flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України № 92 від 18 червня 2015 року

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

18 червня 2015 року                                                                     м. Київ                                                                                 № 92

 

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення,

обліку, використання,  зберігання та видачі службових

посвідчень працівників Державної судової адміністрації

України, начальників територіальних управлінь Державної

судової адміністрації України, їх заступників та керівників

державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України

 

З метою встановлення порядку оформлення, обліку, використання, зберігання та видачі службових посвідчень працівників Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, їх заступників та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України,  відповідно до статті 149 Закону України "Про судоустрій та статус суддів"

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Інструкцію про порядок оформлення, обліку, використання, зберігання та видачі службових посвідчень працівників Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, їх заступників та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України,  (далі — Інструкція), що додається.

2.Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України   (Парубченко Т.В.) цей наказ довести до відома керівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

3.Управлінню кадрового забезпечення Державної судової адміністрації України (Дробинський О.В.) здійснювати оформлення, облік, використання, зберігання та видачу службових посвідчень згідно з затвердженою Інструкцією.

4.Прес-центру судової влади  (Какауліній О.В.) розмістити текст цього наказу та Інструкції на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділі «Нормативно-правова база».

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                             /підпис/                                                                               З. Холоднюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказ Державної судової адміністрації  України 

18.06.2015  №  92

                                                         

 

Інструкція

про порядок оформлення, обліку, використання, зберігання та видачі службових посвідчень працівників Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, їх заступників та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України

  

1.     Загальні положення

 

1.1. Інструкція встановлює порядок оформлення, обліку, використання, зберігання та видачі службових посвідчень працівників Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, їх заступників та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України (далі — працівники ДСА України).

1.2. Службове посвідчення працівника ДСА України (далі — посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує особу та займану нею посаду та пред’являється працівником ДСА України при вході до приміщень органів державної влади, інших державних органів, їх структурних підрозділів.

1.3. Використання посвідчень сторонніми особами, їх купівля, продаж чи підробка забороняється та тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

2.     Порядок замовлення і виготовлення посвідчень

2.1.Відповідальним підрозділом за оформлення, облік, використання, зберігання та видачу посвідчень є підрозділ кадрового забезпечення ДСА України (далі-кадрова служба).

2.2.Замовлення на виготовлення бланків посвідчень здійснює підрозділ, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення ДСА України на підставі письмового звернення кадрової служби щодо кількості посвідчень, погодженого з керівництвом ДСА України.

2.3.Необхідна кількість бланків посвідчень визначається, виходячи зі штатної чисельності працівників ДСА України.

2.4. Бланки посвідчень виготовляються за встановленими зразками (додатки 1, 2).

2

2.5. Кадрова служба перевіряє особисті дані працівника  ДСА України, заповнює картку обліку виданих посвідчень (додаток 3) та виготовляє посвідчення.

2.6. Для отримання посвідчення працівник ДСА України подає до   кадрової служби   дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 мм, виконані на світлому фоні, одна з яких вміщується на бланку посвідчення, друга вклеюється у картку обліку виданих посвідчень, яка зберігається в кадровій службі.

2.7. Записи у посвідченні здійснюються державною мовою на підставі особової справи працівника ДСА України за допомогою комп'ютерної техніки, обладнаної лазерними або струйними друкарськими пристроями, з використанням оптимальних шрифтів.

 

3.     Порядок видачі посвідчень

3.1. Посвідчення видається працівнику ДСА України кадровою службою при призначенні на посаду, при просуванні по службі, зміні прізвища, імені чи по батькові, втраті посвідчення та інших випадках. За отримання посвідчення працівник ДСА України розписується в журналі обліку видачі службових посвідчень (далі – журнал), який ведеться кадровою службою за встановленою формою (додаток 4).

Журнал повинен бути пронумерований, прошитий та скріплений малою гербовою печаткою ДСА України.

Посвідчення працівникам ДСА України видається за підписом Голови ДСА України (виконуючим обов’язки Голови), скріпленим малою гербовою печаткою ДСА України, Голові, заступникам Голови — за підписом Голови Ради суддів України (виконуючим обов’язки Голови), скріпленим малою гербовою печаткою Ради суддів України.

