flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 15 жовтня 2004 року N 181/04

Про затвердження форми тимчасової статистичної звітності N 2-П
"Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році"
та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Державної судової адміністрації України
від 15 жовтня 2004 року N 181/04

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2004 р. за N 1357/9956

Відповідно до Законів України "Про судоустрій України", "Про вибори Президента України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, з метою забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності про розгляд загальними судами справ, пов'язаних з виборами Президента в 2004 році,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму тимчасової статистичної звітності N 2-П "Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році" (далі - форма N 2-П) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Головам місцевих судів до 8 листопада 2004 року та 8 січня 2005 року подати до територіального управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі статистичний звіт за формою N 2-П.

3. Головам військових місцевих судів гарнізонів до 8 листопада 2004 року та 8 січня 2005 року подати головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил статистичний звіт за формою N 2-П.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 10 листопада 2004 року та 10 січня 2005 року подати до Державної судової адміністрації України статистичний звіт за формою N 2-П.

5. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим до 8 листопада 2004 року та 8 січня 2005 року подати до Державної судової адміністрації України статистичний звіт за формою N 2-П.

6. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил до 10 листопада 2004 року та 10 січня 2005 року подати до Державної судової адміністрації України статистичний звіт за формою N 2-П.

7. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О. А.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голів апеляційних судів.

8. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів і працівників апарату місцевих судів.

9. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів.

10. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів, голів і працівників апарату місцевих судів гарнізонів.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О. В.

 

В. о. Голови 

І. Балаклицький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 15 жовтня 2004 р. N 181/04 


Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році

Подають 

Терміни подання 

а) місцеві суди - територіальним управлінням державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі  

до 8 листопада 2004 року
до 8 січня 2005 року 

б) військові місцеві суди гарнізонів - військовим апеляційним судам регіонів і Військово-Морських Сил 

до 8 листопада 2004 року
до 8 січня 2005 року 

в) територіальні управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державній судовій адміністрації України 

до 10 листопада 2004 року
до 10 січня 2005 року 

г) апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України 

до 8 листопада 2004 року
до 8 січня 2005 року 

ґ) військові апеляційні суди регіонів і Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України 

до 10 листопада 2004 року
до 10 січня 2005 року 


 
Форма
N 2-П

 

 

 

 

 

 

 


тимчасова
поштова 


Найменування організації - складача інформації 

Поштова адреса 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно- правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ 1. Розгляд цивільних справ (скарг)

 


Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України 

Перебу-
вало в провад-
женні скарг 

Вирішено питання  

Кількість скарг, що визнано непода-
ними та повернуто скаржни-
ку  

Залишок скарг на кінець звітного періоду 

Перебу-
вало в провад-
женні справ 

Закінчено провадження у справах 

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду 

Суми держав-
ного мита, грн. 

про прийнят-
тя до свого провад-
ження 

про відмову в прийнят-
ті до свого провад-
ження 

з постанов-
ленням рішення 

у тому числі із задоволен-
ням скарги
(з гр. 7) 

із закрит-
тям провад-
ження в справі 

із залишен-
ням скарги без розгляду 

переда-
но в інші суди 

усього закін-
чено 

у т. ч. понад строки, установ-
лені законодав-
ством 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

На рішення, дії чи бездіяльність територіальних комісій та їх членів (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 складу дільничних виборчих комісій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питання розподілу та використання коштів дільничними виборчими комісіями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

організації зустрічей кандидатів з виборцями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підсумків голосування на територіальному виборчому окрузі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстрації офіційних спостерігачів від кандидатів у Президенти України та партій (блоків) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рішення, дії чи бездіяльність дільничних комісій та їх членів (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
допущення при складанні списку виборців неправильності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умов для ознайомлення виборців з відомостями про всіх кандидатів, їх передвиборними програмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

завчасного вручення або надсилання виборцям іменних запрошень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

невнесення змін до виборчого бюлетеня за рішенням Центральної виборчої комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

підрахунку голосів на виборчій дільниці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

На рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

На дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових і службових осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

На акти та дії об'єднань громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

На дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

На дії інших суб'єктів виборчого процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Довідка до розділу 1. 

Скарги (з гр. 1) надійшли від: 

1. Кандидата на пост Президента України, його довіреної особи - 

3. Виборчої комісії - 

2. Партії (блоку) - 

4. Виборців - 


Розділ 2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

 
 
 
 
 

Назва статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами 

Номер статті Кодексу України про адмініст-
ративні правопо-
рушення 

Перебу-
вало справ у провад-
женні 

Повер-
нуто справ для належ-
ного оформ-
лення 

Кількість розгля-
нутих справ 

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду 

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи 

Накладено

адміністративні стягнення 

усього 

у тому числі 

накладено адміністра-
тивне стягнення 

застосо-
вано заходи впливу, передба-
чені ст. 241 КУпАП 

закрито провадження у справах 

штраф 

інші 

усього 

у тому числі у зв'язку із 

усього щодо осіб 

сума штрафу (грн.) 

