flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2008 року № 15 "Про внесення змін і доповнень до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 №55"

 

Про внесення змін і доповнень до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55

Наказ Державної судової адміністрації України
від 20 лютого 2008 року N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2008 р. за N 263/14954

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами і доповненнями), на виконання абзацу 2 пункту 7 рішення VII з'їзду суддів України та з метою вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до форм звітності N 1 "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства", N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства", N 2-Ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства", N 3 "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності", N 4 "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень", N 5 "Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів", N 21 "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення", N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах", N 22-Ц "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах" та Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) звітність за формами N 1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 5 з відповідною інформацією на 15 день після звітного періоду.

3. Головам військових судів гарнізонів подавати головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України звітність за формами N 1, 3, 4 з відповідною інформацією на 15 день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

4. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами N 1, 4, 21, 22-А, 22-Ц з відповідною інформацією на 15 день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

5. Головам окружних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 2-А, 4 з відповідною інформацією на 15 день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА та Вищому адміністративному суду України.

6. Головам апеляційних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 4, 22-А з відповідною інформацією на 15 день після звітного періоду, копію - територіальним управлінням ДСА, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України.

7. Головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України подавати ДСА України звітність за формами N 1, 3, 4, 21 (окремо по регіону і зведені по гарнізонах) з відповідною інформацією на 20 день після звітного періоду.

8. Начальникам територіальних управлінь ДСА подавати ДСА України зведену звітність за формами N 1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 5 з відповідною інформацією на 20 день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду, звітність за формою N 2-А - відповідному апеляційному адміністративному суду.

9. ДСА України подавати Державному комітету статистики України зведену звітність про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів по Україні на 40 день після звітного періоду, а їх копії - Верховному Суду України.

10. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів, голів окружних адміністративних судів і військових судів гарнізонів.

11. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

12. Головам апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів, головам окружних адміністративних судів і військових судів гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСА України Булку О. А.

 

Голова

І. Балаклицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
статистики України

 
О. Г. Осауленко

Перший заступник Голови
Верховного Суду України

 
П. П. Пилипчук

 

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів;
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

на 15 день після звітного періоду

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

державний статистичний орган за місцезнаходженням територіального управління державної судової адміністрації;
Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 1
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                            (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                             N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Розділ 1. РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

 

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

усього

у тому числі із

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених

 

постанов-
ленням вироку

закриттям провадження у справі

застосу-
ванням приму-
сових заходів медич-
ного характеру

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді справи

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

повер-
ненням проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

направ-
ленням за підсуд-
ністю

статтею 241 КПК України

статтею 256 КПК України

 
 
 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

захоплення заручників

147 (123 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

157 (127)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161 (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

170 (132)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

порушення авторського права і суміжних прав

176 (136)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2,  87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

крадіжка

185 (81, 86 1, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

грабіж

186 (82, 86 1, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

розбій

187 (86, 86 1, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

вимагання

189 (86 1, 86 2, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

шахрайство

190 (83, 86 1, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр. 15)

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

 

усього

у тому числі

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо-
ваної групи або злочинної організації

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких засто-
совано примусові заходи медич-
ного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслі-
дування при поперед-
ньому розгляді

щодо яких справи повер-
нуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

щодо яких справи повер-
нуто проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

щодо яких справи направ-
лено за підсуд-
ністю

 

кількість справ, провад-
ження у яких зупинено

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження у яких зупинені)

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи чи злочинної організації

 
 
 
 

А

Б

В

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

захоплення заручників

147 (123 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

157 (127)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161 (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

170 (132)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

порушення авторського права і суміжних прав

176 (136)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

крадіжка

185 (81, 86 1, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

грабіж

186 (82, 86 1, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

розбій

187 (86, 86 1, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

вимагання

189 (86 1, 86 2, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

шахрайство

190 (83, 86 1, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозг-
лянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

 

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

усього

у тому числі із

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених

 

постанов-
ленням вироку

закриттям провад-
ження у справі

застосу-
ванням примусових
 заходів медичного характеру

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді справи

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

повер-
ненням прокуро-
ру в порядку статті 249
1 КПК України

направ-
ленням за підсудністю

статтею 241 КПК України

статтею 256 КПК України

 
 
 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

25

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 86 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 80 1, 80 3 - 80 4, 147 - 149, 153 - 153 3, 155 - 155 3, 155 7 - 155 8, 156 2 - 156 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

