у звітному році, остання, як така, що надійшла у звітному періоді, як виняток, у звіті не обліковується.

3.131. При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що надійшла вперше, а результати їх розгляду відображаються у звіті окремо за кожною справою.

3.132. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, із яких частина рішенням суду задоволена, а в іншій частині відмовлено, справа враховується в графі "у тому числі із задоволенням позову".

3.133. З метою правильного відображання у звіті справ за категоріями суддя зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована справа. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, облік справ ведеться за основним позовом.

3.134. Усі справи розподіляються у рядках 1 - 69 за категоріями, до рядка 69 включаються всі інші справи, що не обліковані вище. Загальна кількість справ зазначається у рядку 70.

3.135. У рядках 1, 14, 39, 43, 44, 45, 55 звіту, де зазначена загальна кількість справ, вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі", але і всі інші, що належать до цієї категорії.

3.136. У рядку 1 зазначаються всі спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових актів, які видані органами державної влади, а саме: Верховною Радою України (рядок 2), Президентом України (рядок 3), Кабінетом Міністрів України (рядок 4), Верховною Радою Автономної Республіки Крим (рядок 5), міністерствами (рядок 6), Радою міністрів Автономної Республіки Крим (рядок 7), Державною податковою адміністрацією України або її територіальними органами (рядок 8), іншими центральними органами виконавчої влади (рядок 9), Національним банком України або його територіальними управліннями (рядок 10), місцевими державними адміністраціями (рядок 11), органами місцевого самоврядування (рядок 12), іншими суб'єктами владних повноважень (рядок 13)).

3.137. Кількість справ, пов'язаних зі спорами фізичних та юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень щодо оскарження їхніх дій чи бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім тих, що пов'язані з виборами), зазначається у рядку 14, із них окремо виділяються справи про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів (рядок 15), про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії (рядок 16), щодо оскарження рішень державних органів, прийнятих відносно релігійних організацій (рядок 17), заяви на відмову органу державної реєстрації актів цивільного стану внести виправлення в актовий запис цивільного стану (рядок 18), з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби, її посадової або службової особи (рядок 19), відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа (рядок 20), відповідачем у яких є Пенсійний фонд України або його територіальні управління з приводу обчислення пенсійних виплат (рядок 21), відповідачем у яких є Міністерство оборони України та його відомчі установи з приводу обчислення пенсійних виплат (рядок 22), щодо податкового рішення-повідомлення, виданого Державною податковою адміністрацією України або її територіальними органами (рядок 23), щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності інших органів виконавчої влади, їх посадових або службових осіб (рядок 36), щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових або службових осіб (рядок 37), щодо оскарження інших дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень (рядок 38).

3.138. Справи у спорах щодо прийняття громадянина на публічну службу (прийняття на посаду на конкурсній основі, поза конкурсом, випробування, призначення або обрання на посаду, прийняття на умовах контракту тощо), її проходження, звільнення з публічної служби обліковуються в рядку 39. Із них виділяються справи у спорах, пов'язаних із відмовою у прийнятті громадянина на публічну службу (рядок 40), про поновлення на публічній службі (рядок 41), про виплату заробітної плати (рядок 42).

3.139. Справи у спорах між суб'єктами владних повноважень із приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління відображаються у рядку 43.

3.140. У рядку 44 відображаються спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів.

3.141. Загальна кількість справ у спорах за зверненнями суб'єкта владних повноважень відображається у рядку 45. Із них виділяються спори про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності (рядок 46), за зверненням прокурора про визнання правового акта незаконним та угод недійсними (рядок 47), за зверненням Державної податкової адміністрації України або її територіальних органів (рядок 48), про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації) (рядок 51), про визнання страйку незаконним (рядок 52), щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян (рядок 53), про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян (рядок 54). Результати розгляду звернень органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення з України іноземців або осіб без громадянства обліковуються в рядку 45. Спори за зверненнями Державної податкової адміністрації України або її територіальних органів щодо визнання угод недійсними зазначаються також і в рядку 49, щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи) - в рядку 50.

3.142. Загальна кількість справ, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом проведення референдуму, обліковується у рядку 55. Із них виділяються справи щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (рядок 56), щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності (рядок 57). Із загальної кількості справ, облікованих у рядку 57, окремо виділяються справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності комісій з референдуму та їх членів (рядок 58), територіальних (окружних) виборчих комісій та їх членів (рядок 59), дільничних виборчих комісій та їх членів (рядок 60), органів виконавчої влади, їхніх посадових та службових осіб (рядок 61), органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб (рядок 62), засобів масової інформації, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації (рядок 63), підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб (рядок 64), кандидатів, їхніх довірених осіб (рядок 65), партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партії), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб (рядок 66), ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму (рядок 67), офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу (рядок 68).

3.143. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду.

3.144. Графа 3 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду. Кількість розглянутих справ із прийняттям постанови обліковується в графі 4. Із графи 4 виділяється кількість прийнятих постанов із задоволенням позову (графа 5). Кількість переданих справ на розгляд іншим судам відображається в графі 6, кількість справ, провадження у яких закрито, - у графі 7, із залишенням заяви без розгляду - у графі 8.

3.145. У графі 9 зазначаються всі справи, провадження у яких закінчено, що розглянуті у строк понад два місяці з дня відкриття провадження у справі (стаття 122 КАС України), або якщо порушено інший строк розгляду справи, якщо такий встановлений КАС України (із графи 3).

3.146. Строк розгляду адміністративної справи обчислюється з дня відкриття провадження у справі. У загальний строк розгляду справи не входить час зупинення провадження у справі.

3.147. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 10, із них справи, провадження у яких зупинено, обліковуються також у графі 11, а справи, що не розглянуті в термін понад 2 місяці (без урахування справ, у яких зупинено провадження), - у графі 12.

3.148. У графі 13 вказуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), пред'явлені до стягнення за справами, що надійшли у звітному періоді (із графи 3). У графі 14 вказуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), присуджені до стягнення за судовими рішеннями, постановленими у звітному періоді (із графи 3), із них суми моральної шкоди, присуджені до стягнення, - ще й у графі 15. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені, у графах 13 - 15 не обліковуються. Суми судового збору, присуджені до стягнення за судовими рішеннями, у цьому розділі не відображаються.

3.149. У рядку 1 розділу 3 "Причини та строки відкладення розгляду справ" зазначається загальна кількість справ, у яких провадження не закінчено на кінець звітного періоду і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладений. Із них кількість справ, розгляд у яких відкладено у зв'язку з неявкою однією із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки, обліковується ще й у рядку 2, неявкою свідка - у рядку 3, неявкою прокурора - у рядку 4, неявкою представника - у рядку 5, неявкою адвоката - ще й у рядку 6, неявкою інших учасників процесу - у рядку 7, з інших підстав - у рядку 8.

3.150. Кількість справ (не розглянутих), розгляд яких відкладений понад 6 місяців до 1 року, відображається в рядку 9, понад 1 рік до 2 років - у рядку 10, понад 2 роки - у рядку 11.

3.151. У розділі 4 "Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.152. У графі 1 зазначаються заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами на початок звітного періоду, а у графі 2 - заяви, що надійшли у звітному періоді. Кількість повернутих заяв зазначається у графі 3. Кількість справ, у яких відкрито провадження, обліковується у графі 4. Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на кінець звітного періоду, вказується у графі 5.

3.153. Кількість заяв, що перебували в провадженні (заяви, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами та не розглянуті у попередньому звітному році, а також заяви, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами у звітному періоді), обліковується у графі 6.

3.154. Графа 7 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами. Кількість заяв, за якими закрито провадження за нововиявленими обставинами, зазначається у графі 8, а заяви, що залишені без задоволення, - у графі 9. Якщо в результаті перегляду постанови чи ухвали суду було постановлено нове судове рішення, то кількість таких судових рішень відображається в графі 10. З них кількість скасованих постанов зазначається також у графі 11, а кількість скасованих ухвал - у графі 12.

3.155. Загальна кількість заяв, розглянутих понад два місяці після їх надходження (стаття 252 КАС України), зазначається у графі 13.

3.156. У графі 14 обліковуються заяви, щодо яких відкрито провадження за нововиявленими обставинами та які на кінець звітного періоду залишились нерозглянутими.

3.157. Рядок 1 містить загальну кількість заяв про перегляд постанов чи ухвал за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

3.158. Рядок 2 містить інформацію щодо заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами, підставою яких є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Якщо причиною звернення із заявою до суду були встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, то загальна кількість заяв за такими категоріями нововиявлених обставин та результати їхнього розгляду відображаються в рядку 3, крім того, вказані категорії розписані в рядках 4 - 7, де рядок 4 - завідомо неправдиві показання свідків, рядок 5 - завідомо неправильний висновок експерта, рядок 6 - завідомо неправильний переклад, рядок 7 - фальшивість документів або речових доказів. Якщо нововиявленою обставиною є встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, то заяви за такими нововиявленими обставинами обліковуються у рядку 8. Загальна кількість заяв про перегляд постанови чи ухвали суду за нововиявленими обставинами, підставою якої є скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути, зазначається у рядку 9. Якщо підставою для перегляду судового рішення є встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, то такі заяви відображаються в рядку 10.

3.159. Розділ 5 "Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень" містить дані про результати розгляду скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

3.160. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду клопотань, заяв, подань відображається у графі 1, а кількість клопотань, заяв, подань, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2.

3.161. Клопотання, заяви, подання, які повернуті у звітному періоді, обліковуються в графі 3.

3.162. У графі 4 обліковуються розглянуті клопотання, заяви, подання, з них число задоволених - у графі 5. Кількість справ, розглянутих з порушенням термінів, встановлених КАС України (статті 260 - 264 КАС України), обліковується у графі 6.

3.163. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду.

3.164. У розділі 6 "Відомості про судовий збір" графа 1 відображає суму судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді. У графі 2 обліковується загальна сума судового збору, що за судовими рішеннями підлягає поверненню. Особливою умовою є те, що відповідно до чинного законодавства про повернення суми сплаченого судового збору в обов'язковому порядку постановляється ухвала. У разі, якщо сума судового збору, що повертається, була сплачена у попередніх звітних роках, то така сума вказується ще й у графі 3. Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді, обліковується в графі 4. Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати, обліковується в графі 5.

3.165. У рядках 1 - 7 довідки до звіту обліковується кількість постановлених ухвал про застосування заходів процесуального примусу, зокрема у рядку 1 - їх загальна кількість, у рядку 2 - кількість постановлених ухвал про застосування заходу процесуального примусу у вигляді попередження, у рядку 3 - у вигляді видалення із залу судового засідання, у рядку 4 - у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, у рядках 5 - 7 - у вигляді приводу свідка, експерта, спеціаліста.

3.166. Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення (стаття 267 КАС України), обліковується у рядку 8.

3.167. Кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду, відображається в рядках 9 - 12 довідки до звіту (у рядку 9 - загальна кількість, у рядку 10 - кількість окремих ухвал про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону, у рядку 11 - про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними, у рядку 12 - за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження). Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.

3.168. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядках 13 - 14 аналогічно. Повідомлення обліковуються як за звітний період, за який складається звіт, так і за попередній, за датою надходження.

3.169. Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження, відображається у рядку 15. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, відображається у рядку 16.

3.170. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 1 травня, за рік - на 1 листопада (рядок 18).

Звіт за формою N 2-Ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства"

3.171. Первинні звіти про розгляд цивільних справ складаються на підставі документів первинного обліку цивільних справ, позовних заяв, заяв; документів первинного обліку заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви; документів первинного обліку справ судового контролю за виконанням судових рішень; документів первинного обліку клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні; документів первинного обліку справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах.

3.172. У разі об'єднання декількох цивільних справ в одну у звіті результати їх розгляду відображаються один раз.

3.173. Якщо об'єднуються декілька цивільних справ, що надійшли до суду в попередні звітні роки і на початок звітного періоду обліковані у звіті як залишок, то до звіту надається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ на початок звітного періоду.

3.174. Якщо об'єднуються декілька цивільних справ, одна з яких надійшла у попередньому звітному році, а інша - у звітному році, остання, як виняток, у звіті як така, що надійшла у звітному періоді, не обліковується.

3.175. При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що надійшла вперше, та відображається у звіті за кількістю таких справ.

3.176. При пред'явленні зустрічного позову, позову третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, надходження позовної заяви та результати її розгляду враховуються за первісним позовом.

3.177. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, з яких частина рішенням суду задоволена, а в іншій частині відмовлено, справа враховується в графі "у тому числі із задоволенням позову". Винятком з цього правила є такі категорії справ, як поновлення на роботі, виселення, розірвання шлюбу, вони враховуються тільки за результатами розгляду зазначених вимог.

3.178. Розділ 1 "Наказне провадження" містить дані про розгляд заяв щодо видачі судового наказу та щодо скасування судового наказу.

3.179. У графі 1 підрозділу 1.1 "Розгляд заяв про видачу судового наказу" зазначається залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду. Графа 2 містить інформацію про кількість заяв, що надійшли у звітному періоді. Заява вважається такою, що надійшла у звітному періоді, якщо її було подано до суду протягом періоду, за який складається звіт.

