flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 16 травня 2008 року N 39

Про внесення змін та доповнень до форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення і подання

Наказ Державної судової адміністрації України
від 16 травня 2008 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 2008 р. за N 511/15202

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами), на вимогу Верховного Суду України та з метою вдосконалення звітності апеляційних та місцевих судів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2007 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 188/13455, що додається.

2. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2007 N 15, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 188/13455, що додається.

3. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року та за наступні звітні періоди, причини та факти відкладення розгляду справ відображатимуться з урахуванням змін, унесених пунктами 1, 2 цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 липня 2008 року.

5. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т. В.) довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації (далі - територіальних управлінь ДСА), голів апеляційних загальних судів, голів військових судів гарнізонів.

6. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

7. Головам апеляційних загальних судів і військових судів гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСА України Булку О. А.

 

В. о. Голови 

О. Гашицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Перший заступник Голови
Верховного Суду України 

 
П. П. Пилипчук 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 16 травня 2008 р. N 39 


 

Зміни до форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2007 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 188/13455

1. Розділ 2 форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" викласти в такій редакції:

"Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ

Причини та факти відкладення розгляду справ 

Номер рядка 

Кількість причин відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) 

Кількість фактів відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) 

Кількість справ, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено 

А 

Б 

1 

2 

3 

Усього відкладено розгляд справ 

  

  

  

Причини відкладення розгляду справ 

Не здійснення доставки до суду підсудного, який перебуває під вартою 

  

  

  

Неявка підсудного 

  

  

  

Хвороба підсудного 

  

  

  

Неявка прокурора 

  

  

  

Неявка захисника 

  

  

  

Неявка свідків, потерпілих 

  

  

  

Неявка інших учасників процесу  

  

  

  

Призначення експертизи 

  

  

  

У зв'язку зі зміною прокурором обвинувачення 

10 

  

  

  

Доручено виконати певні слідчі дії (ст. 3151 КПК України) 

11 

  

  

  

у тому числі 

судові доручення не були виконані у визначений судом строк 

12 

  

  

  

Неналежне або несвоєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце розгляду справ 

13 

  

  

  

Інші підстави 

14 

  

  

  

             


 

"

  

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної
судової адміністрації України 

 
 
 
Л. Є. Букіна 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 16 травня 2008 р. N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 2008 р. за N 511/15202 


 

Зміни та доповнення
до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2007 N 15, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 188/13455

Унести до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" такі зміни та доповнення:

1. Пункт 1.9 Інструкції викласти в такій редакції:

"1.9. Організації - складачі інформації, у звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну примітку щодо зміни даних та її причини".

2. Пункт 2.3 Інструкції викласти в такій редакції:

2.3. Порядок заповнення розділу 2. Причини та факти відкладення розгляду справ

2.3.1. У графі 1 у рядку 1 наростаючим підсумком відображається загальна кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ.

2.3.2. У графі 1 у рядках 2-14 наростаючим підсумком відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою: підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 "Причини та факти відкладення розгляду справ" будуть заповнюватися рядки 3, 5 та 7.

2.3.3. У графі 2 у рядку 1 наростаючим підсумком відображається загальна кількість фактів відкладення розгляду кримінальних справ.

2.3.4. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку фактів у рядках 2 - 14 необхідно визначитись, яка з перелічених причин зумовила затримку в розгляді справи, та відобразити цей факт у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який перебуває під вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного, який перебуває під вартою).

Факт відкладення розгляду справ у зв'язку із зміною прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10 незалежно від інших причин відкладення розгляду справ.

У разі, якщо під час розгляду справи було дано судове доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно від інших причин відкладення (окрім зміни прокурором обвинувачення) слід відображати в графі 2 у рядку 11 наростаючим підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений судом строк - у рядку 12 цього розділу.

2.3.5. У графі 3 у рядку 1 зазначається загальна кількість справ, розгляд яких було відкладено на кінець звітного періоду.

2.3.6. У графі 3 у рядках 2 - 14 відображаються справи, розгляд яких було відкладено протягом поточного року і які станом на кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті. Наприклад, якщо розгляд справи було відкладено в червні 2008 року і за станом на 1 вересня 2008 року ця кримінальна справа залишається нерозглянутою, то вона буде відображатись у графі 3 розділу 2 звіту за формою N 1-ОП за 8 місяців 2008 року.

При заповненні графи 3 рядків 2 - 14 слід дотримуватись правил, зазначених у підпункті 2.3.4 цієї Інструкції".

3. У пункті 3.4 Інструкції:

3.1. Абзац перший доповнити реченням "Звіти на паперових носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути формату А4".

3.2. Доповнити пункт новим абзацом: "Працівники, відповідальні за заповнення форм звітів, забезпечують повну відповідність даних паперових варіантів звітів електронним".

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної
судової адміністрації України 

 
 
 
Л. Є. Букіна