flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 11 травня 2007 року N 35

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді

Наказ Державної судової адміністрації України
від 11 травня 2007 року N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2007 р. за N 531/13798

З метою вдосконалення організації роботи з ведення діловодства в апеляційних загальних судах та приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 06.01.2006 N 1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 за N 75/11949 (далі - Інструкція), що додаються.

2. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести цей наказ до відома голів апеляційних загальних судів.

3. Рекомендувати головам апеляційних загальних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату судів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О. В.

 

Голова 

І. Балаклицький 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 11 травня 2007 р. N 35

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2007 р. за N 531/13798 


 

Зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 06.01.2006 N 1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 за N 75/11949

1. У пункті 1.7 Інструкції після слів "Заповнення форм" слово "статистичної" виключити.

2. У першому реченні абзацу другого пункту 2.1 Інструкції після слів "територіальних управліннях державної судової адміністрації" слово "України" виключити.

3. В абзаці третьому пункту 2.10 Інструкції друге речення викласти в такій редакції:

"Цей примірник відповіді підписується керівництвом".

4. Пункт 3.1 Інструкції викласти в новій редакції:

"3.1. Після реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції всі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до цивільного, адміністративного чи кримінального судочинства, невідкладно передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та в алфавітних покажчиках.

У разі автоматизованого (комп'ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку повинно бути забезпечене формування інформаційних запитів на вимогу учасників судового процесу. Ведення обліково-статистичних карток, журналів та алфавітних покажчиків у паперовому вигляді в цьому разі не здійснюється.

Реєстраційні журнали та обліково-статистичні картки виготовляються електронним способом із застосуванням реєстраційних даних документів, що зберігаються у системі комп'ютерного діловодства суду.

Процедура ведення журналу полягає в роздрукуванні списків реквізитів документів і підшивці їх у спеціальну теку.

Форма щоденного списку при друкуванні журналів за допомогою програмного засобу повинна відповідати таким вимогам:

- у заголовній частині списку відповідати формі заголовка відповідного реєстраційного журналу;

- додатково в правій верхній частині заголовка повинна бути вказана дата друкування списку;

- у кінці списку в правому нижньому куті повинно бути зазначене прізвище відповідального за роздрукування і його підпис;

- таблична частина повинна повністю відповідати найменуванню і розташуванню граф, передбачених відповідним додатком до цієї Інструкції.

При цьому до табличної частини може бути додана графа з порядковим номером запису в поточному списку.

Роздрукування проводиться не пізніше наступного дня від дати введення інформації, що роздруковується. Після друкування відповідальний працівник повинен підписати списки в зазначеному місці та підшити в справу за номенклатурою.

Обліково-статистичні картки у справах, у яких закінчено провадження, роздруковуються у кінці календарного року та передаються до архіву суду в установленому цією Інструкцією порядку.

У разі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних даних. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та про точне місцезнаходження документа або судової справи, матеріалу.

Вимоги щодо захисту даних інформаційної системи приводяться в технічному завданні на створення програмно-технологічного комплексу".

5. Доповнити абзац третій пункту 3.2.2 Інструкції реченням такого змісту:

"Справі присвоюється номер кримінальної справи. У пункті "інші відмітки" картки (додаток 6) робиться запис про фактичне знаходження справи".

6. Абзац третій пункту 3.2.3 Інструкції доповнити другим і третім реченнями такого змісту:

"Справі присвоюється номер кримінальної справи. У пункті "інші відмітки" карток (додатки 6 та 7) робиться запис про фактичне знаходження справи".

7. Пункт 3.2.4 Інструкції викласти в новій редакції:

"3.2.4. Справи за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора (про застосування заходів безпеки, продовження строків тримання під вартою, проведення обшуку, огляду житла чи іншого володіння особи, проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проведення виїмки документів виконавчого провадження, вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, примусової виїмки із житла чи іншого володіння особи, направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу, проведення позапланової виїзної ревізії тощо), скарги на їх дії та рішення (про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, відмову в порушенні кримінальної справи тощо) реєструються в обліково-статистичних картках на справу за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії (додаток 8) та алфавітному покажчику кримінальних справ. Не реєструються в такому порядку скарги, які розглядаються під час попереднього розгляду або під час розгляду кримінальної справи в суді, а долучаються до матеріалів справи.

У разі необхідності в суді ведуться алфавітні покажчики кримінальних справ (у томах) за відповідними категоріями".

8. У пункті 3.2.5 Інструкції після слів "зняття судимості" виключити слова "включення часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу".

9. У пунктах 3.2.6, 6.7, 20.5 Інструкції вилучити слово "статистичний" у відповідних відмінках.

10. Абзац перший пункту 3.2.6 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.2.6. Кримінальна справа з апеляцією на вирок, який не набрав законної сили, ухвалений місцевим судом, чи на ухвалу (постанову), постановлену місцевим судом, про закриття справи або направлення справи на додаткове (досудове) розслідування, а також судові справи з апеляціями на постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, постановлені місцевим судом, про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи, що порушується не інакше, як за скаргою потерпілого, про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки, дійовим каяттям, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки та із закінченням строків давності, про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким, з питань звільнення від покарання через хворобу, з питань скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням, з питань скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, з питань заміни штрафу - покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт - штрафом, обмеження або позбавлення волі - службовим обмеженням, позбавлення волі - триманням у дисциплінарному батальйоні, з питань застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкогольно або наркотично залежними, і його припинення, з питань розгляду клопотання про зняття судимості, про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру, чи з апеляцією на окрему ухвалу (постанову), або на іншу постанову, винесену місцевим судом згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства України, реєструються в обліково-статистичній картці на справу кримінального судочинства за апеляцією (додаток 11) та в алфавітному покажчику справ кримінального судочинства за апеляціями".

11. Абзац перший пункту 3.2.7 Інструкції викласти в новій редакції:

"3.2.7. Апеляція на постанову судді місцевого суду про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу у виді взяття під варту, про продовження чи відмову в продовженні строку тримання під вартою, про відмову в проведенні обшуку, про направлення чи відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу, про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи або залишення скарги на вказану постанову без задоволення, про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи або залишення скарги на вказану постанову без задоволення, про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи або залишення скарги на вказану постанову без задоволення, або на іншу ухвалу (постанову), винесену місцевим судом за поданнями слідчих органів та скаргами на їх дії реєструється в обліково-статистичній картці на справу за апеляцією на ухвалу (постанову) судді, постановлену за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або за скаргою на їх дії (додаток 12) та в алфавітному покажчику справ кримінального судочинства за апеляціями".

12. Речення перше абзацу першого пункту 3.2.8 Інструкції після слів "виключного провадження" доповнити словами "за нововиявленими обставинами".

13. У першому реченні пункту 3.3 Інструкції слова "Цивільні справи" замінити словами "Справи цивільного судочинства", а слова "копії апеляційних скарг у цивільних справах" та "цивільних справ (додаток 14) чи в алфавітному покажчику" виключити.

14. Пункт 3.3.1 Інструкції виключити.

15. Пункт 3.3.3 Інструкції виключити.

16. До пункту 3.3.4 Інструкції внести такі зміни:

останнє речення пункту виключити.

Доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Апеляційні скарги на ухвалу та на рішення суду, винесені в одній справі, реєструються в окремих обліково-статистичних картках".

17. Пункт 3.4 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.4. Адміністративні справи за апеляційними скаргами, копії апеляційних скарг в адміністративних справах, а також інші матеріали, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, реєстраційних журналах і в алфавітному покажчику адміністративних справ за апеляційними скаргами (додаток 21).

Апеляційні скарги на ухвалу та на постанову суду, винесені в одній справі, реєструються в окремих обліково-статистичних картках".

18. Пункт 3.4.1 Інструкції виключити.