3.180. Загальна кількість заяв, що розглянута судом, відображається в графі 3, з них з постановленням ухвали про відмову в прийнятті заяви - у графі 4, у тому числі постановлено ухвалу про відмову в прийнятті заяви на підставі заявлення вимоги, не передбаченої статтею 96 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), - у графі 5, заяви, що не прийняті з причини наявності спору про право, відображаються в графі 6. Окремо з графи 3 виділяється кількість заяв, що відповідно до положень ЦПК України повернуті заявникам (графа 7).

3.181. Кількість виданих судових наказів відображається у графі 8, у тому числі з порушенням строків, встановлених частиною 1 статті 102 ЦПК України, ще й у графі 9.

3.182. Сума грошових коштів та вартість майна, що пред'явлена до стягнення, обліковується в графі 10, а сума грошових коштів та вартість майна, що підлягає стягненню, - у графі 11.

3.183. Загальна кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду обліковується в графі 12. Якщо заяву судом залишено без руху і надано термін для усунення недоліків, закінчення якого припадає на новий звітний період, то такі заяви відображаються в графі 13.

3.184. У рядку 1 обліковуються заяви про видачу судового наказу на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому в письмовій формі. Рядок 2 відображає кількість поданих заяв про видачу судового наказу на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати. У рядку 3 відображаються заяви про видачу судового наказу на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку, у тому числі на проведення розшуку відповідача - у рядку 4, боржника - у рядку 5, дитини - у рядку 6, транспортних засобів боржника - у рядку 7. Рядок 8 заповнюється в разі видання судового наказу в інших випадках, встановлених законом. У рядку 9 зазначається загальна кількість прийнятих заяв, поданих до суду, про видачу судових наказів.

3.185. Підрозділ 1.2 "Розгляд заяв про скасування судового наказу" містить дані про розгляд заяв про скасування судового наказу, що видані в порядку наказного провадження.

3.186. Залишок заяв на початок звітного періоду зазначається в графі 1. У цій графі обліковуються заяви, що надійшли в попередніх звітних роках та залишились нерозглянутими на кінець попереднього звітного року. Кількість заяв про скасування судового наказу, що надійшли у звітному періоді, обліковується в графі 2.

3.187. Загальна кількість розглянутих заяв відображається в графі 3, у число якої входять показники, зазначені в графі 4, - відмовлено у прийнятті заяви, у графі 5 - залишено заяв про скасування судового наказу без розгляду, у графі 6 - кількість скасованих судових наказів. Якщо під час розгляду заяви були порушені процесуальні строки, встановлені частиною 1 статті 106 ЦПК України, то кількість таких заяв обліковується в графі 7.

3.188. Сума грошових коштів та вартість майна, щодо якої подано заяви про скасування судового наказу, обліковується в графі 8, а сума грошових коштів та вартість майна, що не підлягає стягненню, - у графі 9.

3.189. Заяви, що надійшли в поточному чи попередніх звітних періодах та залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковуються в графі 10.

3.190. Розділ 2 "Позовне провадження" містить дані щодо руху позовних заяв, щодо руху цивільних справ, що надійшли до суду для розгляду в порядку позовного провадження, про причини та строки відкладення розгляду справ позовного провадження, про перегляд заочного рішення суду, а також щодо заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви.

3.191. Підрозділ 2.1 "Провадження позовних заяв" містить дані про рух позовних заяв про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави та суспільства, що надійшли до суду для розгляду в порядку цивільного судочинства. Дані зі справ, що надійшли до суду після скасування судового рішення з направленням їх на новий судовий розгляд, після роз'єднання позовів, після скасування судового рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами, після скасування заочного рішення, а також за підсудністю з інших судів, у цьому підрозділі не обліковуються.

3.192. У графі 1 цього розділу зазначається залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду, а у графі 2 - кількість позовних заяв, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.193. У графах 3 - 8 наводяться дані про кількість позовних заяв, щодо яких постановлені ухвали: загальна кількість - у графі 3, у тому числі - про повернення позовної заяви (графа 4), про відкриття провадження у справі (графа 7), про відмову у відкритті провадження у справі (графа 8). З графи 4 окремо виділяється кількість позовних заяв, що вважаються неподаними та повернуті позивачеві у зв'язку з неусуненням недоліків (графа 5), і кількість позовних заяв, що за заявами повернуті позивачам (графа 6). Позовні заяви, що обліковані в графі 7 цього підрозділу, відображаються також у графі 2 підрозділу 2.2 "Розгляд справ позовного провадження" незалежно від дати їх надходження до суду.

3.194. У графі 9 указується загальна кількість позовних заяв, щодо яких ухвали про повернення позовної заяви, відкриття провадження у справі, відмову у відкритті провадження у справі постановлені з порушенням строку, встановленого частиною 3 статті 122 ЦПК України (у строк понад 10 днів з дня надходження позовних заяв до суду). У цей строк не включається час знаходження позовної заяви без руху.

3.195. У графі 10 обліковуються позовні заяви, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, з них кількість, що залишена без руху та надано термін для усунення недоліків, - ще й у графі 11.

3.196. Підрозділ 2.2 "Розгляд справ позовного провадження" містить дані про результати розгляду судами справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами наказного або окремого провадження чи за правилами іншого судочинства. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

3.197. У вказаному підрозділі відображаються позовні заяви тільки після постановлення ухвал про відкриття провадження у справі, а також справи, що надійшли до суду після скасування судового рішення з направленням їх на новий розгляд (у тому числі скасування вироків в частині цивільного позову з направленням справи на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства), після роз'єднання позовів, після скасування судового рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами, після скасування заочного рішення, а також за підсудністю з інших судів.

3.198. З метою правильного відображення у звіті справ за категоріями суддя зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована справа. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, облік справ ведеться за основним позовом.

3.199. У графі 1 цього підрозділу відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. Справа вважається такою, що надійшла у звітному періоді, якщо ухвалу про відкриття провадження у справі постановлено в цьому ж звітному періоді.

3.200. Графа 3 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду. Кількість розглянутих справ з ухваленням рішення обліковується в графі 4. З графи 4 виділяється кількість ухвалених заочних рішень (графа 5) і кількість ухвалених рішень з задоволенням позову (графа 6). Кількість переданих справ на розгляд іншим судам відображається в графі 7. Кількість справ, провадження у яких закрито, відображається у графі 8, із залишенням заяви без розгляду - у графі 9.

3.201. У графі 10 зазначаються всі справи, у яких закінчено провадження, попереднє судове засідання у яких призначено і проведено понад строки, встановлені статтею 129 ЦПК України (понад місяць з дня відкриття провадження у справі), всі справи, у яких закінчено провадження, що були призначені до розгляду в судовому засіданні понад п'ятнадцятиденний строк (частина 2 статті 156 ЦПК України), зазначаються у графі 11, у графі 12 - ті, які розглянуті з постановленням рішення з порушенням строків, встановлених статтею 157 ЦПК України (більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця).

3.202. Строк розгляду цивільної справи обчислюється з дня відкриття провадження у справі. У загальний строк розгляду справи не входить час зупинення провадження у справі. Якщо у справі об'єднано декілька позовних вимог, за однією з яких законом установлено скорочений строк розгляду, а за іншими - загальний, то строк розгляду справи визначається як загальний.

3.203. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 13; з них справи, у яких зупинено провадження, обліковуються також у графі 14, а справи, що не розглянуті в термін понад три місяці (без урахування справ, провадження у яких зупинено), - у графі 15.

3.204. У графах 16 - 18 указуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), суми прибутку, отриманого внаслідок порушення прав власності, вартості недоброякісних товарів, продукції, що реалізується з порушенням авторських і суміжних прав, суми втрачених доходів тощо, за рішеннями суду, постановленими у звітному періоді. Слід мати на увазі, що у звіті вказуються лише суми, що підлягають одноразовому відшкодуванню, суми щомісячних платежів у звіті не вказуються. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені, у графах 16 - 18 не обліковуються. Суми судового збору, присуджені до стягнення за судовими рішеннями, у цьому підрозділі не відображаються. Сума моральної шкоди, присуджена до стягнення у звітному періоді, вказується також у графі 18.

3.205. У рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ (усього), вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі", а й усі інші, що належать до відповідної категорії.

3.206. У рядку 1 "Спори про право власності та інші речові права" обліковуються справи про визнання права власності на майно, про витребування майна з чужого незаконного володіння чи відшкодування його вартості, про витребування майна від добросовісного набувача, про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном, про виключення майна з опису, про визначення порядку володіння, користування і розпорядження майном, що є спільною власністю, про поділ спільного майна або виділення з нього частки, про визнання недійсним договору про відчуження майна, про визнання недійсним договору про відчуження квартири (будинку) з громадського житлового фонду, про визнання дійсним договору, не посвідченого нотаріально, про передачу в приватну власність фізичній або юридичній особі майна, що за законом підлягає відчуженню, про заборону вчинення іншою особою дій, які можуть порушити право власності, або про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню тощо. Спори між подружжям щодо права на майно, нажите в період шлюбу, обліковуються в рядку 33. Рядки 2 - 4 містять дані про справи, зазначені в рядку 1 за видами власності.

3.207. У рядку 5 "Спори про право інтелектуальної власності" обліковуються справи про визнання та поновлення прав інтелектуальної власності, про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності чи створюють загрозу їх порушення, про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення права інтелектуальної власності, тощо. Із рядка 5 окремо виділяються спори про авторське право (рядок 6), спори про суміжні права (рядок 7), спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок (рядок 8) та спори про торговельну марку (рядок 9).

3.208. У рядку 10 "Спори, що виникають з договорів" обліковуються справи про розірвання договору, зміну умов договору, сплату неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди, виконання зобов'язання в натурі тощо. Спори, що виникають з договору купівлі-продажу, обліковуються також і в рядку 11, з договору дарування - у рядку 12, з договору довічного утримання - у рядку 13, з договору найму (оренди) - у рядку 14, з договору надання послуг (послуги зв'язку, енергопостачання, водопостачання тощо) - у рядку 15, з договору страхування - у рядку 16, з договору позики, кредиту, банківського вкладу - у рядку 17.

3.209. У рядку 18 "Спори про відшкодування шкоди" враховуються як первинні позови фізичних осіб та в їх інтересах позови прокурорів, так і позови в порядку регресу. Якщо шкода завдана внаслідок вчинення злочину, результати розгляду справ про відшкодування шкоди обліковуються в рядку 19, якщо шкода завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у рядку 20. У рядку 21 обліковуються справи, якщо шкоду завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт. У цьому рядку враховуються також відомості за справами на виконання Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні". У рядку 22 вказуються вимоги про відшкодування шкоди (у натурі або відшкодування збитків у повному обсязі), що завдана майну фізичних або юридичних осіб. У рядку 23 обліковуються справи про охорону навколишнього природного середовища (про відшкодування збитків за лісопорушення, за незаконне полювання та порушення правил вилову риби тощо). Результати розгляду справ про відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) обліковуються в рядку 24.

3.210. У рядку 25 "Спори про спадкове право" обліковуються справи, пов'язані зі спадковим правом, у тому числі про відновлення строку на прийняття спадщини, про розподіл спадщини тощо.

3.211. У рядку 26 "Спори про захист честі, гідності та ділової репутації" обліковуються позови фізичних та юридичних осіб. Кількість справ про поширення недостовірної інформації, що не відповідає дійсності і порочить честь, гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи, що поміщена у засобах масової інформації, обліковується також у рядку 27.

3.212. У рядку 28 "Спори, що виникають із житлових правовідносин" відображаються спори, пов'язані з договором найму житлового приміщення, зокрема про надання наймачеві звільненого житлового приміщення; про відмову у видачі охоронного свідоцтва, про примусовий обмін займаного житлового приміщення, відмови підприємства, установи чи організації у згоді на обмін або виконкому у видачі обмінного ордера, про переселення на час капітального ремонту житлового будинку, про відмову в наданні житлового приміщення, що збереглося після капітального ремонту, про визнання і втрату права користування житловим приміщенням, про видачу ордера на житлове приміщення, про надання житлового приміщення на вимогу громадян, які мають право на позачергове надання житлових приміщень, у тому числі в разі порушення встановленого законодавством строку надання житла. У цьому рядку, а також у рядку 1 "Спори про право власності" не враховуються спори про спадкове право, що обліковуються в рядку 25. Справи про виселення обліковуються також у рядку 29, про стягнення плати за користування житлом (квартирна плата) - у рядку 30, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, - у рядку 31.

3.213. У рядку 32 "Спори, що виникають із земельних правовідносин" ураховуються результати розгляду справ, не тільки пов'язаних із земельною часткою (паєм), а й майновими паями. Зокрема, спори щодо отримання (видачі) сертифіката на право на земельну частку (пай), про відведення земельної ділянки в натурі, у рахунок погашення належних громадянам майнових паїв, спори, що виникають під час проведення розвідувальних робіт, про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень земельного законодавства тощо.

3.214. У рядку 33 "Спори, що виникають із сімейних правовідносин" відображаються спори про визнання шлюбу недійсним, про розподіл спільної, сумісної власності подружжя, про поновлення шлюбу, про встановлення для подружжя режиму окремого проживання, про усунення перешкод у спілкуванні та вихованні з дитиною, про місце проживання дитини, про відібрання дитини, про поновлення батьківських прав, про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення батьківських прав, про управління майном дитини, про стягування заборгованості за аліментами тощо. Справи про розірвання шлюбного договору, визнання недійсним шлюбного договору, розірвання договору про патронат обліковуються в рядку 10. Справи про розірвання шлюбу обліковуються також у рядку 34. У рядку 35 відображаються справи про стягнення аліментів на утримання дітей, непрацездатних батьків тощо. Результати розгляду справ про збільшення чи зменшення розміру стягуваних аліментів відображаються в рядку 33. Справи про встановлення батьківства або материнства обліковуються також у рядку 36, про позбавлення батьківських прав - у рядку 37.

