flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 29 квітня 2009 року N 51

 

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55

Наказ Державної судової адміністрації України
від 1 червня 2009 року N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2009 р. за N 557/16573

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами), та з метою подальшого вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, такі зміни:

1.1. У пункті 3 слова та цифри "до 10 числа наступного місяця після звітного періоду" замінити словами та цифрами "на 15-й день після звітного періоду".

1.2. Пункти 4 - 10 викласти в такій редакції:

"4. Головам військових судів гарнізонів подавати головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України звітність за формами N 1, N 3, N 4 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

5. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами N 1, N 4, N 21, N 22-Ц з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА.

6. Головам окружних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 2-А, N 4 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА та Вищому адміністративному суду України.

7. Головам апеляційних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 4, N 22-А з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальним управлінням ДСА, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України.

8. Головам військового апеляційного суду Центрального регіону і військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України подавати ДСА України звітність за формами N 1, N 3, N 4, N 21 (окремо по регіону і зведені по гарнізонах) з відповідною інформацією на 20-й день після звітного періоду.

9. Начальникам територіальних управлінь ДСА подавати ДСА України зведену звітність за формами N 1, N 2-А, N 2-Ц, N 3, N 4, N 5 з відповідною інформацією на 20-й день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду, звітність за формою N 2-А - відповідному апеляційному адміністративному суду.

10. ДСА України подавати Державному комітету статистики України зведену звітність про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів по Україні не пізніше 40-го дня після звітного періоду, а їх копії - Верховному Суду України".

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

3. Затвердити Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затверджених наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх подання і заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

4. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т. В.) довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації (далі - територіальні управління ДСА), голів апеляційних загальних судів та апеляційних адміністративних судів, голів окружних адміністративних судів і голів військових судів гарнізонів.

5. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

6. Головам апеляційних загальних судів та апеляційних адміністративних судів, окружних адміністративних судів і військових судів гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.

7. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДСА України Капустинського В. А.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови 

В. Лиханський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

В. о. Голови
Верховного Суду України 

 
П. П. Пилипчук 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 1 червня 2009 р. N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2009 р. за N 557/16573 


 

Зміни до Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Абзац перший пункту 2.8 доповнити після першого речення другим реченням такого змісту:

"Звіти на паперових носіях надсилаються простою поштою, а електронна версія звіту подається засобами, що визначаються ДСА України".

2. Пункт 3.2.26 після слів та цифр "У рядку 83 відображаються кримінальні справи, що порушені судом за скаргою потерпілого в порядку статті 27 КПК України" доповнити словами та цифрами "(справи про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, статтею 356 КК України),".

3. У пункті 3.2.30 словосполучення "кількість осіб" замінити словосполученням "кількість підсудних осіб".

4. Пункт 3.2.75 викласти в новій редакції:

"3.2.75. У разі надходження до суду подання прокурора, органу дізнання, слідчого за згодою прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особи, яка перебуває на волі, і якщо ця особа до суду не з'явилася або орган дізнання, слідчий не змогли її туди доставити, і відповідно до частини 4 статті 165-2 КПК України, за результатами розгляду якого суддя своєю постановою надає дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою, такі справи відображаються в рядку 5".

5. Доповнити новим пунктом 3.2.76 такого змісту:

"3.2.76. Результати розгляду подання прокурора, органу дізнання, слідчого за згодою прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту затриманої особи, у тому числі затриманої на підставі постанови судді, ухваленої відповідно до частини 4 статті 165-2 КПК України, і якщо після затримання орган дізнання доставив затриманого до суду для розгляду вдруге подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, відображаються в рядку 6, у тому числі щодо неповнолітніх - ще у рядку 7, про продовження строку тримання під вартою - у рядку 8".

У зв'язку з цим пункти 3.2.76 - 3.2.114 уважати відповідно пунктами 3.2.77 - 3.2.115.

6. У пункті 3.2.77 цифри "8", "9", "10" замінити цифрами "9", "10", "11" відповідно.

7. У пункті 3.2.78 цифри "11" замінити цифрами "12".

8. Пункт 3.2.79 викласти в новій редакції:

"3.2.79. У рядку 13 відображаються подання особи, яка провадить дізнання, слідчого про усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених статтею 61 КПК України, а у рядку 14 - всі інші подання правоохоронних органів, що не можуть бути відображені в жодному з рядків 1 - 13, у тому числі подання про проведення оперативно-розшукової діяльності (що подаються до суду відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність").".

9. У пункті 3.2.80 цифри "15", "16", "17", "18" замінити цифрами "16", "17", "18", "19" відповідно.

10. Пункт 3.2.81 після третього речення доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі коли в поданні ставилося питання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, і ця особа до суду не з'явилася або орган дізнання, слідчий не змогли її туди доставити, і суддя своєю постановою дав дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою, то результат розгляду такого подання відображається лише у графі 4, оскільки таке подання вважається розглянутим, але його не можна вважати ні задоволеним по суті, ні таким, що відмовлено у задоволенні.".

11. Пункти 3.3.16 - 3.3.57 викласти в новій редакції:

"3.3.16. Усі справи розподіляються у рядках 1 - 120 за категоріями, до рядка 121 включаються всі інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства). Загальна кількість справ зазначається у рядку 122.

3.3.17. У рядку 1 зазначаються всі спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень щодо оскарження нормативно-правових актів, які видані органами державної влади, а саме: Верховною Радою України (рядок 2), Президентом України (рядок 3), Кабінетом Міністрів України (рядок 4), Міністерством юстиції України (рядок 5), Міністерством економіки України (рядок 6), Міністерством палива та енергетики України (рядок 7), іншими міністерствами (рядок 8), Національним банком України (рядок 9), Державною податковою адміністрацією України (рядок 10), Головним контрольно-ревізійним управлінням України (рядок 11), Пенсійним фондом України (рядок 12), Державною митною службою України (рядок 13), Фондом державного майна України (рядок 14), місцевими державними адміністраціями (рядок 15), органами місцевого самоврядування (рядок 16), іншими суб'єктами владних повноважень (рядок 17).