19. Перше речення пункту 3.4.2 Інструкції після слів "або ухвали суду" доповнити словами "в адміністративній справі".

20. Пункт 3.5 Інструкції після слів "головою апеляційного суду" доповнити словами "його першим заступником чи заступниками".

21. Пункт 3.6 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.6. Для реєстрації та обліку судових справ і матеріалів у суді встановлюється перелік індексів:

- для справ і матеріалів, які надходять до апеляційного суду для розгляду по першій інстанції:

"1" - кримінальні справи, справи про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги потерпілих про притягнення до кримінальної відповідальності;

"1-н" - справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру;

"1-п" - справи з постановою прокурора, слідчого за згодою прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та справи щодо невстановлених осіб про закриття провадження у зв'язку із закінченням строку давності;

"4" - справи за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора, скаргами на їх дії та рішення, перелік яких наведено в підпункті 3.2.4;

"5" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах, зазначені в підпункті 3.2.5;

"8-а" - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами постанов або ухвал суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах;

"8-ц" - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

- для справ і матеріалів, які надходять до апеляційного суду для розгляду в апеляційній інстанції:

"2-а" - копії апеляційних скарг, надіслання яких до суду апеляційної інстанції передбачено Кодексом адміністративного судочинства України;

"10" - апеляції на справи ухвали (постанови) судді, постановлені за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора або за скаргами на їх дії, перелік яких наведено в підпункті 3.2.7;

"11" - справи кримінального судочинства за апеляціями на судові рішення, зазначені в підпункті 3.2.6;

"22-а" - адміністративні справи з апеляційними скаргами на судові рішення, винесені місцевим судом;

"22-ц" - цивільні справи з апеляційними скаргами на рішення, винесені місцевим судом, а також на ухвали суду першої інстанції, зазначені в підпункті 3.3.4;

- для інших справ і матеріалів, які надходять до апеляційного суду:

"9" - кримінальні справи з поданням прокурора про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами;

"33" - скарги і протести на постанови у справах про адміністративні правопорушення, винесені суддею місцевого суду, що підлягають перегляду головою апеляційного суду, його першим заступником чи заступниками.

У разі відсутності матеріалів відповідної категорії в суді індекс не використовується.

Скарги, пов'язані з тривалим розглядом справ, листи (заяви) про вирішення питання підсудності, матеріали з питань судової статистики, матеріали загального листування реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та зберігаються у відповідних справах за номенклатурою справ суду.".

22. До пункту 3.8 Інструкції внести такі зміни:

абзац четвертий пункту виключити.

Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо у справі щодо однієї з осіб складено обвинувальний висновок, а стосовно інших - постанову про закриття справи і застосування примусових заходів виховного характеру чи постанову щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності, то при реєстрації такої справи застосовуються правила, зазначені в абзаці третьому підпункту 3.2.3".

У зв'язку з цим абзаци 2 і 3 вважати абзацами 3 і 4 відповідно.

23. У четвертому реченні абзацу першого пункту 3.15 Інструкції слова "Окремо до" замінити словами "До окремого розділу".

24. У другому реченні пункту 4.10 слово та цифри "(додаток 31)" виключити.

25. Назву розділу 6 Інструкції після слів "проходження в" доповнити словами "апеляційному суді, як".

26. В абзаці другому пунктів 6.5.5 і 6.5.6 слово "адресатам" замінити словами "до територіального управління державної судової адміністрації".

27. Пункт 7.2.1 Інструкції після слова "обвинуваченому" доповнити словами "підсудному, засудженому, виправданому, їх" та виключити слово "його".

28. У назві розділу 8 Інструкції слова "суді першої інстанції" замінити словами "апеляційному суді".

29. Друге речення абзацу п'ятого пункту 9.3.1 Інструкції після слів "скарги без руху" доповнити словами "копія апеляційної скарги".

30. У першому реченні пункту 11.1.5 Інструкції слова "районного (міського) суду, міжрайонного (окружного)" замінити словами "районних, районних у містах, міських, міськрайонних".

31. Абзац перший пункту 12.1.5 Інструкції після слів "листа встановленої форми" доповнити словом та цифрами "(додаток 55)".

32. В абзаці першому пункту 12.1.12 Інструкції слова "касаційного суду" замінити словами "суду касаційної інстанції".

33. У пунктах 12.1.12, 12.1.16, 12.3 слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

34. Пункт 12.1.19 Інструкції доповнити абзацом третім такого змісту:

"Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету, фізичних та юридичних осіб надсилаються судом безпосередньо до органу державної виконавчої служби за місцем проживання засудженого або місцезнаходженням його майна".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

35. Пункт 14.5 Інструкції після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надіслання справи за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи, та зберігається в суді".

36. Перше речення пункту 17.22 Інструкції викласти в такій редакції:

"Ініціативні листи суду, що надсилаються простою кореспонденцією, реєструються в журналі реєстрації вихідної кореспонденції (додаток 47)".

37. У другому реченні абзацу другого пункту 22.5 Інструкції слова "цивільні справи" замінити словами "справи цивільного судочинства".

38. У всіх додатках до Інструкції слово "форма" з відповідними цифрами виключити.

39. У додаток 1 до пункту 2.2 Інструкції внести такі зміни:

назву графи четвертої після слова "справи" доповнити словом "резолюція".

Доповнити додаток після графи шостої новою графою з назвою "відмітки про виконання".

У зв'язку з цим графу сьому вважати графою восьмою.

40. У додаток 4 до пункту 3.2 Інструкції внести такі зміни:

у назві додатка слова "кримінальних справ" замінити словами "справ кримінального судочинства".

Назву графи четвертої додатка 4 викласти в такій редакції:

"Найменування суду, яким постановлено судове рішення".

41. Додаток 5 до пункту 3.2.1 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

42. У додаток 6 до пункту 3.2.2 Інструкції внести такі зміни:

підпункт 12.2 після слова "дитбудинку" доповнити словом "бездомні".

Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Злочин (суспільно небезпечне діяння) учинений (потрібне підкреслити):

16.1 у групі; 16.2 у групі за участю дорослих; 16.3 в організованій групі; 16.4 у злочинній організації".

Підпункт 21.5.1 викласти в такій редакції:

"21.5.1 до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків (у загальноосвітню школу чи профучилище соціальної реабілітації) до його виправлення".

Підпункт 28.1 додатка 6 викласти в такій редакції:

"28.1 набрання судовим рішенням законної сили "___" _________ ___ р.".

Пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 23.1 так 23.2 ні".

43. У додаток 7 до пункту 3.2.3 Інструкції внести такі зміни:

у підпункті 15.2.3 слово "винного" замінити словами "обвинуваченого (підсудного)".

Пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 19.1 так 19.2 ні".

44. У додаток 8 до пункту 3.2.4 Інструкції внести такі зміни:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ ЗА ПОДАННЯМ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО СКАРГОЮ НА ЇХ ДІЇ".

Підпункт 14.5 пункту 14 доповнити підпунктом 14.5.1 такого змісту:

"14.5.1 у тому числі щодо неповнолітнього".

Підпункт 14.10 пункту 14 доповнити підпунктом 14.10.1 такого змісту:

"14.10.1 у тому числі з підстав, передбачених частиною четвертою статті 61 КПК України".

Пункт 14 доповнити підпунктом 14.9 такого змісту:

"14.9 проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю".

У зв'язку з цим підпункти 14.9 - 14.11 вважати відповідно підпунктами 14.10 - 14.12, а підпункт 14.10.1 - підпунктом 14.11.1.

Пункт 19 викласти в новій редакції:

"19. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 19.1 так 19.2 ні".

45. У додаток 9 до пункту 3.2.5 Інструкції внести такі зміни:

пункт 5 доповнити підпунктами 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.9.1 такого змісту:

"у тому числі щодо неповнолітнього".

