flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2007 року N 15

Про затвердження форми звітності N 1-ОП
"Звіт про оперативність розгляду місцевими
та апеляційними загальними судами кримінальних справ"
та Інструкції щодо її заповнення і подання

Наказ Державної судової адміністрації України
від 20 лютого 2007 року N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2007 р. за N 188/13455

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної судової адміністрації України
 від 16 травня 2008 року N 39

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2003 року N 182, на вимогу Верховного Суду України та з метою одержання інформації про додержання строків розгляду судами кримінальних справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" (далі - форма N 1-ОП) та Інструкцію щодо заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів (далі - місцеві загальні (крім військових) суди) щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) звіти за формою N 1-ОП з відповідною інформацією, копію - голові відповідного апеляційного загального суду.

3. Головам військових судів гарнізонів щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подавати головам відповідних військових апеляційних судів звіт за формою N 1-ОП з відповідною інформацією.

4. Головам Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя (далі - апеляційні загальні (крім військових) суди) щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звіти за формою N 1-ОП з відповідною інформацією, копію - голові відповідного територіального управління ДСА.

5. Головам військових апеляційних судів щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подавати голові ДСА України звіти за формою N 1-ОП (окремо по регіону і зведену по гарнізонах) з відповідною інформацією.

6. Начальникам територіальних управлінь ДСА щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подавати ДСА України зведені звіти місцевих загальних (крім військових) судів за формою N 1-ОП з відповідною інформацією, копію разом з відомостями в розрізі місцевих загальних (крім військових) судів - голові відповідного апеляційного загального суду.

7. ДСА України щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, подавати до Верховного Суду України зведені звіти за формою N 1-ОП (у цілому по Україні та окремо по апеляційних загальних судах і по місцевих загальних судах) з відповідною інформацією.

8. Головам місцевих та апеляційних загальних судів, начальникам територіальних управлінь ДСА скласти і подати перший звіт за формою N 1-ОП на відповідне число звітного місяця, що настає з часу набрання наказом законної сили, обліковуючи дані, починаючи з 1 січня 2007 року.

9. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів апеляційних загальних судів, голів військових судів гарнізонів.

10. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів місцевих загальних (крім військових) судів та працівників їх апарату.

11. Головам апеляційних загальних судів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСА України від 13.12.2004 N 226/04 "Про затвердження форми тимчасової статистичної звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1637/10236.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСА України Гашицького О. В.

 

Голова 

І. Балаклицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Перший заступник Голови
Верховного Суду України 

 
П. П. Пилипчук 


 

 

Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ

за ____________ 200_ року
(період)

Подають 

Терміни подання 

1) місцеві загальні (крім військових) суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації, копію - відповідному апеляційному загальному суду 

до 5 числа місяця, що настає за звітним 

2) військові суди гарнізонів - відповідному військовому апеляційному суду  

до 5 числа місяця, що настає за звітним 

3) апеляційні загальні (крім військових) суди - Державній судовій адміністрації України, копію - відповідному територіальному управлінню державної судової адміністрації  

до 10 числа місяця, що настає за звітним 

4) військові апеляційні суди - Державній судовій адміністрації України  

до 10 числа місяця, що настає за звітним 

5) територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України, копію - відповідному апеляційному загальному суду 

до 10 числа місяця, що настає за звітним 

6) Державна судова адміністрація України - Верховному Суду України  

до 15 числа місяця, що настає за звітним 


 

Форма N 1-ОП

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 20.02.2007 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України

Місячна, річна

Поштова, електронною поштою 


 

Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

  

  

  

  

  

  

  

  


 

____________
*
Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ 1. Строки розгляду кримінальних справ

Рух кримінальних справ у суді 

Номер рядка 

Кількість справ 

усього 

у т. ч. нерозглянуті справи, які не зупинені і не відкладені 

А 

Б 

1 

2 

Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду, наростаючим підсумком) 

  

х 

Закінчено провадженням справ (протягом звітного періоду, наростаючим підсумком) 

  

х 

з них призначено до розгляду з порушенням строків, установлених 

статтею 241 КПК України 

  

х 

статтею 256 КПК України 

  

х 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 

  

  

у тому числі кількість справ 

провадження у яких зупинено 

  

х 

у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено 

  

  