3.215. У рядку 38 "Спори, що виникають із трудових правовідносин" обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої приналежності підприємства, установи, організації, за винятком спорів деяких категорій працівників, особливості праці яких визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної платної посади за рішенням органів, що їх обрали, тощо). Проте у разі вирішення спорів згаданої категорії працівників на підставі положень Кодексу законів про працю України та прийнятих відповідно до нього актів законодавства України ці спори відображаються у рядках 38 - 41. Справи про поновлення на роботі обліковуються також у рядку 39, а в рядку 40 - справи про стягнення заробітної плати, про оплату вимушеного прогулу, компенсацій працівникам, вихідної допомоги, відшкодування за затримку їх виплати. У рядку 41 ураховуються позови юридичних осіб, прокурорів про відшкодування матеріальної шкоди до працівників, а також позови в порядку регресу.

3.216. У рядку 42 "Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів" відображаються спори, пов'язані із захистом прав споживачів у разі придбання ними товару належної та неналежної якості, порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг), придбання продукції в кредит, укладання договору поза торговельними та офісними приміщеннями, укладання договору на відстані, а також право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт) тощо.

3.217. У рядку 43 "Інші" враховуються всі інші категорії справ позовного провадження, не враховані в рядках 1 - 42.

3.218. Підрозділ 2.3 "Причини та строки відкладення розгляду справ позовного провадження" містить інформацію про причини та строки відкладення розгляду справ позовного провадження.

3.219. У рядку 1 цього підрозділу зазначається загальна кількість справ, у яких не закінчено провадження на кінець звітного періоду, розгляд яких відкладено, із них кількість справ, розгляд у яких відкладено у зв'язку з неявкою однією із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки, обліковується ще й у рядку 2, неявкою свідка - у рядку 3, неявкою прокурора - у рядку 4, неявкою представника - у рядку 5, у тому числі неявкою адвоката - у рядку 6, неявкою інших учасників процесу - у рядку 7, з інших підстав - у рядку 8.

3.220. Кількість справ, розгляд у яких відкладено, не розглянуто понад 6 місяців до 1 року, відображається в рядку 9, понад 1 рік до 2 років - у рядку 10, понад 2 роки - у рядку 11.

3.221. Підрозділ 2.4 "Розгляд заяв про перегляд заочного рішення" містить інформацію про результати розгляду судом, що ухвалив заочне рішення, заяв про перегляд заочного рішення.

3.222. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду заяв відображається у графі 1, а кількість заяв, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2. Заяви, що повернуті заявникам, обліковуються в графі 3. У графі 4 обліковуються розглянуті заяви, з них за якими скасовано заочне рішення і призначено справу до розгляду у загальному порядку - у графі 5. Кількість заяв, розглянутих понад п'ятнадцятиденний строк з дня надходження (частина 2 статті 230 ЦПК України), обліковується у графі 6. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду.

3.223. Підрозділ 2.5 "Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви" містить дані щодо руху заяв про забезпечення доказів, позову, які надійшли до суду до подання позовної заяви. Розгляд заяв, які подані після надходження до суду позовної заяви, у цьому звіті не відображається.

3.224. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду заяв відображається у графі 1, а кількість заяв, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2. Заяви, що повернуті заявникам, обліковуються у графі 3. У графі 4 обліковуються розглянуті заяви, з них число задоволених - у графі 5. Кількість заяв, розглянутих з порушенням строків, установлених ЦПК України (частина 2 статті 135 ЦПК України, частина 2 статті 153 ЦПК України, частина 4 статті 154 ЦПК України), обліковується у графі 6. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду.

3.225. У рядку 1 обліковуються заяви про забезпечення доказів, що надійшли до суду до подання позовної заяви, у рядку 2 - про забезпечення позову, а в рядку 3 - про скасування заходів забезпечення доказів, позову. Загальна кількість розглянутих заяв про забезпечення доказів, позову та про скасування заходів забезпечення доказів, позову обліковується у рядку 4.

3.226. Розділ 3 "Окреме провадження" містить дані щодо руху заяв та цивільних справ, що розглядаються в порядку окремого провадження.

3.227. Підрозділ 3.1 "Розгляд заяв окремого провадження" містить дані про рух заяв, що надійшли до суду для розгляду в порядку окремого провадження. Дані зі справ, що надійшли до суду після скасування судового рішення з направленням їх на новий судовий розгляд, після роз'єднання позовів, після скасування судового рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами, а також за підсудністю з інших судів, у цьому підрозділі не обліковуються.

3.228. У графі 1 цього розділу зазначається залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду, а у графі 2 - кількість заяв, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.229. У графах 3 - 8 наводяться дані про кількість заяв, щодо яких постановлені ухвали: загальна кількість - у графі 3, у тому числі - про повернення заяви (графа 4), про відкриття провадження у справі (графа 7), про відмову у відкритті провадження у справі (графа 8). З графи 4 окремо виділяється кількість заяв, що вважаються неподаними та повернуті позивачеві у зв'язку з неусуненням недоліків (графа 5), і кількість заяв, що за заявами повернуті позивачам (графа 6). Заяви, що обліковані в графі 7 цього підрозділу, відображаються також у графі 2 підрозділу 3.2 "Розгляд справ окремого провадження" незалежно від дати їх надходження до суду.

3.230. У графі 9 указується загальна кількість позовних заяв, щодо яких ухвали про повернення позовної заяви, відкриття провадження у справі, відмову у відкритті провадження у справі постановлені у строк понад 10 днів з дня надходження заяв до суду (частина 3 статті 122 ЦПК України). У цей строк не включається час знаходження заяви без руху.

3.231. У графі 10 обліковуються заяви, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, з них кількість, що залишена без руху та надано термін для усунення недоліків, - ще й у графі 11.

3.232. Підрозділ 3.2 "Розгляд справ окремого провадження" містить дані про результати розгляду судами справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав і інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх справ, у яких закінчено провадження, за звітний період та їх залишок.

3.233. У графі 1 обліковується залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду. Загальна кількість справ, що надійшли у звітному періоді, відображається в графі 2. Справа вважається такою, що надійшла у звітному періоді, якщо ухвалу про відкриття провадження у справі постановлено в цьому ж звітному періоді.

3.234. Загальна кількість справ, провадження у яких закінчено, обліковується в графі 3. Кількість розглянутих справ із ухваленням рішення обліковується в графі 4. Із графи 4 виділяється кількість ухвалених рішень із задоволенням заяв (графа 5). У графі 6 обліковуються справи, що відповідно до чинного законодавства передані на розгляд до іншого суду. Загальна кількість справ, провадження у яких закінчено із закриттям провадження, обліковується в графі 7. Графа 8 містить загальну кількість справ, провадження у яких закінчено із залишенням заяви без розгляду.

3.235. Справи, де порушено встановлений законом (частина 2 статті 156 ЦПК України) термін призначення справи до розгляду, відображаються в графі 9, а в графі 10 - розглянуті з порушенням строків розгляду, встановлених ЦПК України (частина 1 статті 157 ЦПК України).

3.236. Загальна кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в графі 11. Якщо судом було постановлено ухвалу про зупинення провадження у справі та на кінець звітного періоду провадження у цій справі не було відновлено, то така справа обліковується в графі 12. Справи, що не розглянуті в термін понад 3 місяці (без урахування справ, у яких закінчено провадження), обліковуються в графі 13. Графа 13 містить лише справи, провадження у яких не зупинено.

3.237. Рядок 1 містить інформацію щодо загальної кількості справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи - у рядку 2, справи про визнання фізичної особи недієздатною - у рядку 3, справи про поновлення цивільної дієздатності - у рядку 4. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності обліковується в рядку 5. Рядок 6 містить інформацію щодо загальної кількості справ щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. У разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей про місцеперебування цієї особи, то справи за такими заявами обліковуються у рядку 7. Загальна кількість справ про усиновлення обліковується у рядку 8.

3.238. У рядку 9 відображаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення: родинних відносин між фізичними особами; перебування фізичної особи на утриманні; каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги із загальнообов'язкового державного соціального страхування; реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу; належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, прізвищем, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

3.239. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі обліковуються у рядку 10. Рядок 11 містить інформацію щодо справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Рядок 12 відображає справи про визнання спадщини відумерлою. Розгляд судом справ у порядку окремого провадження про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку обліковується в рядку 13. Рядок 14 містить справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб обліковуються в рядку 15. У порядку окремого провадження розглядаються також окремі категорії справ, що виникають із сімейних правовідносин, загальна їх кількість обліковується в рядку 16, у тому числі про надання права на шлюб (рядок 17), про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей (рядок 18), про поновлення шлюбу після його розірвання (рядок 19), про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя (рядок 20). Рядок 21 містить інформацію щодо справ, які розглянуті в порядку окремого провадження в інших випадках, встановлених законом. Загальна кількість справ, розглянутих судом у порядку окремого провадження, обліковується в рядку 22. У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду, результати розгляду справи відображаються з урахуванням цих змін.

3.240. У розділі 4 "Результати розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судового наказу в цивільних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.241. У графі 1 зазначаються заяви, що залишилися нерозглянутими на початок звітного періоду, а у графі 2 - загальна кількість заяв, що надійшли у звітному періоді. У графі 3 відображається кількість повернутих заявникам заяв.

3.242. Графа 4 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів за нововиявленими обставинами. Кількість заяв, що залишено без задоволення, обліковується у графі 5. Якщо в результаті перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу було постановлено ухвалу про задоволення заяви, то кількість таких ухвал відображається в графі 6, з них скасовано рішень суду - у графі 7, ухвал суду - у графі 8 та судових наказів - у графі 9.

3.243. Залишок нерозглянутих заяв зазначається у графі 10.

3.244. Рядок 1 містить загальну кількість заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

3.245. Усі заяви обліковуються в рядках 2 - 9 таким чином: у рядку 2 - щодо істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; у рядках 3 - 7 - щодо встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; у рядку 8 - щодо скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду; у рядку 9 - щодо встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

3.246. Розділ 5 "Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень" містить дані про результати розгляду клопотань, заяв, подань. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду клопотань, заяв, подань відображається у графі 1, а кількість клопотань, заяв, подань, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2.

3.247. Клопотання, заяви, подання, які повернуті у звітному періоді, обліковуються в графі 3.

3.248. У графі 4 обліковуються розглянуті клопотання, заяви, подання, з них число задоволених - у графі 5. Кількість справ, розглянутих з порушенням термінів, установлених ЦПК України (статті 373 - 379), обліковується у графі 6.

3.249. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих клопотань, заяв, подань на кінець звітного періоду.

3.250. Розділ 6 "Розгляд скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби" містить дані про результати розгляду скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

3.251. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду скарг відображається у графі 1, а кількість скарг, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2. Скарги, які залишено без розгляду в звітному періоді, обліковуються в графі 3.

3.252. У графі 4 обліковуються розглянуті скарги, із них число задоволених - у графі 5. Кількість справ, розглянутих із порушенням термінів, встановлених ЦПК України, обліковується у графі 6.

3.253. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду.

3.254. Розділ 7 "Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні" містить дані про рух клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

3.255. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду клопотань відображається у графі 1, а кількість клопотань, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2. Клопотання, що залишені без розгляду у звітному періоді, обліковуються в графі 3. У графі 4 обліковуються розглянуті клопотання, з них число задоволених - у графі 5. У графі 6 відображається залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду.

3.256. У рядку 1 цього розділу відображаються клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, у рядку 2 - про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. Дані рядка 3 дорівнюють сумі даних рядків 1 і 2.

3.257. Розділ 8 "Судові витрати" містить інформацію про судовий збір і про витрати на інформаційно-технічне забезпечення.

3.258. Підрозділ 8.1 "Відомості про судовий збір" заповнюється за правилами, зазначеними у пункті 3.164 цієї Інструкції.

3.259. Рядок 1 відображає загальну суму судового збору, що сплачена добровільно, або за судовим рішенням підлягає поверненню чи стягненню, або сума, що не сплачена добровільно внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства. Сума судового збору, що вказана в рядку 1, включає в себе суму судового збору за заявами, що надійшли чи розглянуті в порядку наказного провадження (рядок 2), позовного провадження (рядок 3), окремого провадження (рядок 4).

3.260. Підрозділ 8.2 "Відомості про витрати на інформаційно-технічне забезпечення" заповнюється за правилами, зазначеними у пунктах 3.164 та 3.259 цієї Інструкції.

3.261. У розділі 9 "Розгляд заяв про відновлення втраченого судового провадження" у графі 1 відображається кількість нерозглянутих на початок звітного періоду заяв про відновлення втраченого судового провадження, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на початок звітного періоду, а заяви, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2.

3.262. Кількість заяв, що повернуто заявникам, відображається у графі 3. Кількість постановлених ухвал про відмову у відкритті провадження у справі про відновлення провадження зазначається у графі 4, а про відкриття провадження у справі про відновлення провадження - у графі 5. У графі 6 відображається залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження у справі про відновлення провадження, на кінець звітного періоду.

