flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 21 квітня 2004 року N 51/04

 

Про затвердження форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином,

та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Державної судової адміністрації України
від 17 лютого 2005 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2005 р. за N 283/10563

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, з метою удосконалення організації роботи з ведення судової статистики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму картки обліку сум шкоди, завданої злочином, що додається.

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином (далі - Інструкція), що додається.

3. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О. А.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління державної судової адміністрації), голів апеляційних загальних судів і місцевих судів гарнізонів.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації організувати вивчення Інструкції працівниками територіальних управлінь державної судової адміністрації та довести її до відома голів місцевих загальних судів (крім - військових).

5. Головам апеляційних загальних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату судів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О. В.

 

Голова 

В. Карабань 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 17 лютого 2005 р. N 21  

Заповнено на справу
кримінальну, цивільну (підкреслити) 
 


 

КАРТКА
обліку сум шкоди, завданої злочином

Лицьовий бік картки

Розділ I. Відомості про судове рішення 

Прізвище, ініціали особи, стосовно якої постановлено судове рішення ____________________________ Справа N _______________/ ____ р. 

Дата:

1) постановлення судового рішення судом першої інстанції ___ ____________ ____ р. 

  

2) постановлення судового рішення судом апеляційної (касаційної) інстанції ___ ____________ ____ р., ___ ____________ ____ р. 

  

3) набрання судовим рішенням законної сили ___ ____________ ____ р. 


 

Розділ II. Відомості про шкоду, завдану злочином 

N з/п 

Найменування показника 

Номер статті КК України 

Сума, установлена судом 

першої інстанції 

апеляційної (касаційної) інстанції 

А 

Б 

В 

1 

2 

1 

Сума матеріальних збитків, установлена судом 

109 - 447 

  

  

2 

Сума моральної шкоди, установлена судом 

109 - 447 

  

  

3 

Сума прихованого прибутку 

 

  

  

4 

Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів 

212 

  

  

5 

Сума несплачених митних платежів 

201 

  

  

6 

Сума прихованих коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ) 

207 

  

  

7 

Сума коштів, що перебувають на незаконно відкритих за межами України валютних рахунках (за курсом НБУ) 

208 

  

  

8 

Вартість контрабандних товарів 

201 

  

  

9 

Сума неповернених коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ) 

207 

  

  

10 

Вартість неповернених предметів історичної та культурної цінностей 

201 

  

  

11 

Сума неповерненого кредиту 

222 

  

  

12 

Вартість недоброякісних товарів 

227 

  

  

13 

Вартість продукції, яка реалізовується з порушенням авторських і суміжних прав 

176 

  

  


 

Довідка до розділу II: 

Вирок (підкреслити): 1) змінено в частині встановленої суми, зазначеної в розділі II; 2) змінено в іншій частині; 3) скасовано в частині встановленої суми, зазначеної в розділі II; 4) скасовано повністю; 5) залишено без змін. 


 

Зворотний бік картки 

Розділ III. Відомості про матеріальні збитки, установлені судом 

N з/п 

Найменування показника 

першої інстанції 

апеляційної (касаційної) інстанції 

державна власність 

комунальна власність 

приватна власність 

колективна власність 

державна власність 

комунальна власність 

приватна власність 

колективна власність 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

розкра-
дання 

інші злочини 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

Стаття КК України за судовим рішенням 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Загальна сума матеріальних збитків за судовим рішенням 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

 
 

- сільське господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

- мисливство, лісове господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

- рибне господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

- промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

- будівництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

- оптова та роздрібна торгівля 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

- транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

- фінансова діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

- державне управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

- освіта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

- охорона здоров'я та соціальна допомога 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

- колективні, громадські та особисті послуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

- інші види економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Від-
шко-
дова-
но 

на стадії досудового слідства чи дізнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

на стадії судового розгляду до постановлення судового рішення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Сума збитків, установлена судом, але цивільний позов не заявлявся 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Залишилися невідшкодовані суми, що присуджені до стягнення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Довідка до розділу III: 

Вирок (підкреслити): 1) змінено в частині встановленої суми, зазначеної в розділі III; 2) змінено в іншій частині; 3) скасовано в частині встановленої суми, зазначеної в розділі III; 4) скасовано повністю; 5) залишено без змін. 

