flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 року N 2

Про затвердження Переліку судових справ,
що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів

Наказ Державної судової адміністрації України
від 6 січня 2006 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2006 р. за N 51/11925

Відповідно до Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами), Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1739, та з метою вдосконалення діловодства й архівної справи в апеляційних і місцевих судах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів (далі - Перелік), що додається.

2. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, військових апеляційних судів регіонів та апеляційного суду Військово-Морських Сил України, районних, районних у містах, міських, міськрайонних, військових судів гарнізонів дотримуватися строків зберігання судових справ, установлених цим Переліком.

3. Управлінню документального забезпечення та організаційної роботи (Бровко Т. В.) довести наказ до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації України, голів апеляційних судів, голів військових судів гарнізонів, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних управлінь державної судової адміністрації та голів відповідних місцевих судів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Булку О. А.

 

В. о. Голови 

О. Булка 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 6 січня 2006 р. N 2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2006 р. за N 51/11925 


 

Перелік
судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів

Загальні положення

1. Цей Перелік складений відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1739, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших кодексів України. Перелік є основним нормативно-правовим актом, який встановлює строки зберігання судових справ і документів обліку судових справ, що утворюються в діяльності суду.

2. Перелік є обов'язковим і включає судові справи і документи обліку судових справ, що утворюються в діяльності апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, військових апеляційних судів регіонів та апеляційного суду Військово-Морських Сил України, місцевих судів (районних, районних у містах, міських, міськрайонних, військових судів гарнізонів).

3. Строки зберігання інших документів, що відображають діяльність суду (організація роботи, судова статистика, кадрова робота, бухгалтерія, архів тощо), визначаються Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року N 41 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за N 576/3016, із змінами та доповненнями до нього.

4. Перелік використовується під час формування справ, підготовки номенклатур і описів справ, розробки схем класифікації документів, проведення експертизи цінності документів, а також виконання інших робіт, пов'язаних із визначенням строків зберігання документів.

Під час використання Переліку для складання номенклатур справ необхідно мати на увазі, що він не містить безпосередніх заголовків справ, а лише перераховує категорії судових справ.

5. Судові справи, строк зберігання яких визначений Переліком "Постійно", належать до Національного архівного фонду України (далі - НАФ) і підлягають передаванню до державних архівів. Документи постійного зберігання передаються на архівне зберігання у вигляді оригіналів або засвідчених відповідальною особою суду копій (за відсутності оригіналів).

6. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені раніше встановлених цим Переліком строків. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними і не можуть бути скорочені. У разі потреби за рішенням експертної комісії (далі - ЕК) суду строки зберігання судових справ можуть бути збільшені.

7. Статтям у Переліку присвоєно окрему наскрізну нумерацію (графа 1). Перелік дає узагальнене найменування судових справ (графа 2). Строки зберігання судових справ і документів обліку судових справ у Переліку систематизуються за двома групами основних ланок діяльності суду, де утворюються ці документи (графи 3, 4):

I група - апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України.

II група - місцеві суди (районні, районні у містах, міські, міськрайонні, військові суди гарнізонів).

Строки зберігання справ (графи 3, 4) подаються в Переліку з урахуванням кодексів України.

Примітки (графа 5), що застосовуються в Переліку, коментують і уточнюють строк зберігання справ.

8. Перелік складається з п'яти розділів:

Розділ 1. Кримінальні справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 2. Справи про адміністративні правопорушення.

Розділ 3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 5. Документи обліку судових справ.

9. Відмітка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія), яка проставляється в Переліку до деяких категорій справ, передбачає всебічне вивчення цих документів з метою оцінки їх культурної та практичної цінності. Експертиза цінності документів є єдиною підставою для внесення документів до НАФ або вилучення документів з нього, а також для встановлення строків тимчасового зберігання документів.

При визначенні строків зберігання справ потрібно враховувати всі примітки до статей Переліку, уточнення та роз'яснення.

10. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено кримінально-процесуальним законодавством, провадиться з моменту:

а) закінчення терміну відбування покарання (основного і додаткового), визначеного вироком суду, що набрав законної сили;

б) фактичного звільнення від покарання засудженого (у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, звільнення від покарання у зв'язку з амністією тощо);

в) закінчення випробувального терміну (у справах умовно засуджених). У разі скасування випробувального терміну обчислення строку зберігання справи провадиться з урахуванням підпункту "а" цього пункту;

г) набрання виправдальним вироком законної сили;

ґ) набрання постановою (ухвалою) про закриття провадження у справі законної сили;

д) набрання у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, судовим рішенням (крім обвинувального вироку) законної сили. У разі ухвалення у справі цієї категорії обвинувального вироку обчислення строку зберігання справи провадиться з урахуванням підпунктів "а" - "в" цього пункту;

е) набрання постановою у справах, розглянутих судом за поданням органів досудового слідства, законної сили;

є) набрання постановою у справах, розглянутих судом за скаргами на дії та рішення прокурора, органів досудового слідства та дізнання, законної сили;

ж) набрання постановою у справах, розглянутих у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах, законної сили;

з) набрання постановою у справах щодо осіб, стосовно яких застосовано примусові заходи виховного характеру, законної сили;

и) набрання постановою про припинення примусових заходів медичного характеру у справах щодо осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння у стані неосудності;

і) набрання постановою про вирішення питання щодо подальшого відбування покарання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли в період відбування покарання.

11. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено законодавством про адміністративні правопорушення, провадиться з моменту:

а) набрання постановою законної сили - для справ, у яких провадження закрито чи у яких застосовано до неповнолітніх заходи впливу;

б) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення - для справ, у яких притягнуто особу до адміністративної відповідальності.

12. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено цивільним процесуальним законодавством, провадиться з моменту набрання судовим рішенням касаційної інстанції законної сили або закінчення строку на касаційне оскарження.

У разі поновлення касаційною інстанцією строку на касаційне оскарження обчислення строків зберігання справ (якщо касаційну скаргу відхилено і залишено судове рішення без змін; скасовано судове рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду; скасовано судове рішення і залишено чинним судове рішення, що помилково скасоване апеляційним судом; змінено ухвалу або скасовано ухвалу з вирішенням питання по суті) провадиться з моменту проголошення судового рішення.

Якщо касаційною інстанцією скасовано судове рішення з передачею справи на новий судовий розгляд, обчислення строків зберігання справ провадиться після закінчення строку на касаційне оскарження судового рішення за результатами нового судового розгляду.

13. Обчислення строків зберігання справ адміністративної юрисдикції провадиться з моменту набрання судовим рішенням касаційної інстанції законної сили (крім судового рішення, яким скасовано судове рішення судів першої та апеляційної інстанції з направленням справи на новий розгляд чи для продовження розгляду) або закінчення строку на касаційне оскарження.

Якщо касаційною інстанцією скасовано судові рішення судів першої та апеляційної інстанції з направленням справи на новий розгляд або для продовження розгляду, обчислення строків зберігання справ провадиться після закінчення строку на касаційне оскарження судового рішення за результатами нового розгляду чи продовження розгляду справи.

Обчислення строків зберігання судових справ, у яких зобов'язано суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове рішення, подати в установлений судом строк звіт про виконання судового рішення, провадиться з моменту надходження до суду такого звіту.

14. Обчислення строків зберігання судових справ щодо стягнення на користь держави провадиться після надходження матеріалів про виконання судового рішення.

15. Під час проведення експертизи цінності та вилучення судових справ для знищення, що не належать до НАФ, оригінали судових рішень вилучаються з усіх судових справ та зберігаються постійно.

Копії судових рішень (ухвал, постанов тощо), що не входять до судових справ, а сформовані в окремі справи за номенклатурою справ суду, зберігаються - "доки не мине потреба".

16. Для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення утворюється ЕК суду. Утворення та діяльність ЕК суду здійснюється на підставі Типового положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Держкомархіву України від 29.01.2003 N 16 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2003 за N 112/7433.

17. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів у судах проводиться в порядку, визначеному Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Держкомархіву України від 16.03.2001 N 16 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598.

Номер статті 

Вид документів 

Строк зберігання справ 

Примітка 

апеляційні суди областей, м. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд ВМС України 

місцеві суди (районні, районні у містах, міськрайонні, міські, військові суди гарнізонів) 

1 

2 

3 

4 

5 

1. КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

1.1. Справи, які надійшли до суду з обвинувальними висновками або з постановами про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру 

Справи на засуджених до довічного позбавлення волі або до виняткової міри покарання 

пост. 