звільнен-
ням від адміністра-
тивної відпові-
дальності при малознач-
ності правопору-
шення 

передачею матеріалів на розгляд громадської організації, трудового колективу 

відсут-
ністю складу правопо-
рушення 

передачею справи прокурору, органу досудового слідства чи дізнання 

закін-
ченням строків, передба-
чених ст. 38 КУпАП 

накладе-
ного 

сплаченого добровільно 

А 

Б 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Порушення законодавства про вибори Президента України 

у тому числі: 

ст. 1862  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів 

ч. 1
ст. 1862  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача членом дільничої виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу 

ч. 2
ст. 1862  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів у Президенти України, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів 

ч. 3
ст. 1862  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші правопорушення, пов'язані з виборами Президента України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ 3. Розгляд кримінальних справ

 
 
 

Види злочинів  

Статті КК України 2001 року  

Перебува-
ло справ у провад-
женні 

Кількість осіб, щодо яких справи перебували в суді 

Закінчено провадження у справах 

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду 

Кількість осіб, щодо яких справи перебувають у залишку
(з гр. 12) 

з поста-
новлен-
ням вироку 

із закриттям проваджен-
ня у справі 

із застосуван-
ням примусових заходів медичного характеру 

з повернен-
ням на додаткове розсліду-
вання 

з повернен-
ням прокурору в порядку ст. 2491 КПК України 

з передачею за підсуд-
ністю 

усього 

у тому числі призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених 

ст. 241 КПК України 

ст. 256 КПК України 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА (усього)

157 - 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Перешкоджання здійсненню виборчого права 

157 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів 

158 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Порушення таємниці голосування 

159 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ІНШІ ЗЛОЧИНИ, пов'язані з виборами Президента України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО
(рядки 1, 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
 

Види злочинів 

Статті КК України 2001 року 

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням 

Кількість осіб, до яких застосовані основні покарання  

Кількість осіб, яких звільнено від покарання з різних підстав 

Позбавлено осіб права займати певні посади або займатися певною діяльністю 

засуджених 

виправданих 

щодо яких справи закрито 

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру 

щодо яких справи повернуто на додаткове розслідування 

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку ст. 2491 КПК України 

щодо яких справи передано за підсудністю 

штраф 

обмеження волі 

позбавлення волі 

інші види покарання 

усього 

сума штрафу в грн. 

А 

Б 

В 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА (усього)

157-159 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


Перешкоджання здійсненню виборчого права 

157 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів 

158 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Порушення таємниці голосування 

159 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ІНШІ ЗЛОЧИНИ, пов'язані з виборами Президента України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО
 (рядки 1, 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Довідка до розділу 3. 

1. Кількість справ, повернутих прокурору в порядку ст. 232 КПК України, - 

  

щодо осіб - 

2. Кількість справ (з гр. 9), у яких змінено обвинувачення, - 

  

щодо осіб - 


Виконавець _________________
(прізвище, телефон) 

Керівник _______________
(підпис, прізвище)

 

___ ____________ 200_ року  


 

Начальник управління
судової статистики та
звітності Державної судової
адміністрації України 

О. А. Булка 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
15 жовтня 2004 р. N 181/04

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2004 р. за N 1357/9956 


Інструкція щодо заповнення форми тимчасової статистичної звітності N 2-П
"Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році"

Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді і щодо яких судові рішення (рішення, постанови, вироки, ухвали) набрали законної сили, а також ті, у яких судові рішення не набрали законної сили.

Звіт заповнюється на основі обліково-статистичних карток на цивільні, кримінальні справи і справи про адміністративні правопорушення.

У звіті обліковуються лише справи, пов'язані з виборами Президента України в 2004 році.

Звіт складається шляхом підсумовування даних за станом на 1 листопада 2004 року та 1 січня 2005 року.

За достовірність і своєчасне подання звітів відповідають голови судів усіх рівнів, начальники територіальних управлінь державної судової адміністрації, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку відповідають особи, які їх заповнюють.

Розділ 1. Розгляд цивільних справ

1.1. Розділ містить дані про розгляд цивільних справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчого процесу, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон).

1.2. Під час складання звіту про результати розгляду судами скарг на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій необхідно звернути увагу на те, що відповідно до статті 104 Закону рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються в місцевому суді за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії, а рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються в апеляційному суді за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії. Згідно з частиною третьою статті 103 Закону скарги на дії кандидата на пост Президента України подаються до Апеляційного суду міста Києва.