3.263. Кількість справ, що перебували в провадженні (заяви, за якими відкрито провадження у справі про відновлення провадження та не розглянуті у попередньому звітному році, а також заяви, за якими відкрито провадження у справі про відновлення провадження у звітному періоді), зазначається у графі 7. У графі 8 обліковуються справи, провадження у яких закінчено, у тому числі якщо заяву залишено без розгляду (графа 9), відновлено втрачене судове провадження (графа 10), закрито розгляд заяви (графа 11).

3.264. У графі 12 відображається залишок нерозглянутих заяв, за якими відкрито провадження у справі про відновлення провадження на кінець звітного періоду.

3.265. У рядку 1 довідки до звіту вказуються суми, присуджені до стягнення зі службових осіб, винних у незаконному звільненні.

3.266. Кількість постановлених ухвал про застосування заходів процесуального примусу зазначається в рядку 2, з них у вигляді попередження - ще й у рядку 3, видалення із залу судового засідання - у рядку 4, тимчасового вилучення доказів для дослідження судом - у рядку 5, приводу - у рядку 6. Із рядка 6 окремо виділяється кількість постановлених ухвал про привід свідків, яка зазначається у рядку 7.

3.267. Загальна кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду (крім окремих ухвал, що скасовані у звітному періоді), відображається в рядку 8 довідки. Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.

3.268. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядку 9 аналогічно. Повідомлення обліковуються як за вказаний звітний період, так і за попередній, за датою надходження.

3.269. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, зазначається у рядку 10.

3.270. Відомості в рядках 11 - 14 щодо усиновлених дітей зазначаються зі справ про усиновлення, що розглянуті у звітному періоді, із задоволенням позову.

3.271. У рядку 15 відображається кількість надісланих копій судових наказів боржникам із порушенням вимог, передбачених частиною 1 статті 104 ЦПК України.

3.272. Кількість надісланих копій ухвал про скасування судових наказів стягувачам та боржникам із порушенням вимог, передбачених частиною 4 статті 106 ЦПК України, обліковується в рядку 16.

3.273. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 1 травня, за рік - на 1 листопада (рядок 18).

Звіт за формою N 3 "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"

3.274. Звіт складається на основі документів первинного обліку на справи про адміністративні правопорушення, на клопотання про скорочення строку позбавлення спеціального права.

3.275. Розділ 1 "Розгляд справ про адміністративні правопорушення" містить дані про кількість справ про адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в провадженні суду. У разі скасування чи зміни постанови судді у справах про адміністративні правопорушення самим суддею за протестом прокурора результати розгляду справ відображаються з урахуванням цих змін.

3.276. У разі надходження до суду справи щодо особи, яка вчинила два або більше адміністративних правопорушень, у звіті справа відображається як одна за більш серйозним правопорушенням з числа вчинених, а особа - за кількістю адміністративних стягнень.

3.277. У графі Б указується назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) або назва адміністративних правопорушень, що передбачені іншими законодавчими актами України. У графі В указується номер статті КУпАП відповідно до правопорушення, що наведене в графі Б.

3.278. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ про адміністративні правопорушення станом на 1 січня року, що настає після звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла протягом звітного періоду. Справи, повернуті відповідному правоохоронному органу, у тому числі для належного оформлення (у разі складання протоколу не уповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог статті 256 КУпАП тощо), обліковуються в графі 3. У графі 4 указується кількість розглянутих справ, за якими винесено постанови, а кількість нерозглянутих справ - у графі 5.

3.279. У графах 6 - 13 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесені постанови, у тому числі про накладення адміністративного стягнення (графа 7), про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 1 КУпАП (графа 8), про закриття справи (графа 9). Із графи 9 виділяється кількість осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд громадської організації або трудового колективу (графа 10), осіб, яких звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (графа 11), справи щодо яких передані прокурору, органу досудового слідства або дізнання для вирішення питання про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, будуть установлені ознаки злочину) (графа 12), осіб, щодо яких справи закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (графа 13) та щодо яких справи закриті у зв'язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 КУпАП або статтею 328 Митного кодексу України (графа 14).

3.280. У графах 15 - 24 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративні стягнення як основні (графи 15 - 22), так і додаткові (23 - 24). За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. Особи, щодо яких застосовано основне адміністративне стягнення у вигляді попередження, обліковуються у графі 15, штрафу - у графі 16, оплатного вилучення предмета - у графі 17, конфіскації предмета - у графі 18, позбавлення спеціального права - у графі 19, виправних робіт - у графі 20, адміністративного арешту - у графі 21, інших видів адміністративних стягнень - у графі 22. Особи, щодо яких застосовано додаткове адміністративне стягнення у вигляді оплатного вилучення предмета, обліковуються у графі 23, конфіскації предмета - у графі 24.

3.281. Суми накладеного штрафу обліковуються у графі 25, а у графі 26 обліковується стягнена сума штрафу, що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення), тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не направлялася для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи порушника або за місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.

3.282. Установлений розмір матеріальної шкоди, якої заподіяно правопорушеннями, вказаними в графі 4, обліковується у графі 27. До цього зараховують матеріальну шкоду, заподіяну громадянам, підприємствам та організаціям (втрати при пошкодженні чи розкраданні майна тощо), і неотримані платежі (не внесені до бюджету податки, збори, інші обов'язкові платежі, неоплачена вартість проїзних квитків тощо). Сума відшкодованої матеріальної шкоди відображається в графі 28. Якщо власнику повернуто втрачене або викрадене майно, то в графі 29 проставляється вартість майна, повернутого власникові в порядку відшкодування заподіяної йому матеріальної шкоди.

3.283. Дані рядка 1 "Усього" за кожною з граф 1 - 29 дорівнюють сумі цих рядків за окремими правопорушеннями.

3.284. Справи, що були в залишку на початок звітного періоду та надійшли у звітному періоді, у сумі дорівнюють числу повернутих справ, розглянутих справ та справ, що залишились у залишку на кінець звітного періоду.

3.285. У рядку 1 довідки до розділу 1 обліковується кількість постанов, що не звернуті судом до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, з них кількість постанов про стягнення штрафу - у рядку 2, а сума штрафу, що не стягнута в результаті цього, - у рядку 3. У рядку 4 вказується кількість вилученої вогнепальної зброї, бойових припасів - у рядку 5, вибухових речовин - у рядку 6, наркотичних засобів - у рядку 7, отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин - у рядку 8. У рядку 9 вказуються суми, виручені від реалізації оплатно вилучених цінностей. Дані рядків 10 - 11 довідки до розділу 1 про суми конфіскованих товарів, цінностей, валюти заповнюються лише за виконаними постановами з відміткою про реалізацію конфіскованих предметів, грошей.

3.286. У розділі 2 "Розгляд клопотань про скорочення строку позбавлення спеціального права" відображається рух клопотань про скорочення строку позбавлення спеціального права (права керування транспортним засобом, річковим маломірним судном або права полювання).

3.287. Кількість нерозглянутих на початок звітного періоду клопотань громадських організацій чи трудових колективів щодо скорочення строку позбавлення спеціального права особі, яка відбула не менш як половину призначеного строку, відображається у графі 1, а кількість клопотань, що надійшла у звітному періоді, - у графі 2. У графі 3 обліковуються розглянуті клопотання, з них число задоволених - у графі 4. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду відображається в графі 5.

3.288. Розділ 3 "Розгляд справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" містить дані про число справ (протоколи і матеріали перевірки), що надійшли до суду від органів, які ведуть боротьбу з корупцією, у порядку, передбаченому Законом України "Про боротьбу з корупцією", та кількість осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі вказаного Закону.

3.289. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ станом на 1 січня року, що настає після звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла протягом звітного періоду. Протоколи, повернуті відповідному правоохоронному органу, у тому числі для належного оформлення (у разі неприєднання до протоколу документів, що підтверджують надання особі, яка притягується до відповідальності, повноважень на виконання функцій держави, чи копії постанови суду (при повторному притягненні особи до відповідальності на підставі Закону), складення протоколу не уповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог статті 256 КУпАП тощо), обліковуються в графі 3. У графі 4 вказується кількість справ, розглянутих судом у звітному періоді. Справи, розглянуті судом понад п'ятнадцятиденний термін з моменту надходження протоколу до суду, відображаються в графі 5 як такі, що розглянуті понад встановлені строки. Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду вказується у графі 6.

3.290. Графи 7 - 15 містять дані про кількість осіб, щодо яких винесено постанови про накладення адміністративного стягнення та про закриття провадження в справах про адміністративні правопорушення. У графі 7 указується загальна кількість осіб, щодо яких розглянуто справи. Особи, щодо яких винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, відображаються в графі 8, у тому числі у вигляді штрафу - у графі 9. У графі 10 обліковуються всі особи, щодо яких справи закрито. З графи 10 виділяється кількість осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд громадської організації або трудового колективу (графа 11), осіб, яких звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (графа 12), осіб, щодо яких винесено постанови про закриття провадження в справах про адміністративні правопорушення і передачу матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання для вирішення питання про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях особи, притягнутої до відповідальності на підставі Закону, будуть встановлені ознаки злочину) (графа 13), осіб, щодо яких справи закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (графа 14), та осіб, щодо яких справи закриті у зв'язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 КУпАП (графа 15).

3.291. Суми накладеного штрафу обліковуються у графі 16, а у графі 17 обліковується стягнена сума штрафу, що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення), тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не направлялася для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.

3.292. Установлений розмір матеріальної шкоди, якої заподіяно правопорушеннями, вказаними в графі 4, обліковується у графі 18. Сума відшкодованої матеріальної шкоди у тому числі відображається в графі 19.

3.293. Графи 20 - 31 містять дані про суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, щодо яких винесено постанови про накладення адміністративного стягнення.

3.294. Суб'єкти корупційних діянь у звіті обліковуються таким чином:

а) у графі 20 - державні службовці;

б) у графі 21 - Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;

в) у графі 22 - депутати всіх рівнів (народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міст Києва та Севастополя, депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад), з них народні депутати України обліковуються також і у графі 23, а депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міст Києва та Севастополя - у графі 24;

г) у графі 25 - посадові особи місцевого самоврядування, з них сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних, районних у місті рад відображаються також у графі 26;

ґ) у графі 27 - військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань;

д) у графі 28 - особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції;

е) у графі 29 - прокурори всіх рівнів, їхні заступники, помічники, слідчі прокуратури, інші працівники прокуратури, яким присвоєно класний чин згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури;

є) у графі 30 - співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України. Працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України і трудові відносини яких регулюються законодавством України про працю, у цій графі не відображаються;

ж) у графі 31 - судді, посадові особи системи органів державної податкової служби, митної служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, що здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Звіт за формою N 4 "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень"

3.295. Звіт складається на основі карток обліку сум шкоди, завданої злочином, за рішеннями, винесеними судом, а також на основі документів первинного обліку виконавчих документів, виданих судом.

3.296. У цій Інструкції під майновим стягненням слід розуміти:

а) стягнення на грошові кошти боржника, заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію;

б) стягнення на майно;

в) вилучення у боржника та передачу певних предметів, зазначених у рішенні суду;

г) конфіскацію майна, конфіскацію певних предметів.

3.297. У розділі 1 "Дані щодо виконавчих документів, виданих судом" обліковується загальна кількість виконавчих документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою на підставі винесених судами:

а) вироків, ухвал, постанов у кримінальних справах у частині майнових стягнень;

б) постанов у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;

в) судових наказів, рішень, ухвал у цивільних справах у частині майнових стягнень;

г) постанов, ухвал в адміністративних справах у частині майнових стягнень.

3.298. Кількість виданих дублікатів виконавчих документів у звіті не обліковується.

3.299. Загальна кількість виконавчих документів, виданих судом на виконання у звітному періоді, указується в графі 1 розділу 1. Ця кількість за категоріями виконавчих документів розподіляється у графах 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15.

3.300. Загальна сума за виконавчими документами, виданими судом на виконання у звітному періоді, указується в графі 2. Ця сума за категоріями виконавчих документів розподіляється в графах 4, 7, 9, 12, 14, 16.

3.301. Кількість виконавчих листів, що видана на виконання рішень суду про стягнення матеріальних збитків, завданих злочинами, відображається в графі 3.

3.302. У тих випадках, коли відшкодування збитків покладено солідарно на декількох осіб, у графі 3 вказується загальна кількість виписаних виконавчих листів, сума ж, що підлягає стягненню за рішенням суду (графа 4), обліковується тільки один раз.

3.303. Сума в графі 4 вказується із загальної суми граф 1 - 8 рядка 21 розділу 3.

3.304. У графі 5 обліковуються виконавчі листи про конфіскацію майна засуджених осіб, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді і передані на виконання.

3.305. У графі 6 обліковуються всі постанови у справах про адміністративні правопорушення (про стягнення штрафу, про конфіскацію предмета, що став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення (як основного, так і додаткового адміністративного стягнення), про конфіскацію грошей тощо), які передані у звітному періоді в державну виконавчу службу для примусового виконання. У графі 7 указується тільки сума штрафу за цими постановами.

3.306. У графі 8 відображаються виконавчі листи в справах, що виникають з трудових правовідносин, регулюються законодавством про працю незалежно від форм власності.

3.307. У графі 10 обліковуються всі виконавчі листи в справах про стягнення аліментів, що видані на виконання (на утримання дітей, непрацездатних батьків тощо). Виконавчі листи про стягнення аліментів у справах щодо визнання на території України рішень судів іноземних держав також відображаються в цій графі.