3.3.18. Кількість справ, пов'язаних зі спорами фізичних та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо оскарження його правових актів індивідуальної дії, дій або бездіяльності (крім тих, що пов'язані з публічною службою), зазначається у рядку 18. Із них виділяються справи щодо оскарження дій або бездіяльності, рішень Верховної Ради України (рядок 19), Президента України (рядок 20), Кабінету Міністрів України (рядок 21), Міністерства юстиції України (рядок 22), у тому числі державної виконавчої служби (рядок 23), Міністерства оборони України (рядок 24), Міністерства внутрішніх справ України (рядок 25), Міністерства праці та соціальної політики України (рядок 26), інших міністерств (рядок 27), Національного банку України та його територіальних управлінь (рядок 28), Державної податкової адміністрації України та її органів (рядок 29), із них щодо визначення зобов'язань (рядок 30), у тому числі податку на додану вартість (рядок 31), акцизного збору (рядок 32), податку на прибуток підприємств (рядок 33), податку на доходи фізичних осіб (рядок 34), плати за землю (рядок 35), інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів (рядок 36), єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва (рядок 37), застосування штрафних санкцій за здійснення господарської діяльності, не пов'язаної з оподаткуванням (рядок 38), у тому числі розрахункових операцій за товари (послуги) (рядок 39), виробництва і торгівлі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами (рядок 40), патентування деяких видів підприємницької діяльності (рядок 41), розрахунків в іноземній валюті (рядок 42), регулювання обігу готівки (рядок 43), інші штрафні санкції (рядок 44), списання податкового боргу (рядок 45), стягнення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (рядок 46), здійснення платежів без ідентифікаційного номера (рядок 47), інші категорії (рядок 48). Справи щодо оскарження дій або бездіяльності, рішень Служби безпеки України та її органів відображаються в рядку 49, Державного комітету України у справах національностей та релігій, його органів - у рядку 50, Державної митної служби та її органів - у рядку 51, із них щодо визначення коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) - у рядку 52, визначення митної вартості товару - у рядку 53, порядку сплати податків, зборів, інших платежів - у рядку 54, інші категорії - у рядку 55, Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів - у рядку 56, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів - у рядку 57, Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень - у рядку 58, Фонду державного майна України та його регіональних відділень - у рядку 59, Пенсійного фонду України та його управлінь - у рядку 60, із них загальна кількість справ щодо призначення та перерахунку пенсій - у рядку 61, у тому числі державним службовцям - у рядку 62, прокурорам - у рядку 63, науковим працівникам - у рядку 64, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - у рядку 65, іншим особам - у рядку 66, Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень - у рядку 67, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та його відділень - у рядку 68, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень - у рядку 69, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та його відділень - у рядку 70, Державного центру зайнятості України та його центрів - у рядку 71, Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів - у рядку 72, Генеральної прокуратури України та її органів - у рядку 73, органів судової влади (не пов'язаних із відправленням правосуддя) - у рядку 74, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь - у рядку 75, місцевих державних адміністрацій - у рядку 76, органів місцевого самоврядування - у рядку 77, управління праці та соціального захисту населення - у рядку 78, із них щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - у рядку 79, щодо нарахування недоплаченої допомоги дітям війни - у рядку 80, щодо нарахування щорічної разової грошової допомоги до 5 травня - у рядку 81, інших суб'єктів владних повноважень - у рядку 82.

3.3.19. Справи зі спорів з приводу прийняття громадянина на публічну службу (прийняття на посаду на конкурсній основі, поза конкурсом, випробування, призначення або обрання на посаду, прийняття на умовах контракту тощо), її проходження, звільнення з публічної служби обліковуються в рядку 83. Із них виділяються справи у спорах, пов'язаних із відмовою у прийнятті громадянина на публічну службу (рядок 84), з приводу проходження служби (рядок 85), про поновлення на роботі (рядок 86), із них в: митних органах (рядок 87), органах прокуратури (рядок 88), органах внутрішніх справ (рядок 89), органах державної виконавчої служби (рядок 90), органах судової влади (рядок 91), місцевих державних адміністраціях (рядок 92), органах місцевого самоврядування (рядок 93), інших органах (рядок 94), про стягнення виплат (рядок 95), інші категорії справ (рядок 96).

3.3.20. Справи у спорах між суб'єктами владних повноважень із приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління відображаються у рядку 97.

3.3.21. У рядку 98 відображаються спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними.

3.3.22. Загальна кількість справ у спорах за зверненнями суб'єктів владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, відображається у рядку 99. Крім цього, у загальному рядку 99 обліковуються результати розгляду звернень органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення з України іноземців або осіб без громадянства. Із них виділяються спори за зверненнями Міністерства юстиції України (рядок 100), Міністерства праці та соціальної політики України (рядок 101), Міністерства внутрішніх справ України (рядок 102), Міністерства оборони України (рядок 103), інших міністерств (рядок 104), Державної податкової адміністрації України та її органів (усього) (рядок 105), з них щодо стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав, зазначаються в рядку 106, щодо припинення юридичної особи - в рядку 107, щодо продовження строку арешту активів платників податків - в рядку 108, щодо стягнення податкового боргу - в рядку 109, щодо стягнення штрафних (фінансових) санкцій, не пов'язаних з оподаткуванням, - в рядку 110, інші категорії - в рядку 111. Спори за зверненнями Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів обліковуються у рядку 112, Державної митної служби та її органів - у рядку 113, Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів - у рядку 114, Фонду державного майна України та його регіональних відділень - у рядку 115, Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень - у рядку 116, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і його відділень - у рядку 117, Пенсійного фонду України та його управлінь - у рядку 118, інших суб'єктів владних повноважень - у рядку 119.

3.3.23. Справи за спорами щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом проведення референдуму, обліковуються у рядку 120.

3.3.24. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.3.25. Графа 3 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду. Кількість розглянутих справ із прийняттям постанови обліковується в графі 4. Із графи 4 виділяється кількість прийнятих постанов із задоволенням позову (графа 5). Кількість переданих справ на розгляд іншим судам відображається в графі 6, кількість справ, провадження у яких закрито, - у графі 7, із залишенням заяви без розгляду - у графі 8.

3.3.26. У графі 9 зазначаються всі справи, провадження у яких закінчено, що розглянуті у строк понад 2 місяці з дня відкриття провадження у справі (стаття 122 КАС України), або якщо порушено інший строк розгляду справи, якщо такий встановлений КАС України (із графи 3).

3.3.27. Строк розгляду адміністративної справи обчислюється з дня відкриття провадження у справі. У загальний строк розгляду справи не входить час зупинення провадження у справі.