199 (79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

контрабанда

201 (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

204 (149)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

212 (148 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

незаконна приватизація державного, комунального майна

233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163 1, 207, 227 1, 228 - 228 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187 6, 206 2, 220 1 - 225, 228 2 - 228 5, 228 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

створення злочинної організації

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

бандитизм

257 (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

терористичний акт

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

262 (223, 228 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них 

276 - 292 (77 - 78 1, 194, 203 - 204, 215 - 215 5, 217 - 217 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр. 15)

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

 

усього

у тому числі

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

засуджених

виправ-
даних

щодо яких справи закрито

щодо яких засто-
совано приму-
сові заходи медич-
ного харак-
теру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249 1 КПК України

щодо яких справи направ-
лено за підсуд-
ністю

 

кількість справ, провадження у яких зупинено

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження у яких зупинені)

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи чи злочинної організації

 
 
 
 

А

Б

В

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 86 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 80 1, 80 3 - 80 4, 147 - 149, 153 - 153 3, 155 - 155 3, 155 7 - 155 8, 156 2 - 156 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

199 (79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

контрабанда

201 (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

204 (149)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

212 (148 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

незаконна приватизація державного, комунального майна

233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163 1, 207, 227 1, 228 - 228 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187 6, 206 2, 220 1 - 225, 228 2 - 228 5, 228 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

створення злочинної організації

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

бандитизм

257 (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

терористичний акт

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

262 (223, 228 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292 (77 - 78 1, 194, 203 - 204, 215 - 215 5, 217 - 217 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

 

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

усього

у тому числі із

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених

 

постанов-
ленням вироку

закриттям провад-
ження у справі

застосу-
ванням примусових заходів медичного характеру

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді справи

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

повер-
ненням проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

направ-
ленням за підсуд-
ністю

статтею 241 КПК України

статтею 256 КПК України

 
 
 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

41

порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

276 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187 3, 206 - 206 1, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

масові заворушення

294 (71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (70 1, 208 2, 227, 227 2, 229 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305 - 320 (70 1, 229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

305 (70 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

306 (229 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (229 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 68 1, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 360 (123 1 ч. 5, 187 2, 187 5, 188 - 188 1, 189 2 - 189 5, 190 - 191 2, 193, 194, 198 2, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

погроза або насильство щодо працівника

345 (189 2, 189 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр. 15)

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

 

усього

у тому числі

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких засто-
совано примусові заходи медич-
ного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді

щодо яких справи повер-
нуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

щодо яких справи повер-
нуто проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

щодо яких справи направ-
лено за підсуд-
ністю

 

кількість справ, провадження у яких зупинено

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провад-
ження у яких зупинені)

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи чи зло-
чинної орга-
нізації

 
 
 
 

А

Б

В

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

41

порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

276 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187 3, 206 - 206 1, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

масові заворушення

294 (71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (70 1, 208 2, 227, 227 2, 229 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305 - 320 (70 1, 229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

305 (70 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

306 (229 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (229 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 68 1, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 360 (123 1 ч. 5, 187 2, 187 5, 188 - 188 1, 189 2 - 189 5, 190 - 191 2, 193, 194, 198 2, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

погроза або насильство щодо працівника

345 (189 2, 189 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

 

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або зло-
чинної орга-
нізації

усього

у тому числі із

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених

 

постанов-
ленням вироку

закриттям провад-
ження у справі

застосу-
ванням приму-
сових заходів медич-
ного харак-
теру

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді справи

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

повер-
ненням проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

направ-
ленням за підсуд-
ністю

статтею 241 КПК України

статтею 256 КПК України

 
 
 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

58

посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця

348 (190 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363 1 (198 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Злочини у сфері службової діяльності (усього), з них

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

одержання, давання, провокація хабара (усього), з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Злочини проти правосуддя (усього), з них

371 - 400 (69 1, 173 - 176 2, 176 4, 177 - 183 3, 184, 186, 189 4 - 189 5, 190 1, 196 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

377 (176 2, 189 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя

379 (190 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (усього), з них

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

погроза або насильство щодо начальника

405 (235, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр. 15)

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

 

усього

у тому числі

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

засуджених

виправ-
даних

щодо яких справи закрито

щодо яких засто-
совано приму-
сові заходи медич-
ного харак-
теру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

щодо яких справи повер-
нуто проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

щодо яких справи направ-
лено за підсуд-
ністю

 

кількість справ, провад-
ження у яких зупи-
нено

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провад-
ження у яких зупинені)