Картку заповнено: 

  

Картку перевірено: 

- у суді першої інстанції ________________________________________
(підпис, прізвище) 

- суддею першої інстанції _______________________________
(підпис, прізвище) 

- у суді апеляційної (касаційної) інстанції _________________________
(підпис, прізвище) 

- суддею апеляційної (касаційної) інстанції ________________
(підпис, прізвище) 


 

 

Начальник управління
судової статистики та звітності
Державної судової адміністрації
України 

О. А. Булка 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 17 лютого 2005 р. N 21

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 березня 2005 р. за N 283/10563 


 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція регламентує методику заповнення картки обліку сум шкоди, завданої злочином (далі - картка), що є основним документом для складання відповідного статистичного звіту, порядок роботи з нею від моменту заповнення до передання її в архів.

1.2. Викладені в цій Інструкції правила ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

За дотримання вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду, на якого покладено обов'язки з ведення судової статистики, а контроль за цією ділянкою роботи здійснює голова суду.

1.3. Картка заповнюється працівником апарату суду (консультантом суду, помічником голови суду, помічником судді, спеціалістом з судової статистики), на якого такі обов'язки покладено головою суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до чинного законодавства.

1.4. Картка заповнюється на справу в разі встановлення судом сум матеріальних збитків, моральної шкоди, сум прихованого прибутку, несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, несплачених митних платежів, неповерненого кредиту, прихованих коштів в іноземній валюті, що перебувають на незаконно відкритих за межами України валютних рахунках, неповернених коштів в іноземній валюті, предметів історичної та культурної цінностей, вартості контрабандних товарів, недоброякісних товарів, продукції, що реалізується з порушенням авторських і суміжних прав.

1.5. Картка заповнюється незалежно від того, завдана шкода одним чи кількома злочинами.

1.6. За наявності двох і більше осіб за справою заповнюється одна картка, у якій указується прізвище особи, яке записане в судовому рішенні першим.

2. Структура картки

2.1. Картка складається з трьох розділів:

I. Відомості про судове рішення.

II. Відомості про шкоду, завдану злочином.

III. Відомості про матеріальні збитки, установлені судом.

3. Порядок заповнення картки

3.1. Заповнення розділу I починається із зазначення українською мовою прізвища та ініціалів особи, стосовно якої постановлено судове рішення судом першої інстанції або судом апеляційної (касаційної) інстанції, а також номера кримінальної чи цивільної справи.

3.2. Дата постановлення судового рішення, а також дата набрання судовим рішенням законної сили пишуться трьома парами арабських цифр, розділених між собою крапками: перша пара цифр означає число, друга - місяць, третя - рік. Якщо число або місяць визначаються однією цифрою, то першою цифрою ставиться "0" (наприклад, 03.10.2005).

3.3. У II і III розділах картки всі суми відображаються згідно із судовими рішеннями в національній валюті - гривнях, без урахування копійок.

3.4. У рядках 1 - 13 розділу II відображаються суми, зазначені в пункті 1.4 цієї Інструкції. При цьому суми щодо іноземної валюти (рядки 6, 7, 9) указуються в гривнях за курсом Національного банку України на час розгляду справи судом.

3.5. Суми матеріальних збитків, зазначені в рядку 1, додатково відображаються ще й у відповідних рядках і графах розділу III картки.

3.6. У розділі II зазначається сума, установлена судом (першої інстанції або апеляційної (касаційної) інстанції).

3.7. У розділі III вказуються відомості про матеріальні збитки, установлені судом першої інстанції, чи, в разі перегляду судового рішення, апеляційною (касаційною) інстанцією.

3.8. У рядку 1 кожної з граф розділу III зазначається стаття Кримінального кодексу України за постановленим судовим рішенням (наприклад, ст. 185 ч. 2).

3.9. Якщо заподіяно шкоду розкраданням, працівником апарату суду заповнюються графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, а якщо іншими злочинами - графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

3.10. Якщо при обчисленні шкоди суд зменшив розмір відшкодування шкоди чи визначив порядок її відшкодування в кратному розмірі, то в рядку 2 розділу III картки зазначається сума збитків з урахуванням цих змін.

3.11. У разі заподіяння шкоди громадянам, а також різним підприємствам, установам, організаціям, що належать до однієї форми власності, у відповідній графі вказується загальна сума шкоди.

3.12. Це саме правило застосовується в разі заподіяння шкоди розкраданням чи іншим злочином різним формам власності.