3.3.28. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 10, із них справи, провадження у яких зупинено, обліковуються також у графі 11, а справи, що не розглянуті в термін понад 2 місяці (без урахування справ, у яких зупинено провадження), - у графі 12.

3.3.29. У графі 13 вказуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), пред'явлені до стягнення за справами, що надійшли у звітному періоді (із графи 3). У графі 14 вказуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), присуджені до стягнення за судовими рішеннями, постановленими у звітному періоді (із графи 3), із них суми моральної шкоди, присуджені до стягнення, - ще й у графі 15. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені, у графах 13 - 15 не обліковуються. Суми судового збору, присуджені до стягнення за судовими рішеннями, у цьому розділі не відображаються.

3.3.30. У рядку 1 розділу 3 "Причини та строки відкладення розгляду справ" зазначається загальна кількість справ, у яких провадження не закінчено на кінець звітного періоду і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладений. Із них кількість справ, розгляд у яких відкладено у зв'язку з неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку немає відомостей, що їм вручені судові повістки, обліковується ще й у рядку 2, неявкою свідка - у рядку 3, неявкою прокурора - у рядку 4, неявкою представника - у рядку 5, неявкою адвоката - ще й у рядку 6, неявкою інших учасників процесу - у рядку 7, з інших підстав - у рядку 8.

3.3.31. Кількість справ (нерозглянутих), розгляд у яких відкладений понад 6 місяців до 1 року, відображається в рядку 9, понад 1 рік до 2 років - у рядку 10, понад 2 роки - у рядку 11.

3.3.32. У розділі 4 "Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.3.33. У графі 1 зазначається залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами на початок звітного періоду, а в графі 2 - заяви, що надійшли у звітному періоді. Кількість повернутих заяв зазначається в графі 3. Кількість справ, у яких відкрито провадження, обліковується в графі 4. Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на кінець звітного періоду, вказується у графі 5.

3.3.34. Кількість заяв, що перебували в провадженні (заяви, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами та не розглянуті у попередньому звітному році, а також заяви, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами у звітному періоді), обліковується у графі 6.

3.3.35. Графа 7 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами. Кількість заяв, за якими закрито провадження за нововиявленими обставинами, зазначається у графі 8, а заяв, що залишені без задоволення, - у графі 9. Якщо в результаті перегляду постанови чи ухвали суду було постановлено нове судове рішення, то кількість таких судових рішень відображається у графі 10. З них кількість скасованих постанов зазначається також у графі 11, а кількість скасованих ухвал - у графі 12.

3.3.36. Загальна кількість заяв, розглянутих понад 2 місяці після їх надходження (стаття 252 КАС України), зазначається у графі 13.

3.3.37. У графі 14 обліковуються заяви, щодо яких відкрито провадження за нововиявленими обставинами та які на кінець звітного періоду залишились нерозглянутими.

3.3.38. Рядок 1 містить загальну кількість заяв про перегляд постанов чи ухвал за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

3.3.39. Рядок 2 містить інформацію щодо заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами, підставою для яких є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Якщо причиною звернення із заявою до суду були встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, то загальна кількість заяв за такими категоріями нововиявлених обставин та результати їхнього розгляду відображається в рядку 3. Якщо нововиявленою обставиною є встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, то заяви за такими нововиявленими обставинами обліковуються у рядку 4. Загальна кількість заяв про перегляд постанови чи ухвали суду за нововиявленими обставинами, підставою для якої є скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути, зазначається у рядку 5. Якщо підставою для перегляду судового рішення є встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, то такі заяви відображаються в рядку 6.

3.3.40. Розділ 5 "Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень" містить дані про результати розгляду клопотань, заяв, подань.

3.3.41. Залишок не розглянутих на початок звітного періоду клопотань, заяв, подань відображається у графі 1, а кількість клопотань, заяв, подань, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2.

3.3.42. Клопотання, заяви, подання, які повернуті у звітному періоді, обліковуються в графі 3.

3.3.43. У графі 4 обліковуються розглянуті клопотання, заяви, подання, з них число задоволених - у графі 5. Кількість справ, розглянутих з порушенням термінів, встановлених КАС України (статті 260 - 264 КАС України), обліковується у графі 6.

3.3.44. У графі 7 відображається залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду.

3.3.45. Розділ 6 "Виконання судових доручень" містить дані про рух доручень судів України та іноземних судів про вчинення певних процесуальних дій.

3.3.46. Залишок судових доручень на початок звітного періоду відображається у графі 1, а кількість судових доручень, що надійшли у звітному періоді, - у графі 2. У графі 3 обліковуються виконані судові доручення, із них з порушенням строків, встановлених КАС України, обліковуються у графі 4 (частина третя статті 115 КАС України - судове доручення невідкладно виконується судом за правилами зазначеного кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій). Невиконані судові доручення (у виконанні яких відмовлено, а також у зв'язку з неможливістю їх виконання відповідно до абзацу 7 пункту 3.3 та пункту 3.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за N 573/15264) обліковуються у графі 5. У графі 6 відображається залишок судових доручень на кінець звітного періоду.

3.3.47. У рядку 1 цього розділу відображаються доручення судів України, у рядку 2 - доручення іноземних судів (частина 6 статті 115 КАС України).

3.3.48. У розділі 7 "Відомості про судовий збір" у графі 1 відображається сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді. У графі 2 обліковується загальна сума судового збору, що за судовими рішеннями підлягає поверненню. Особливою умовою є те, що відповідно до чинного законодавства про повернення суми сплаченого судового збору в обов'язковому порядку постановляється ухвала. Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді, обліковується в графі 3. Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати, обліковується в графі 4.

3.3.49. У рядках 1 - 7 довідки до звіту обліковується кількість постановлених ухвал про застосування заходів процесуального примусу, зокрема у рядку 1 - їх загальна кількість, у рядку 2 - кількість постановлених ухвал про застосування заходу процесуального примусу у вигляді попередження, у рядку 3 - у вигляді видалення із залу судового засідання, у рядку 4 - у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, у рядках 5 - 7 - у вигляді приводу свідка, експерта, спеціаліста.

3.3.50. Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення (стаття 267 КАС України), обліковується у рядку 8.