1.3. Графи 1 - 5 містять дані про рух скарг. Загальна кількість скарг, що подано до суду, відображається в графі 1. Кількість скарг, щодо яких вирішено питання про прийняття їх до провадження, зазначається в графі 2, про відмову в прийнятті - у графі 3.

1.4. У графі 4 відображаються скарги, які подані без дотримання вимог, викладених у статті 95 Закону, або не оплачені державним митом та повернуті суб'єктові подання скарги.

1.5. У графі 5 обліковуються скарги, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у тому числі скарги, які залишені без руху.

1.6. Справи та результати їх розгляду відображаються у відповідних рядках граф 6 - 14. У графі 6, крім справ за скаргами, щодо яких вирішено питання про прийняття їх до свого провадження, відображаються також справи, які надійшли за підсудністю з іншого суду або після скасування судового рішення.

1.7. Усі справи, які закінчено провадженням, зазначаються у графі 12, у тому числі з постановленням рішення - у графі 7, із задоволенням скарги ще й у графі 8, закриттям провадження у справі - у графі 9, із залишенням скарги без розгляду - у графі 10, з переданням за підсудністю - у графі 11.

1.8. У графі 13 зазначаються справи, які розглянуті понад строки, установлені статтею 96 Закону, тобто після п'яти днів із дня їх отримання, а стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, - після часу початку голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосування, - після дня, наступного за днем голосування.

1.9. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зазначається у графі 14.

1.10. Суми державного мита за скаргами обліковуються в графі 15, у гривнях, без урахування копійок. У цій графі відображаються тільки ті суми, що сплачені добровільно.

1.11. Загальна кількість скарг на рішення, дії чи бездіяльність територіальних комісій та їх членів відображається в рядку 1 та за змістом порушених питань - у рядках 2 - 6.

1.12. У рядку 7 відображаються всі скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничних комісій та їх членів, з них певні категорії скарг - у рядках 8 - 12.

1.13. Рядок 13 містить дані про скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації, їх посадової чи службової особи.

1.14. Скарги на дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують установлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата, відображаються в рядку 14.

1.15. У рядку 15 відображаються результати розгляду скарг на акти та дії об'єднань громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.

1.16. Скарги на дії кандидата на пост Президента України або його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян, обліковуються в рядку 16.

1.17. Про скарги на дії інших суб'єктів виборчого процесу (рядок 17) необхідно додатково до звіту подати інформацію щодо відображених у цьому рядку скарг.

1.18. Дані з графи 1 рядка 18 про суб'єктів, які звернулися зі скаргою, зазначаються в довідці до розділу 1. Кількість скарг кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб указується в пункті 1, партій (блоків) - у пункті 2, територіальних чи дільничних виборчих комісій - у пункті 3, виборців - у пункті 4.

Розділ 2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

2.1. Розділ містить дані про кількість матеріалів про адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в провадженні суду.

2.2. У графі Б указується назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або назва адміністративних правопорушень, що передбачені іншими законодавчими актами України.

2.3. У графі В указується номер статті Кодексу України про адміністративні правопорушення чи іншого акта законодавства відповідно до правопорушення, що наведене в графі Б.

2.4. Кількість справ, що перебувала в провадженні, зазначається в графі 1.

2.5. Справи (матеріали), повернуті відповідному правоохоронному органу для належного оформлення (у разі складання протоколу не вповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо), обліковуються в графі 2.

2.6. У графі 3 указується кількість розглянутих правопорушень, за якими винесено постанови. У графах 5 - 13 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесено постанови, у тому числі - про накладення адміністративного стягнення (графа 6), про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення (графа 7), про закриття справи (графа 8). Із графи 8 виділяється кількість осіб, яких звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (графа 9), осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд громадської організації або трудового колективу (графа 10), щодо яких справи закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення (графа 11), передані прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, якщо в діях особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, були встановлені ознаки злочину (графа 12), та щодо яких справи закриті у зв'язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (графа 13).

2.7. У графі 14 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу. У разі накладення іншого адміністративного стягнення заповнюється графа 17. Про обліковані в цій графі види стягнення додатково до звіту подається інформація.

2.8. Суми накладених і стягнених штрафів відображаються в гривнях, без урахування копійок. У графі 16 обліковується сума штрафу, що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів із дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення), тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не направлялася для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.

2.9. У рядку 1 обліковуються всі справи, які надійшли до суду за статтею 1862 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у тому числі в розрізі частин цієї статті - у рядках 2 - 4.

2.10. Справи про інші адміністративні правопорушення, пов'язані з виборами Президента України в 2004 році, відображаються в рядку 5. Про обліковані в цьому рядку справи додатково до звіту подається інформація.