пост. 

  

Справи щодо злочинів проти основ національної безпеки України 

пост. 

пост. 

  

Справи про особливо тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, виняткової міри покарання) 

10 р.1 

10 р.1 

1 крім засуджених, які вказані у статті 1 

Справи про тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від п'яти до десяти років) 

8 р. 

8 р. 

  

Справи про злочини середньої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від двох до п'яти років) 

6 р. 

6 р. 

  

Справи про злочини невеликої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі до двох років або інше, більш м'яке покарання) 

3 р. 

3 р. 

  

Справи з обвинувальним висновком, провадження яких закрито в судах 

3 р.1 

3 р.1 

1 справи, провадження яких закрито у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру - після досягнення особою повноліття 

1.2. Інші судові справи, розгляд яких передбачено кримінально-процесуальним законодавством 

Справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (крім справ, порушених судом) 

3 р. 

3 р. 

  

Справи про звільнення від кримінальної відповідальності (за справами без обвинувальних висновків) 

3 р.1 

3 р.1 

1 у справах про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру - після досягнення особою повноліття 

10 

Справи, розглянуті судом за поданням органів досудового слідства 

3 р. 

3 р. 

  

11 

Справи за скаргами на дії та рішення прокурора, органів досудового слідства та дізнання 

3 р. 

3 р. 

  

12 

Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах 

5 р. 

5 р. 

  

2. СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

13 

Справи про адміністративні правопорушення 

3 р. 

3 р. 

  

14 

Справи про скорочення строку позбавлення спеціального права 

3 р. 

3 р. 

  

3. ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

3.1. Цивільні справи позовного провадження 

15 

Справи про страйки 

пост. 

пост. 

  

16 

Інші справи, що виникають з трудових правовідносин 

5 р., ЕПК 

5 р., ЕПК 

  

17 

Справи про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним 

5 р. 

5 р. 

  

18 

Справи про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру аліментів 

до закінчення права на отримання аліментів 

до закінчення права на отримання аліментів 

  

19 

Справи про участь у вихованні дитини 

5 р.1 

5 р.1 

1 після досягнення дитиною повноліття 

20 

Справи про визначення місця проживання дитини 

25 р. 

25 р. 

  

21 

Справи про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав 

5 р.1 

5 р.1 

1 після досягнення дитиною повноліття 

22 

Справи про відібрання дитини 

25 р. 

25 р. 

  

23 

Справи про припинення договору про патронат 

до повноліття дитини 

до повноліття дитини 

  

24 

Справи про встановлення батьківства, материнства 

пост. 

пост. 

  

25 

Справи про оспорювання батьківства, материнства 

20 р. 

20 р. 

  

26 

Справи про скасування усиновлення (удочеріння) чи визнання його недійсним 

3 р.1 

3 р.1 

1 після досягнення дитиною повноліття 

27 

Інші справи, що виникають із сімейних правовідносин 

5 р., ЕПК 

5 р., ЕПК 

  

28 

Справи про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату 

3 р. 

3 р. 

  

29 

Інші справи, що виникають із житлових правовідносин 

20 р., ЕПК 

20 р., ЕПК 

  

30 

Справи про спадщину 

20 р. 

20 р. 

  

31 

Справи про право власності на нерухоме майно 

20 р. 

20 р. 

  

32 

Справи про звільнення майна з-під арешту 

10 р. 

10 р. 

  

33 

Справи про земельні правовідносини 

10 р. 

10 р. 

  

34 

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я громадянина 

75 р. 

75 р. 

  

35 

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної смертю громадянина 

пост. 

пост. 

  

36 

Про реабілітацію жертв політичних репресій 

пост. 

пост. 

  

37 

Справи про визначення авторського права 

15 р. 

15 р. 

  

38 

Справи про винахідницьке право 

15 р. 

15 р. 

  

39 

Інші справи позовного провадження 

5 р., ЕПК 

5 р., ЕПК 

  

3.2. Цивільні справи наказного провадження 

40 

Справи наказного провадження 

5 р. 