3.13. Заповнюючи рядки 3 - 15 розділу III картки, необхідно використовувати відповідний класифікатор видів економічної діяльності. Якщо розглянуто одну справу, у якій завдано шкоду декільком видам економічної діяльності, сума шкоди вказується за кожним видом окремо.

3.14. При заповненні рядків 3 - 15 розділу III необхідно зараховувати:

до сільського господарства:

- виробництво сільськогосподарської продукції в галузях рослинництва та тваринництва, а також вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;

- овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників;

- вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, птиці та інших тварин і виробництво їх продукції;

- надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва (крім ветеринарних послуг): передпосівне оброблення полів і насіння, посів і садіння культур, збирання врожаю і підготовку продукції до збуту (обрізання, сортування, очистку, охолодження тощо), надання послуг сільськогосподарською технікою, закладення та утримання садів, парків, захист рослин від хвороб і шкідників та інші послуги;

до мисливства та лісового господарства:

- мисливство, ловлю і розведення дичини (мисливство і ловля тварин для продовольчих потреб, мисливство для одержання шкіри та хутра, ловля дичини для використання в дослідницькій роботі, ловля дичини для утримання її в домашніх умовах, ловля дичини для зоопарків, розведення дичини, полювання на моржів, тюленів тощо) та пов'язаних з ними послуг;

- лісозаготівлі, одержання продукції лісового господарства та надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством;

до рибного господарства - риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм, рибництво та послуги, пов'язані з рибним господарством;

до промисловості:

- добувну - видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і в газоподібному (природний газ) станах. Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини. Цей вид включає додаткові роботи, пов'язані з підготовкою корисних копалин до продажного стану: подрібнення, оброблення, очищення та збагачення; агломерація вугілля та руди;

- харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів (м'ясну промисловість, промислове виробництво рибної продукції, промислове перероблення овочів та фруктів, виробництво жирів, виробництво молочних продуктів, оброблення зерна, виробництво крохмалю, виробництво напоїв, тютюнову промисловість);

- текстильну промисловість та пошиття одягу (прядіння волокна, ткацьке виробництво, оброблення тканин, виробництво виробів з текстилю (у т. ч. килимів і килимових покриттів), виробництво трикотажних і в'язаних тканин та виробів з них, виробництво готового одягу та хутра);

- виробництво шкіри та шкіряного взуття (дублення шкір, виробництво замші, композиційних шкір, виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (валіз, сумок), виробництво взуття будь-якого призначення);

- виробництво деревини та виробів з деревини (виробництво дерев'яних панелей, столярних виробів, дерев'яної тари, різних виробів з деревини, корка, плетених виробів тощо);

- целюлозно-паперову промисловість, видавничу справу (виробництво різних видів паперу та картону, санітарно-гігієнічних виробів і паперових виробів для побутового користування, паперових канцелярських належностей, шпалер, книговидавнича справа, поліграфічна діяльність);

- виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива;

- хімічне виробництво (виробництво органічних і неорганічних речовин, мінеральних добрив, каучуку, лаків, фарб, фармацевтичних препаратів, фотохімічних препаратів тощо);

- виробництво гумових та пластмасових виробів (покришок, камер, труб, тари з пластмаси), виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (виробництво скла, скловолокна, керамічних виробів, цементу, вапна та гіпсу тощо);

- металургію та оброблення металу (чорну металургію (виробництво чавуну та сталі), виробництво труб, кольорових металів, металеве лиття, оброблення металу, виробництво різноманітних металевих виробів тощо);

- виробництво машин та устаткування (виробництво двигунів, турбін, насосів, компресорів, гідравлічних систем, кранів, виробництво машин загального призначення, сільськогосподарських машин, виробництво верстатів, побутових приладів тощо);

- виробництво електричного та електронного устаткування (виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин, виробництво електричних машин і апаратури (двигуни, генератори, трансформатори), виробництво електророзподільної та контрольної апаратури, освітлювального устаткування, виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, виробництво медичних приладів та інструментів тощо);

- виробництво транспортного устаткування (виробництво автомобілів, будування суден, виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу, будування повітряних та космічних літальних апаратів, виробництво велосипедів та мотоциклів) та інші;

до будівництва - виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, реконструкції, реставрації та ремонту будівель і споруд, обладнання спортивних та ігрових майданчиків;