3.3.51. Кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду, відображається в рядках 9 - 12 довідки до звіту (у рядку 9 - загальна кількість, у рядку 10 - кількість окремих ухвал про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону, у рядку 11 - про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними, у рядку 12 - за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження). Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів, вона відображається у звіті лише один раз.

3.3.52. Кількість постановлених ухвал про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову обліковується в рядку 13, про скасування заходів адміністративного позову - у рядку 14, про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим - у рядку 15.

3.3.53. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядках 16, 17 аналогічно. Повідомлення обліковуються як за звітний період, за який складається звіт, так і за попередній, за датою надходження.

3.3.54. Кількість позовних заяв та матеріалів, направлених до інших місцевих судів, обліковується у рядку 18.

3.3.55. Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження, відображається у рядку 19. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, відображається у рядку 20.

3.3.56. Кількість судів, про роботу яких складено звіт, відображається у рядку 21.

3.3.57. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 1 травня, за рік - на 1 листопада (рядок 22)".

12. У пункті 3.4.36 цифри "44" замінити цифрами "45".

13. У пункті 3.4.83 слова "обліковуються розглянуті скарги" замінити словами "обліковується загальна кількість розглянутих скарг".

14. Доповнити новими пунктами 3.4.88 - 3.4.90 такого змісту:

"3.4.88. Розділ 8 "Виконання судових доручень" містить дані про рух доручень судів України та іноземних судів про вчинення певних процесуальних дій.

3.4.89. Залишок судових доручень на початок звітного періоду відображається у графі 1, а кількість судових доручень, що надійшли на виконання у звітному періоді, - у графі 2. У графі 3 обліковуються виконані судові доручення, із них із порушенням строків, зазначених у пункті 3.10 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за N 573/15264, обліковуються у графі 4 (доручення іноземних судів виконуються без необґрунтованих зволікань, протягом місяця з дати їх одержання, а в обґрунтованих випадках - протягом тривалішого розумного строку), невиконані судові доручення (у виконанні яких відмовлено відповідно до частини 1 статті 415 ЦПК України та абзацу 7 пункту 3.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, а також у зв'язку з неможливістю їх виконання відповідно до пункту 3.7 згаданої вище Інструкції) обліковуються у графі 5. У графі 6 відображається залишок судових доручень на кінець звітного періоду.

3.4.90. У рядку 1 цього розділу відображаються доручення судів України, надані у порядку статті 132 ЦПК України, у рядку 2 - доручення іноземних судів, надані у порядку статті 415 ЦПК України".

У зв'язку з цим пункти 3.4.88 - 3.4.91 уважати відповідно пунктами 3.4.95 - 3.4.98, а пункти 3.4.92 - 3.4.95 уважати відповідно пунктами 3.4.91 - 3.4.94.

15. У пункті 3.4.95 цифру "8" замінити цифрами "10".

16. У пункті 3.4.96 цифри "8.1" замінити цифрами "10.1", цифри "3.3.50" замінити цифрами "3.3.48".

17. У пункті 3.4.98 цифри "8.2" замінити цифрами "10.2", цифри "2.3.50" замінити цифрами "3.3.48", цифри "3.4.90" замінити цифрами "3.4.97".

18. Після пункту 3.4.106 доповнити новим пунктом 3.4.107 такого змісту:

"3.4.107. Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів, обліковується в рядку 17."

У зв'язку з цим пункт 3.4.104 уважати відповідно пунктом 3.4.108.

19. У пункті 3.4.108 цифри "18" замінити цифрами "19".

20. Пункт 3.5.7 викласти у новій редакції:

"3.5.7. У графах 16 - 26 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративні стягнення як основні (графи 16 - 24), так і додаткові (25, 26). За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. Особи, щодо яких застосовано основне адміністративне стягнення у вигляді попередження, обліковуються у графі 16, штрафу - у графі 17, оплатного вилучення предмета - у графі 18, конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, - у графі 19, позбавлення спеціального права - у графі 20, громадських робіт - у графі 21, виправних робіт - у графі 22, адміністративного арешту - у графі 23, інших видів адміністративних стягнень - у графі 24. Особи, щодо яких застосовано додаткове адміністративне стягнення у вигляді оплатного вилучення предмета, обліковуються у графі 25, конфіскації предмета, грошей - у графі 26".

21. У пункті 3.5.8 цифри "26", "27" замінити цифрами "27", "28" відповідно.

22. У пункті 3.5.9 цифри "28", "29", "30" замінити цифрами "29", "30", "31" відповідно.

23. У пункті 3.5.13 слова і цифри "стаття 325 КУпАП" замінити словами та цифрами "статті 3214 і 325 КУпАП".

24. У пункті 4.2.23:

цифри "4 - 8" замінити цифрами "4 - 9";

останнє речення доповнити словами і цифрами "невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (ст. 372 КПК України) - у графі 9".

25. Пункти 4.2.39 - 4.2.42 викласти у новій редакції:

"4.2.39. У розділі 5 "Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення (за кількістю осіб)" відображаються результати перегляду суддею судової палати апеляційного суду в кримінальних справах постанови у справі про адміністративне правопорушення.

4.2.40. У графі 1 розділу 5 обліковується залишок апеляційних скарг та протестів прокурора, які надійшли на початок звітного періоду, у графі 2 - загальна кількість апеляційних скарг і протестів, які надійшли до суду у звітному періоді, у тому числі за протестами прокурора - у графі 3. Кількість скарг та протестів, повернутих з різних підстав, відображається у графі 4, з них протестів - у графі 5.

4.2.41. У графах 6 - 16 обліковуються результати розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора, зокрема, у графі 6 відображається загальна кількість розглянутих скарг, протестів, у тому числі за протестом прокурора - у графі 7, у графі 8 - кількість скарг, протестів, залишених без змін, у графі 9 - кількість скасованих постанов про адміністративні правопорушення, у тому числі за протестом прокурора - у графі 10, із них скасовано із закриттям провадження у справі - у графі 11, у тому числі через відсутність події і складу адміністративного правопорушення - у графі 12, скасовано з прийняттям нової постанови - у графі 13, скасовано у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи або якщо немає підтвердження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи - у графі 14, кількість змінених постанов про адміністративні правопорушення обліковується у графі 15, у тому числі за протестом прокурора - у графі 16.

