flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Орієнтовний план внесення змін до нормативно-правових актів ДСА відповідно до положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Наказ Державної судової адміністрації України 

27 серпня 2010 р № 126

 

Орієнтовний план

внесення змін до нормативно-правових актів ДСА

відповідно до положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 

п/н

Назва наказу

(№, дата прийняття)

норма, що потребує змін

(розділ, глава, пункт тощо)

пояснення

щодо змін

термін виконання

примітка

2003

1.

Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду

14.07.2003 № 277

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

Грудень

2010

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

2004

2.

Про затвердження форми карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, та інструкції щодо її заповнення

18.03.2004 № 32/04

Нова редакція та текст інструкції

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

3.

Про затвердження Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності

21.04.2004 № 51/04

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Департамент матеріально-технічного  інформаційного та побутового забезпечення

4.

Про затвердження Інструкції про порядок організації підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду

06.09.2004 №1003дск/149/04дск

Нова редакція.

Преамбула наказу.

Розділ 1 пункт 1.2 Правил

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010

Надання пропозицій Міністерству внутрішніх справ України щодо внесення змін

Департамент матеріально-технічного  інформаційного та побутового забезпечення

МВС України головний розробник

5.

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами

18.10.2004 № 182/04

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010

Відділ забезпечення безпеки і незалежності суддів та організації діяльності служби судових розпорядників

2005

6.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним сектором ДСА України

04.02.2005 № 11

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010

Контрольно-ревізійний сектор

7.

Про затвердження форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином, та інструкції щодо її заповнення

17.02.2005 № 21

Нова редакція та текст інструкції

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

8.

Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами

21.07.2005 № 84

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

Вересень 2010

Відділ інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень

9.

Про затвердження форми статистичного звіту «Звіт про роботу судів щодо застосування Закону України «Про амністію» від 31 травня 2005 року № 2591-4 та Інструкції щодо її заповнення»

07.09.2005 № 100

 

Виключити пункт 9

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

10.

Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів

12.09.2005 № 102/765

Преамбула наказу.

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Відділ забезпечення безпеки і незалежності суддів та організації діяльності служби судових розпорядників

2006

11.

Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді

06.01.2006 № 1

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

12.

Про затвердження форми звітності № 2-В "Звіт про розгляд судами справ, пов’язаних з виборами народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2006 році" та Інструкції щодо її заповнення

17.03.2006 № 23

Виключити пункт 12

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

13.

Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання

05.06.2006 № 55

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

14.

Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді    

23.06.2006 № 68

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

15.

Про затвердження Положення про формування кадрового резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів

04.08.2006 № 79

Підлягає скасуванню

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

Без терміну

Відділ забезпечення діяльності ККС-Секретаріату ВККС України

16.

Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів

04.08.2006 № 80

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010

Відділ забезпечення діяльності ККС-Секретаріату ВККС України

17.

Про затвердження Положення про Почесну грамоту ДСА України і Опису бланка Почесної грамоти ДСА України 28.11.2006 № 148

Нова редакція.

Преамбула.

По тексту.

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», а саме статті 54 Закону

IV квартал 2010

Управління кадрового забезпечення  апеляційних та місцевих судів

18.

Про затвердження інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах

05 грудня 2006 № 155

Нова редакція.

Преамбула, текст

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

2007

19.

Про затвердження форми звітності про розгляд справ апеляційними і місцевими господарськими судами та Інструкції щодо їх заповнення та подання       

25.07.2007 № 72

Нова редакція

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

20.

Про затвердження форми  звітності "Звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України " Про амністію" від 19.04.2007 № 955 -5" та Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності

01.08.2007 № 74

 

Виключити пункт 20

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

2008

21.

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії відповідальної особи апарату місцевого загального суду та оператора з уведення даних в ЕОМ при зборі, обробці та надсиланні копій судових рішень в електронному вигляді для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень

02.10.2008 № 89

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

Жовтень 2010 року

Відділ інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень

 

22.

Про затвердження Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

27.06.2008 № 1092/5/54

Нова редакція.

Преамбула

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

2009

23.

Про затвердження форми звітності № 1-Л «Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 306 КК України» та Інструкції щодо її заповнення та подання

29.04.2009 № 51

Нова редакція та текст інструкції

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

24.

Про затвердження Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям

24.07.2009 № 81

Нова редакція.

Преамбула.

Підготувати наказ про Втрату чинності даного наказу з 01.01.2011р.

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», а отже діятиме до 01.01.2011р

IV квартал 2010

Відділ обліку суддівських кадрів департаменту з питань суддівства

25.

Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах

03.12.2009 № 129

Зміни по тексту

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

2010

26.

Про організацію прийому громадян у Державній судовій адміністрації

13.01.2010  № 4

По тексту

Заміна нормативно -  правових актів які втратили

 

чинність

Грудень 2010

Управління організаційно-аналітичної роботи, документування та

 

контрою

27.

Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

11.02.2010 № 22

Зміни

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду

28.

Про затвердження форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» та Інструкції щодо її заповнення

17.06.2010 № 82

Нова редакція та текст інструкції

Приведення у відповідність до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

IV квартал 2010 року

Управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву суду