flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 25 вересня 2015 року №173 " Про визначення функцій та розподіл повноважень заступників Голови Державної судової адміністрації України"

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

25 вересня 2015 р.                                         м.Київ                                          №173

 

Про визначення функцій та розподіл

повноважень заступників Голови

Державної судової адміністрації України

 

Відповідно до частин п’ятої та шостої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", підпункту 3 пункту 7 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12 (у редакції рішення Ради суддів України від 04 червня 2015 року № 50), та з метою забезпечення реалізації повноважень Державної судової адміністрації України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визначити функції та розподілити повноваження заступників Голови Державної судової адміністрації України (додаток 1).

2. Затвердити Схему спрямування та координації діяльності самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України (додаток 2).

3. Установити, що:

у разі тимчасової відсутності Голови Державної судової адміністрації України його повноваження виконує один із заступників Голови
Державної судової адміністрації України, на якого тимчасове виконання
повноважень покладено відповідним наказом
;

на час відсутності одного із заступників Голови Державної судової адміністрації України його повноваження здійснюють: О. Булки Л. Гізатуліна, Л. Гізатуліної О. Булка, П. Кондика О. Булка.

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Т. Парубченко)  довести  цей наказ до заступників Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, Вищої кваліфікаційної  комісії суддів України, Національної школи суддів України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та директорів державних підприємств,                 що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України.

5. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (О. Какауліна) розмістити цей наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база".

6. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 18.08.2015 № 135 "Про визначення функцій заступників Голови Державної судової адміністрації України" та пункт 1 наказу Державної судової адміністрації України від 28.01.2015 № 87/к "Про затвердження Схеми закріплення за Головою Державної судової адміністрації України, заступником Голови Державної судової адміністрації України структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, державних підприємств, що утворені Державною судовою адміністрацією України, та положень про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України" (зі змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Державної

судової адміністрації України                                                                                   З. Холоднюк

 

 

 

Додаток 1до наказу Державної
судової адміністрації України
25 вересня 2015р.  № 173

          

 
 
 
Функції  та повноваження
заступників Голови Державної судової адміністрації України
 
Функції та повноваження заступника Голови Державної судової адміністрації України О. Булки
1. Спрямовує та координує роботу самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України (ДСА України), її територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, визначених Схемою спрямування та координації діяльності самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь та державних підприємств, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі – Схема спрямування та координації).
2. Здійснює загальне керівництво з питань:
1) організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролю стану діловодства в судах загальної юрисдикції;
2) єдиного порядку документування в ДСА України та її територіальних управліннях, контролю за дотриманням строків виконання завдань, доступу до публічної інформації;
3) інформування суспільства про діяльність органів судової влади, забезпечення комунікації із засобами масової інформації та громадськістю.
3. Контролює організацію роботи в самостійних структурних підрозділах ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує, щодо:
1) забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів), територіальних управлінь ДСА України стосовно ведення судової статистики, діловодства, архіву;
2) вивчення та узагальнення практики організації діяльності судів щодо ведення судової статистики, діловодства та архіву в судах, забезпечення комунікації із засобами масової інформації та громадськістю;
3) підготовки матеріалів для формування пропозицій стосовно бюджету судів;
4) організації комп’ютеризації судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;
5) забезпечення судів необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
6) забезпечення впровадження електронного суду, вжиття заходів з організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;
7) забезпечення функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
8) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, функціонування системи відеоконференцзв'язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;
9) взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів з питань судової статистики, діловодства, архіву, а також комунікації із засобами масової інформації та громадськістю;
10) забезпечення ведення офіційного веб-порталу судової влади;
11) своєчасного та якісного розгляду звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій;
12) підготовки для погодження Головою ДСА України Положення про автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції, Положення про порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
13) складання планів роботи і здійснення контролю за їх виконанням;
14)складання звітності про розгляд судами справ і матеріалів;
15) підготовки матеріалів про діяльність ДСА України для звіту Голови ДСА України перед з'їздом суддів України та для інформування Ради суддів України;
16) розроблення і вдосконалення методичної бази та надання практичної допомоги працівникам відповідних служб судів загальної юрисдикції, територіальних управлінь ДСА України з питань організаційного забезпечення діяльності судів стосовно судової статистики, діловодства, архіву, а також комунікації із засобами масової інформації та громадськістю.
4. Бере участь:
1) у формуванні структури та штатного розпису ДСА України;
2) у визначенні службових обов’язків працівників структурних підрозділів ДСА України;
3) у розробленні типового положення про територіальні управління ДСА України та апарат суду;
4) у погодженні штатної чисельності працівників територіальних управлінь ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує;
5) у визначенні кількості суддів у судах загальної юрисдикції з урахуванням судового навантаження;
6) в організації роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України;
7) у проведенні конференцій та семінарів з питань, що належать до повноважень ДСА України.
5. Здійснює контроль за дотриманням статутів державними підприємствами, що належать до сфери управління ДСА України, визначеними Схемою спрямування та координації.
6. Вносить відповідно до компетенції Голові ДСА України пропозиції щодо застосування до працівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України та їх заступників заохочень, представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами або накладення на них дисциплінарних стягнень.
7. Погоджує відповідно до Схеми спрямування та координації призначення на посади та звільнення з посад, подання щодо присвоєння рангів державного службовця працівникам структурних підрозділів ДСА України, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам, призначення та звільнення керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.
8. Підписує відповіді за результатами розгляду запитів на публічну інформацію.
9. Погоджує текст інформації, що розміщується на офіційному веб-порталі судової влади України.
10. Використовує відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту в готовність до виконання завдань в особливий період за сукупністю всіх показників у цілому щодо ДСА України, відомості про зміст матеріалів судочинства тощо (ст. 1.12.4, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 4.1.13, 4.1.16, 4.9.5, 4.11.5, 4.11.10, 4.11.16, 4.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440).
11. Здійснює інші функції з питань, що належать до повноважень ДСА України.
 