4.2.42. Кількість апеляційних скарг і протестів прокурора, які розглянуто понад строки, встановлені статтею 294 КУпАП, обліковується у графі 17. Залишок апеляційних скарг і протестів прокурора на кінець звітного періоду відображається у графі 18".

26. Пункт 4.3.13 доповнити реченням такого змісту:

"Кількість справ, направлених до суду касаційної інстанції для розгляду (із графи 14 розділу 1), обліковується у рядку 8".

27. У пункті 4.3.16:

цифри "3 - 5" замінити цифрами "3 - 4";

підпункт "б" викласти в новій редакції:

"б) У графі 4 - постанови, що змінено у зв'язку із правильним по суті вирішенням справи чи питання, але з помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права".

28. Пункт 4.3.17 викласти в такій редакції:

"4.3.17. У графах 5 - 28 обліковуються справи, у яких постанови скасовано:

а) у графі 5 - загальна кількість скасованих постанов;

б) у графі 6 - кількість скасованих постанов з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у тому числі у зв'язку з розглядом справи неповноважним складом суду (графа 7); в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою (графа 8); ухваленням чи підписанням судового рішення не тим суддею, який розглядав справу (графа 9); з інших підстав (графа 10);

в) у графі 11 - кількість скасованих постанов із закриттям провадження у справі, у тому числі у зв'язку з неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства (графа 12); відмовою позивача від адміністративного позову, і відмову прийнято судом (графа 13); примиренням сторін (графа 14); є такі, що набрали законної сили, - постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами (графа 15); у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (графа 16);

г) у графі 17 - кількість скасованих постанов із залишенням позовної заяви без розгляду, у тому числі у зв'язку з поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності (графа 18); поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи (графа 19); повторною неявкою в судове засідання позивача (графа 20); у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (графа 21); надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви (графа 22); іншими підставами (графа 23);

ґ) у графі 24 - кількість скасованих постанов, і апеляційною інстанцією прийнято нову постанову, у тому числі у зв'язку з неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи (графа 25); недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими (графа 26); невідповідністю висновків суду обставинам справи (графа 27); порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання (графа 28)".

29. У пункті 4.3.18 цифри "3.3.18 - 3.3.28" замінити цифрами "3.3.16 - 3.3.23" відповідно.

30. У пункті 4.3.24 цифри "3.3.35 - 3.3.41" замінити цифрами "3.3.33 - 3.3.39" відповідно.

31. У пункті 4.3.25 цифри "3.3.50" замінити цифрами "3.3.48".

32. У пункті 4.4.3 слова і цифру "у рядку 8 - ухвали про залишення заяви без розгляду, а також заяви про перегляд заочного рішення" замінити словами і цифрами "у рядку 8 - ухвали про залишення заяви без розгляду (усього), у рядку 9 - з них ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду".

33. У пункті 4.4.22 слова і цифри "у рядку 5 - про залишення заяви без розгляду, залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду обліковується в рядку 6" замінити словами і цифрами "у рядку 5 - про залишення заяви без розгляду (усього), з них про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду обліковується в рядку 6".

34. У пункті 4.4.25 цифри "3.3.50" та "3.4.90" замінити цифрами "3.3.48" та "3.4.97" відповідно.

 

Начальник управління
організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства
та архіву судів Державної судової
адміністрації України 

 
 
 
 
Л. Букіна 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 1 червня 2009 р. N 63 


 

Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Титульні аркуші звітів за формами N 1, N 2-А, N 2-Ц, N 3, N 4, N 5, N 21, N 22-А, N 22-Ц викласти в новій редакції (додатки 1 - 9) (додаються).

2. Унести до звітності за формою N 1 "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства" такі зміни:

2.1. У рядку 55 графи В розділу 1 цифри "338 - 360" замінити цифрами "338 - 355, 357 - 360".

2.2. Рядок 2 довідки до розділу 1 після слова "розшуком" доповнити словом "підсудного".

2.3. Розділ 7 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

"Графа Б "Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особі, яка перебуває на волі (дозвіл на затримання)";

Графа В "стаття 1652 ч. 4".

У зв'язку з цим рядки 5 - 18 вважати відповідно рядками 6 - 19.

2.4. У рядку 15 цифри "1 - 5", "7 - 13" замінити цифрами "1 - 6", "8 - 14" відповідно.

3. Унести до звітності за формою N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства" такі зміни:

3.1. У розділі 1 графу 5 викласти в такій редакції:

"неусуненням позивачем недоліків позовної заяви, яку залишено без руху".

3.2. У розділі 2 рядки 1 - 80 викласти в новій редакції (додаток 10) (додається).

3.3. Доповнити форму звітності новим розділом 6 "Виконання судових доручень" (додаток 11) (додається).

У зв'язку з цим розділ 6 уважати відповідно розділом 7.

3.4. У розділі 7 графу 3 виключити.

У зв'язку з цим графи 4 і 5 уважати відповідно графами 3 і 4.

3.5. У довідці до звіту рядки 13 - 15 викласти в такій редакції:

"Кількість постановлених ухвал про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову";

"Кількість постановлених ухвал про скасування заходів забезпечення адміністративного позову";

"Кількість постановлених ухвал про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим".

3.6. Після рядка 17 довідку до звіту доповнити новим рядком 18 такого змісту:

"Кількість направлених позовних заяв та матеріалів до інших місцевих судів".

У зв'язку з цим рядки 18 - 21 уважати відповідно рядками 19 - 22.

4. Унести до звітності за формою N 2-Ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" такі зміни:

4.1. У розділі 6 графу 4 викласти в такій редакції:

"Розглянуто скарг усього".

4.2. Розділ 8 "Виконання судових доручень" викласти в новій редакції (додаток 12) (додається).

4.3. Доповнити форму звітності новим розділом 10 "Судові витрати" (додаток 13) (додається).

4.4. Довідку до звіту після рядка 16 доповнити новим рядком 17 такого змісту:

"Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів".

У зв'язку з цим рядки 17 і 18 уважати відповідно рядками 18 і 19.

5. Унести до звітності за формою N 3 "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" такі зміни:

у розділі 1:

доповнити розділ після графи 20 новою графою 21 такого змісту:

"громадські роботи".

У зв'язку з цим графи 21 - 30 уважати відповідно графами 22 - 31.

6. Унести до звітності за формою N 21 "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення" такі зміни:

6.1. Розділ 2 доповнити після графи 8 новою графою 9 такого змісту:

"невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (ст. 372 КПК України)".