Підпунктом 5.2.14.1 такого змісту:

"5.2.14.1 у тому числі щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі".

Підпункт 5.2.18 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.2.19 - 5.2.22 вважати відповідно підпунктами 5.2.18 - 5.2.21.

Доповнити новим підпунктом 5.2.22 такого змісту:

"5.2.22 інше ___________________________________________________".

46. Додаток 11 до пункту 3.2.6 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 2.

47. Додаток 12 до пункту 3.2.7 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 3.

48. Додаток 13 до пункту 3.2.8 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 4.

49. Додаток 14 до пункту 3.3 Інструкції виключити.

50. Додаток 15 до пункту 3.3 Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 15
до пункту 3.3 Інструкції 


 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

Прізвище, ім'я та по батькові відповідача 

Прізвище, ім'я та по батькові позивача 

Місцевий суд,
від якого надійшла справа 

Номер справи відповідно до обліково-статистичної картки 

Примітки 


 

"

51. Додаток 16 до пункту 3.3.1 Інструкції виключити.

52. У додаток 17 до пункту 3.3.2 Інструкції внести такі зміни:

підпункт 7.5 вилучити.

Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Заяву подано на рішення (ухвалу) суду від " ___ " __________ ___ р. (справа N ) _____________:

11.1 ухвалою від "____" _________ ____ р. повернуто заявнику

11.2 заяву прийнято до провадження ухвалою від "___"________ _____ р.

11.3 надійшла відмова від заяви "___"________ ____ р. та постановлено ухвалу про закриття провадження від "___" ____________ ____ р.".

Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Справу розглянуто з порушенням строків ЦПК України 15.1 так 15.2 ні".

Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Результати розгляду

16.1 заяву задоволено та скасовано судове рішення (рішення/ухвалу/судовий наказ) (необхідне підкреслити);

16.2 у задоволенні заяви відмовлено".

Пункт 21 доповнити графою четвертою такого змісту:

"не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

53. Додаток 18 до пункту 3.3.3 Інструкції виключити.

54. Додаток 19 до пункту 3.3.4 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 5.

55. Додатки 20 та 22 до пунктів 3.4 та 3.4.1 Інструкції виключити.

56. У додаток 23 до пункту 3.4.2 Інструкції внести такі зміни:

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України так/ні (потрібне підкреслити)".

Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Результати розгляду

16.1 заяву задоволено:

16.1.1 скасовано постанову з прийняттям нової постанови; 16.1.2 скасовано ухвалу з прийняттям нової ухвали;

16.2 заяву залишено без задоволення;

16.3 закрито провадження за нововиявленими обставинами;

16.4 інше".

Пункт 21 доповнити новою графою з назвою:

"не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

57. У додаток 25 до пункту 3.4.4 Інструкції внести такі зміни:

Доповнити пункт 12 підпунктом 12.5 такого змісту:

"12.5 судове рішення, розглянуте в порядку письмового провадження "___" ____________ ____ р".

Доповнити пункт 18 підпунктом 18.2 такого змісту:

"18.2 від "___" ____________ ____ р. поновлено строк на апеляційне оскарження".

У зв'язку з цим підпункти 18.2 - 18.5 уважати підпунктами 18.3 - 18.6.

Доповнити пункт 21 новими підпунктами 21.1 та 21.2 такого змісту:

"21.1 під головуванням судді ________________ (прізвище головуючого)"

"21.2 з порушенням строків КАС України так/ні (потрібне підкреслити)".

У підпункті 23.1.2 абзаці 1) після слів "норм матеріального" слово "чи" замінити на розділовий знак "/" та після слів "процесуального права" доповнити речення словами "(необхідне підкреслити)".

У підпункті 23.2.4.1 слово "ухвалу" замінити словом "заяву".

Доповнити пункт 24 підпунктом 24.1 такого змісту:

"24.1 надійшло повідомлення про вжиті заходи "___" ____________ ____ р".

Доповнити новим пунктом 25 такого змісту:

"25. Судовий процес фіксувався технічними засобами так/ні".

У зв'язку з цим пункти 25 - 28 вважати відповідно пунктами 26 - 29.

Пункт 28 доповнити новою графою з назвою:

"не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

58. У додаток 26 до пункту 3.5 Інструкції внести такі зміни:

у пункті 13.2 слово "провадженням" замінити словом "провадження".

Доповнити пункт 15.2 підпунктом 15.2.1 такого змісту:

"15.2.1 у тому числі за відсутністю складу чи події адміністративного правопорушення".

59. Доповнити додаток 29 до пункту 4.2 Інструкції перед словом "УКРАЇНА" словами "перша сторінка".

60. Додаток 31 до пункту 4.10 Інструкції виключити.

61. Додаток 34 до пункту 5.7 Інструкції викласти в новій редакції згідно з додатком 6.

62. У тексті додатка 35 до пункту 6.5.1 Інструкції після слів "вручення під розписку" слово "обвинуваченому" замінити словом "підсудному".

63. У додатку 45 до пункту 16.2 Інструкції виключити графу 2.

У зв'язку з цим графи 3 - 7 вважати відповідно графами 2 - 6.

64. У додаток 47 до пункту 17.22 Інструкції внести такі зміни:

назву викласти в новій редакції: "ЖУРНАЛ реєстрації вихідної кореспонденції".

Доповнити додаток реченням "Дата надходження документа зазначається через усю сторінку поперек граф журналу.".

65. Додаток 48 до пункту 17.22 Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 48
до пункту 17.22 Інструкції 


 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ___________________
                                                                      (номер) 


 

РЕЄСТР
на відправлення рекомендованої кореспонденції

за "___" ____________ 20__ р.

через _________________________________

Відправник __________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження суду)

N
з/п 

Кому 

Куди 

Вихідний номер і дата 

Маса, кг 

Сума плати за пересилання 

Примітки 


 

Разом рекомендованих листів __________

Загальна сума плати за пересилання ________________________________

Не дозволених до пересилання вкладень немає

Опис складено ______________________________________
(посада, підпис, прізвище)

Керівник апарату суду ____________________________________________
(підпис, прізвище)

Прийняв _______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище працівника поштового зв'язку)

Місце печатки
апарату суду".

66. У додаток 53 до пункту 21.1 Інструкції внести такі зміни:

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Накази голови суду з кадрових питань".

Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Накази голови суду з адміністративно-господарських питань".

Пункт 17 викласти в новій редакції:

"17. Звіти щодо стану здійснення судочинства, листи та роз'яснення щодо них (том 1 - звіти апеляційного суду, том 2 - звіти територіального управління ДСА, том 3 - листування, роз'яснення з питань судової статистики)".

Пункт 7 виключити.

У пункті 44 виключити слова "опис (реєстр) простої кореспонденції".

Доповнити новим 47 пунктом такого змісту:

"47. Інші справи, що виникають у діяльності суду".

67. Доповнити Інструкцію додатком 55 у редакції згідно з додатком 7.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів 

 
 
Л. Є. Букіна 


 

 

Додаток 1
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 5
до пункту 3.2.1 Інструкції  


 

Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ, СКАРГУ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

заводиться в день надходження справи, скарги приватного обвинувачення

 
2. Стаття КК України, за якою справа обліковується у звіті ___ 

 
3. рядок звіту _____ 

 
4. Перереєстровано у __ р.

1. Справа N _________/_____ р
5. за N _______/____ р.   