5 р. 

  

3.3. Цивільні справи окремого провадження 

41 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 

75 р. 

75 р. 

  

42 

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення громадянина померлим 

15 р. 

15 р. 

  

43 

Справи про усиновлення (удочеріння) 

пост. 

пост. 

  

44 

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення: 

  

  

  

  

а) родинних відносин громадян 

75 р. 

75 р. 

  

  

б) належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, указаними у свідоцтві про народження або в паспорті 

75 р. 

75 р. 

  

  

в) факту смерті особи в певний час при відмові органів запису актів громадянського стану зареєструвати факт смерті 

75 р. 

75 р. 

  

  

г) про встановлення факту батьківства, материнства 

20 р. 

20 р. 

  

  

ґ) інші справи про встановлення фактів 

5 р., ЕПК 

5 р., ЕПК 

  

45 

Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 

10 р. 

10 р. 

  

46 

Інші справи окремого провадження 

5 р., ЕПК 

5 р., ЕПК 

  

3.4. Справи в порядку виконання судових рішень у цивільних справах 

47 

Справи, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах 

5 р. 

5 р. 

  

3.5. Інші документи цивільних справ 

48 

Цивільні справи, закриті провадженням 

3 р. 

3 р. 

  

49 

Цивільні справи, залишені без розгляду 

3 р. 

3 р. 

  

50 

Цивільні справи з ухвалами про відмову в прийнятті позовної заяви, заяви, скарги; про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви, скарги; про визнання позовної заяви, заяви, скарги неподаною та повернення її позивачеві, заявникові, скаржникові 

3 р. 

3 р. 

  

4. АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

4.1. Адміністративні справи позовного провадження 

51 

Адміністративні справи позовного провадження 

5 р. 

5 р. 

  

4.2. Справи в порядку виконання судових рішень в адміністративних справах 

52 

Справи, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах 

5 р. 

5 р. 

  

4.3. Інші документи адміністративних справ 

53 

Адміністративні справи, провадження яких закрито 

3 р. 

3 р. 

  

54 

Адміністративні справи, залишені без розгляду 

3 р. 

3 р. 

  

55 

Адміністративні справи з ухвалами про відмову в прийнятті позовної заяви, заяви, скарги; про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви, скарги; про визнання позовної заяви, заяви, скарги неподаною та повернення її позивачеві, заявникові, скаржникові 

3 р. 

3 р. 

  

5. ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ СУДОВИХ СПРАВ 

56 

Картотеки судових справ та алфавітні покажчики до них 

пост.1 

пост.1 

1 на держзберігання не передаються, а зберігаються постійно в архіві суду 

57 

Журнал обліку заяв про забезпечення позову 

пост.1 

пост.1 

1 на держзберігання не передаються, а зберігаються постійно в архіві суду 

58 

Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах 

пост.1 

пост.1 

1 на держзберігання не передаються, а зберігаються постійно в архіві суду 

59 

Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах 

пост.1 

пост.1 

1 на держзберігання не передаються, а зберігаються постійно в архіві суду 

60 

Журнали обліку судових справ 

пост.1 

пост.1 

1 на держзберігання не передаються, а зберігаються постійно в архіві суду 

61 

Журнал обліку розгляду суддею судових справ і документів 

5 р. 

5 р. 

  

62 

Контрольний журнал судових справ і документів, переданих для розгляду судді 

5 р. 

5 р. 

  

63 

Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій 

3 р. 

3 р. 

  

64 

Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом 

5 р. 

5 р. 

  

65 

Журнал видачі справ для ознайомлення 

5 р. 

5 р. 

  

66 

Журнал видачі копій судових документів 

5 р. 

5 р. 

  

67 

Журнал обліку речових доказів 

5 р. 

5 р. 

  

68 

Списки судових справ, призначених до розгляду в суді 

1 р. 

1 р. 

  

69 

Журнал реєстрації копій апеляційних скарг у цивільних справах 

1 р. 

1 р. 

  

70 

Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах 

1 р. 

1 р. 

  

71 

Журнал обліку касаційних скарг і касаційних подань прокурора 

2 р. 

2 р. 

  


 

 

Заступник Голови 

О. Булка