У зв'язку з цим графи 9 - 26 уважати відповідно графами 10 - 27.

6.2. Розділ 5 "Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення (за кількістю осіб)" викласти у новій редакції (додаток 14) (додається).

6.3. Додаток 1 до розділу 2 доповнити після графи 8 новою графою 9 такого змісту:

"невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (ст. 372 КПК України)".

У зв'язку з цим графи 9 - 26 уважати відповідно графами 10 - 27.

6.4. Додаток 2 до розділу 2 доповнити після графи 8 новою графою 9 такого змісту:

"невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (ст. 372 КПК України)".

У зв'язку з цим графи 9 - 26 уважати відповідно графами 10 - 27.

6.5. Додаток до розділу 5 викласти в новій редакції (додаток 15) (додається).

7. Унести до звітності за формою N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах" такі зміни:

7.1. Довідку до розділу 1 доповнити новим рядком 8 такого змісту:

"Кількість справ, направлених до суду касаційної інстанції для розгляду (із графи 14 розділу 1)".

7.2. У розділі 2:

рядки 1 - 80 викласти в новій редакції (додаток 16) (додається);

графу 4 викласти в такій редакції:

"постанову суду змінено, у тому числі у зв'язку з помилковим застосуванням норм матеріального або процесуального права";

графу 5 виключити.

У зв'язку з цим графи 6 - 29 уважати відповідно графами 5 - 28.

7.3. У розділі 5 графу 3 виключити.

У зв'язку з цим графи 4 і 5 уважати відповідно графами 3 і 4.

7.4. У додатку до розділу 2:

графу 4 викласти в такій редакції:

"постанову суду змінено, у тому числі у зв'язку з помилковим застосуванням норм матеріального або процесуального права";

графу 5 виключити.

У зв'язку з цим графи 6 - 29 уважати відповідно графами 5 - 28.

8. Унести до звітності за формою N 22-Ц "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах" такі зміни:

8.1. Розділ 1 доповнити після рядка 8 новим рядком 9 такого змісту:

"із них на ухвалу про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду".

У зв'язку з цим рядки 9 і 10 уважати відповідно рядками 10 і 11.

8.2. У розділі 3:

рядок 5 після слів "Про залишення заяви без розгляду" доповнити словом "(усього)";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"із них про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду";

рядок 8 викласти в такій редакції:

"УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 7)".

 

Начальник управління
організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства
та архіву судів Державної судової
адміністрації України 

 
 
 
 
Л. Букіна 


 

 

Додаток 1
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням державної судової адміністрації 
 
військові суди гарнізонів - військовому апеляційному суду Центрального регіону і військовому апеляційному суду Військово-Морських Сил; копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
Форма N 1
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 2
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації; окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації та Вищому адміністративному суду України 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 
 


 

 
 
Форма N 2-А
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 3
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 
 
 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 
 


 

 
 
Форма N 2-Ц
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 4
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням державної судової адміністрації 
 
військові суди гарнізонів - військовому апеляційному суду Центрального регіону і військовому апеляційному суду Військово-Морських Сил 
 
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 
 
 

 

 


 

 
 
Форма N 3
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 5
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ У ЧАСТИНІ МАЙНОВИХ СТЯГНЕНЬ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації; окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню ДСА та Вищому адміністративному суду України
 
військові суди гарнізонів - військовому апеляційному суду Центрального регіону і військовому апеляційному суду Військово-Морських Сил 
 
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
20-й день після звітного періоду 
 
 
20-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 


 

 
 
Форма N 4
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 6
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ АЛКОГОЛІКІВ І НАРКОМАНІВ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
на 20-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 

 

 


 

 
 
Форма N 5
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 7
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТА ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню державної судової адміністрації 
 
військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил -
Державній судовій адміністрації України 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 

 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
на 20-й день після звітного періоду
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 

 

 


 

 
 
Форма N 21
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 8
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 
 
апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням державної судової адміністрації, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України
 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 
 
 

 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 


 

 
 
Форма N 22-А
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 9
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів 


 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

 

 
 
апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням державної судової адміністрації 
 
Державна судова адміністрація України - Державному комітету статистики України;
копію - Верховному Суду України
 
 
 
 

 
 
на 15-й день після звітного періоду 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду 

 
 


 

 
 
Форма N 22-Ц
періодичність - піврічна, річна
(поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 01.06.2009 р. N 63

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України


 

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

 

Додаток 10
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 2-А) 


 

Справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження нормативно-правових актів, виданих (усього), у тому числі: 

Верховною Радою України 

Президентом України 

Кабінетом Міністрів України 

Міністерством юстиції України 

Міністерством економіки України 

Міністерством палива та енергетики України 

Іншими міністерствами 

Національним банком України  

10 

Державною податковою адміністрацією України 

11 

Головним контрольно-ревізійним управлінням України 

12 

Пенсійним фондом України 

13 

Державною митною службою України 

14 

Фондом державного майна України 

15 

Місцевими державними адміністраціями 

16 

Органами місцевого самоврядування 

17 

Іншими суб'єктами владних повноважень 

18 

Справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо оскарження їх правових актів індивідуальної дії, дій або бездіяльності (крім тих, що пов'язані з публічною службою) (усього), у тому числі: 

19 

Верховної Ради України 

20 

Президента України 

21 

Кабінету Міністрів України 

22 

Міністерства юстиції України (усього),
з них: 

23 

Державної виконавчої служби 

24 

Міністерства оборони України 

25 

Міністерства внутрішніх справ України 

26 

Міністерства праці та соціальної політики України 

27 

Інших міністерств 

28 

Національного банку України та його територіальних управлінь 

29 

Державної податкової адміністрації України та її органів (усього) 

30 

із них щодо 

визначення зобов'язань (усього) 

31 

у тому числі з 

податку на додану вартість 

32 

акцизного збору 

33 

податку на прибуток підприємств 

34 

податку на доходи фізичних осіб 

35 

плати за землю 

36 

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів 

37 

єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва 

38 

застосування штрафних санкцій за здійснення господарської діяльності, не пов'язаної з оподаткуванням (усього) 

39 

у тому числі 

розрахункових операцій за товари (послуги) 