 

6. Дата надходження до суду 6.1.1 кримінальної справи
чи 6.1.2 скарги (потрібне підкреслити) 6.2 "___" _________
7. Від кого надійшла ______________________________ 8. Супровідний лист 8.1 від "___"_____ ___ року 8.2 N ___ 9. Справа надійшла:
9.1 уперше;
 9.2 після скасування вироку (ухвали, постанови);
9.3 за підсудністю;
 9.4 після виділення в окреме провадження;
9.5 після додаткового (досудового) розслідування;
9.6 інакше _______________________ (указати, як саме) 10. Число обвинувачених за справою
11. Прізвища ____________________________________ 12. Імена _______________________________________ 13. По батькові __________________________________ 14. Стать 14.1 чоловіча / 14.2 жіноча (потрібне підкреслити)
15. Дата народження "___" ____________ ____ року
16. Повнолітній/неповнолітній* (потрібне підкреслити)
17. Місце роботи, навчання, служби __________________ 18. Посада, звання ________________________________ ________________________________________________ 19. За якою статтею КК України обвинувачується ______ 19.1 КК України 2001 р.: ____________________________ _______________________________________________ 19.2 КК України 1960 р.:
20. Запобіжний захід застосований
20.1.1 до надходження справи до суду 20.1.2 у ході розгляду справи судом
20.1.1.1 органами досудового слідства / 20.1.1.2 судом                                 (потрібне підкреслити)

20.2.2 підписка про невиїзд            підписка про невиїзд
20.2.3 порука, у т. ч. особиста       порука, у т. ч. особиста 20.2.4 застава                                     застава
20.2.5 узяття під варту                     узяття під варту
20.2.6 нагляд командування в/частини нагляд командування в/частини

21.Сума застави 21.1 унесеної ___________ грн.
21.2 поверненої заставодавцю _______________ грн.
21.3 зверненої на користь держави ___________ грн.
21.4 зверненої на виконання вироку в частині майнових стягнень ____________ грн.
22. Злочин учинено в складі організованої групи чи злочинної організації: (потрібне підкреслити)
22.1 пред'явлено обвинувачення; 22.2 судом визнано/не визнано

 
 
 
 
 
  

23. Справу відкликано прокурором у порядку ст.  232 КПК України - вимога 23.1 N ___ 23.2
від "___"____________ ____ р.
"____" ____________ _____ р. (дата повернення справи судом) 

31. Справу розглянуто за участю:
31.1 суддів _______________________________________  
  (прізвища суддів, які брали участь у колегіальному                                                        розгляді)
31.2 народних засідателів ___________________________  
                                                (прізвища народних засідателів)
31.3 прокурора ____________________________________                                                  (прізвище прокурора)
32. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 32.1 так 32.2 ні
33. Порушено строк призначення справи до розгляду:
33.1 попереднього (ст. 241 КПК України) 33.1.1 так / 33.1.2 ні;
33.2 судового (ст.256 КПК України) 33.2.1 так / 33.2.2 ні
34. Результати розгляду справи в суді (потрібне підкреслити)
34.1 розглянуто з постановленням вироку
34.1.1 у т. ч. із застосуванням положень статті 299 КПК України
34.2 закрито провадження в справі
34.3 застосовано примусові заходи медичного характеру
34.4 повернено на додаткове розслідування (ст. 281 КПК України)
34.5 повернено для провадження досудового слідства
34.6 направлено за підсудністю
35. Статті КК України, за якими особу
35.1 засуджено: 35.1.1 КК України 2001 р. _______________ ________________________________________________
35.1.2 КК України 1960 р. ____________________________
5.2 виправдано: 35.2.1 КК України 2001 р.
35.2.2 КК України 1960 р. ____________________________
35.3 провадження в справі закрито: 38.3.1 (указати підстави закриття)
35.3.1 КК України 2001 р. ____________________________
35.3.2 КК України 1960 р. ____________________________
35.4 справу повернуто на додаткове розслідування, досудове слідство
35.4.1 КК України 2001 р. ____ 35.4.2 КК України 1960 р. ____
36. Покарання 36.1 (з урахуванням статей 36.1.1 70, 36.1.2 71 КК України)
36.2.1 основне ____________________________________ _________________________________________________
36.2.2 додаткове ____________________________________
_________________________________________________ 37. Застосовано іспитовий строк
на підставі ст. _____ КК України
 38. Сума штрафу, сплаченого добровільно, _______ грн.
39. Особу в залі суду (потрібне підкреслити):
39.1 узято під варту 39.2 звільнено з-під варти
40. Судовий процес фіксувався технічними засобами 40.1 судом першої інстанції 40.1.1 так / 40.1.2 ні
40.2 апеляційним судом 40.2.1.1 так / 40.2.1.2 ні 

24. Постанова судді за результатами попереднього розгляду справи 24.1 від "___"______ _____ р. 24.2 про
24.2.1 призначення справи до судового розгляду;
4.2.2 зупинення провадження в справі;
24.2.3 повернення справи прокуророві;
24.2.4 направлення справи за підсудністю;
24.2.5 закриття провадження в справі;
24.2.6 повернення справи на додаткове розслідування
(в порядку статті 246 КПК України)
24.2.7 повернення справи для організації досудового слідства 

  

25. Постанова судді за результатами попереднього розгляду скарги 25.1 від "___"________ ___ р. 25.2 про
25.2.1 залишення скарги без розгляду;
25.2.2 відмову в порушенні кримінальної справи;
25.2.3 надіслання за належністю прокуророві;
25.2.4 порушення кримінальної справи   

26. Призначення справи до розгляду, причини нерозгляду
26.1 "___" ________ ____ р. 26.2 ___________________
"___" ____________ ____ р. ______________________ 
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
"___" ____________ ____ р. ______________________
27. Винесено постанову (ухвалу) про зупинення провадження в справі у зв'язку з:
27.1 оголошенням розшуку "___" ____________ ____ р.
                                                    " ___" ____________ ____ р.
27.2 тривалою хворобою      "___" ____________ ____ р.
                                                    "___" ____________ ____ р.
28. Повідомлення про виконання зазначеної вище ухвали (постанови) отримано "___" __________ ____ р.
"___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р.
29. Справу розглянуто 29.1 одноособово (колегіально)
29.2 "___" ____________ ____ р.
30. під головуванням судді _______________________
                                                             (прізвище судді) 


 

2                                                           Зворотний бік картки    

41. Окрему ухвалу в суді I інстанції
41.1 Винесено "___" ____________ ____ р.
41.2 Надіслано на виконання "___" ____________ ____ р.
41.3 Повідомлено про її виконання "___" __________ ____ р.
42. Окрема ухвала щодо:
42.1 причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
42.2 порушення закону, допущені органами слідства;
42.3 інших підстав
43. Число осіб за справою, яких оштрафовано за неявку до
суду 43.1 ______ на суму 43.2 ____________ грн. 

48. Дата:
48.1 повернення справи в канцелярію суду після розгляду по суті "___" ____________ ____ р.
 
48.2 набрання вироком (постановою, ухвалою) законної сили "___" ____________ ____ р.
 
48.3 звернення вироку (постанови, ухвали) до виконання "___" ____________ ____ р.
 
48.4 надіслання статкартки на підсудного (контрольного талону) в територіальне
 управління Державної судової адміністрації
"___" ____________ ____ р.

 

49. Дата надходження справи в місцевий суд
після розгляду з
49.1 апеляційної інстанції "___" _______ ____ р.
49.2 касаційної інстанції "___" _______ ____ р.

 

50. Сума судових витрат за справою _____ грн.
50.1 у тому числі сплачено добровільно ___ грн.

 

51. Призначено захисника судом так / ні 

52. Усунуто захисника від участі у справі
52.1.1 так / 52.1.2 ні

 

60. Справу передано в архів суду:
Дата "___" ____________ ____ р.