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи чи зло-
чинної орга-
нізації

 
 
 
 

А

Б

В

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

58

посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця

348 (190 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363 1 (198 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Злочини у сфері службової діяльності (усього), з них

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

одержання, давання, провокація хабара (усього), з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Злочини проти правосуддя (усього), з них

371 - 400 (69 1, 173 - 176 2, 176 4, 177 - 183 3, 184, 186, 189 4 - 189 5, 190 1, 196 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

377 (176 2, 189 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя

379 (190 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (усього), з них

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

погроза або насильство щодо начальника

405 (235, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

 

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо-
ваної групи або злочинної організації

усього

у тому числі із

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених

 

постанов-
ленням вироку

закриттям провад-
ження у справі

застосу-
ванням приму-
сових заходів медич-
ного характеру

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді справи

повер-
ненням на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

повер-
ненням проку-
рору в порядку статті 249
1 КПК України

направ-
ленням за підсуд-
ністю

статтею 241 КПК України

статтею 256 КПК України

 
 
 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

70

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

406 (238)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ухилення від військової служби (усі види), з них

407 - 409 (240, 241, 243)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

дезертирство

408 (241)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

викрадання, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

414 (245 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

порушення правил водіння або експлуатації машин

415 (246)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання

418 (249)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

423 (254)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

424 (254 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

недбале ставлення до військової служби

425 (254 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 63 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 6, 10, 12, 19, 26, 33, 34, 39, 40, 44, 47, 53, 55, 59, 60, 65, 68, 80, 81), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

справи щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
з/п

 

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться у залишку (із гр. 15)

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

 

усього

у тому числі

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи або злочинної організації

засуджених

виправ-
даних

щодо яких справи закрито

щодо яких засто-
совано приму-
сові заходи медич-
ного харак-
теру

щодо яких справи повер-
нуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання при поперед-
ньому розгляді

щодо яких справи повер-
нуто на додаткове (досудове) розсліду-
вання під час судового розгляду

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249 1 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

 

кількість справ, провад-
ження у яких зупинено

не розглянуто у термін понад 6 місяців (без урахування справ, провад-
ження у яких зупинені)

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі органі-
зованої групи чи злочинної організації

 
 
 
 

А

Б

В

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

70

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

406 (238)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ухилення від військової служби (усі види), з них

407 - 409 (240, 241, 243)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

дезертирство

408 (241)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

викрадання, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

414 (245 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

порушення правил водіння або експлуатації машин

415 (246)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання

418 (249)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

423 (254)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

424 (254 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

недбале ставлення до військової служби

425 (254 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 63 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 6, 10, 12, 19, 26, 33, 34, 39, 40, 44, 47, 53, 55, 59, 60, 65, 68, 80, 81), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

справи щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Повернуто справ прокурору у порядку статті 232 КПК України

 

2

Кількість справ, провадження яких зупинено у зв'язку з розшуком (із графи 16 рядка "усього")

 

3

Звільнено з-під варти ((усього) із граф 20, 22 - 28 рядка "усього"), в тому числі

 

4

у зв'язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов'язаних із позбавленням волі на певний строк

 

5

у зв'язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку

 

6

Взято під варту (із граф 20, 24 - 28 рядка "усього")

 

7

Кількість вироків, оголошених у наказах командирів

 

8

Кількість осіб, звільнених судом під заставу

 

9

Сума внесеної застави, грн.

 

10

Сума застави, зверненої на користь держави, грн. (із рядка 9 довідки)

 

11

Кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання

 

12

Сума накладеного штрафу (із рядка 11 довідки), грн.

 

13

Винесено окремих ухвал (постанов) (усього), в тому числі

 

14

про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину

 

15

про порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства

 

16

Надійшло повідомлень про вжиті заходи щодо окремих ухвал (постанов)

 

17

Не надійшло повідомлень про вжиті заходи щодо окремої ухвали (постанови) понад місячний строк з часу постановлення ухвали

 

18

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка "усього")

 

19

Сума судових витрат, присуджена до стягнення (усього), грн., в тому числі

 

20

сплачена добровільно, грн.

