flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 14 січня 2005 року N 4

Про внесення змін і доповнень
до форми статистичної картки на особу,
стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Державної судової адміністрації України
від 14 січня 2005 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 116/10396

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, з метою удосконалення організації роботи з ведення судової статистики

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до форми статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 18.03.2004 N 32/04, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 417/9016, що додаються.

2. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 18.03.2004 N 32/04, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 417/9016, що додаються.

3. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О. А.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління державної судової адміністрації), голів апеляційних загальних судів і місцевих військових судів гарнізонів.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації організувати вивчення наказу працівниками територіальних управлінь державної судової адміністрації та довести його до відома голів місцевих загальних судів (крім військових).

5. Головам загальних судів організувати вивчення наказу суддями та працівниками апарату судів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О. В.

 

Голова 

В. Карабань 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 14 січня 2005 р. N 4 


Зміни та доповнення до форми статистичної картки на особу,
стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу

1. У пункті 3 картки слово "коледжу" вилучити.

2. У пункті 13 картки слова "звільнений від покарання" замінити словами "звільнений від покарання та його відбування".

3. У пункті 13 після слів "покарання у" слово "вигляді" замінити на слово "виді".

4. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. За судовим рішенням особу:

перша інст. ˜˜; апел. інст. ˜˜; кас. інст. ˜˜

- засуджено - 01

- виправдано - 02

- до особи застосовано примусові заходи медичного характеру - 03

- справу щодо особи повернуто прокуророві в порядку статті 2491 КПК України - 04

- справу щодо особи надіслано на додаткове (досудове) розслідування - 05

- виключено з обвинувачення - 06

провадження в справі закрито у зв'язку:

- з відсутністю події, складу злочину чи недоведеністю обвинувачення - 07

- з дійовим каяттям - 08

- з примиренням винного з потерпілим - 09

- зі зміною обстановки - 10

- з передачею особи на поруки - 11

- із застосуванням примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього - 12

- з амністією - 13

- зі смертю - 14

- з інших підстав - 15

- судове рішення щодо особи скасовано, справу направлено на новий розгляд - 16

- інше (у разі внесення змін до КПК України) - 17".

5. У контрольному талоні речення "- справу щодо неї закрито" доповнити знаком і словами "/надіслано на додаткове розслідування".

6. Пункти 18 "а" та 18 "г" вилучити.

7. Пункт 18 "в" викласти в такій редакції:

"в) стаття КК України, за якою враховується
особа після набрання вироком (постановою,
ухвалою) законної сили

(код статті КК України _______________ року) 

˜˜˜
номер статті 

˜˜
прім 

˜˜ - перша інстанція
частина 

˜˜˜
номер статті 

˜˜
прім 

˜˜ - апеляційна інстанція
частина 

˜˜˜
номер статті 

˜˜
прім 

˜˜ - касаційна інстанція"
частина 


8. У пункті 19 слова і цифру "до 5 років" замінити словами і цифрою "понад 3 роки".

9. Доповнити картку розділом VI, пунктом 27 такого змісту:

VI. Відомості про набрання вироком
(ухвалою, постановою) законної сили

27. Дата набрання вироком (постановою, ухвалою) законної сили

"___" ____________ ____ р."

 

Начальник управління
судової статистики та звітності
Державної судової адміністрації
України 

О. А. Булка 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 14 січня 2005 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 116/10396 


Зміни та доповнення до Інструкції
щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу

1. У пункті 2.1 Інструкції слово "п'яти" замінити на слово "шести".

2. Пункт 2.1 доповнити абзацом сьомим "VI. Відомості про набрання вироком (ухвалою, постановою) законної сили".

3. У пункті 2.2 цифри "26" замінити на цифри "27".

4. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"Основний принцип заповнення полягає в тому, що в квадратах проставляється цифрове значення, визначене для цього пункту".

5. Другий і третій абзаци пункту 3.1.2 викласти в такій редакції:

"Коди судів визначаються Державною судовою адміністрацією України, а коди суддів - відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації (далі - територіальне управління ДСА), військовим апеляційним судом регіону, військовим апеляційним судом Військово-Морських Сил України (далі - військовий апеляційний суд). При цьому вперше коди суддів визначаються за прізвищами суддів в алфавітному порядку, а далі - у міру призначення суддею цього суду.

У разі звільнення судді цього суду з посади код, визначений для нього, залишається без змін (для роботи з архівом), а в разі призначення нового судді - визначається код, наступний за тим, що був наданий останнім у цьому суді".

6. Пункт 3.4.5 викласти в такій редакції:

"У разі скасування апеляційною (касаційною) інстанцією рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий судовий чи апеляційний розгляд у пункті 17 проставляється цифрове значення "16". Цифрове значення "17" у пункті 17 є резервним (у разі унесення змін до кримінально-процесуального законодавства)".

7. Пункт 3.4.6 вилучити.

8. Пункт 3.4.7 викласти в такій редакції:

"У пункті 18 "б" зазначаються всі статті Кримінальних кодексів України в редакції 1960 та 2001 років (окремо), за якими винесено судове рішення і які вказані в резолютивній частині вироку (ухвали, постанови). Навпроти кожної із статей КК України вказується цифрове значення з пункту 17 статкартки. У разі винесення судового рішення за більшою кількістю статей КК України, ніж передбачено пунктом 18 "б" статкартки, інформація вноситься до продовження статкартки, яка долучається до останньої, та обробляється за допомогою програмно-технологічних засобів.

Якщо особі пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 115 КК України 2001 року чи за статтею 93 КК України 1960 року, то в пункті 18 "б" зазначаються всі пункти вказаних статей.

У разі виключення судом з обвинувачення тієї чи іншої статті КК України або її частини в пункті 18 "б" зазначається показник "06".

9. Пункт 3.4.8 викласти в такій редакції:

"Стаття, що зазначається в пункті 18 "в", повинна входити до списку статей із пункту 18 "б".

10. Пункт 3.4.9 вилучити.

11. У пункті 3.4.10 після слів "до найближчого цілого" вилучити слово "більшого".

12. Пункт 3.4.15 доповнити реченням: "У разі застосування судом частини 4 статті 70 КК України в пункті 21, як виняток, зазначається цифровий показник "2".

13. Доповнити Інструкцію розділом VI такого змісту:

"3.6. Розділ VI. Відомості про набрання вироком (ухвалою, постановою) законної сили

3.6.1. Цей розділ заповнюється судом першої інстанції (якщо судове рішення не оскаржувалося) на наступний день після набрання судовим рішенням (вироком, постановою, ухвалою) законної сили.

3.6.2. У разі перегляду справи в апеляційному чи касаційному порядку спеціаліст із судової статистики апеляційного суду заповнює пункт 27 у паперовому та електронному варіантах".

14. У пункті 5.2 слова "статистичні картки на підсудних (обвинуваченого)" замінити на слово "статкартки".

15. У пункті 5.3 слова та цифри "та III і IV" замінити словами та цифрами "та III, IV і VI".

16. У пунктах 4.1 і 5.3 слово "техніко-технологічних" замінити на слово "програмно-технологічних".

 

Начальник управління
судової статистики та звітності
Державної судової адміністрації
України 

О. А. Булка