61. Архівний номер ______________________ 

  

                ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО
53. ФІЗИЧНА ОСОБА
53.1 Кількість осіб за справою, яким завдано збитки
________
у т. ч. 53.1.1.1 чоловіки _____ 53.1.1.2 жінки ______
53.1.2.1 повнолітні _____ 53.1.2.2 неповнолітні ____
53.2 Завдано збитків:
53.2.1 життю ________ 53.2.3 здоров'ю ______
53.2.2 матеріальних _____ 53.2.4 моральних ______  

                                 Касаційне провадження
44. Касаційна скарга, касаційне подання прокурора
подано:
44.1 засудженим, 44.2 виправданим, 44.3 позивачем,
44.4 відповідачем, 44.5 прокурором, 44.6 іншою
особою _________________________________________
                                     (указати якою саме)
45. Дата надіслання справи на розгляд у касаційний
суд "___" ____________ ____ р.
46. Дата ухвали "___" ____________ ____ р.
47. Результати розгляду справи в касаційному порядку
(повна резолютивна частина рішення за скаргою, поданням)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

54. ЮРИДИЧНА ОСОБА, у т. ч. держава
54.1 Усього осіб (загальна кількість осіб, яким завдано матеріальних збитків)
_________ у т. ч.
54.1.1 держава ______ 54.1.2 установа _______
54.1.3 підприємство _____ 54.1.4 організація _____  

  

55. Загальна сума завданої шкоди за справою
(за вироком)
55.1 визнана судом __________________ грн.
55.2 відшкодована на стадії досудового слідства,
дізнання, у суді до постановлення вироку _____ грн.
55.3 присуджена до стягнення _________ грн.
56. Цивільний позов на суму:
56.1 заявлено __________________________ грн.
56.2 задоволено _________________ грн.
56.3 залишено без розгляду / 56.4 інше _____ грн.
57. Суддею заповнено картку обліку сум шкоди
на загальну суму за справою 57.1 так / 57.2 ні
58. Виконавчі листи видано  ___________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

59. ІНШІ ВІДМІТКИ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
* На момент учинення злочину Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється щодо кожної особи, стосовно якої розглядається справа 


 

"

 

Додаток 2
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 11
до пункту 3.2.6 Інструкції 


 

Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ

заводиться в день надходження справи до суду

 

2. Число обвинувачених/підсудних/засуджених ______  

 

3. Перереєстровано в ________р.  

1. Справа N _________/______ р.

4. за N _________/______ р


 

5. Дата надходження справи до суду "___" ____________ ____ р.
6. Суд, що постановив судове рішення ______________________________________
7. Головуючий у суді першої інстанції ______________________________________
8. Апеляцію подано:
8.1 засудженим, його законним представником, захисником;
8.2 виправданим, його законним представником, захисником;
8.3 законним представником, захисником неповнолітнього, неповнолітнім, щодо якого застосовано заходи виховного характеру;
8.4 законним представником, захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;
8.5 обвинуваченим, щодо якого справу закрито, його законним представником, захисником;
8.6 обвинуваченим, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування, його законним представником, захисником; 8.7 цивільним відповідачем, його представником;
8.8 прокурором, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції,
прокурором, який затвердив обвинувальний висновок;
8.9 потерпілим, його представником; 8.10 цивільним позивачем, його представником;
8.11 особою, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
8.12 іншою особою _______________________________________
(вказати, якою саме)
9. Апеляцію подано на:
9.1 вирок суду 9.1.1 від "___" ____________ ____ р.;
9.2 постанову про застосування чи незастосування
       9.2.1 примусових заходів виховного характеру 9.2.2 від "___" ___________ ____ р.;
       9.2.3 примусових заходів медичного характеру 9.2.4 від "___" ___________ ____ р.;
9.3 ухвалу (постанову) про закриття справи 9.3.1 від "___" ____________ ____ р.;
9.4 ухвалу (постанову) про направлення справи на додаткове розслідування 9.4.1 від "___" ____________ ____ р.;
9.5 окрему ухвалу (постанову) 9.5.1 від "___" ____________ ____ р.;
9.6 іншу постанову місцевого суду _________________________________________
                                                                                        (вказати, на яку саме)
10. Міра запобіжного заходу, застосована судом першої інстанції
10.1 не застосована; 10.2 підписка про невиїзд; 10.3 порука, у т.ч. особиста;
10.4 застава; 10.5 взяття під варту; 10.6 нагляд командування військової частини
11. Результати розгляду справи в суді першої інстанції
12. Стаття КК, за якою обліковується особа __________________________________
13. Рішення суду I інстанції та міра покарання ________________________________
______________________________________________________________________
14. Злочин вчинено в складі організованої групи/злочинної організації 14.1 так/14.2 ні
15. Судовий процес фіксувався технічними засобами 15.1 так/15.2 ні
16. Технічна характеристика засобу _________________________________________
17. Судом першої інстанції винесено окрему ухвалу (постанову) щодо:
17.1 причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
17.2 порушення закону, допущені органами слідства; 17.3 з інших підстав 

18. Прізвище __________________________________________________________
19. ім'я ____________________ 20. по батькові ______________________________
21. Вік _____ (повне число виповнених років на момент вчинення злочину)
21.1. Повнолітній 21.2 /неповнолітній (потрібне підкреслити)
22. Судом першої інстанції призначено справу до розгляду на "___" _________ ____ р.
23. Прізвище головуючого при розгляді справи за апеляцією ____________________
24. Прізвище судді-доповідача в справі _____________________________________
25. Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді цієї справи _________________
26. Попередній розгляд справи "___" __________ ____ р. "___" ___________ ____ р.
27. Рішення, що прийнято при попередньому розгляді справи:
27.1 про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду
27.2 про зупинення провадження в справі у зв'язку з:
27.2.1 захворюванням підсудного;
27.2.2 іншими підставами _________________________________________________
                                                                                   (вказати, якими саме)
27.3 про повернення справи до суду першої інстанції у зв'язку з:
27.3.1 непідписанням протоколу судового засідання головуючим чи секретарем;
27.3.2 нерозглядом судом першої інстанції зауваження на протокол судового засідання чи ненаданням можливості ознайомитися з матеріалами справи;
27.3.3 неврученням засудженому, виправданому копії вироку;
27.3.4 іншими підставами _________________________________________________
                                                                                (вказати, якими саме)
27.4 про питання, пов'язані з підготовкою справи до апеляційного розгляду:
27.4.1 про необхідність проведення судового слідства та його обсяг;
27.4.2 про витребування додаткових доказів;
27.4.3 про доручення суду першої інстанції;
27.4.4 про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;
27.4.5 інші питання ______________________________________________________
                                                                             (вказати, які саме)
27.5 винесено ухвалу про закриття апеляційного розгляду справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог
28. Справу призначено до розгляду
"___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р.
"___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р.
29. Справу розглянуто з винесенням остаточного рішення "___" ___________ ____ р.
30. Брали участь у розгляді справи: засуджений, виправданий, законний представник,
захисник, інші особи (вказати, хто саме) ___________________________________
31. Строк розгляду справи в апеляційному суді: ________ діб (див. примітку)
31.1. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України так/ні (потрібне підкреслити)
32. Дата повернення справи до канцелярії суду після розгляду "___" __________ ____ р.  