3.2.При врученні посвідчення з працівником ДСА України, прийнятим на посаду, кадровою службою проводиться інструктаж стосовно порядку його використання.

3.3.У разі звільнення або переведення на іншу посаду, зміні прізвища, імені чи по батькові, працівник ДСА України зобов’язаний повернути раніше видане посвідчення до кадрової служби.

3.4.На обхідному листі при поверненні посвідчення працівником кадрової служби ставиться відмітка про його повернення.

3.5.Перевірка наявності посвідчення у працівника ДСА України здійснюється кадровою службою  виключно за дорученням керівництва   ДСА України.

 

 

4.     Порядок обліку і зберігання бланків посвідчень

 

4.1. Обов’язки щодо обліку і зберігання бланків посвідчень та виготовлених посвідчень покладаються на працівника кадрової служби, про що зазначається в його посадовій інструкції (далі — відповідальна особа).

4.2. Отримання бланків посвідчень відповідальною особою кадрової служби від підрозділу, що здійснює  матеріально-технічного забезпечення ДСА України, здійснюється на підставі роздавальної відомості.

4.3. Облік обкладинок посвідчень ведеться відповідальною особою на підставі даних, внесених до журналу та роздавальної відомості.

4.4. Бланки посвідчень та виготовлені посвідчення підлягають зберіганню в металевих шафах.

4.5. Посвідчення, що підлягають знищенню, зберігаються у хронологічному порядку відповідно до відмітки про їх повернення у журналі.

4.6. В останній день місяця кадрова служба надає інформацію до бухгалтерської служби ДСА України про використані бланки посвідчень та зіпсовані бланки посвідчень, які підлягають знищенню.

4.7. Інвентаризація бланків посвідчень проводиться у порядку та строки встановлені чинним законодавством України.

 

5.     Порядок оформлення втрати, заміни і знищення посвідчень

 

5.1.   Особа, яка отримала посвідчення, несе персональну відповідальність за його збереження.

Передавати посвідчення іншим особам, надавати його в заставу та використовувати з метою, не пов’язаною зі службовою діяльністю, забороняється.

5.2.   У разі втрати, викрадення або псування посвідчення працівник ДСА України зобов’язаний негайно у письмовій формі повідомити про це керівництво ДСА України та звернутися до відповідних органів внутрішніх справ і подати оголошення до засобу масової інформації про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.

5.3.   Втрачене, викрадене або зіпсоване посвідчення анулюється, про що кадрова служба вносить відповідний запис до журналу та інформує осіб, які забезпечують пропускний режим у приміщенні ДСА України.

5.4. За кожним встановленим фактом втрати, викрадення, псування посвідчення, передачі його іншим особам або використання його з метою, не пов'язаною зі службовою діяльністю, за дорученням керівництва ДСА України проводиться службова перевірка, за результатами якої вирішується питання

 

щодо притягнення в установленому порядку працівника ДСА України до дисциплінарної відповідальності.

Повторна видача посвідчення працівнику ДСА України здійснюється за рішенням керівництва ДСА України на підставі матеріалів службової перевірки.

5.5. У разі затвердження в установленому порядку нових зразка та опису посвідчення, незаповнені бланки посвідчення та посвідчення, повернені працівниками ДСА України, підлягають знищенню.

5.6. Знищенню також підлягають посвідчення, повернені працівниками ДСА України у разі звільнення з ДСА України, зміні займаної посади та зміні прізвища, імені чи по батькові.

5.7. Для знищення зіпсованих, пошкоджених або непридатних для використання бланків посвідчень та повернутих посвідчень створюється комісія ДСА України у складі не менше трьох працівників. Склад комісії затверджується відповідним наказом.

5.8. Про знищення зіпсованих, пошкоджених або непридатних для використання бланків посвідчень та повернутих посвідчень складається акт знищення відповідною комісією ДСА України та затверджується керівництвом ДСА України.

Акти в установленому порядку реєструються в кадровій службі та підшиваються в окрему справу. У журналі робляться відмітки про знищені посвідчення.

 

 

 

Начальник управління

кадрового забезпечення                                     /підпис/                                                          О.В. Дробинський