3.308. Якщо стягнення аліментів проводиться не тільки із заробітної плати, а й з інших доходів (пенсії; стипендії; з авторської винагороди за твори літератури, науки або мистецтва; з премій, що присуджуються за видатні досягнення в галузі науки, літератури і мистецтва; з винагороди за відкриття, винахід, на який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію тощо), виписується кілька виконавчих листів (за кількістю місць отримання доходів) і в графі 10 обліковується їх загальна кількість.

3.309. У графі 11 обліковуються виконавчі документи щодо виконання постанов (ухвал) в адміністративних справах, а в графі 12 - сума за виконавчими документами.

3.310. У графі 13 обліковуються всі виконавчі листи про стягнення судового збору, а в графі 14 - сума за виконавчими документами.

3.311. У графі 15 обліковуються всі виконавчі листи про стягнення на користь держави, а в графі 16 - сума за виконавчими документами.

3.312. Розділ 2 "Відомості про шкоду, завдану злочинами" заповнюється на основі карток обліку сум шкоди, завданої злочином, за рішеннями, винесеними судом, що набрали законної сили у звітному періоді.

3.313. У разі зміни апеляційною (касаційною) інстанцією судового рішення в частині майнових стягнень суми майнових стягнень відображаються у звіті з урахуванням цих змін. У разі скасування судового рішення суми за цим рішенням до звіту не вносяться.

3.314. У разі встановлення судом сум матеріальних збитків, моральної шкоди, сум прихованого прибутку, несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, несплачених митних платежів, неповерненого кредиту, прихованих коштів в іноземній валюті, що перебувають на незаконно відкритих за межами України валютних рахунках, неповернених коштів в іноземній валюті, предметів історичних та культурних цінностей, вартості контрабандних товарів, недоброякісних товарів, продукції, що реалізується з порушенням авторських і суміжних прав, заповнюються відповідні рядки.

3.315. Сума матеріальних збитків, установлена судом, розподіляється за видами економічної діяльності ще й у розділі 3 цього звіту.

3.316. Слід мати на увазі, що дані в рядку 1 розділу 2 дорівнюють загальній сумі в рядку 1 розділу 3 та сумі в рядках 15 - 18 розділу 3.

3.317. Розділ 3 "Відомості про відшкодування матеріальних збитків, установлених судом" заповнюється на основі карток обліку сум шкоди, завданої злочином, за рішеннями, винесеними судом, що набрали законної сили у звітному періоді.

3.318. До цього розділу вноситься інформація як щодо кримінальних справ, у яких постановлено вирок, так і стосовно цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої злочином.

3.319. У разі заподіяння злочинами різних видів збитків громадянам, підприємствам, установам, організаціям, що належать до різних форм власності, одночасно заповнюються відповідні графи.

3.320. Якщо збитки завдані злочинами одного виду громадянам, а також підприємствам, установам, організаціям однієї форми власності, то у відповідній графі вказується загальна сума збитків від цих злочинів.

3.321. При одночасному завданні збитків декільком видам економічної діяльності сума матеріальних збитків вказується за кожним видом окремо.

3.322. Матеріальні збитки, заподіяні фізичній особі, як виняток, відображаються в рядку 14.

3.323. Загальна сума матеріальних збитків за судовим рішенням указується в рядку 1, а також за видами економічної діяльності - у рядках 2 - 14.

3.324. У рядку 15 указується сума, яка відшкодована на стадії досудового слідства чи дізнання.

3.325. Сума, відшкодована на стадії судового розгляду до постановлення судового рішення, указується в рядку 16.

3.326. Сума збитків, установлена судом, але цивільний позов не заявлявся, указується в рядку 17.

3.327. Суми, що залишились невідшкодованими та присуджені до стягнення, указуються в рядку 18.

3.328. Сума, відшкодована добровільно після постановлення судового рішення до стадії примусового виконання, указується в рядку 19.

3.329. У разі припинення виконання судового рішення з підстав, передбачених законом, сума за цим рішенням відображається у відповідній графі рядка 20.

3.330. У кожній графі звіту повинна дотримуватись контрольна рівність: дані в рядку 1 дорівнюють сумі даних у рядках 2 - 14 і сумі даних у рядках 15 - 18. Дані в рядку 18 дорівнюють різниці між рядком 1 та сумою рядків 15 - 17.

3.331. Різниця між рядком 18 та сумою рядків 19 та 20 зазначається в рядку 21.

Звіт за формою N 5 "Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів"

3.332. Звіт складається на основі документів первинного обліку осіб, які зловживають спиртними або наркотичними засобами (алкоголіка чи наркомана), стосовно яких судом вирішується питання про їх направлення на примусове лікування до спеціалізованого лікувального закладу чи лікувально-виховного закладу.

3.333. Загальна кількість осіб зазначається у рядку 1, у тому числі кількість жінок - ще й у рядку 2.

3.334. У рядку 3 зазначається кількість осіб, стосовно яких вирішується питання про їх направлення на примусове лікування строком від 6 місяців до 1 року включно. Якщо суд при розгляді подання про примусове лікування строком від 6 місяців до 1 року включно встановить строк примусового лікування менше 6 місяців, результати розгляду справи, як виняток, обліковуються також у цьому рядку.

3.335. Кількість осіб віком від 16 до 18 років, стосовно яких вирішується питання про їх направлення на примусове лікування, обліковуються у рядку 4, віком від 18 до 25 років - у рядку 5, віком від 25 до 30 років - у рядку 6, віком від 30 до 50 років - у рядку 7, віком від 50 років і старше - у рядку 8.

3.336. Працездатні особи, які не працювали і не навчались, обліковуються ще й у рядку 9.

3.337. Кількість осіб, які мають повну чи базову вищу освіту, обліковується в рядку 10, професійно-технічну - у рядку 11, повну загальну середню - у рядку 12, базову загальну середню чи початкову загальну - у рядку 13. Особи, які не мають освіти, обліковуються в рядку 14.

3.338. Кількість осіб, до яких раніше застосовувалися заходи примусового лікування, обліковуються в рядку 15, раніше судимі - у рядку 16.

3.339. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість подань, що надійшла упродовж звітного періоду.

3.340. Графа 3 містить дані про кількість розглянутих подань у звітному періоді. З графи 3 виділяється кількість розглянутих справ із задоволенням подання і направленням особи на примусове лікування (графа 4) і кількість розглянутих справ з відмовленням у задоволенні подання (графа 7). У разі часткового задоволення подання про направлення особи на примусове лікування результати його розгляду також обліковуються в графі 4. Кількість осіб, що зловживають спиртними напоями і направлені на примусове лікування, відображається в графі 5, а кількість осіб, що зловживають наркотичними засобами, - у графі 6.

3.341. Усі подання, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 8.

4. Порядок заповнення звітів судів апеляційної інстанції

Звіт за формою N 21 "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах"

4.1. Звіт складається на основі документів первинного обліку кримінальних справ за апеляціями, що заповнюються на кожну особу в справі, щодо якої перевіряється рішення суду першої інстанції, незалежно від того, оскаржувала вона вирок (ухвалу, постанову) чи ні, та документів первинного обліку апеляцій.

4.2. Розділ 1 "Провадження у справах за апеляціями" містить дані про всі справи, що надійшли за звітний період за апеляціями, у тому числі ті, що призначені до розгляду в наступному звітному періоді. Розгляд справ за апеляціями, що подаються безпосередньо до апеляційного суду (частина 5 статті 349 КПК України) і розглядаються за правилами, встановленими статтею 382 КПК України, відображається тільки в розділі 4 цього звіту.

4.3. У рядку 1 розділу 1 відображаються справи, що надійшли до апеляційного суду для перегляду вироків; у рядку 2 - постанов про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру; у рядку 3 - постанов про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру, винесених у порядку глави 34 КПК України; у рядку 4 - ухвал чи постанов про закриття провадження в справах; у рядку 5 - ухвал чи постанов про направлення справ на додаткове (досудове) розслідування. Кількість справ, у яких подано апеляції на окремі ухвали, обліковується в рядку 6. Справи, у яких подано апеляції на всі інші ухвали суду чи постанови суддів, відображаються в рядку 7, зокрема - це апеляції на:

а) постанови в справах, що розглядаються в порядку виконання вироків, ухвал, постанов (щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання - частина 6 статті 407 КПК України; заміни невідбутої частини покарання більш м'яким - частина 6 статті 407 КПК України; звільнення від покарання за хворобою - частина 4 статті 408 КПК України; скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням - частина 3 статті 408 2 КПК України; скасування звільнення від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до трьох років, - частина 3 статті 408 3 КПК України; заміни штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні - частина 5 статті 410 КПК України; застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами, і його припинення - частина 5 статті 411 1 КПК України; зняття судимості - частина 5 статті 414 КПК України тощо);

б) постанови суддів у справах щодо оскарження дій слідчого і прокурора (про скасування постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальних справ чи про залишення скарги без задоволення - частина 4 статті 236 2 КПК України; про скасування постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про закриття кримінальних справ чи про залишення скарги без задоволення - частина 4 статті 236 6 КПК України);

в) інші постанови місцевих загальних судів у випадках, передбачених КПК України.

4.4. Справа, у якій одночасно подано апеляцію прокурора та апеляцію інших осіб, обліковується один раз як така, що надійшла за апеляцією прокурора.

4.5. У графах 4 - 18 зазначаються результати попереднього розгляду справ, якщо він проводився.

4.6. Кількість справ, у яких відмовлено в прийнятті апеляцій до свого розгляду (якщо апеляція подана особою, яка не мала на це права, тощо), відображається в графі 4.

4.7. Кількість справ, в яких провадження у справі зупинено під час попереднього розгляду, відображається в графі 5, у тому числі у зв'язку з захворюванням підсудного - у графі 6, а з інших підстав - у графі 7.

4.8. У графах 8 - 12 відображаються справи, що повернуті до суду першої інстанції з різних підстав, зокрема, у графі 9 - якщо головуючим чи секретарем судового засідання не підписано протоколу судового засідання; у графі 10 - у разі нерозгляду судом першої інстанції зауважень на протокол судового засідання чи ненадання передбаченої статтею 349 КПК України можливості ознайомлення з матеріалами справи; у графі 11 - якщо не вручено засудженому чи виправданому копії вироку; з інших підстав - у графі 12.

4.9. У графах 13 - 18 відображаються справи, у яких при підготовці справи до апеляційного розгляду вирішено питання про необхідність проведення судового слідства - графа 14, про витребування додаткових доказів - графа 15, про доручення суду першої інстанції - графа 16, про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу - графа 17, інші питання - графа 18.

4.10. У разі постановлення судом ухвали про закриття апеляційного розгляду справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог (частина 4 статті 359 КПК України) справу відображають у графі 19. У цій графі, у тому числі, обліковують і справи, у яких постановлено ухвали про закриття апеляційного провадження під час апеляційного розгляду справи в суді, у разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог (стаття 364 КПК України).

4.11. Кількість розглянутих справ, у яких закінчено провадження, відображається в графі 20. У цій графі обліковують справи, в яких за апеляціями переглянуто вироки (ухвали, постанови) у порядку перевірки (графа 21), відмовлено в прийнятті апеляції (графа 4), повернуто до суду першої інстанції (графа 8), закрито провадження у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог (графа 19).

4.12. У графі 21 обліковують справи, у яких за апеляціями переглянуто вироки (ухвали, постанови) у порядку їх перевірки, у тому числі за апеляціями прокурора - графа 22.

4.13. У графі 23 обліковуються справи, у яких апеляції задоволено повністю або частково (скасовано чи змінено вирок, ухвалу, постанову), незалежно від того, щодо якого числа осіб прийнято таке рішення, у тому числі апеляцій прокурора - графа 24.

4.14. У графі 25 обліковуються справи, розгляд яких був перенесений з підстав, не зазначених у статті 360 КПК України або зазначених у статті 360 КПК України, але на термін, що перевищує 30 діб. Кримінальна справа має бути розглянута апеляційним судом у день, визначений місцевим судом.

4.15. У рядку 1 довідки до розділу 1 зазначається кількість осіб, яких звільнено з-під варти за результатами розгляду апеляції, у рядку 2 - кількість окремих ухвал, постановлених апеляційною інстанцією (стаття 380 КПК України); з них кількість окремих ухвал щодо порушень закону, допущених судами першої інстанції, відображається в рядку 3. Кількість вироків, ухвал і постанов, що скасовано за апеляціями прокурора, обліковується в рядку 4, а кількість вироків, ухвал і постанов, що змінені, - у рядку 5.

4.16. Кількість суддів, які мали у звітному періоді скасовані вироки, ухвали, постанови, відображається в рядку 6, у тому числі вироків - у рядку 7.

4.17. Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами, обліковується в рядку 8.

4.18. У розділі 2 "Результати перевірки вироків за апеляціями (за кількістю осіб)" зазначається кількість осіб, щодо яких переглянуто за апеляціями вироки, та результати перегляду вироків. У цьому розділі обліковуються особи, щодо яких подавалися та розглядалися апеляції, та особи, щодо яких апеляції не подавалися, але судом прийнято рішення на їх користь (стаття 365 КПК України).

4.19. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в розділі 2, потрібно дотримуватися правил, зазначених у пункті 3.9 цієї Інструкції.