 

Зворотній бік картки

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ

      33.1. На рішення суду першої інстанції, зазначені в ч. 1 ст.  347 КПК
33.1.1. Винесено ухвалу про залишення вироку (постанови) першої інстанції без змін, а апеляції - без задоволення
33.1.2. Винесено ухвалу про скасування вироку (у т. ч. у частині цивільного позову) чи постанови
(повністю/частково ___________________________________________________________________)
    33.1.2.1 з поверненням справи прокуророві на додаткове розслідування у зв'язку з: 33.1.2.1.1 істотним
порушенням кримінально-процесуального закону; 33.1.2.1.2 однобічністю чи неповнотою дізнання чи досудового слідства;
33.1.2.2 з поверненням справи на новий судовий розгляд у суд першої інстанції у зв'язку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону: (потрібне підкреслити або вказати)
33.1.2.2.1 вирок винесено незаконним складом суду; 33.1.2.2.2 порушено право обвинуваченого на захист;
33.1.2.2.3 порушено право обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача; 33.1.2.2.4 справу розглянуто у відсутності підсудного; 33.1.2.2.5 порушено таємницю наради суддів;
33.1.2.2.6 порушено правила підсудності; 33.1.2.2.7 вирок (постанову) не підписано будь-ким із суддів;
33.1.2.2.8 у справі відсутній протокол судового засідання; 33.1.2.2.9 перебіг судового процесу не фіксувався технічними засобами;
    33.1.2.3 із закриттям справи
33.1.2.3.1 за відсутності події або складу злочину; 33.1.2.3.2 внаслідок акта амністії;
33.1.2.3.3 внаслідок зміни обстановки;
33.1.2.3.4 з інших підстав _______________________________________________ (вказати, яких саме)
33.1.3. Винесено ухвалу про зміну вироку (постанови) (потрібне підкреслити)
   33.1.3.1 пом'якшено призначене покарання (пом'якшено вид примусового заходу виховного чи медичного характеру)
(вказати, як саме) ___________________________________________________________________;
33.1.3.2 без пом'якшення покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК ______________________;
33.1.3.3 з пом'якшенням покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК  ______________________;
33.1.3.4 зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню;
33.1.3.5 інше __________________________________________________________________________
33.1.4 Постановлено новий вирок із скасуванням вироку суду першої інстанції повністю/частково (потрібне підкреслити) у зв'язку з:
  33.1.4.1 необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення;
     33.1.4.2 необхідністю застосування більш суворого покарання;
     33.1.4.3 скасуванням необгрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції;
     33.1.4.4 неправильністю звільнення засудженого від відбуття покарання.
 33.1.5 Статті КК, за якими особу
      33.1.5.1 засуджено _______________________________ 33.1.5.3 виправдано ___________________
 33.1.6 Міра покарання (із врахуванням призначеного покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків)
      33.1.6.1 основна ___________________________________________________________________
      33.1.6.2 додаткова __________________________________________________________________
 33.1.7 Постановлено нову постанову із скасуванням постанови суду першої інстанції повністю/частково (потрібне підкреслити)
      33.2 На рішення суду першої інстанції, зазначені в ч. 2 ст.  347 КПК
33.2.1 Винесено ухвалу про залишення ухвали (постанови) першої інстанції без змін, а апеляції - без задоволення
33.2.2 Винесено ухвалу про скасування ухвали (постанови)
 33.2.2.1 з поверненням справи на новий судовий розгляд у суд першої інстанції
 33.2.2.2 з поверненням справи прокуророві на додаткове розслідування
 33.2.3 Винесено ухвалу про скасування окремої ухвали (постанови)    
 33.2.4 Винесено ухвалу про зміну ухвали (постанови)
 33.2.5 Постановлено нову ухвалу із скасуванням ухвали (постанови) суду першої інстанції 33.2.5.1 повністю  33.2.5.2 частково

34. Апеляційним судом винесено окрему ухвалу

34.1 щодо причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
34.2 щодо порушень, допущених при розгляді справи судом першої інстанції;
34.3 щодо порушень, допущених при провадженні дізнання, попереднього слідства;
35.4 з інших підстав
35. Суддею апеляційного суду заповнено відповідний розділ
       35.1 картки обліку сум збитків 35.1.1 так / 35.1.2 ні
       35.2 статистичної картки на підсудного 35.2.1 так/ 35.2.2 ні
36. Дата повернення справи до суду I інстанції "___" ____________ ____ р.

КАСАЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД

37. Дата розгляду касаційної скарги, касаційного подання "___" ____________ ____ р.

38. Результати розгляду касаційною інстанцією скарги, подання  

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 

39. ІНШІ ВІДМІТКИ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Примітка

Строк розгляду справи в апеляційному суді обчислюється з дати, на яку місцевим судом призначено розгляд справи, до дня фактичного розгляду в апеляційному суді.

Обліково-статистична картка за даною формою заповнюється на кожну особу, щодо якої місцевим судом винесено судове рішення в зазначеній кримінальній справі


 

"

 

Додаток 3
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 12
до пункту 3.2.7 Інструкції 


 

Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АПЕЛЯЦІЮ, ПОДАНУ НА УХВАЛУ (ПОСТАНОВУ) СУДДІ, ПОСТАНОВЛЕНУ ЗА ПОДАННЯМ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО ЗА СКАРГОЮ НА ЇХ ДІЇ

 

2. Перереєстровано в _______ р.  

1. Справа N ___________ / _______ р.

 3. За N _________/___ р.  


 

4. Дата надходження апеляції до суду "___" ____________ ____ р.
5. Суд, що виніс постанову ___________________________________________________________________________
6. Прізвище судді, який виніс постанову ________________________________________________________________
7. Апеляцію подано:
7.1 прокурором;
7.2 обвинуваченим, його захисником, законним представником;
7.3 іншою особою __________________________________________________________________________________
                                                                                                      (вказати, якою саме)
8. Апеляція подана на постанову судді: 8.1 від "___" ____________ ____ р.
8.2.1 про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки;
8.2.2 про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про скасування заходів безпеки;
8.2.3 про відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;
8.2.4 про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;
8.2.5 про продовження строку тримання під вартою;
8.2.6 про відмову в продовженні строку тримання під вартою;
8.2.7 про відмову в проведенні обшуку;
8.2.8 про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу;
8.2.9 про відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу;
8.2.10 про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи;
8.2.11 про залишення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи без задоволення;
8.2.12 про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи;
8.2.13 про залишення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи без задоволення;
8.2.14 про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи;
8.2.15 про залишення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи без задоволення;
8.2.16 іншу постанову місцевого суду ___________________________________________________________________
                                                                                                               (указати, на яку саме)

Результати розгляду справи (матеріалу) в суді першої інстанції

9. Суть постанови суду першої інстанції _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
10. Прізвище _______________________________________________________________________________________
11. Ім'я _________________________ 12. По батькові _____________________________________________________
13. Дата народження __________________________________________                   14.1. Повнолітній / 14.2 неповнолітній
                                                                                                                                                                        (потрібне підкреслити) 


 

Зворотній бік картки

15. Прізвище головуючого при розгляді апеляції __________________________________________________________  
16. Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді апеляції ________________________________________________  
17. Дата надходження витребуваних апеляційним судом відповідних матеріалів 
"___" ____________ ____ р. _________________________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. _________________________________________________________________________
18. Апеляція призначена до розгляду "___" ____________ ____ р.; "___" ____________ ____ р.    
19. Апеляцію розглянуто "___" ____________ ____ р.  
20. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України так/ні (потрібне підкреслити) 
21. Апеляцію повернуто апелянту ухвалою від "____" ___________ _____ р.
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ

22.1. Відмовлено в задоволенні апеляції.
22.2. Апеляцію задоволено, винесено ухвалу про:
22.2.1 повернення ухвали чи постанови на новий судовий розгляд в суд першої інстанції;
22.2.2 повернення ухвали чи постанови на додаткове розслідування.
22.3. Змінено ухвалу (постанову).
22.4. Скасовано повністю/частково (потрібне підкреслити) ухвалу (постанову) суду
першої інстанції з винесенням своєї ухвали (вказати, якої саме) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
 
27. Ухвалу суду звернуто до виконання "___" ____________ ____ р.
28. Матеріали повернуто "___" ____________ ____ р.
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (указати, куди саме)

29. ІНШІ ВІДМІТКИ ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 

Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється на кожну особу, щодо якої до апеляційного суду надійшла апеляція 


 

"

 

Додаток 4
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 13
до пункту 3.2.8 Інструкції 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ В ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

заводиться в день надходження справи до суду

Лицьовий бік картки

 

2. Число осіб за справою_________

1. Справа N ___________ / _______ р.

 3. Перереєстровано за N _________/___ р.  