Функції та повноваження заступника Голови Державної судової адміністрації України Л. Гізатуліної
1. Спрямовує та координує роботу самостійних структурних підрозділів ДСА України, її територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України,визначених Схемою спрямування та координації.
2. Здійснює загальне керівництво з питань:
1) фінансового забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, ДСА України та її територіальних управлінь у межах повноважень, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів";
2) організації матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів), ДСА України, її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України;
3) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ДСА України та складання звітності органами судової влади;
4) управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА України.
3. Контролює організацію роботи в структурних підрозділах ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує, щодо:
1) забезпечення належних умов діяльності стосовно фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів), ДСА України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування;
2) вивчення та узагальнення практики організації діяльності судів стосовно ведення фінансово-господарської діяльності ДСА України;
3) підготовки матеріалів для формування пропозицій бюджету судів;
4) взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів;
5) здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА України;
6) організаційного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічне оснащення;
7) організації планово-фінансової роботи, ведення бухгалтерського обліку в судах, територіальних управліннях ДСА України;
8) забезпечення внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів у судах, територіальних управліннях ДСА України, на державних підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України, аналізу ефективності використання бюджетних коштів їх  розпорядниками нижчого рівня та одержувачами;
9) здійснення видатків на проведення заходів з поховання та увічнення пам'яті суддів, у тому числі суддів у відставці;
10) забезпечення судів та суддів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;
11) своєчасного та якісного розгляду звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій;
12) організаційного забезпечення медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування суддів, у тому числі суддів у відставці, працівників апарату судів;
13) складання планів роботи і здійснення контролю за їх виконанням;
14) складання звітності ДСА України про стан виконання завдань з питань планово-фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення та ведення бухгалтерського обліку;
15) підготовки матеріалів про діяльність ДСА України для звіту Голови ДСА України перед з'їздом суддів України та для інформування Ради суддів України;
16) розроблення і вдосконалення методичної бази та надання практичної допомоги працівникам відповідних служб судів загальної юрисдикції, територіальних управлінь ДСА України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України з питань планово-фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення та ведення бухгалтерського обліку;
17) проведення аналізу доходів спеціального фонду Державного бюджету України, які спрямовані на забезпечення діяльності ДСА України, та видатків Державного бюджету України щодо утримання органів судової влади, аналізу бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та забезпечення їх фінансовими ресурсами в межах наявних асигнувань.
4. Бере участь:
1) у формуванні структури та штатного розпису ДСА України;
2) у визначенні службових обов’язків працівників структурних підрозділів ДСА України;
3) у розробленні типового положення про територіальні управління ДСА України та апарат суду;
4) у погодженні штатної чисельності працівників територіальних управлінь ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує;
5) у визначенні кількості суддів у судах загальної юрисдикції в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів;
6) у погодженні структури і штатної чисельності (штатного розпису) апаратів апеляційних судів;
7) в організації роботи щодо утворення, ліквідації, реорганізації державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, визначених Схемою спрямування та координації;
8) в організації роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України;
9) у проведенні конференцій та семінарів з питань, що належать до повноважень ДСА України.
5. Здійснює контроль за дотриманням статуту державним підприємством, що належить до сфери управління ДСА України, визначеного Схемою спрямування та координації.
6. Вносить відповідно до компетенції Голові ДСА України пропозиції щодо застосування до керівників та працівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України, та їх заступників заохочень, представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами або накладення на них дисциплінарних стягнень.
7. Погоджує відповідно до Схеми спрямування та координації призначення на посади та звільнення з посад, подання щодо присвоєння рангів державного службовця працівникам структурних підрозділів ДСА України, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам, призначення та звільнення керівника державного підприємства, що належать до сфери управління ДСА України.
8. Використовує відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту в готовність до виконання завдань в особливий період за сукупністю всіх показників у цілому щодо ДСА України, відомості про зміст матеріалів судочинства тощо (ст. 1.12.4, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 4.1.13, 4.1.16, 4.9.5, 4.11.5, 4.11.10, 4.11.16, 4.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440).
9. Здійснює інші функції з питань, що належать до повноважень ДСА України.
 