4.20. Із загальної кількості осіб, які обліковані в рядку 21 "Усього", окремими рядками виділяються особи, щодо яких переглядалися вироки у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (рядок 22), неповнолітні особи, у тому числі в групі з дорослими (рядок 23), особи у справах про злочини, вчинені організованими групами (рядок 24), у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями (рядок 25). Зазначені особи відображаються не тільки в рядках 22 - 25, й у відповідних рядках розділу 2 за статтями КК України 1960 року та 2001 року.

4.21. У графі 1 зазначеного розділу обліковується загальна кількість осіб, щодо яких за апеляціями переглянуто вироки (залишено без змін, змінені та скасовані повністю та частково).

4.22. У графі 2 обліковуються особи, щодо яких скасовано вироки (обвинувальні чи виправдувальні).

4.23. У графі 3 обліковуються особи, щодо яких вироки скасовано повністю з направленням справи прокуророві на додаткове розслідування, а в графі 4 - з направленням справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, у тому числі скасовано вирок у частині цивільного позову - в графі 5.

4.24. У випадках, коли особу засуджено за вчинення декількох злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею, і апеляційна інстанція направила справу прокуророві на додаткове розслідування лише за однією із статей, в іншій частині вирок залишено без змін, особа обліковується двічі - у графі 3 та в графі 2.

4.25. У графах 6 - 9 обліковуються особи, щодо яких справи закрито, зокрема за відсутністю події або складу злочину (пункти 1, 2 статті 6 КПК України) - у графі 6; у зв'язку зі зміною обстановки - у графі 7; внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, - у графі 8, а в графі 9 - з інших підстав (у зв'язку зі смертю обвинуваченого; з дійовим каяттям; із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в порядку, передбаченому статтею 447 КПК України; з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації; у зв'язку з примиренням винного з потерпілим; із закінченням строків давності тощо).

4.26. Загальна кількість осіб, щодо яких скасовано вироки місцевих судів з винесенням нового вироку, обліковується в графі 10, у тому числі в графі 11 - стосовно яких вироки скасовано у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції; у графі 12 - у зв'язку з необхідністю застосування більш суворого покарання; у графі 13 - у зв'язку з необхідністю скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції; у графі 14 - у зв'язку з неправильним звільненням засудженого від покарання.

4.27. Якщо особу було засуджено за вчинення декількох злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею КК України, і апеляційною інстанцією за однією із статей скасовано вирок із закриттям провадження у справі, а в іншій частині вирок залишено без змін, то така особа обліковується в графі 15.

4.28. У графах 15-19 обліковуються особи, щодо яких вироки змінено, зокрема у графі 16 - зі зміною кваліфікації злочину без пом'якшення міри покарання; у графі 17 - зі зміною кваліфікації злочину з пом'якшенням міри покарання; у графі 18 - із пом'якшенням призначеного покарання без зміни кваліфікації. Крім цього, у графі 18 зазначаються й особи, яких апеляційною інстанцією звільнено від покарання з випробуванням; яких суд першої інстанції звільнив від відбування покарання з випробуванням, а апеляційною інстанцією знижено міру покарання; з вироку виключено додаткову міру покарання; з обвинувачення виключено окремі епізоди без зміни кваліфікації злочину; інші випадки, коли зміна вироку не погіршує становища засудженого.

4.29. Кількість осіб, щодо яких вироки залишено без змін, відображається в графі 20.

4.30. Кількість осіб, щодо яких переглянуто постанови, за поданнями слідчих органів про проведення окремих процесуальних дій, обліковується в розділі 4, усі інші постанови та ухвали - у розділі 3 "Результати перевірки ухвал (постанов) за апеляціями (за кількістю осіб)".

4.31. У рядку 1 розділу 3 зазначаються особи, стосовно яких переглянуто постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру; у рядку 2 - особи, щодо яких переглянуто постанови про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру; у рядку 3 - особи, стосовно яких переглянуто ухвали чи постанови про закриття провадження в справах; у рядку 4 - особи, щодо яких переглянуто ухвали чи постанови про направлення справи прокуророві на додаткове розслідування; у рядку 5 - особи, щодо яких переглянуто окремі ухвали, у рядку 6 - особи, стосовно яких переглянуто всі інші постанови, зазначені в абзацах 2 - 4 пункту 4.3.

4.32. У рядку 2 вказуються особи, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності чи злочини в стані обмеженої осудності, чи злочини в стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку і до яких застосовано (не застосовано) примусові заходи медичного характеру на підставі розділу XIV загальної частини КК України.

4.33. Осіб, до яких судом першої інстанції застосовано примусові заходи виховного чи медичного характеру, а апеляційною інстанцією стосовно них змінено кваліфікацію суспільно небезпечного діяння і застосовано статтю КК України, що передбачає відповідальність за менш тяжке діяння, або пом'якшено вид примусового виховного чи медичного характеру, обліковують відповідно в рядках 1, 2 графи 7.

4.34. У графі 1 розділу 4 "Розгляд апеляцій на ухвали (постанови) суддів, постановлених за поданнями слідчих органів (за кількістю осіб)" обліковуються особи, щодо яких є залишок з попереднього звітного року нерозглянутих апеляцій, що надійшли безпосередньо до суду, у графі 2 - кількість апеляцій, що надійшла за звітний період, у тому числі апеляцій, що подані прокурорами, - у графі 3.

4.35. Кількість осіб, стосовно яких апеляції задоволено, у тому числі частково, зазначається в графі 7 та ще й у графі 8, якщо апеляцію подано прокурором.

4.36. У графі 9 зазначається кількість осіб, стосовно яких розглянуто апеляції понад триденний термін з моменту надходження апеляції до суду (стаття 382 КПК України). Кількість осіб, щодо яких на кінець звітного періоду апеляції залишилися нерозглянутими, обліковується в графі 10.

4.37. У рядку 1 розділу 4 вказуються особи, стосовно яких подано апеляцію на постанову судді про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки; у рядку 2 - про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про скасування заходів безпеки; у рядку 3 - про відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 4 - про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 5 - про продовження строку тримання під вартою; у рядку 6 - про відмову в продовженні строку тримання під вартою; у рядку 7 - про відмову в проведенні обшуку; у рядку 8 - про відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу; у рядку 9 - про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу.

4.38. У розділі 5 "Перегляд постанов про адміністративні правопорушення (за кількістю осіб)" відображаються результати перегляду постанов суду в справах про адміністративні правопорушення головою апеляційного суду, його першим заступником або заступниками.

Звіт за формою N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах"

4.39. Звіт складається на підставі документів первинного обліку на адміністративні апеляційні справи, що заповнюються на кожну адміністративну справу за апеляційною скаргою, що надходить до апеляційного суду.

4.40. Розділ 1 "Провадження у справах за апеляційними скаргами" містить дані про всі справи, що у звітному періоді надійшли до апеляційного суду за апеляційними скаргами, та залишок нерозглянутих справ з попереднього звітного року.

4.41. У рядку 1 відображаються справи, що надійшли до апеляційного суду для перегляду постанов, постановлених судами першої інстанції. Загальна кількість справ, що надійшли до апеляційного суду для перегляду ухвал, відображається у рядку 2, з них ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви - у рядку 3, закриття провадження в справі - у рядку 4, ухвал про залишення заяви без розгляду - у рядку 5. Справи, у яких подано апеляційні скарги на всі інші ухвали суду першої інстанції, відображаються в рядку 7, зокрема - це апеляційні скарги на ухвали щодо: залишення позовної заяви без руху; повернення позовної заяви; відкриття провадження в адміністративній справі; об'єднання та роз'єднання справ; забезпечення доказів; визначення розміру судових витрат; продовження та поновлення процесуальних строків; забезпечення адміністративного позову; призначення експертизи; передачі адміністративної справи до іншого адміністративного суду; виправлення описок і очевидних арифметичних помилок; відмови в ухваленні додаткового судового рішення; роз'яснення постанови; зупинення провадження у справі; інших питань, які вирішуються під час судового розгляду або поза судовим розглядом.

4.42. У графі 1 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими в попередньому звітному році. Кількість справ, що у звітному періоді надійшла до суду за апеляційними скаргами, відображається в графі 2.

4.43. У графі 3 зазначаються справи, що залишені без розгляду, у яких заяву про оскарження чи апеляційну скаргу подано після закінчення строків апеляційного оскарження.

4.44. Загальна кількість справ, що повернута до суду першої інстанції у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених статтею 187 КАС України, у тому числі несплатою судового збору, обліковується в графі 4, з них кількість справ, що повернута ухвалою судді, який готував справу до розгляду в суді апеляційної інстанції у зв'язку з відкликанням апеляційної скарги, - у графі 5.

4.45. У графі 6 відображається загальна кількість справ, у яких постановлені ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження.

4.46. У графі 7 відображається загальна кількість справ, у яких постановлені ухвали про відкриття апеляційного провадження.

4.47. Кількість справ, у яких постановлено ухвали про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду понад 10 днів після відкриття апеляційного провадження, обліковується в графі 8.

4.48. Загальна кількість справ, переглянутих апеляційною інстанцією, постанов і ухвал зазначається в графі 9. У графі 10 зазначаються справи, у яких апеляційні скарги задоволено, у тому числі частково: постанову або ухвалу змінено, скасовано постанову або ухвалу (повністю, частково) і направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції; провадження у справі закрито; позовну заяву залишено без розгляду; прийнято нову постанову; постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи; постанову чи ухвалу визнано нечинною і закрито провадження у справі. Загальна кількість справ, у яких закрито апеляційне провадження, відображається у графі 11, з них у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги - у графі 12.

4.49. У графі 13 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт.

4.50. У рядку 1 довідки до розділу 1 зазначається кількість справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався технічними засобами; у рядку 2 - станом на час складання звіту кількість суддів, які мали у звітному періоді скасовані постанови, ухвали, у тому числі скасовані постанови, - у рядку 3. У рядку 4 - кількість окремих ухвал, постановлених апеляційним судом, у тому числі про допущення судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права - у рядку 5, кількість повідомлень про вжиття заходів за окремими ухвалами - у рядку 6. Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження, вказується у рядку 7.

4.51. У розділі 2 "Результати перегляду постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами" відображаються результати розгляду справ за апеляційними скаргами щодо постанов, постановлених судами першої інстанції.

4.52. У графі 1 зазначається загальна кількість переглянутих постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами. У графі 2 зазначаються справи, у яких суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін.

4.53. Справи, у яких постанови суду першої інстанції змінено, обліковуються у графах 3 - 5, а саме:

а) у графі 3 - усі змінені постанови;

б) у графах 4, 5 - постанови, що змінено у зв'язку з правильним по суті вирішенням справи чи питання, але з помилковим застосуванням норм матеріального (графа 4) чи процесуального права (графа 5).

4.54. У графах 6 - 29 обліковуються справи, у яких постанови скасовано:

а) у графі 6 - загальна кількість скасованих постанов;

б) у графі 7 - кількість скасованих постанов з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у тому числі у зв'язку з розглядом справи неповноважним складом суду (графа 8); в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою (графа 9); ухваленням чи підписанням судового рішення не тим суддею, який розглядав справу (графа 10); з інших підстав (графа 11);

в) у графі 12 - кількість скасованих постанов із закриттям провадження у справі, у тому числі у зв'язку з неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства (графа 13); відмовою позивача від адміністративного позову і відмову прийнято судом (графа 14); примиренням сторін (графа 15); є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами (графа 16); у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (графа 17);

г) у графі 18 - кількість скасованих постанов із залишенням позовної заяви без розгляду, у тому числі у зв'язку з поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності (графа 19); поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи (графа 20); повторною неявкою в судове засідання позивача (графа 21); у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (графа 22); надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви (графа 23); іншими підставами (графа 24);

ґ) у графі 25 - кількість скасованих постанов, і апеляційною інстанцією прийнято нову постанову, у тому числі у зв'язку з неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи (графа 26); недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими (графа 27); невідповідністю висновків суду обставинам справи (графа 28); порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання (графа 29).

4.55. У графі 30 зазначаються справи, у яких апеляційним судом постанову суду першої інстанції визнано нечинною і закрито провадження у справі.

4.56. Визначаючи категорію адміністративних справ, слід дотримуватися правил, зазначених у пунктах 3.134 - 3.142 цієї Інструкції.

4.57. Кількість справ, у яких переглянуто ухвали, постановлені судами першої інстанції, відображається в розділі 3 "Результати перегляду ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами".

4.58. У рядку 1 цього розділу обліковуються справи, у яких судом апеляційної інстанції переглядалися ухвали про повернення позовної заяви, у рядку 2 - про відмову у відкритті провадження у справі, у рядку 3 - про закриття провадження у справі; у рядку 4 - про залишення позовної заяви без розгляду; у рядку 5 - усі інші ухвали.

4.59. У графі 1 зазначається загальна кількість переглянутих ухвал суду першої інстанції (ухвали залишено без змін, змінено, скасовано і визнано нечинними). Кількість ухвал суду першої інстанції, що залишені без змін, зазначається у графі 2, а у графі 3 - кількість змінених ухвал.

4.60. Загальна кількість ухвал, які скасовано, обліковується у графі 4, з них постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи - у графі 5, із залишенням позовної заяви без розгляду - у графі 6, із закриттям провадження у справі - у графі 7, із направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції - у графі 8.

4.61. Ухвали суду першої інстанції, які визнані нечинними і провадження у справі закрито, обліковуються в графі 9.