 

21

Кількість захисників, усунутих від участі у справі за рішенням суду (частини 2, 3 статті 61 1 КПК України)

 

22

Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі

 

23

стосовно осіб, які тримаються під вартою

 

24

Звернуто ухвал (постанов) до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України

 

25

Кількість кримінальних справ, розглянутих з постановленням вироку із застосуванням положень статті 299 КПК України (усього), в тому числі

 

26

щодо неповнолітніх

 

27

Кількість осіб, щодо яких розглянуто кримінальні справи з постановленням вироку із застосуванням положень статті 299 КПК України (усього), в тому числі

 

28

щодо неповнолітніх

 

29

Кількість справ, розглянутих за участю народних засідателів

 

30

Кількість справ, направлених для провадження досудового слідства в порядку статті 431 КПК України (із графи 10 рядка "усього")

 

 

Розділ 2. РУХ СКАРГ ПОТЕРПІЛИХ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО СУДУ В ПОРЯДКУ СТАТТІ 27 КПК УКРАЇНИ

Залишок скарг на початок звітного періоду

Надійшло скарг потерпілих у звітному періоді

Розглянуто скарг

Залишок скарг потерпілих, не розглянутих на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

залишено без розгляду та повернуто особам, які їх подали

надіслано прокурору за належністю

відмовлено в порушенні кримінальної справи

порушено кримінальну справу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 3. ПРИЗНАЧЕНІ ПОКАРАННЯ (ЩОДО ОСІБ)

Види покарань

штраф

сума штрафу, грн.

у тому числі сплачено добро-
вільно, грн. (із гр. 2)

позбав-
лення війсь-
кового, спеціаль-
ного звання, рангу, чину або кваліфіка-
ційного класу

позбав-
лення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

гро-
мадські роботи

вип-
равні роботи

службові обме-
ження для військово-
служ-
бовців

конфіс-
кація майна

арешт

обме-
ження волі

тримання в дисциплі-
нарному батальйоні військово-
службовців

позбав-
лення волі на певний строк

довічне позбав-
лення волі

інші міри пока-
рання

звільнено від відбування покарання

усього

у тому числі

з випро-
буванням

внаслідок амністії

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 4. ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛИХ

N
з/п

Види злочинів

Статті КК України

Кількість потерпілих

Вік потерпілих

Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди

Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду

Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму,
грн.

чоловіки

жінки

до 18 років

від 18 років і старше

життю

здо-
ров'ю

мате-
ріальної та мораль-
ної шкоди

усього

фізичним особам (із гр. 9)

A

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності (усього), з них

115 - 145, 152 - 156, 303, 342, 345, 346, 348, 350, 377 - 379, 393, 400

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

2

умисне вбивство

115 (93 - 94)

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

3

побої і мордування

126 (107)

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

4

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

5

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

6

захоплення заручників

147 (123 1)

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

7

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124 1)

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

8

експлуатація дітей

150

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

9

проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією

303

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

10

Злочини проти власності

185 - 198, 347, 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

402 - 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

УСЬОГО (сума рядків 1, 10, 11, 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 5. РОЗГЛЯД СПРАВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

N
з/п

Категорії

Статті КПК України

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Повер-
нуто

Розгля-
нуто

у т. ч. задоволено

Залишок на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких судом винесено постанови про

звільнення від кримі-
нальної відпові-
дальності

відмову у звільненні від кримі-
нальної відпові-
дальності

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Внаслідок зміни обстановки

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2

У зв'язку з дійовим каяттям

7 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

У зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4

У зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5

У зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо встановлених осіб, які вчинили злочини)

11 1  (ч. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини)

11 1 (ч. 3)

 

 

 

 

 

 

Х

Х

8

З інших підстав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 6. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

N
з/п

Види злочинів

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Зали-
шок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

На-
дійшло справ у звіт-
ному періоді

Повер-
нуто

Розглянуто справ

Залишок справ на кінець звітного періоду

Види примусових заходів

 

усього

у тому числі

зроб-
лено засте-
режен-
ня

обме-
жено доз-
вілля встанов-
ленням особ-
ливих вимог

передано під нагляд

зобо-
в'язано відшко-
дувати завдані майнові збитки

направлено до спеціальної навчально-
виховної установи

 

засто-
совано приму-
сові заходи вихов-
ного харак-
теру

відмов-
лено у застосу-
ванні приму-
сових заходів вихов-
ного харак-
теру

про-
ваджен-
ня у справі закрито

справу призначено до розгляду в судовому засіданні понад 10-денний строк

усього

у тому числі знахо-
дяться у суді понад 2 місяці

 