 

4. Дата надходження подання до суду "___" ____________ ____ р.
5. Прізвище _______________________________________________________________________________________
6. Ім'я ___________________ 7. По батькові ____________________________________________________________
8. Дата народження "___" ____________ ____ р.
9. Стать чоловіча/жіноча (потрібне підкреслити) 9.1. Повнолітній/ 9.2 неповнолітній (потрібне підкреслити)
10. Суд, що постановив рішення  ______________________________________________________________________
11. Головуючий у суді першої інстанції _________________________________________________________________

12. Результати розгляду справи в суді першої інстанції

12.1. Статті КК України, за якими особу було:
12.1.1 виправдано___________________________________________________________________________________
12.1.2 засуджено____________________________________________________________________________________
Суть вироку _________________________________________________________________________________
12.1.3 провадження в справі закрито ____________________________________________________________________
12.1.3.1. Суть ухвали (постанови) та підстави закриття _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
13. Злочин вчинено в складі організованої групи / злочинної організації (необхідне підкреслити)
14. Справу повернуто "___" ____________ ____ р. у зв'язку з
14.1 відкликанням подання; 14.2 з інших підстав
15. Подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами принесено:
15.1 Генеральним прокурором України (його заступником);
15.2 прокурором Автономної Республіки Крим; області; міст Києва чи Севастополя;
15.3 військовим прокурором (на правах прокурора області)
15.4 іншою особою _________________________________________________________________________________
                                                                                                      (вказати, якою саме)
16. Нововиявлені обставини:
16.1 фальсифікація доказів; 16.2 неправильність перекладу; 16.3 неправильність показань свідка;
16.4 неправильність показань потерпілого, обвинуваченого, підсудного;
16.5 неправильність висновку і пояснень судового експерта;
16.6 зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження в справі;
16.7 інші обставини, що не були відомі суду при винесенні судового рішення
17. Нововиявлені обставини, у зв'язку з якими внесено подання, встановлені:
        17.1 вироком суду, що набрав законної сили від "___" ____________ ____ р.;
        17.2 матеріалами розслідування
18. Прізвище головуючого при розгляді справи за поданням _________________________________________________
19. Прізвище доповідача в справі ______________________________________________________________________
20. Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді цієї справи ______________________________________________ 


 

Зворотний бік картки 

21. Справу призначено до розгляду
"___" _____________ ____ р. "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
"___" _____________ ____ р. "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
22. Справу розглянуто з винесенням остаточного рішення "___" ____________ ____ р.
23. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України так/ні (потрібне підкреслити)
24. Судовий процес фіксувався технічними засобами так/ні
25. Технічна характеристика засобу _____________________________________________________________________

26. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ЗА ПОДАННЯМ

26.1. Винесено ухвалу про залишення вироку (постанови) суду першої інстанції без змін, а подання - без задоволення.
26.2. Винесено ухвалу про скасування вироку (постанови):
26.2.1 з поверненням справи прокуророві на додаткове розслідування;
26.2.2 з поверненням справи на новий судовий розгляд у суд першої інстанції;
26.2.3 з поверненням справи на новий апеляційний розгляд;
26.2.4 із закриттям провадження в справі:
26.2.4.1 за відсутності події злочину;
26.2.4.2 відсутності в діянні складу злочину;
26.2.4.3 з інших підстав _______________________________________________________________________________
                                                                                                                  (указати, яких саме)
26.3. Винесено ухвалу про зміну вироку (постанови)
26.3.1 пом'якшено призначене покарання (пом'якшено вид примусового заходу виховного чи медичного характеру)
_________________________________________________________________________________________________
          
                                                                               (указати, як саме)
26.3.2 без пом'якшення покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК ______________________________________;
26.3.3 з пом'якшенням покарання змінено кваліфікацію злочину на ст. КК _______________________________________

27. Дата повернення справи до:
27.1 канцелярії суду після розгляду "___" ____________ ____ р.
27.2 суду першої інстанції "___" ____________ ____ р.

28. ІНШІ ВІДМІТКИ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється на кожну особу, щодо якої переглядається судове рішення в порядку виключного провадження 


 

"

 

Додаток 5
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 19
до пункту 3.3.4 Інструкції 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ ЗА АПЕЛЯЦІЙНОЮ СКАРГОЮ

заводиться в день надходження справи

Лицьовий бік картки

1. Дата надходження справи до апеляційного суду "___" ____________ ____ р. 

2. Номер рядка звіту _________ 

3. Справа N ________________ /____ р.

4. Перереєстровано в ____ р. за N ____ / _____ р.


 

5. Суд, що ухвалив рішення ___________________________________________________________________________
6. Прізвище головуючого в суді першої інстанції __________________________________________________________ 

7. Справа надійшла (потрібне підкреслити)
7.1.1 вперше;
7.1.2 після скасування судового рішення;
7.1.3 інакше _______________________ (указати, як саме)
7.2.1 з порушенням строків, передбачених ч. 2 ст. 296 ЦПК України (понад 3 дні) 

8. Апеляційну скаргу подано (потрібне підкреслити)
8.1 позивачем, заявником, скаржником, їх представником;
8.2 третьою особою, представником третьої особи;
8.3 відповідачем, представником відповідача;
8.4 прокурором; 8.5 іншою особою 

9. Позивач (заявник, скаржник)
9.1. Ім'я (найменування) ____________________________
________________________________________________

9.2 Місце проживання/місцезнаходження, номери
засобів зв'язку ____________________________________ 

10. Відповідач
10.1. Ім'я (найменування) ___________________________
________________________________________________
10.2 Місце проживання / місцезнаходження, номери
засобів зв'язку ____________________________________ 

11. Апеляційну скаргу подано на
11.1 рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.2 додаткове рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.3 заочне рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.4 ухвалу суду від 11.4.1 "___" ____________ ____ р.
11.4.2.1 про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу (ст. 100, 106 ЦПК України);
11.4.2.2 про повернення заяви позивачеві (заявникові) (ст. 121 ЦПК України);
11.4.2.3 про відмову у відкритті провадження у справі (ст. 122 ЦПК України);
11.4.2.4 про закриття провадження в справі (ст. 205 ЦПК України);
11.4.2.5 про залишення заяви без розгляду (ст. 207 ЦПК України);
11.4.2.6 про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду (п.16 ч.1 ст. 293 ЦПК України);
11.4.2.7 про залишення заяви щодо перегляду заочного рішення без задоволення (ст. 231 ЦПК України);
11.4.2.8 про примусове проникнення до житла (ст. 376 ЦПК України);
11.4.2.9 про забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову (ст.ст. 153, 154 ЦПК України);
11.4.2.10 про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк (ст. 72 ЦПК України);
11.4.2.11 про визначення розміру судових витрат (ст. 82 ЦПК України);
11.4.2.12 про відмову в задоволенні заяви щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (ст. 366 ЦПК України);
11.4.2.13 про відмову ухвалити додаткове рішення (ст. 220 ЦПК України);
11.4.2.14 про відстрочку та розстрочку, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення (ст. 373 ЦПК України);
11.4.2.15 з питань видачі дубліката виконавчого листа (ст. 370 ЦПК України);
11.4.2.16 про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу (ст. 374 ЦПК України);
11.4.2.17 з питання оголошення розшуку боржника або дитини (ст. 375 ЦПК України);
11.4.2.18 іншу _______________________________________________________________________________________
                                                                                                         (указати, яку саме)

12. Суть позову (заяви, скарги) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 13. Ціна позову (ст. 80 ЦПК України) ___________ грн.
14. Результати розгляду справи в суді першої інстанції: (потрібне підкреслити)
14.1 позов (заяву, скаргу) задоволено повністю/частково (потрібне підкреслити); 14.2 у позові відмовлено;
14.3 закрито провадження в справі; 14.4 залишено без розгляду; 14.5 передано за підсудністю
15. Зміст рішення (ухвали) суду першої інстанції  __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