до торгівлі:

- торгівлю транспортними засобами та їх ремонт - усі види діяльності (крім виготовлення та здавання під найм), пов'язані з мотоциклами й автомобілями, включаючи вантажні автомобілі: оптову і роздрібну торгівлю новими та уживаними автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт; оптову і роздрібну торгівлю деталями та належностями; посередницьку діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі автотранспортними засобами; миття, полірування та буксирування автотранспортних засобів;

оптову - перепродаж (продаж без внесення змін) нових або уживаних речей чи виробів роздрібним торговцям або споживачам у промисловості і в торгівлі, групам користувачів або професійним користувачам, а також іншим оптовикам чи посередникам, які купують ці речі або вироби від імені роздрібних торговців, споживачів або груп користувачів;

роздрібну - перепродаж (продаж без видозмінення) населенню нових або уживаних товарів, призначених для особистого споживання або використання в побуті, магазинами, універмагами, в кіосках та з лотків, фірмами, що виконують замовлення поштою, торговцями, споживчими кооперативами тощо;

до транспорту - регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами, допоміжну діяльність, пов'язану із забезпеченням перевізного процесу, діяльність пошти та засобів зв'язку:

- наземний транспорт (пасажирський залізничний та вантажний залізничний, міський та автодорожній (пасажирські транспортні та вантажні автомобільні перевезення), транспортування трубопроводами);

- водний транспорт (річковий, морський транспорт закордонного і каботажного плавання);

- авіаційний транспорт (регулярні і нерегулярні авіаційні перевезення);

- космічний транспорт (запуск супутників, космічних кораблів утримуванням і обслуговуванням космодромів);

- допоміжні транспортні послуги (транспортне оброблення вантажів та складування, функціонування транспортної інфраструктури);

- туристичні агентства та бюро подорожей;

- пошту і зв'язок (поштова та кур'єрська служба, діяльність національної пошти);

до фінансової діяльності:

- фінансове посередництво (діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім передбачених для обов'язкового соціального страхування, страхових кас або пенсійних фондів);

- грошове посередництво (отримання коштів у формі перерахованих депозитів, центральні, комерційні банки та інші види грошового посередництва);

- інші види фінансового посередництва (фінансовий лізинг, надання кредитів);

- страхування (покриття довготермінових та короткотермінових ризиків з використанням заощаджень; страхування та перестрахування життя з використанням заощаджень; страхування та перестрахування, відмінне від страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне, транспортне страхування, страхування на випадок фінансових збитків та страхування громадської відповідальності);

- допоміжну діяльність у сфері фінансів (діяльність фондових та товарних бірж, брокерські операції з цінними паперами, посередництво в кредитуванні, фінансові консультації тощо);

- допоміжну діяльність у сфері страхування (діяльність, що стосується функціонування страхових кас, пенсійних фондів та страхування вантажів, за винятком фінансового посередництва: діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків);

до державного управління:

державне управління загального характеру:

- управління на державному рівні - діяльність законодавчих та виконавчих органів, пов'язану з управлінням та функціонуванням структур, що займаються загальним соціально-економічним плануванням, виконанням державного бюджету та управлінням державними коштами та державним боргом (збиранням коштів та контролем за витратами); господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління;

- управління на рівні державних автономій - діяльність законодавчих і виконавчих органів державних автономій, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру; господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління;

- управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування - діяльність законодавчих та виконавчих органів областей та міст загальнодержавного підпорядкування, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру; господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління;

- управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів - діяльність державних органів управління районів, міст, внутрішньоміських районів, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією міського бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру; господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління;

- управління на рівні сіл та селищ - діяльність державних органів управління сіл та селищ, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру; господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління;

- управління та нагляд у сфері оподаткування - здійснення податкової політики; збирання мита і податків на майно та розслідування фактів порушення податкового законодавства; керівництво митницями;

- діяльність у сфері статистики та соціології - робота статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління;

- курирування діяльності в соціальній сфері - державне керівництво реалізацією програм, спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, дозвілля, охорони навколишнього середовища, забезпечення житлом, соціальних служб тощо;