у загально-
освітні школи соці-
альної реабілі-
тації

у про-
фесійні учи-
лища соціаль-
ної реабі-
літації

 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Умисне вбивство

115 - 118 (93 - 96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

грабіж

186 (82, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

вимагання

189 (86 2, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

шахрайство

190 (83, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (незаконне заволодіння транспортним засобом)

289 (215 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14

Злочини проти громадського порядку та моральності (хуліганство)

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

305 - 320 (70 1, 229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО (сума рядків 1 - 5, 7, 13 - 16), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

справи, що надійшли до суду в порядку статті 7 3 КПК України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ 6:

1. Кількість осіб, яким призначено вихователя, - ____

 

2. Кількість хворих неповнолітніх осіб, яких не можна направити до спеціальної навчально-виховної установи, - _____

     


N з/п

Види злочинів

Статті КК України 2001 року (1960 року)

Відомості про неповнолітніх на момент учинення злочину

вік

виховувались

дівчата

не працювали і не вчились

були на обліку в органах внутрішніх справ

злочин учинено у групі

з 11 до 14 років

з 14 до 16 років

з 16 до 18 років

у сім'ї з одним із батьків

поза сім'єю (в інтернаті, дитбудинку, бездомні)

усього

у тому числі

з участю дорослих

у складі організованої групи або злочинної організації

А

Б

В

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Умисне вбивство

115 - 118 (93 - 96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86 2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

грабіж

186 (82, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

вимагання

189 (86 2, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

шахрайство

190 (83, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (незаконне заволодіння транспортним засобом)

289 (215 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти громадського порядку та моральності (хуліганство)

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (229 1 - 229 7, 229 11 - 229 17, 229 19 - 229 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО (сума рядків 1 - 5, 7, 13 - 16), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

справи, що надійшли до суду в порядку статті 7 3 КПК України

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 7. РОЗГЛЯД СПРАВ ЗА ПОДАННЯМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СКАРГ НА ЇХ ДІЇ І РІШЕННЯ

N
з/п

Категорії справ

Статті КПК України

Залишок нерозгля-
нутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

усього

з них

задово-
лено

із пору-
шенням строків, встанов-
лених КПК України (із гр. 4)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Про поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх

7 3

 

 

 

 

 

 

 

2

Про застосування заходів безпеки

52 1

 

 

 

 

 

 

 

3

Про заміну запобіжного заходу на взяття під варту

165

 

 

 

 

 

 

 

4

Про скасування запобіжного заходу

165

 

 

 

 

 

 

 

5

Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (усього), з них

165 2

 

 

 

 

 

 

 

6

щодо неповнолітніх

165 2

 

 

 

 

 

 

 

7

Про продовження строків тримання під вартою

165 3

 

 

 

 

 

 

 

8

Про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

177

 

 

 

 

 

 

 

9

Про проведення примусової виїмки з житла чи іншого володіння особи

178

 

 

 

 

 

 

 

10

Про проведення огляду житла чи іншого володіння особи

190

 

 

 

 

 

 

 

11

Про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

12

Про усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених частиною 4 статті 61 КПК України

61 1 (ч. 3)

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші подання

 

 

 

 

 

 

 

 

14

УСЬОГО (сума рядків 1 - 5, 7 - 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Оскаржено дій і рішень правоохоронних органів (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

16

про порушення кримінальної справи

 

 

 

 

 

 

 

 

17

про відмову в порушенні кримінальної справи

236 1

 

 

 

 

 

 

 

18

про закриття справи

236 5

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 8. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

N
з/п

Категорії справ

Статті КК і КПК України

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

з них задоволено

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку (усього), з них

408 1

 

 

 

 

 

 

2

щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

3

Про скасування звільнення від відбування покарання з випробуваннями (усього), з них

408 2

 

 

 

 

 

 

4

щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

5

Про звільнення від покарання жінок, які мають дітей віком до 7 років, після закінчення іспитового

79 (ч. 4)

 

 

 

 

 

 

6

Про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду, жінок, які мають дітей віком до 7 років, після закінчення іспитового строку

79 (ч. 4)

 

 

 

 

 

 

7

Про скасування звільнення від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до 7 років

79 (ч. 5)

 

 

 

 

 

 

8

Про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років

407 1

 

 

 

 

 

 

9

Про звільнення жінок від покарання або заміну його більш м'яким згідно з частиною 4 статті 83 КК України

408 3

 

 

 

 

 

 

10

Про скасування звільнення від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до 3 років

408 3

 

 

 

 

 

 

11

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (усього), з них

407

 

 

 

 

 

 

12

щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

13

Про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким

407