з них  

станом на кінець звітного періоду 

не призначено до попереднього розгляду понад 30 діб 

  

х 

не розглядаються більше 20 діб з дня їх попереднього розгляду 

  

х 

не розглянуто в строк 

понад 6 місяців до 1 року 

10 

  

  

понад 1 рік до 2 років 

11 

  

  

понад 2 роки 

12 

  

  

Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців 

справ 

13 

  

  

осіб 

14 

  

х 

Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ (з рядка 1) 

15 

  

х 

                 


 

Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ

Причини та факти відкладення розгляду справ 

Номер рядка 

Кількість причин відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) 

Кількість фактів відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) 

Кількість справ, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено 

А 

Б 

1 

2 

3 

Усього відкладено розгляд справ 

  

  

  

Причини відкладення розгляду справ 

Не здійснення доставки до суду підсудного, який перебуває під вартою 

  

  

  

Неявка підсудного 

  

  

  

Хвороба підсудного 

  

  

  

Неявка прокурора 

  

  

  

Неявка захисника 

  

  

  

Неявка свідків, потерпілих 

  

  

  

Неявка інших учасників процесу  

  

  

  

Призначення експертизи 

  

  

  

У зв'язку зі зміною прокурором обвинувачення 

10 

  

  

  

Доручено виконати певні слідчі дії (ст. 3151 КПК України) 

11 

  

  

  

у тому числі 

судові доручення не були виконані у визначений судом строк 

12 

  

  

  

Неналежне або несвоєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце розгляду справ 

13 

  

  

  

Інші підстави 

14 

  

  

  

             


 

Розділ 3. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ 

(протягом звітного періоду, наростаючим підсумком)

Заходи, ужиті судами для підвищення оперативності розгляду справ 

Номер рядка 

Кількість справ 

А 

Б 

Винесено окремих ухвал у зв'язку зі зривом судового засідання 

  

Застосовано судом привід підсудного 

  

з них кількість справ, у яких не виконано привід 

  

Застосовано судом привід свідка, потерпілого 

  

з них кількість справ, у яких не виконано привід 

  

Кількість справ, у яких 

на осіб накладено штраф 

  

надіслано відповідні листи щодо зриву судового засідання 

  

змінено підсудному запобіжний захід на взяття під варту 

  

ужито інші заходи 

  


 

Виконавець 

_______________________________
(підпис, прізвище, номер телефону) 

Керівник 

__________________
(підпис, прізвище) 


 

Інформацію направлено: 

1. 

____________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________


 

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної
судової адміністрації України 

Л. Є. Букіна 


 

(форма N 1-ОП із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 16.05.2008 р. N 39)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 20 лютого 2007 р. N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2007 р. за N 188/13455 


 

Інструкція
щодо заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція регламентує методику заповнення форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" (далі - звіт), порядок її складання і подання.

Викладені в Інструкції правила ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, зокрема Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України).

1.2. У суді за дотримання вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду (консультант, помічник голови суду, помічник судді, спеціаліст із судової статистики), на якого головою суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до чинного законодавства, покладено обов'язки щодо складання звіту, а відповідає за організацію роботи з ведення судової статистики та здійснює контроль за цією ділянкою роботи голова суду.

1.3. Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість кримінальних справ, що знаходились у судах на розгляді та на останнє число звітного місяця не були розглянуті, терміни, протягом яких справи не розглядають, причини та строки відкладення їх розгляду, а також ужиті судами заходи для своєчасного розгляду справ.

1.4. Звіт складається за відповідні звітні періоди: місяць, рік.

1.5. Первинні звіти складають апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Військовий апеляційний суд Центрального регіону і Апеляційний суд Військово-Морських Сил України (далі - апеляційні загальні суди) та районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів (далі - місцеві загальні суди) на підставі документів первинного обліку кримінальних справ.

1.6. Територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) складаються зведені звіти на підставі первинних звітів місцевих загальних (крім військових) судів.

Військовим апеляційним судом Центрального регіону і Апеляційним судом Військово-Морських Сил України складаються зведені звіти на підставі звітів військових судів гарнізонів.

1.7. Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) складається зведений звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ (у цілому по Україні), а також окремі зведені звіти про оперативність розгляду кримінальних справ місцевими загальними судами (на підставі отриманих зведених звітів територіальних управлінь ДСА і зведених звітів військових судів гарнізонів) і апеляційними загальними судами (на підставі звітів апеляційних загальних судів).