2.11. Дані рядка 6 "Усього" за кожною з граф дорівнюють сумі рядків 1 і 5.

Розділ 3. Розгляд кримінальних справ

3.1. Справи, що надійшли до суду за статтями 157 - 159 Кримінального кодексу України (далі - КК України) від прокурорів, у тому числі після додаткового розслідування, після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про повернення на додаткове розслідування, при виділенні справи в окреме провадження, а також ті, що надійшли до суду за підсудністю, реєструються як такі, що надійшли вперше, та обліковуються в цьому розділі.

3.2. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх рядках і графах 1 - 13 за статтями КК України згідно з обвинувальними висновками.

3.3. У разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України, одна з яких 157 - 159 КК України, облік ведеться завжди за статтями 157 - 159 КК України. Це саме правило розповсюджується у разі, коли санкції статей 157 - 159 КК України є нижчими за санкції інших статей КК України, що пред'являються обвинуваченням.

3.4. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.

3.5. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну (якщо справи надійшли в одному звітному році) результати їх розгляду вказуються в цьому звіті як за однією справою і особа обліковується один раз.

3.6. Загальна кількість справ, що перебували в провадженні суду, обліковується в графі 1.

3.7. Кількість осіб, щодо яких справи перебували в суді, обліковується в графі 2.

3.8. У графі 9 відображається загальна кількість справ, провадження в яких закінчено, у тому числі з постановленням вироку, - у графі 3, закриттям провадження у справі - у графі 4, застосуванням примусових заходів медичного характеру - у графі 5, справи, що повернуті на додаткове розслідування (у тому числі при попередньому розгляді справи), - у графі 6, кримінальні справи, повернуті прокуророві на підставі статті 2491 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України), - у графі 7, передані за підсудністю, - у графі 8.

3.9. У графі 10 зазначаються справи, що не були призначені до попереднього розгляду протягом десяти діб, а в разі складності справи - протягом тридцяти діб з дня їх надходження до суду.

3.10. У графі 11 обліковуються справи, що не були призначені до розгляду в суді протягом десяти діб, а в разі складності справ - протягом двадцяти діб з дня попереднього розгляду.

3.11. Залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду зазначається в графі 12. Кількість осіб, стосовно яких справи є в залишку, обліковується в графі 13.

3.12. Особи, справи щодо яких закінчено провадженням у звітному періоді, розподіляються у графах 14 - 20 і відповідних рядках за вироками, постановами та ухвалами, винесеними судом. Засуджені особи обліковуються в графі 14, виправдані особи - у графі 15. Особа зазначається у звіті як виправдана лише при повному її виправданні за всіма статтями пред'явленого обвинувачення. У графі 16 особа обліковується лише тоді, коли справу стосовно неї закрито за всіма статтями пред'явленого обвинувачення. Кількість осіб, щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру, зазначається в графі 17, а особи, справи стосовно яких направлено на додаткове розслідування, - у графі 18.

3.13. У графі 19 обліковуються особи, справи стосовно яких повернуто прокуророві на підставі статті 2491 КПК України, у графі 20 - справи стосовно яких передано за підсудністю. Відомості про кожну особу вказуються окремо.

3.14. У графах 21, 23 - 25 і відповідних рядках відображається кількість осіб, до яких застосовані основні покарання: засуджені до сплати штрафу - графа 21, до обмеження волі - графа 23, позбавлення волі - графа 24. У разі засудження особи до інших видів покарання заповнюється графа 25. Загальна сума штрафу, присуджена судом до стягнення (графа 22), обчислюється в гривнях без урахування копійок.

3.15. У графі 26 зазначаються засуджені особи, звільнені від покарання з різних підстав, у тому числі особи, які були за вироком суду звільнені від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК України).

3.16. Особи, до яких застосовано додаткове покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, обліковуються в графі 27.

3.17. Щодо даних, відображених у рядку 5 і в графі 25 цього розділу, необхідно додатково до звіту подати інформацію про категорії справ та види покарань.

3.18. Відомості про число справ, відкликаних із суду в порядку статті 232 КПК України, обліковуються тільки в пункті 1 довідки до розділу 3. Можуть бути відкликані лише справи, у яких попередній розгляд ще не відбувся.

3.19. Кримінальні справи (з числа закінчених провадженням), що надійшли до суду і в яких змінено обвинувачення зі статей 157 - 159 КК України на іншу статтю чи виключено з обвинувачення або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за цими статтями, а також кількість осіб у цих справах, зазначаються в пункті 2 довідки до розділу 3.

 

Начальник управління
судової статистики та
звітності Державної судової
адміністрації України 

О. А. Булка