16. Судові витрати
(при апеляційному провадженні) 

сплачено добровільно 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

16.1 судовий збір 

  

  

  

  

16.2 витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

  

  

  

  


 

17. Справу повернуто до суду першої інстанції:
17.1 з підстав, передбачених ч. 2 ст. 297 ЦПК України; 17.2 у зв'язку з відкликанням апеляції (ч. 2 ст. 300 ЦПК України);
17.3 з інших підстав __________________________________________________________________________________
                                                                                                              (вказати, з яких саме)
18. Прізвище судді, головуючого при розгляді справи за апеляцією ____________________________________________
19. Прізвище судді-доповідача в справі __________________________________________________________________
20. Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді справи __________________________________________________
21. Брали участь у розгляді справи за апеляційною скаргою:
21.1 позивач, заявник, скаржник, представник позивача; 21.2 відповідач, представник відповідача;
21.3 третя особа, представник третьої особи;         21.4 інші особи ______________________________________________
                                                                                                                                                              (відмітити, хто саме) 


 

Зворотний бік картки 

22. Ухвалою від "___" _________ ____ р. апеляційну скаргу залишено без розгляду (ч. 3 ст. 294 ЦПК)
23. Ухвалою від "_____" ______________ _____ р. апеляційну скаргу залишено без руху й надано термін для усунення
недоліків до "_____" _______________ _____ р. (ч. 1 ст. 121 ЦПК України);
24. Недоліки не усунуто, скаргу ухвалою від "____" __________ _____ р. повернуто позивачеві (ч. 2 ст. 121 ЦПК України)
25. Ухвалою від "_____" ______________ _____ р. справу повернуто в суд першої інстанції у зв'язку з ____________
________________________________________________________________________________________________
26. Ухвалою від "___" ____________ ____ р. поновлено строк на апеляційне оскарження (ч. 3 ст. 294 ЦПК)
27. Апеляційну скаргу прийнято до розгляду "___" ____________ ____ р.
28. Справу призначено до розгляду на "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
"___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
29. Апеляційну скаргу розглянуто "___" ____________ ____ р. 29.1 Розглянуто з порушенням строків 29.1.1 так/ 29.1.2 ні
30. Окрему ухвалу 30.1 у тому числі на порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції:
30.2 винесено "___" ____________ ____ р.; 30.3 повідомлено про її виконання "___" ____________ ____ р.
31. Судовий процес фіксувався технічними засобами
так/ні

32. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

32.1. Винесено ухвалу про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог
32.2 на рішення суду першої інстанції
32.2.1. Постановлено ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення без зміни рішення суду першої  
32.2.2. Постановлено ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і
• 32.2.2.1 направлено справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції _____________________________
у зв'язку з (указати, у який саме суд)
32.2.2.1.2.1 розглядом справи неповноважним суддею або складом суду;
32.2.2.1.2.2 ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею, який розглядав справу;
32.2.2.1.2.3 розглядом справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання;
32.2.2.1.2.4 вирішенням судом питання про права й обов'язки осіб, які не брали участі у справі;
32.2.2.1.2.5 суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був і не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення судом першої інстанції
• 32.2.2.2 закрито провадження в справі:
32.2.2.2.1 якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
32.2.2.2.2 якщо є таке, що набрало законної сили, рішення або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
32.2.2.2.3 якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
32.2.2.2.4 якщо сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;
32.2.2.2.5 якщо є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
32.2.2.2.6 якщо померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
32.2.2.2.7 якщо ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі
• 32.2.2.3 залишено заяву без розгляду у зв'язку з
32.2.2.3.1 поданням заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
32.2.2.3.2 поданням заяви від заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи;
32.2.2.3.3 повторною неявкою в судове засідання без поважних причин належним чином повідомленого позивача або повторним неповідомленням про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи у його відсутності;
32.2.2.3.4 розглядом спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав в іншому суді;
32.2.2.3.5 поданням позивачем заяви про залишення позову без розгляду;
32.2.2.3.6 укладенням між сторонами договору про передачу спору на вирішення третейського суду і надходженням від відповідача до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді;
32.2.2.3.7 непідтримання заявлених вимог особою, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, і від неї надійшла відповідна заява;
32.2.2.3.8 відкриттям провадження у справі за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК, та несплатою судового збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, і ці недоліки не були усунуті позивачем у встановлений судом строк;
32.2.2.3.9 залишенням позивачем до закінчення розгляду справи судового засідання і неподанням до суду заяви про розгляд справи у його відсутності;
32.2.3. Постановлено рішення про зміну рішення  __________________________________________________________
32.2.4. Ухвалено нове рішення по суті позовних вимог ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                    32.3 на ухвалу суду першої інстанції
32.3.1. Відхилено скаргу
32.3.2. Скасовано ухвалу і передано питання на розгляд суду першої інстанції ___________________________________
                                                                                                                                                                    (указати, у який саме суд)
32.3.3. Змінено ухвалу ________________________________________________________________________________
                                                                                                             (указати, що саме змінили)
32.3.4. Скасовано ухвалу суду першої інстанції і вирішено питання по суті ______________________________________
33. Дата повернення справи до канцелярії суду після розгляду "___" ____________ ____ р.
34. Дата направлення справи до суду першої інстанції "___" ____________ ____ р.
35. ІНШІ ВІДМІТКИ _________________________________________________________________________________


 

"

 

Додаток 6
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 34
до пункту 5.7 Інструкції 


 

Штамп суду,
вихідний номер і
дата 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
прізвище, ініціали начальника установи, у якій тримається під вартою
підсудний, найменування установи 


 

           __________________________________________________________ суд направляє Вам
                                                                      найменування суду
доставленого підсудного ________________________________________________________________
                                                                   прізвище, ім'я, по батькові підсудного
для подальшого тримання його під вартою та одночасно просить проводити доставку для продовження розгляду справи: "___" ____________ 20__ року  о _____ год. _____ хв.

        "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв.

        "___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв.

Підсудного доставити за адресою: ________________________________________________________.

        Суддя ________________________________________
                                      підпис, ініціали, прізвище

        Секретар _____________________________________
                                      підпис, ініціали, прізвище  

           Місце гербової печатки
                             суду

 

Лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

            Одержав виклик про доставку до суду для продовження розгляду кримінальної справи:

"___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
"___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
"___" ____________ 20__ року о _____ год. _____ хв.

Особа, яка перебуває під вартою _________________________________________________________
                                                                                                             прізвище, ім'я, по батькові підсудного

Начальник конвою 

______________________________________________________
                                              підпис, ініціали, прізвище 


 

                      "___" _____________ 20___ року" 


 

 

Додаток 7
до Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді 


 

"Додаток 55
до пункту 12.1.5 Інструкції 


 

Справа N ___________

  

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повна назва суду)

"___" ____________ 20 р. 

розглянув справу за позовом
———————————————
розглянув справу за обвинуваченням 


 

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (позивач, відповідач, а по кримінальній справі -
_____________________________________________________________________________________
                                                                          прізвище, ім'я та по батькові засудженого)

суд (вирішив, приговорив) ______________________________________________________________
                                                                                                 (резолютивна частина рішення або вироку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення, вирок набрали законної сили            "___" ____________ 20__ р.

Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання до "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування боржника), дата, місце народження,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                              місцезнаходження/місце проживання боржника, установа Держбанку, номер рахунка,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації, у якій боржник працює,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          назва і місцезнаходження місця ув'язнення,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) стягувача,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       місцезнаходження/місце проживання стягувача, установа Держбанку, номер рахунка)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ ВИДАНИЙ 

"___" ____________ 20 р. 

  

Суддя _______________________________

Секретар ____________________________ 


 

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

        1. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        2. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        3. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________"


 

____________