Звіт підписує виконавець та керівник структурного підрозділу ДСА України, який здійснює зведення звітів.

1.8. Звіт складається у двох примірниках. Перший примірник звіту залишається в суді або територіальному управлінні ДСА, де зберігається в спеціальній справі за номенклатурою справ суду, інший - надсилається адресатам, указаним на титульному аркуші звіту.

1.9. Організації - складачі інформації, у звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну примітку щодо зміни даних та її причини.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 16.05.2008 р. N 39)

2. Порядок заповнення звіту за формою N 1-ОП

2.1. Загальні положення

2.1.1. Основний принцип заповнення графоклітинок звіту полягає в тому, що в кожній графі відповідного рядка обов'язково проставляється цифрове значення. У разі відсутності ознак, указаних у рядку звіту, ставиться "0".

2.1.2. Звіт заповнюється станом на останнє число кожного місяця звітного періоду.

2.1.3. Тривалість перебування в провадженні суду справ обліковується з дня надходження справи до суду до дня постановлення судового рішення.

2.1.4. При заповненні розділів 1 і 2 звіту кожна кримінальна справа відображається лише один раз, а в розділі 3 справа відображається відповідно до кількості вжитих заходів.

2.1.5. Справи, що повернуті прокуророві в порядку частини 4 статті 232 КПК України, у звіті не відображаються. Якщо у звітному періоді справа повертається прокуророві в порядку частини 4 статті 232 КПК України, а в попередньому звітному періоді вона знаходилась в залишку, то ця справа в звітному періоді не обліковується і до звіту надається пояснювальна записка у зв'язку зі зміною показника залишків нерозглянутих справ.

2.2. Порядок заповнення розділу 1. Строки розгляду кримінальних справ

2.2.1. У графі 1 у рядках 1 - 13, 15 містяться дані про кількість справ, що перебували в суді на розгляді. Кількість осіб, які перебували під вартою у зв'язку з тим, що справи не розглядалися судом, зазначається в рядку 14 цієї графи.

2.2.2. У графі 2 виділяються з графи 1 дані про кількість справ, що станом на кінець звітного періоду не розглянуті та не зупинені чи не відкладені, тобто ті справи, за якими судом не проводилися процесуальні дії (розгляд справи не зупинявся у випадках, передбачених законом, та не відкладався).

2.2.3. Дані про рух кримінальних справ у суді відображаються в рядках 1 - 13, 15 цього розділу.

2.2.4. Загальна кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді суду в поточному звітному періоді, відображається наростаючим підсумком у рядку 1.

2.2.5. У рядку 2 зазначається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено, тобто розглянутих з постановленням вироку; із застосуванням заходів медичного характеру; провадження в яких закрито; повернених на додаткове (досудове) розслідування чи в порядку статті 2491 КПК України, та справ, переданих за підсудністю.

2.2.6. Відповідно в рядку 3 або 4 наростаючим підсумком указується кількість кримінальних справ, що були призначені до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 241 КПК України (не були призначені до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а в разі складності справи - не пізніше тридцяти діб з дня їх надходження до суду) та статтею 256 КПК України (не були призначені до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а в разі складності справ - не пізніше двадцяти діб з дня досудового розгляду).

2.2.7. Кількість кримінальних справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в рядку 5, а справи, провадження в яких зупинено (частини 1, 2 статті 249, стаття 280 КПК України), - ще й у рядку 6.

2.2.8. У рядку 7 відображається залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду без урахування справ, провадження в яких зупинено. З них справи, які взагалі не були призначені до попереднього розгляду понад тридцять діб з дня надходження до суду, обліковуються ще й у рядку 8, а справи, які були призначені до судового розгляду, але не розглядаються понад двадцять діб, - у рядку 9.

2.2.9. У рядках 10 - 12 зазначається кількість справ (без урахування справ, провадження в яких зупинено), які залишилися нерозглянутими у строки понад шість місяців до одного року (рядок 10), понад один рік до двох років (рядок 11) і понад два роки (рядок 12).

2.2.10. Загальна кількість нерозглянутих кримінальних справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад шість місяців, відображається в рядку 13, а кількість осіб за цими справами, які тримаються під вартою і рахуються за судами понад шість місяців, - у рядку 14.