- курирування діяльності у сфері економіки - державне управління та курирування в різноманітних сферах економіки: у сільському господарстві та землеустрої, паливно-енергетичних та добувних галузях, у машинобудуванні, на транспорті, у сфері зв'язку, в готельній справі та туризмі; керівництво з загальних питань використання робочої сили; здійснення стратегії розвитку окремих регіонів; патентна, ліцензійна, сертифікаційна діяльність;

- допоміжну діяльність у сфері державного управління - діяльність з обслуговування персоналу всіх державних органів та пов'язаних з ними структур загального призначення: керівництво та функціонування кадрових структур загального призначення, пов'язаних чи не пов'язаних з виконанням конкретних функцій; вироблення та здійснення загальної кадрової політики та відповідних процедур, пов'язаних з підбором кадрів, просуванням по службі, атестацією, штатним розкладом, оцінюванням роботи та класифікацією, регламентацією положень про державну службу; керівництво, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель та постачання, утримання та зберігання офіційних архівів, експлуатацію державних чи зайнятих державними установами будівель, функціонування центральних канцелярій та інших структур загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій;

діяльність, віднесену до компетенції держави:

- міжнародні відносини - керівництво та діяльність Міністерства закордонних справ України, дипломатичних та консульських представництв у зарубіжних країнах чи при штабі міжнародних організацій; керівництво, функціонування та підтримка інформаційних і культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер; надання допомоги зарубіжним країнам безпосередньо чи каналами міжнародних організацій; надання військової допомоги зарубіжним країнам; регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародної фінансової та технічної співпраці; надання міжнародної допомоги (надання допомоги біженцям чи голодуючим);

- оборону - управління та нагляд за діяльністю у сфері національної безпеки та оборони, сухопутними військами, військами повітряної оборони, Військово-Морськими Силами України; діяльність інженерних та транспортних військ, підрозділів зв'язку, розвідки, інтендантських і кадрових служб та інших бойових підрозділів; забезпечення зброєю, технікою, інженерними будівлями, матеріально-технічними ресурсами, продовольчими товарами, предметами та іншим майном; медичну допомогу військовослужбовцям, у тому числі в польових умовах; керівництво, функціонування та підтримку сил цивільної оборони; підготовку на випадок надзвичайних ситуацій у проведенні навчань за участю цивільних установ та населення, а також мобілізаційна робота тощо;

- діяльність судів, органів прокуратури, органів і установ виконання покарань;

- охорону та забезпечення громадського порядку - керівництво та функціонування служб охорони суспільного порядку та безпеки, фінансованих державою, а також портових служб, прикордонної охорони (берегової охорони), інших служб спеціального призначення, органів міліції, що займаються регулюванням дорожнього руху, реєстрацією іноземців, обслуговуванням міліцейських лабораторій та веденням карток затриманих; діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях;

- захист цивільного населення - гасіння та запобігання пожежам: керівництво та функціонування регулярних і допоміжних пожежних частин, фінансованих державою, яким доручається гасіння та запобігання пожежам, рятування людей і тварин, надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо;

- обов'язкове соціальне страхування (керівництво у сфері обов'язкового соціального страхування: страхування від хвороби, нещасного випадку, професійного захворювання та безробіття; пенсії, сплачувані після закінчення трудової діяльності);

до освіти - державну та приватну освіту всіх структур (дошкільну, загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту) та за всіма галузями, у тому числі заочну, а також освітні передачі по радіо та телебаченню, а також не тільки освіту, яка надається різними закладами, що належать до традиційної системи навчання, з різними рівнями, але також освіту дорослих, програми ліквідації безграмотності тощо. Для кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня класифікація включає також спеціальну освіту учнів, що страждають фізичними чи розумовими вадами;

до охорони здоров'я та соціальної допомоги:

- діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих - надання медичної, хірургічної та технічної допомоги, а саме: надання діагностичних послуг, послуг з нагляду за хворими, проведення хірургічних операцій, виконання аналізів, надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо; короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, що забезпечують стаціонарне перебування, включаючи військові госпіталі, госпіталі для учасників війни, в'язничні лікарні. Ця діяльність спрямована переважно на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів;

- охорону материнства та дитинства - акушерська допомога та зберігання вагітності в стаціонарних умовах;

- діяльність санаторно-курортних організацій - послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини;