Функції та повноваження заступника Голови Державної судової адміністрації України П. Кондика
1. Спрямовує та координує роботу самостійних структурних підрозділів ДСА України, її територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України,визначених Схемою спрямування та координації.
2. Здійснює загальне керівництво з питань:
1) нормотворчої діяльності ДСА України та правового забезпечення діяльності органів судової влади;
2) кадрової роботи та проходження державної служби в ДСА України, її територіальних управліннях та судах загальної юрисдикції;
3) організаційного забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування.
3. Контролює організацію роботи в структурних підрозділах ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує, щодо:
1) вивчення та узагальнення практики організації діяльності судів стосовно кадрової роботи та проходження державної служби;
2) вивчення кадрових питань апаратів судів, прогнозування потреби у спеціалістах, здійснення замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
3) забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації працівників апаратів судів, створення системи підвищення кваліфікації;
4) підготовки матеріалів для формування пропозицій бюджету судів;
5) взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення правового забезпечення діяльності судів, кадрової роботи та проходження державної служби;
6) підготовки для затвердження Головою ДСА України Положення про бібліотеку суду;
7)підготовки для надання Президентові України пропозицій про утворення, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідацію судів загальної юрисдикції;
8) забезпечення підготовки для надання Президентові України у разі настання надзвичайних обставин пропозицій про зміну місцезнаходження суду;
9) забезпечення виготовлення посвідчень судді, голови суду та його заступника, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
10) своєчасного та якісного розгляду звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій;
11) складання планів роботи і здійснення контролю за їх виконанням;
12) складання звітності про стан виконання завдань з питань правового забезпечення діяльності органів судової влади, а також про стан кадрової роботи і проходження державної служби в судах загальної юрисдикції, організаційного забезпечення органів суддівського самоврядування;
13) підготовки матеріалів про діяльність ДСА України для звіту Голови ДСА України перед з'їздом суддів України та для інформування Ради суддів України;
14) вдосконалення методичної бази та надання практичної допомоги працівникам:
юридичних служб територіальних управлінь ДСА України для удосконалення порядку ведення претензійно-позовної та договірної  роботи;
кадрових служб апаратів судів та територіальних управлінь ДСА України з питань порядку ведення кадрової роботи та державної служби;
15) організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативно-правових актів у ДСА України та її територіальних управліннях;
16) здійснення аналітичної роботи з питань правового забезпечення, кадрової роботи та проходження державної служби в ДСА України, її територіальних управліннях, у судах загальної юрисдикції, а також організаційного забезпечення суддівського самоврядування.
4. Бере участь:
1) у формуванні структури та штатного розпису ДСА України;
2) у визначенні службових обов’язків працівників структурних підрозділів ДСА України;
3) у розробленні типового положення про територіальні управління ДСА України та апарат суду;
4) у погодженні штатної чисельності працівників територіальних управлінь ДСА України, діяльність яких спрямовує та координує;
5) у визначенні кількості суддів у судах загальної юрисдикції;
6) у погодженні структури і штатної чисельності (штатного розпису) апаратів апеляційних судів;
7) в організації роботи щодо утворення, ліквідації, реорганізації підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, визначених Схемою спрямування та координації;
8) в організації роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України;
9) у проведенні конференцій та семінарів з питань, що належать до повноважень ДСА України.
5. Здійснює контроль за дотриманням статутів державними підприємствами, що належать до сфери управління ДСА України, визначеними Схемою спрямування та координації.
6. Вносить відповідно до компетенції Голові ДСА України пропозиції щодо застосування до керівників та працівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України та їх заступників заохочень, представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами або накладення на них дисциплінарних стягнень.
7. Погоджує відповідно до Схеми спрямування та координації призначення на посади та звільнення з посад, подання щодо присвоєння рангів державного службовця працівникам структурних підрозділів ДСА України, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам, призначення та звільнення керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.
8. Підписує відповіді за результатами розгляду звернень громадян (крім звернень, передбачених абзацом другим статей 14, 15, 16 Закону України "Про звернення громадян").
9. Використовує відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту в готовність до виконання завдань в особливий період за сукупністю всіх показників у цілому щодо ДСА України, відомості про зміст матеріалів судочинства тощо (ст. 1.12.4, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 4.1.13, 4.1.16, 4.9.5, 4.11.5, 4.11.10, 4.11.16, 4.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440).
10. Здійснює інші функції з питань, що належать до повноважень ДСА України.
 
 
 
Начальник управління
кадрового забезпечення
Державної судової

 

адміністрації України                                                                                    О.  Дробинський
 
 
 
 
 
Додаток 2 до наказу Державної судової адміністрації України 25 вересня 2015р.  № 173