2.2.11. У рядку 15 відображається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, розгляд яких відкладався у звітному періоді, навіть якщо на час складання звіту вони вже були розглянуті.

2.3. Порядок заповнення розділу 2. Причини та факти відкладення розгляду справ

2.3.1. У графі 1 у рядку 1 наростаючим підсумком відображається загальна кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ.

2.3.2. У графі 1 у рядках 2-14 наростаючим підсумком відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою: підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 "Причини та факти відкладення розгляду справ" будуть заповнюватися рядки 3, 5 та 7.

2.3.3. У графі 2 у рядку 1 наростаючим підсумком відображається загальна кількість фактів відкладення розгляду кримінальних справ.

2.3.4. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку фактів у рядках 2 - 14 необхідно визначитись, яка з перелічених причин зумовила затримку в розгляді справи, та відобразити цей факт у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який перебуває під вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного, який перебуває під вартою).

Факт відкладення розгляду справ у зв'язку із зміною прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10 незалежно від інших причин відкладення розгляду справ.

У разі, якщо під час розгляду справи було дано судове доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно від інших причин відкладення (окрім зміни прокурором обвинувачення) слід відображати в графі 2 у рядку 11 наростаючим підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений судом строк - у рядку 12 цього розділу.

2.3.5. У графі 3 у рядку 1 зазначається загальна кількість справ, розгляд яких було відкладено на кінець звітного періоду.

2.3.6. У графі 3 у рядках 2 - 14 відображаються справи, розгляд яких було відкладено протягом поточного року і які станом на кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті. Наприклад, якщо розгляд справи було відкладено в червні 2008 року і за станом на 1 вересня 2008 року ця кримінальна справа залишається нерозглянутою, то вона буде відображатись у графі 3 розділу 2 звіту за формою N 1-ОП за 8 місяців 2008 року.

При заповненні графи 3 рядків 2 - 14 слід дотримуватись правил, зазначених у підпункті 2.3.4 цієї Інструкції.

(пункт 2.3 у редакції наказу Державної судової
 адміністрації України від 16.05.2008 р. N 39)

2.4. Порядок заповнення розділу 3. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ

2.4.1. У рядках 1 - 9 наростаючим підсумком зазначається кількість справ відповідно до конкретного заходу, ужитого судом для оперативного розгляду справи. У разі, якщо по одній справі вжито декілька заходів для своєчасного розгляду справи, то справа обліковується декілька разів відповідно до кількості заходів (скільки заходів стільки разів і обліковується справа).

2.4.2. Кількість справ, у яких не було виконано привід учасників процесу, відображається у звіті один раз, якщо навіть судове рішення щодо них було прийнято в попередньому місяці.

3. Порядок подання звітів

3.1. Інформація про порядок і терміни подання звіту міститься на титульному аркуші звіту.

3.2. За достовірність і своєчасне подання звіту несуть відповідальність голови місцевих та апеляційних загальних судів, начальники територіальних управлінь ДСА, а також безпосередні виконавці звіту. Указані особи підписують звіт.

За достовірність документів первинного обліку несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.

3.3. Голови апеляційних загальних судів подають копію звіту начальникам відповідних територіальних управлінь ДСА; начальники територіальних управлінь ДСА подають копію зведеного звіту місцевих загальних судів (крім військових) разом з відомостями в розрізі цих судів головам відповідних апеляційних загальних судів; голови військових судів гарнізонів подають копію звіту відповідному голові військового апеляційного суду за визначеною територіальною підпорядкованістю; військові апеляційні суди подають копії звітів ДСА України (окремо по апеляційному суду та зведений по гарнізонах); ДСА України подає копії зведених звітів за формою N 1-ОП Верховному Суду України.

3.4. Звіт подається в електронному та паперовому вигляді із супровідним листом до встановленого терміну. Показники звітів у паперовому варіанті повинні відповідати показникам звітів в електронному варіанті. Звіти на паперових носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути формату А4.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 16.05.2008 р. N 39)

Працівники, відповідальні за заповнення форм звітів, забезпечують повну відповідність даних паперових варіантів звітів електронним.

(пункт 3.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 16.05.2008 р. N 39)

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної
судової адміністрації України 

 
 
 
Л. Букіна