4.62. Розділ 4 "Результати розгляду заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами" відображається за правилами, зазначеними у пунктах 3.152 - 3.158 цієї Інструкції.

4.63. Судові витрати щодо розгляду справ за апеляційними скаргами відображаються в розділі 5 "Відомості про судовий збір" за правилами, зазначеними у пункті 3.164 цієї Інструкції.

Звіт за формою N 22-Ц "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах"

4.64. Звіт складається на основі документів первинного обліку на цивільні апеляційні справи, що заповнюються на кожну цивільну справу за апеляційною скаргою, що надходить до апеляційного суду.

4.65. Розділ 1 "Провадження у справах за апеляційними скаргами" містить дані про всі справи, що у звітному періоді надійшли до апеляційного суду за апеляційними скаргами, та справи, що залишились нерозглянутими в попередньому звітному році.

4.66. У рядку 1 цього розділу відображаються справи, що надійшли до апеляційного суду для перегляду рішень, додаткових рішень, заочних рішень, винесених місцевими судами, у рядку 3 - ухвали про відмову в прийнятті заяв про видачу судового наказу або скасування судового наказу; у рядку 4 - ухвали про повернення заяви позивачеві (заявникові), у рядку 5 - ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, рядку 6 - ухвали про закриття провадження у справі, у рядку 7 - ухвали про залишення заяви без розгляду, у тому числі заяви про перегляд заочного рішення.

4.67. Справи, у яких подано апеляційні скарги на всі інші ухвали суду, відображаються в рядку 8, зокрема - це апеляційні скарги на ухвали щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову, відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності, передачі справи на розгляд іншому суду, відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк, визнання мирової угоди за клопотанням сторін, визначення розміру судових витрат, внесення виправлень у рішення, відмови ухвалити додаткове рішення, роз'яснення рішення, зупинення провадження у справі, відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, видачі дубліката виконавчого листа, поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання, відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення, тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини; звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, заміни сторони виконавчого провадження, визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, повороту виконання рішення суду, відмови в поновленні втраченого судового провадження.

4.68. У графі 1 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими в попередньому звітному році.

4.69. Кількість справ, що у звітному періоді надійшла до суду за апеляційними скаргами, відображається в графі 2. У графі 3 - кількість апеляційних скарг, що відповідно до частини 3 статті 294 ЦПК України залишено без розгляду.

4.70. Загальна кількість справ, що повернута до місцевих судів, у тому числі у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених статтями 119, 120 ЦПК України, чи несплатою судового збору, обліковується в графі 4 (відповідно до частини 2 статті 297 ЦПК України), із них кількість справ, що повернута ухвалою судді, який готував справу до розгляду в суді апеляційної інстанції, у зв'язку з відкликанням апеляційних скарг - у графі 5.

4.71. У графі 6 відображається кількість справ, у яких постановлено ухвали про прийняття до розгляду.

4.72. У графі 7 зазначаються справи, у яких апеляційне провадження закінчено, у тому числі із задоволенням скарги - у графі 8, із закриттям апеляційного провадження - у графі 9.

4.73. Кількість закритих справ у зв'язку з прийняттям відмови від апеляційної скарги вказується у графі 10.

4.74. У графі 11 зазначаються всі справи, у яких закінчено провадження, з порушенням терміну підготовки даної справи до розгляду, у графі 12 - ті, термін яких порушено у зв'язку з призначенням справи до розгляду.

4.75. У графі 13 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду.

4.76. У рядку 1 довідки до розділу 1 зазначається кількість справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався технічними засобами, у рядку 2 - станом на час складання звіту кількість суддів, які мали у звітному періоді скасовані рішення, ухвали, у тому числі скасовані рішення - у рядку 3, у рядку 4 - загальна кількість винесених окремих ухвал, із них за порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, - у рядку 5, кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковується в рядку 6.

4.77. У розділі 2 "Результати перегляду рішень місцевих судів за апеляційними скаргами" відображаються результати розгляду справ за апеляційними скаргами щодо рішень, винесених місцевими судами. У цьому розділі, як виняток, також відображаються постанови в справах про стягнення аліментних платежів.

4.78. Для визначення категорії цивільних справ позовного провадження та цивільних справ окремого провадження слід керуватися правилами, зазначеними у пунктах 3.205 - 3.217 та 3.237 - 3.239 цієї Інструкції.

4.79. Загальна кількість справ, у яких переглянуто рішення місцевих судів (рішення залишено без змін, скасовано чи змінено), відображається в графі 1. У графі 2 зазначаються справи, у яких апеляційні скарги відхилені, а рішення місцевих судів залишені без змін.

4.80. Справи обліковуються у графах 3 - 17, якщо рішення, ухвалені місцевими судами, скасовано з різних підстав:

а) у графі 3 - усі скасовані рішення;

б) у графах 4 - 9 - скасовані рішення з направленням справи на новий судовий розгляд (усього скасовано рішень з направленням справи на новий судовий розгляд - у графі 4, у зв'язку з розглядом справи неповноважним суддею або складом суду - у графі 5, ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею, який розглядав справу, - у графі 6, розглядом справи за відсутністю будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання, - у графі 7, вирішенням судом питання про права й обов'язки осіб, які не брали участі у справі - у графі 8, розглядом судом не всіх вимог, і цей недолік не був і не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення судом першої інстанції - у графі 9);

в) у графах 10 - 12 - скасовані рішення із закриттям провадження в справі (усього скасовано рішень із закриттям провадження в справі - у графі 10, у зв'язку з непідляганням розгляду справи в порядку цивільного судочинства - у графі 11, укладенням сторонами мирової угоди, що визнана судом, - у графі 12);

г) у графах 13 - 17 - скасовані рішення із залишенням заяв без розгляду (усього скасовано рішень у зв'язку із залишенням заяв без розгляду - у графі 13, із поданням заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності чи не має повноважень на ведення справи, - у графі 14, повторною неявкою в судове засідання позивача чи залишенням позивачем судового засідання до закінчення розгляду справи - у графі 15, укладенням між сторонами договору про передачу спору на вирішення третейського суду - у графі 16, непідтриманням заявлених вимог особою, в інтересах якої відкрито провадження у справі, - у графі 17).

4.81. У графі 18 зазначаються справи, у яких скасовано рішення з ухваленням нового рішення по суті заявлених вимог в апеляційному порядку і ухвалено нове рішення у зв'язку з неповним з'ясуванням судом обставин справи, що мають значення для справи, недоведеністю обставин справи, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, невідповідністю висновків суду обставинам справи, порушенням або неправильним застосуванням судом норм матеріального або процесуального права.

4.82. Кількість справ, у яких рішення змінено із ухваленням нового рішення відповідно до частини 2 статті 314 ЦПК України, обліковується в графі 19.

4.83. Результати апеляційного розгляду справи, у якій пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним позовом. Якщо апеляційною інстанцією основний позов залишено без змін, а додатковий (неосновний) позов скасовано, то таку справу, як виняток, слід облікувати за додатковим (неосновним) позовом. Так, у справі про розірвання шлюбу та поділ майна рішення в частині поділу майна скасовано. Справа обліковуватиметься тільки в рядку 34 розділу 2 "Справи, що виникають із сімейних правовідносин" та в графі 3 (залежно від підстави скасування).

4.84. Кількість справ, у яких переглянуто ухвали, постановлені місцевими судами, відображається в розділі 3 "Результати перегляду ухвал місцевих судів за апеляційними скаргами". Розділ 3, як і розділ 2 цього звіту, заповнюється з урахуванням частини 2 статті 318 ЦПК України.

4.85. У рядку 1 цього розділу обліковуються справи, у яких перевірялися ухвали про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу, у рядку 2 - про повернення заяви позивачеві (заявникові), у рядку 3 - про відмову у відкритті провадження у справі, у рядку 4 - про закриття провадження у справі, у рядку 5 - про залишення заяви, у тому числі заяви про перегляд заочного рішення без розгляду, у рядку 6 - усі інші ухвали.

4.86. Загальна кількість переглянутих ухвал указується в графі 1. У графі 2 зазначається кількість справ, у яких відхилено апеляційні скарги і залишені ухвали без змін, у графі 3 - кількість справ, у яких ухвали скасовано, з них з передачею питання на новий розгляд суду першої інстанції - у графі 4, з постановленням нової ухвали (вирішенням питання по суті) - у графі 5; а кількість ухвал, що змінена апеляційною інстанцією, - у графі 6.

4.87. У розділі 4 "Судові витрати" відображаються відомості про судовий збір та відомості про витрати на інформаційно-технічне забезпечення за правилами, зазначеними у пунктах 3.164 та 3.259 цієї Інструкції.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів
Державної судової адміністрації
України 

 
 
 
 
Л. Букіна 

 

 

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

за ____________ 200_

Подають 

Терміни подання 

1) районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

до 10-го числа
після звітного періоду 

2) військові суди гарнізонів - військовому апеляційному суду регіонів і апеляційному суду Військово-Морських Сил України 

до 10-го числа
після звітного періоду 

3) апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

до 10-го числа
після звітного періоду 

4) військові апеляційні суди регіонів і апеляційний суд Військово-Морських Сил України - Державній судовій адміністрації України 

до 15-го числа
після звітного періоду 

5) територіальні управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державній судовій адміністрації України, копію - державному статистичному органу за своїм місцезнаходженням 

до 15-го числа
після звітного періоду 

6) Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України, копію - Верховному Суду України 

до 30-го числа
після звітного періоду 


 
Форма N 1
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55 
за погодженням з Держкомстатом України

Піврічна (річна)

Поштова (термінова) 

 

Найменування організації - складача інформації   

Поштова адреса   

Коди організації-складача   

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно- правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого
центрального органу, якому підпорядкована організація-
складач інформації (КОДУ)* 

  

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ 1. РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

N
з/п 

Види злочинів 

Статті КК України 2001 року (1960 року

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ у звітному періоді 

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді 

Розглянуто справ 

усього 

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації 

усього 

у тому числі із 

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених 

постановленням вироку 

закриттям провадження у справі 

застосуванням примусових заходів медичного характеру 

поверненням на додаткове (досудове) розслідування 

поверненням прокурору в порядку статті 249 1 КПК України 

направленням за підсудністю 

статтею 241 КПК України 

статтею 256 КПК України 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

Злочини проти основ національної безпеки України (усього), у тому числі 

109 - 114 (56 - 58, 60, 62) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

посягання на життя державного чи громадського діяча 

112 (58) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого), усього, у тому числі 

115 - 124, ч. 2 126 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне вбивство 

115 (93, 94) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне тяжке тілесне ушкодження 

121 (101) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі 

146 - 151 (123 - 124 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

146 (123) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

захоплення заручників 

147 (123 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини 

149 (124 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (усього), у тому числі 

152 - 156 (117 - 121) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

зґвалтування 

152 (117) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), у тому числі 

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

перешкоджання здійсненню виборчого права 

157 (127) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії 

161 (66) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

порушення недоторканності житла 

162 (130) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій 

170 (132) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

171 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Злочини проти власності (усього), у тому числі 

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2, 87 - 91, 140 - 144, 213) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

крадіжка 

185 (81, 86 1, 140) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

грабіж 

186 (82, 86 1, 141) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

розбій 

187 (86, 86 1, 142) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


N
з/п 

Види злочинів 

Статті КК України 2001 року (1960 року

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр.14) 

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням 

усього 

у тому числі 

усього 

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації 

засуджених 

виправданих 

щодо яких справи закрито 

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру 

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслідування 

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249 1 КПК України 

щодо яких справи направлено за підсудністю 

кількість справ, провадження у яких зупинено 

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження у яких зупинено) 

усього 

у т. ч. за вчинення злочину в складі організованої групи чи злочинної організації 

А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Злочини проти основ національної безпеки України (усього), у тому числі 

109 - 114 (56 - 58, 60, 62) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

посягання на життя державного чи громадського діяча 

112 (58) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) усього, у тому числі 

115 - 124, ч. 2 126 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне вбивство 

115 (93, 94) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

умисне тяжке тілесне ушкодження 

121 (101) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі 

146 - 151 (123 - 124 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

146 (123) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

захоплення заручників 

147 (123 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини 

149 (124 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (усього), у тому числі 

152 - 156 (117 - 121) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

зґвалтування 

152 (117) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), у тому числі 

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

перешкоджання здійсненню виборчого права 

157 (127) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії 

161 (66) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

порушення недоторканності житла 

162 (130) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій 

170 (132) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

171 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Злочини проти власності (усього), у тому числі 

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2, 87 - 91, 140 - 144, 213) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

крадіжка 

185 (81, 86 1, 140) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

грабіж 

186 (82, 86 1, 141) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

розбій 

187 (86, 86 1, 142) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

22 

вимагання 

189 (86 1, 86 2, 144) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

шахрайство 

190 (83, 86 1, 143) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

191 (84, 86 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), у тому числі 

199 - 235 (70, 79, 80 1, 80 3 - 80 4, 147 - 149, 153 - 153 3, 155 - 155 3, 155 7 - 155 8, 156 2 - 156 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 

199 (79) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

контрабанда 

201 (70) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 

204 (149) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

209 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

порушення законодавства про бюджетну систему України 

210 (80 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 

212 (148 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

незаконна приватизація державного, комунального майна 

233 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Злочини проти довкілля (усього), у тому числі 

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163 1, 207, 227 1, 228 - 228 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

