flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про прийняття у І кварталі 2010 року законодавчі та нормативно-правові акти, які належать до компетенції ДСА

                                                  

Інформація

 про прийняті у І кварталі 2010 року

законодавчі та  нормативно-правові  акти, які належать до компетенції Державної судової адміністрації України

                                                                                                                                                                        

з/п

Назва документу

Дата та номер  документа

Мета створення документа

 

1.

 

ЗАКОНИ ТА УКАЗИ  ПІДПИСАНІ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ:

 

 

 1.1.

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»

10.02.2010

№ 1861-VI

Встановлення порядку організації Верховної Ради України

1.2.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції»

10.03.2010

№ 1962-VI

Перенесення дати введення в дію законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

1.3.

Указ Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Указу Президента України від 16 жовтня 2008 року № 941»

16.01.2010

№ 33/2010

Врегулювання питань Мережі та кількісного складу місцевих  та апеляційних адміністративних  судів

 

1.4.

Указ Президента України «Про скасування Указу Президента України від 17 жовтня 2008 року № 942»

29.01.2010

№ 81/2010

Скасування Указу Президента України щодо переведення суддів

1.5.

Указ Президента України «Про Концепцію державної мовної політики»

15.02.2010

№ 161/2010

Визначення стратегічних пріоритетів і орієнтирів у подоланні деформацій національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, забезпеченні мовних прав громадян та єдності України

1.6.

Указ Президента України «Про кількісний склад суддів місцевих загальних судів»

16.02.2010

№ 177/2010

Врегулювання питань Мережі та кількісного складу суддів місцевих загальних судів

1.7.

Указ Президента України «Про кількісний склад суддів місцевих господарських судів»

16.02.2010

№ 178/2010

Врегулювання питань Мережі та кількісного складу  суддів місцевих господарських судів

1.8.

Указ Президента України «Про скасування Указу Президента України від 31 липня 2006 року № 660»

24.02.2010

№ 252/2010

Скасування Указу Президента України щодо призначення судді

1.9.

Указ Президента України «Про Робочу групу з питань судової реформи»

24.03.2010

№ 440/2010

Підготовка узгоджених пропозицій щодо подальшого комплексного реформування судової системи,  забезпечення гарантій реалізації конституційного права  громадян на судовий захист, удосконалення  законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів

 

1.10.

Про призначення, звільнення, переведення суддів

Прийнято

у І кварталі 2010 р.

9 указів

Про призначення  суддів – 5 (209)

 Про звільнення – 1 (1)

 Про переведення – 3 (10)

Усього підготовлено матеріалів щодо 220 суддів

 

За І квартал 2010 року – Президентом підписано 9 законодавчих актів з питань, що належать до компетенції  Державної судової адміністрацією України  та 9 указів щодо кадрових  питань  в судах, підготовлених  Державною судовою адміністрацією України  

2.

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

 

 

2.1.

Постанова «Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання»

19.01.2010

№ 1795-VI

Організація роботи Верховної Ради України

2.2

Постанова «Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання»

02.02.2010

№ 1845-VI

Організація роботи Верховної Ради України

2.3.

Постанова «Про відповідальність Кабінету Міністрів України»

03.03.2010

№ 1928-VI

 

Прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України та відповідальності Кабінету Міністрів України за соціально-економічну ситуацію в Україні

2.4.

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення актів органів судової гілки влади» (реєстр. № 1147)

10.03.2010

№ 1958-VI

Забезпечення доступу громадян до найважливіших рішень органів судової гілки влади 

2.5

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції» (реєстр. № 6130)

10.03.2010

№ 1961-VI

Внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині, що стосується зменшення обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції

2.6.

Постанова «Про призначення Азарова М.Я. Прем'єр-міністром України»

11.03.2010

№ 1963-VI

Призначення Прем’єр-міністром України Азарова М.Я. 
 

2.7.

Постанова «Про звільнення Тимошенко Ю.В. з посади Прем'єр-міністра України»

11.03.2010

№ 1964-VI

Звільнення з посади Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

2.8.

Постанова «Про припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України»

11.03.2010

№ 1965-VI

Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України

2.9.

Постанова «Про формування складу Кабінету Міністрів України»

11.03.2010

№ 1968-VI

Формування складу Кабінету Міністрів України

2.10.

Постанови про обрання  та  звільнення суддів

 

Прийнято

у І кварталі 2010 р.

7 постанов

«Про обрання суддів» - 4 (47)

«Про звільнення суддів» - 3 (28)

Підготовлено матеріалів щодо 75 суддів

 

 

За І квартал 2010 року Державною судовою адміністрацією України  підготовлено 7 проектів постанов  Верховної  Ради України про обрання  і звільнення суддів. Представники  ДСА узяли активну участь у роботі комітетів Верховної Ради України над  законопроектами

3.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 

 

3.1

Постанова «Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади»

06.01.2010

№ 2

Визначання механізму проведення в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої   влади внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

3.2.

Постанова «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики»

06.01.2010

№ 10

Визначення основних вимог до організації і проведення  органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації  державної політики

3.3.

Розпорядження «Про публічне обговорення проектів Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» і «Про Державний бюджет України на 2010 рік»»

13.01.2010

№ 27-р

Створення умов для участі громадян у процесі формування бюджетної політики

 

3.4.

Розпорядження «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики»»

13.01.2010

№ 85-р

Визначення шляхів законодавчого врегулювання питання забезпечення взаємодії між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, засобами  масової комунікації і громадськістю на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме зміцненню демократії, становленню громадянського та інформаційного суспільства

3.5.

Постанова «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

27.01.2010

№ 51

Вдосконалення процедури державних закупівель

3.6.

Розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року»

27.01.2010

№ 150-р

Затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року

3.7.

Розпорядження «Деякі питання збереження об'єктів державної власності»

11.02.2010

№ 318-р

Збереження об'єктів державної власності та недопущення здійснення неправомірних дій щодо заволодіння ними

3.8.

Розпорядження «Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади»

02.03.2010

№ 334-р

Підвищення професійного рівня державних службовців з підготовки урядових рішень, спрямованих на виконання  Порядку денного асоціації  Україна – ЄС та адаптацію державної служби до стандартів Європейського Союзу

3.9.

Розпорядження «Про перелік урядових комітетів та їх посадовий склад»

17.03.2010

№ 460-р

Організація роботи Кабінету Міністрів України

3.10.

Розпорядження «Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами та Спеціальною контрольною комісією з питань приватизації Верховної Ради України»

31.03.2010

№ 690-р

Забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами та Спеціальною контрольною комісією з питань приватизації Верховної Ради України

 

Усього за підсумками І кварталу 2010 року на засіданнях Уряду, розглянуто  10 нормативно-правових актів, з питань які належать до компетенції Державної судової адміністрації України 

 

  

- виділені акти, розроблені Державною судовою адміністрацією України

 

Сектор забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України юридичного управління