40 

виробництва і торгівлі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами 

41 

патентування деяких видів підприємницької діяльності 

42 

розрахунків в іноземній валюті 

43 

регулювання обігу готівки 

44 

інші штрафні санкції 

45 

списання податкового боргу  

46 

стягнення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 

47 

здійснення платежів без ідентифікаційного номера 

48 

інші категорії 

49 

Служби безпеки України та її органів 

50 

Державного комітету України у справах національностей та релігій, його органів 

51 

Державної митної служби України та її органів (усього) 

52 

із них щодо 

визначення коду товару за УКТЗЕД 

53 

визначення митної вартості товару 

54 

порядку сплати податків, зборів, інших платежів 

55 

інші категорії 

56 

Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів 

57 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів 

58 

Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень 

59 

Фонду державного майна України та його регіональних відділень 

60 

Пенсійного фонду України та його управлінь (усього) 

61 

із них
щодо призначення та перерахунку пенсій (усього) 

62 

у тому числі 

державним службовцям 

63 

прокурорам 

64 

науковим працівникам 

65 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

66 

іншим особам 

67 

Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень 

68 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та його відділень 

69 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень 

70 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та його відділень 

71 

Державного центру зайнятості України та його центрів 

72 

Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів 

73 

Генеральної прокуратури України та її органів 

74 

Органів судової влади (не пов'язаних із відправленням правосуддя) 

75 

Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь 

76 

Місцевих державних адміністрацій 

77 

Органів місцевого самоврядування 

78 

Управління праці та соціального захисту населення (усього) 

79 

із них 

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

80 

щодо нарахування недоплаченої допомоги дітям війни 

81 

щодо нарахування щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 

82 

Інших суб'єктів владних повноважень 

83 

Справи зі спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них: 

84 

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу 

85 

з приводу проходження служби (службова кар'єра) 

86 

про поновлення на роботі (усього) 

87 

із них в 

митних органах 

88 

органах прокуратури 

89 

органах внутрішніх справ 

90 

органах державної виконавчої служби 

91 

органах судової влади 

92 

місцевих державних адміністраціях 

93 

органах місцевого самоврядування 

94 

інших органах 

95 

про стягнення виплат 

96 

інші категорії справ 

97 

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління  

98 

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними 

99 

Спори за зверненнями суб'єктів владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях
(усього), з них 

100 

Міністерства юстиції України  

101 

Міністерства праці та соціальної політики України  

102 

Міністерства внутрішніх справ України 

103 

Міністерства оборони України 

104 

Інших міністерств 

105 

Державної податкової адміністрації України та її органів (усього)  

106 

з них 

щодо стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав 

107 

щодо припинення юридичної особи 

108 

щодо продовження строку арешту активів платників податків 

109 

щодо стягнення податкового боргу 

110 

щодо стягнення штрафних (фінансових) санкцій, не пов'язаних з оподаткуванням 

111 

інші категорії 

112 

Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів 

113 

Державної митної служби України та її органів 

114 

Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів 

115 

Фонду державного майна України та його регіональних відділень 

116 

Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень 

117 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та його відділень 

118 

Пенсійного фонду України та його управлінь 

119 

Інших суб'єктів владних повноважень 

120 

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму  

121 

Інші категорії спору 

122 

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 18, 83, 97, 98, 99, 120, 121) 


 

 

Додаток 11
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 2-А) 


 

Розділ 6. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ДОРУЧЕНЬ

N з/п 

Найменування показника 

Залишок судових доручень на початок звітного періоду 

Кількість доручень, що надійшли у звітному періоді 

Виконано доручень  

Із них з порушенням встановлених строків
(із гр. 3) 

Не виконано доручень 

Залишок судових доручень на кінець звітного періоду 

 
 
 
 
 
 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1 

Доручення судів України 

  

  

  

  

  

  

 

2 

Доручення іноземних судів 

  

  

  

  

  

  

 

3 

УСЬОГО (сума рядків 1, 2) 

  

  

  

  

  

  

 


 

 

Додаток 12
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 2-Ц) 


 

Розділ 8. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ДОРУЧЕНЬ

N з/п 

Найменування показника 

Залишок судових доручень на початок звітного періоду 

Кількість доручень, що надійшли у звітному періоді 

Виконано доручень  

Із них з порушенням встановлених строків
(із гр. 3) 

Не виконано доручень 

Залишок судових доручень на кінець звітного періоду 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

Доручення судів України 

  

  

  

  

  

  

2 

Доручення іноземних судів 

  

  

  

  

  

  

3 

УСЬОГО (сума рядків 1, 2) 

  

  

  

  

  

  


 

 

Додаток 13
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 2-Ц) 


 

Розділ 10. СУДОВІ ВИТРАТИ

10.1. Відомості про судовий збір

N з/п 

Найменування показника 

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді 

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню 

Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді 

Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

1 

УСЬОГО, у тому числі 

 

 

 

2 

справи наказного провадження 

  

  

  

  

3 

справи позовного провадження 

  

  

  

  

4 

справи окремого провадження 

  

  

  

  


 

10.2. Відомості про витрати на інформаційно-технічне забезпечення

N з/п 

Найменування показника 

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що сплачена добровільно у звітному періоді 

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що за судовим рішенням підлягає поверненню 

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що присуджена до стягнення у звітному періоді  

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

1 

УСЬОГО, у тому числі 

 

 

 

2 

справи наказного провадження 

  

  

  

  

3 

справи позовного провадження 

  

  

  

  

4 

справи окремого провадження 

  

  

  

  


 

 

Додаток 14
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 21) 


 

Розділ 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п 

Назва статті Кодексу України про адміністра-
тивні правопору-
шення або іншого законодав-
чого акта України 

Номер статті 

Залишок апеляцій-
них скарг і протестів прокурора на початок звітного періоду 

Надійшло апеляційних скарг і протестів прокурора  

Повернуто з різних підстав 

Розглянуто 

Розглянуто апеляцій-
них скарг і протестів прокурора понад строки, встанов-
лені КУпАП 

Залишок апеляцій-
них скарг і протестів прокурора на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

у тому числі постанову у справах про адміністративне правопорушення 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

залишено без змін 

скасовано 

змінено 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра (із гр. 15) 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра (із гр. 9) 

із закриттям провад-
ження у справі 

у тому числі через відсут-
ність події і складу адміні-
стратив-
ного право-
пору-
шення (із гр. 11)  