- медичну практику - консультативні послуги та лікування, що надаються лікарями-терапевтами, лікарями-фахівцями та хірургами. Діяльність, що належить до цього виду, може виконуватися в умовах приватної практики, об'єднаннями лікарів чи в лікувальних установах, що забезпечують амбулаторне лікування. До цього виду належить також діяльність приватних медичних консультантів у лікарнях, а також медичні послуги в домашніх умовах, у диспансерах, амбулаторіях чи аналогічних установах, підприємствах, школах, будинках престарілих, профспілкових та релігійних організаціях;

- стоматологічну практику - стоматологічні послуги загального та спеціального характеру, ортодонтичні послуги. Ця діяльність може виконуватися в приватних кабінетах, в операційних залах чи клініках, що забезпечують амбулаторне лікування, включаючи диспансери, амбулаторії чи аналогічні заклади при підприємствах, школах тощо;

- іншу діяльність з охорони здоров'я людини - діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями, перевезення хворих машинами швидкої допомоги;

- ветеринарну діяльність - ветеринарне лікування та контроль стосовно сільськогосподарських тварин, ветеринарне лікування та контроль стосовно домашніх тварин. Ця діяльність виконується кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для тварин, у приміщеннях ветеринарних консультацій чи операційних та інших місцях; діяльність швидкої допомоги для тварин);

- соціальну допомогу із забезпеченням проживання або без забезпечення проживання тощо;

до колективних, громадських та особистих послуг:

- асенізацію, прибирання вулиць та оброблення відходів;

- громадську діяльність (організації промисловців та підприємців, професійні організації, профспілки робітників найманої праці);

- інші громадські організації (релігійні, політичні, організації, які не належать до інших угрупувань);

- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту (діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції; діяльність у сфері радіомовлення та телебачення; діяльність у сфері драматичного мистецтва та музики; різні видовищні заходи; експлуатація спортивних споруд тощо);

- індивідуальні послуги (прання, фарбування, послуги перукарень і салонів краси, ритуальні послуги, інші індивідуальні послуги).

3.15. У рядку 16 указується сума, яка відшкодована на стадії досудового слідства чи дізнання. Проте слід мати на увазі, що в цьому рядку не враховується вартість майна, на яке було накладено арешт для забезпечення цивільного позову.

3.16. Сума, відшкодована на стадії судового розгляду до постановлення судового рішення, указується в рядку 17.

3.17. Суми, що відшкодовані кількома особами в порядку солідарної відповідальності, указуються в сумарному підсумку.

3.18. Якщо в справі цивільний позов не заявлявся, але судом установлено майнову шкоду, у рядку 18 зазначається ця сума.

3.19. У кожній графі картки повинна дотримуватись контрольна рівність: число в рядку 2 дорівнює сумі чисел у рядках 3 - 15 і сумі чисел у рядках 15 - 19.

3.20. Присуджена до відшкодування шкоди сума повинна розглядатися як різниця між сумою встановленої шкоди, визначеною судовим рішенням, та сумою відшкодованої шкоди до постановлення судового рішення і незаявленого цивільного позову.

3.21. У довідках до розділів II і III робиться відмітка про результати перегляду вироку суду судом апеляційної (касаційної) інстанції.

4. Обробка карток у судах

4.1. Картки зберігаються в судах підшитими у двох справах: у першій - усі картки, у яких збитки відшкодовано до винесення судового рішення чи цивільний позов не заявлявся, а в другій - у яких збитки не відшкодовано і видано виконавчі листи.

4.2. До набрання судовим рішенням законної сили ця картка зберігається в справі. Якщо на судове рішення, що не набрало законної сили, подано апеляційну (касаційну) скаргу, то картка надсилається разом зі справою до відповідного суду, про що обов'язково зазначається в супровідному листі до справи.

4.3. На підставі карток щодо судових рішень, які набрали законної сили протягом першого півріччя чи року, складаються статистичні звіти.

4.4. Після закінчення календарного року щодо судових рішень, які набрали законної сили протягом цього року, картки обліку сум шкоди підшиваються в справу за номенклатурою і передаються в архів суду.

4.5. На невідшкодовані суми заводяться контрольні переведення, у яких зберігаються: копія або витяг з вироку з указівкою щодо стягнення шкоди, інформацією про місцезнаходження виконавчого листа, інші документи про відшкодування суми.

Після проведення стягнення суми шкоди контрольне переведення долучається до матеріалів справи.

 

Начальник управління
судової статистики та звітності
Державної судової адміністрації
України 

О. А. Булка