незаконна порубка лісу 

246 (160) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

незаконне полювання 

248 (161) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

249 (162) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

Злочини проти громадської безпеки (усього), у тому числі 

255 - 270 (69, 187 6, 206 2, 220 1 - 225, 228 2 - 228 5, 228 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

створення злочинної організації 

255 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

бандитизм 

257 (69) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

терористичний акт 

258 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

22 

вимагання 

189 (86 1, 86 2, 144) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

шахрайство 

190 (83, 86 1, 143) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

191 (84, 86 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), у тому числі 

199 - 235 (70, 79, 80 1, 80 3 - 80 4, 147 - 149, 153 - 153 3, 155 - 155 3, 155 7 - 155 8, 156 2 - 156 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 

199 (79) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

контрабанда 

201 (70) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 

204 (149) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

209 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

порушення законодавства про бюджетну систему України 

210 (80 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 

212 (148 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

незаконна приватизація державного, комунального майна 

233 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Злочини проти довкілля (усього), у тому числі 

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163 1, 207, 227 1, 228 - 228 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

незаконна порубка лісу 

246 (160) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

незаконне полювання 

248 (161) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

249 (162) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

Злочини проти громадської безпеки (усього), у тому числі 

255 - 270 (69, 187 6, 206 2, 220 1 - 225, 228 2 - 228 5, 228 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

створення злочинної організації 

255 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

бандитизм 

257 (69) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

терористичний акт 

258 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

41 

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

262 (223, 228 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

Злочини проти безпеки виробництва 

271 - 275 (135, 218, 219) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), у тому числі 

276 - 292 (77 - 78 1, 194, 203 - 204, 215 - 215 5, 217 - 217 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту 

276 (77) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна 

278 (217 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 

286 (215) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

незаконне заволодіння транспортним засобом 

289 (215 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі 

293 - 304 (71, 187 3, 206 - 206 1, 207 - 208, 210 - 212) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

масові заворушення 

294 (71) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

хуліганство 

296 (206) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього) 

305 - 327 (70 1, 208 2, 227, 227 2, 229 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них 

305 - 320 (70 1, 229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

305 (70 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54 

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

306 (229 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55 

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

307 (229 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

41 

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

262 (223, 228 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

Злочини проти безпеки виробництва 

271 - 275 (135, 218, 219) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), у тому числі 

276 - 292 (77 - 78 1, 194, 203 - 204, 215 - 215 5, 217 - 217 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного  

276 (77) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна 

278 (217 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 

286 (215) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

незаконне заволодіння транспортним засобом 

289 (215 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі 

293 - 304 (71, 187 3, 206 - 206 1, 207 - 208, 210 - 212) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

масові заворушення 

294 (71) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

хуліганство 

296 (206) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього) 

305 - 327 (70 1, 208 2, 227, 227 2, 229 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них 

305 - 320 (70 1, 229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

305 (70 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54 

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

306 (229 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55 

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

307 (229 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

56 

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

314 (229 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), у тому числі 

328 - 337 (67 - 68 1, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228 6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58 

незаконне перетинання державного кордону 

331 (75) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), у тому числі 

338 - 360 (123 1 ч. 5, 187 2, 187 5, 188 - 188 1, 189 2 - 189 5, 190 - 191 2, 193, 194, 198 2, 201, 205) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 

345 (189 2, 189 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61 

погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча 

346 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62 

посягнення на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

348 (190 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку  

361 - 363 1 (198 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64 

Злочини у сфері службової діяльності (усього), у тому числі 

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65 

зловживання владою або службовим становищем 

364 (165) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66 

перевищення влади або службових повноважень 

365 (166) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

67 

одержання, давання, провокація хабара 

368 - 370 (168, 170, 171) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68 

Злочини проти правосуддя (усього), у тому числі 

371 - 400 (69 1, 173 - 176 2, 176 4, 177 - 183 3, 184, 186, 189 4 - 189 5, 190 1, 196 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69 

погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

377 (176 2, 189 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70 

посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя 

379 (190 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

56 

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

314 (229 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), у тому числі 

328 - 337 (67 - 68 1, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228 6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58 

незаконне перетинання державного кордону 

331 (75) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), у тому числі 

338 - 360 (123 1 ч. 5, 187 2, 187 5, 188 - 188 1, 189 2 - 189 5, 190 - 191 2, 193, 194, 198 2, 201, 205) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 

345 (189 2, 189 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61 

погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча 

346 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62 

посягнення на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

348 (190 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку  

361 - 363 1 (198 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64 

Злочини у сфері службової діяльності (усього), у тому числі 

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65 

зловживання владою або службовим становищем 

364 (165) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66 

перевищення влади або службових повноважень 

365 (166) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

67 

одержання, давання, провокація хабара 

368 - 370 (168, 170, 171) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68 

Злочини проти правосуддя (усього), у тому числі 

371 - 400 (69 1, 173 - 176 2, 176 4, 177 - 183 3, 184, 186, 189 4 - 189 5, 190 1, 196 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69 

погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

377 (176 2, 189 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70 

посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя 

379 (190 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

71 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (усього), у тому числі 

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72 

погроза або насильство щодо начальника  

405 (235, 236) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73 

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

406 (238) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74 

ухилення від військової служби (усі види), у тому числі 

407 - 409 (240, 241, 243) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75 

дезертирство 

408 (241) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76 

викрадання, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77 

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення 

414 (245 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78 

порушення правил водіння або експлуатації машин 

415 (246) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79 

порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання 

418 (249) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80 

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем 

423 (254) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81 

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень 

424 (254 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82 

недбале ставлення до військової служби 

425 (254 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (усього) 

436 - 447 (59, 63, 63 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84 

Інші злочини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85 

У С Ь О Г О СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 3, 6, 10, 12, 18, 25, 33, 37, 42, 43, 48, 51, 58, 59, 63, 64, 68, 71, 83, 84), у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

71 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (усього), у тому числі 

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72 

погроза або насильство щодо начальника  

405 (235, 236) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73 

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

406 (238) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74 

ухилення від військової служби (усі види), у тому числі 

407 - 409 (240, 241, 243) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75 

дезертирство 

408 (241) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76 

викрадання, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77 

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення 

414 (245 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78 

порушення правил водіння або експлуатації машин 

415 (246) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79 

порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання 

418 (249) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80 

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем 

423 (254) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81 

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень 

424 (254 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82 

недбале ставлення до військової служби 

425 (254 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (усього) 

436 - 447 (59, 63, 63 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84 

Інші злочини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85 

У С Ь О Г О СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 3, 6, 10, 12, 18, 25, 33, 37, 42, 43, 48, 51, 58, 59, 63, 64, 68, 71, 83, 84), у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

86 

справи, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87 

справи щодо неповнолітніх 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

88 

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89 

справи про злочини, вчинені в складі злочинної організації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

86 

справи, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87 

справи щодо неповнолітніх 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

88 

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89 

справи про злочини, вчинені в складі злочинної організації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Довідка до розділу 1

N
з/п 

Найменування показника 

Кількість 

Повернуто справ прокурору у порядку частини 4 статті 232 КПК України 

 

Кількість справ, провадження яких зупинено у зв'язку з розшуком (із графи 15 рядка "усього") 

 

Звільнено з-під варти (із граф 19, 21 - 26 рядка "усього") 

 

Взято під варту (із граф 19, 21 - 26 рядка "усього") 

 

Кількість вироків, оголошених у наказах командирів 

 

Кількість осіб, звільнених судом під заставу 

 

Сума внесеної застави, грн.  

 

Сума застави, зверненої на користь держави, грн. 

 

Кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання 

 

10 

Сума накладеного штрафу (із рядка 9 довідки), грн.  

 

11 

Винесено окремих ухвал (постанов) (усього), у тому числі 

 

12 

про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину 

 

13 

про порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства 

 

14 

Надійшло повідомлень про вжиті заходи щодо окремих ухвал (постанов) 

 

15 

Кількість справ, розглянутих за участю прокурора (із графи 5 рядка "усього") 

 

16 

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка "усього") 

 

17 

Сума судових витрат, присуджена до стягнення (усього), грн. 

 

18 

у тому числі
сума, сплачена добровільно, грн. 

 

19 

Кількість захисників, усунутих від участі у справі за рішенням суду (частини 2, 3 статті 61 1 КПК України

 

20 

Кількість судових доручень, виданих у порядку статті 315 1 КПК України (усього) 

 

21 

із них не виконано (у яких закінчився строк виконання) 

 

22 

Не звернуто до виконання вироків (із тих, що набрали законної сили у звітному періоді і в яких закінчився строк виконання) 

 

23 

Не звернуто до виконання ухвал, постанов (із тих, що набрали законної сили у звітному періоді і в яких закінчився строк виконання) 

 

24 

Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України 

 

25 

Звернуто ухвал (постанов) до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України 

 

 

Розділ 2. РУХ СКАРГ ПОТЕРПІЛИХ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО СУДУ В ПОРЯДКУ СТАТТІ 27 КПК УКРАЇНИ

Залишок скарг на початок звітного періоду 

Надійшло скарг потерпілих у звітному періоді 

Розглянуто скарг 

Залишок скарг потерпілих, не розглянутих на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі 

залишено без розгляду та повернуто особам, які їх подали 

надіслано прокурору за належністю 

відмовлено в порушенні кримінальної справи 

порушено кримінальну справу 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  


Розділ 3. ПРИЗНАЧЕНІ ПОКАРАННЯ (ЩОДО ОСІБ)

Види покарань 

Штраф 

Сума штрафу, грн. 

у тому числі сплачено добровільно, грн. (із гр. 2) 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційно-
го класу 

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю 

Громадські роботи 

Виправні роботи 

Службові обмеження для військово-
службовців 

Конфіскація майна 

А 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Основні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додаткові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Види покарань 

Арешт 

Обмеження волі 

Тримання в дисциплі-
нарному батальйоні військовослужбовців 

Позбавлення волі на певний строк 

Довічне позбавлення волі 

Інші міри покарання 

Звільнено від відбування покарання 

усього 

у тому числі 

з випробуванням 

внаслідок амністії 

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Основні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додаткові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Розділ 4. ПРИЧИНИ ТА СТРОКИ ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ

N з/п 

Найменування показника 

Загальна кількість справ 

Відкладено справ на строк 

від 15 діб до 1 міс. 

від 1 міс. до 2 міс. 

понад 2 міс. 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

1 

Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього), у тому числі у зв'язку із 

  

  

  

  

2 

нездійсненням доставки до суду підсудного, який перебуває під вартою 

  

  

  

  

3 

неявкою підсудного 

  

  

  

  

4 

хворобою підсудного 

  

  

  

  

5 

неявкою прокурора 

  

  

  

  

6 

неявкою захисника 

  

  

  

  

7 

неявкою свідків, потерпілих 

  

  

  

  

8 

неявкою інших учасників процесу  

  

  

  

  

9 

призначенням експертизи 

  

  

  

  

10 

зі зміною прокурором обвинувачення 

  

  

  

  

11 

з інших підстав 

  

  

  

  

12 

Справи, розгляд у яких відкладено (не розглянуті) 

понад 6 міс. до 1 року 

  

х 

х 

х 

13 

понад 1 рік 

  

х 

х 

х 

14 

понад 2 роки 

  

х 

х 

х 


Розділ 5. ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛИХ

N
з/п 

Види злочинів 

Статті КК України 

Кількість потерпілих 

Вік потерпілих 

Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди 

Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду 

Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму, грн. 

чоловіки 

жінки 

до 18 років 

від 18 років і старше 

життю 

здоров'ю 

матеріальної та моральної шкоди 

A 

Б 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканості 

115 - 145, 152 - 156, 342, 345, 346, 348, 350, 377 - 379, 393, 400 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Злочини проти власності 

185 - 198, 347, 378 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

402 - 435 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Розділ 6. РОЗГЛЯД СПРАВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

N
з/п 

Категорії 

Статті КПК України 

Залишок на початок звітного періоду 

Надійшло 

Повернуто 

Розглянуто 

у т. ч. задоволено 

Залишок на кінець звітного періоду 

Кількість осіб, щодо яких судом винесено постанови про 

звільнення від кримінальної відповідальності 

відмову у звільненні від кримінальної відповідальності 

А 

Б 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Внаслідок зміни обстановки 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку з дійовим каяттям 

7 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо встановлених осіб, які вчинили злочини) 

11 1 (ч. 1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини) 

11 1 (ч. 3) 

  

  

  

  

  

  

Х 

Х  

З інших підстав 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Розділ 7. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

N
з/п 

Види злочинів 

Статті КК України 2001 року (1960 року) 

Залишок нерозгля- нутих справ на початок звітного періоду 

Надійшло справ у звітному періоді 

Повернуто 

Розглянуто справ 

Залишок справ на кінець звітного періоду 

Види примусових заходів 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі знаходяться у суді понад 2 місяці 

зроблено застереження 

обмежено дозвілля зі встановленням особливих вимог 

передано під нагляд 

зобов'язано відшкодувати завдані майнові збитки 

направлено до спеціальної навчально-виховної установи 

застосовано примусові заходи виховного характеру 

відмовлено у застосуванні примусових заходів виховного характеру 

провадження у справі закрито 

справу призначено до розгляду в судовому засіданні понад 10-денний строк 

у загальноосвітні школи соціальної реабілітації 

у професійні училища соціальної реабілітації 

А 

Б 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15