з прий-
няттям нової постано-
ви 

у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи або якщо немає підтвер-
дження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи  

А  

Б 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Усього, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Додаток 15
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 21) 


 

Додаток до розділу 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ) (в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду 

Наймену-
вання суду 

Залишок апеляцій-
них скарг і протестів прокурора на початок звітного періоду 

Надійшло апеляційних скарг і протестів прокурора 

Повернуто з різних підстав 

Розглянуто 

Розглянуто апеляцій-
них скарг і протестів прокурора понад строки, встановлені КУпАП 

Залишок апеляцій-
них скарг і протестів прокурора на кінець звітного періоду 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

у тому числі постанову у справах про адміністративне правопорушення 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра 

залишено без змін 

скасовано 

змінено 

у тому числі за протестом прокурора (із гр. 15) 

усього 

у тому числі за протес-
том прокуро-
ра (із гр. 9) 

із закриттям провад-
ження у справі 

у тому числі через відсутність події і складу адміні-
стратив-
ного право-
пору-
шення (із гр. 11) 

з прий-
няттям нової постано-
ви 

у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи або якщо немає підтвер-
дження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Додаток 16
до Змін до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів (звіт за формою N 22-А) 


 

Справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження нормативно-правових актів, виданих (усього), у тому числі: 

Верховною Радою України 

Президентом України 

Кабінетом Міністрів України 

Міністерством юстиції України 

Міністерством економіки України 

Міністерством палива та енергетики України 

Іншими міністерствами 

Національним банком України  

10 

Державною податковою адміністрацією України 

11 

Головним контрольно-ревізійним управлінням України 

12 

Пенсійним фондом України 

13 

Державною митною службою України 

14 

Фондом державного майна України 

15 

Місцевими державними адміністраціями 

16 

Органами місцевого самоврядування 

17 

Іншими суб'єктами владних повноважень 

18 

Справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо оскарження їх правових актів індивідуальної дії, дій або бездіяльності (крім тих, що пов'язані з публічною службою) (усього), у тому числі: 

19 

Верховної Ради України 

20 

Президента України 

21 

Кабінету Міністрів України 

22 

Міністерства юстиції України (усього),
з них: 

23 

Державної виконавчої служби 

24 

Міністерства оборони України 

25 

Міністерства внутрішніх справ України 

26 

Міністерства праці та соціальної політики України 

27 

Інших міністерств 

28 

Національного банку України та його територіальних управлінь 

29 

Державної податкової адміністрації України та її органів (усього) 

30 

із них щодо 

визначення зобов'язань (усього) 

31 

у тому числі з 

податку на додану вартість 

32 

акцизного збору 

33 

податку на прибуток підприємств 

34 

податку на доходи фізичних осіб 

35 

плати за землю 

36 

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів 

37 

єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва 

38 

застосування штрафних санкцій за здійснення господарської діяльності, не пов'язаної з оподаткуванням (усього) 

39 

у тому числі 

розрахункових операцій за товари (послуги) 

40 

виробництва і торгівлі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами 

41 

патентування деяких видів підприємницької діяльності 

42 

розрахунків в іноземній валюті 

43 

регулювання обігу готівки 

44 

інші штрафні санкції 

45 

списання податкового боргу  

46 

стягнення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 

47 

здійснення платежів без ідентифікаційного номера 

48 

інші категорії 

49 

Служби безпеки України та її органів 

50 

Державного комітету України у справах національностей та релігій, його органів 

51 

Державної митної служби України та її органів (усього) 

52 

із них щодо 

визначення коду товару за УКТЗЕД 

53 

визначення митної вартості товару 

54 

порядку сплати податків, зборів, інших платежів 

55 

інші категорії 

56 

Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів 

57 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів 

58 

Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень 

59 

Фонду державного майна України та його регіональних відділень 

60 

Пенсійного фонду України та його управлінь (усього) 

61 

із них
щодо призначення та перерахунку пенсій (усього) 

62 

у тому числі 

державним службовцям 

63 

прокурорам 

64 

науковим працівникам 

65 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

66 

іншим особам 

67 

Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень 

68 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та його відділень 

69 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень 

70 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та його відділень 

71 

Державного центру зайнятості України та його центрів 

72 

Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів 

73 

Генеральної прокуратури України та її органів 

74 

Органів судової влади (не пов'язаних із відправленням правосуддя) 

75 

Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь 

76 

Місцевих державних адміністрацій 

77 

Органів місцевого самоврядування 

78 

Управління праці та соціального захисту населення (усього) 

79 

із них 

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

80 

щодо нарахування недоплаченої допомоги дітям війни 

81 

щодо нарахування щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 

82 

Інших суб'єктів владних повноважень 

83 

Справи зі спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них: 

84 

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу 

85 

з приводу проходження служби (службова кар'єра) 

86 

про поновлення на роботі (усього) 

87 

із них в 

митних органах 

88 

органах прокуратури 

89 

органах внутрішніх справ 

90 

органах державної виконавчої служби 

91 

органах судової влади 

92 

місцевих державних адміністраціях 

93 

органах місцевого самоврядування 

94 

інших органах 

95 

про стягнення виплат 

96 

інші категорії справ 

97 

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління 

98 

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними 

99 

Спори за зверненнями суб'єктів владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього), з них 

100 

Міністерства юстиції України  

101 

Міністерства праці та соціальної політики України  

102 

Міністерства внутрішніх справ України 

103 

Міністерства оборони України 

104 

Інших міністерств 

105 

Державної податкової адміністрації України та її органів (усього)  

106 

з них 

щодо стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав 

107 

щодо припинення юридичної особи 

108 

щодо продовження строку арешту активів платників податків 

109 

щодо стягнення податкового боргу 

110 

щодо стягнення штрафних (фінансових) санкцій, не пов'язаних з оподаткуванням 

111 

інші категорії 

112 

Головного контрольно-ревізійного управління України та його територіальних органів 

113 

Державної митної служби України та її органів 

114 

Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів 

115 

Фонду державного майна України та його регіональних відділень 

116 

Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень 

117 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та його відділень 

118 

Пенсійного фонду України та його управлінь 

119 

Інших суб'єктів владних повноважень 

120 

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму  

121 

Інші категорії спору 

122 

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 18, 83, 97, 98, 99, 120, 121) 


 

____________