flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 24 липня 2009 року N 81

Про затвердження Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям

Наказ Державної судової адміністрації України
від 24 липня 2009 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2009 р. за N 1065/17081

Відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про судоустрій України", статті 43 Закону України "Про статус суддів" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 N 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 25.08.2005 N 94 "Про затвердження Положення про порядок призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.11.2005 за N 1314/11594.

3. Департаменту з питань суддівства (Гайдученко В. Д.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Департаменту з питань суддівства (Гайдученко В. Д.) довести цей наказ та Положення до відома голів апеляційних судів загальної юрисдикції, місцевих господарських, адміністративних та військових судів, начальників територіальних управлінь ДСА.

5. Начальникам територіальних управлінь ДСА довести цей наказ та Положення до відома голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів.

6. Начальникам територіальних управлінь ДСА, головам судів забезпечити здійснення призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям відповідно до Положення.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О. А.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

І. І. Балаклицький 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 24 липня 2009 р. N 81

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2009 р. за N 1065/17081 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає єдиний порядок призначення, виплати і припинення виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям судів загальної юрисдикції, крім суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, відповідно до Закону України "Про статус суддів", пункту 31 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 N 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів" та Бюджетного кодексу України.

1.2. Підготовка документів для призначення щомісячного грошового утримання суддям районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів (далі - місцеві загальні суди) здійснюється працівником з кадрової роботи суду, в якому працює суддя, та територіальним управлінням державної судової адміністрації (далі - територіальне управління).

1.3. Підготовка документів для призначення щомісячного грошового утримання суддям апеляційних загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спеціалізованих місцевих судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спеціалізованих апеляційних судів, військових судів гарнізонів і Центрального регіону та Військово-Морських Сил (далі - апеляційні, спеціалізовані та військові суди) здійснюється працівниками з кадрової роботи цих судів.

2. Забезпечення контролю за дотриманням строків і якості підготовки документів

2.1. Питання призначення щомісячного грошового утримання регулюється статтею 43 Закону України "Про статус суддів", постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 N 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів" та цим Положенням.

2.2. Для здійснення контролю за своєчасним призначенням щомісячного грошового утримання суддів в апеляційних, спеціалізованих та військових судах, а також у територіальних управліннях (стосовно суддів місцевих загальних судів) не пізніше 1 грудня поточного року формуються списки суддів, у яких виникає право на одержання щомісячного грошового утримання (додаток 1). Територіальні управління доводять відповідні списки суддів місцевих загальних судів до відома голів судів.

2.3. Списки суддів, у яких право на одержання щомісячного грошового утримання виникає в наступному році, щорічно до 20 грудня надсилаються територіальними управліннями, апеляційними, спеціалізованими та військовими судами до Державної судової адміністрації України.

2.4. За ведення списків у контрольному стані відповідають працівники з кадрової роботи суду та керівник кадрової служби територіального управління, апеляційних, спеціалізованих та військових судів.

2.5. За додержання вимог щодо строків, повноти та якості підготовки документів відповідають начальники територіальних управлінь і голови судів.

3. Порядок оформлення та подання документів для погодження призначення щомісячного грошового утримання

3.1. За три місяці до виникнення у судді права на одержання щомісячного грошового утримання територіальне управління письмово повідомляє суддю місцевого загального суду, а працівники з кадрової роботи апеляційних, спеціалізованих та військових судів - суддів цих судів про необхідність підготовки ними документів з цього питання.

3.2. Суддя не пізніш як за два місяці до виникнення права на щомісячне грошове утримання звертається з відповідною письмовою заявою до голови суду, у якому працює.

3.3. У разі якщо до заяви про призначення щомісячного грошового утримання суддею додані не всі необхідні документи, працівник з кадрової роботи суду у семиденний строк після подачі заяви суддею письмово повідомляє його про те, які документи необхідно подати додатково.

3.4. Працівник з кадрової роботи місцевого загального суду після надходження заяви від судді готує довідку про обчислення стажу роботи судді, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, проект наказу про призначення щомісячного грошового утримання, в установленому порядку завіряє копію трудової книжки судді та надсилає відповідні документи до територіального управління.

3.5. Територіальне управління перевіряє документи, готує довідку про обчислення стажу роботи судді, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, та розрахунок щомісячного грошового утримання.

3.6. Працівник з кадрової роботи апеляційного, спеціалізованого та військового суду після надходження заяви від судді оформлює необхідні документи, готує довідку про обчислення стажу роботи судді, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, та проект наказу про призначення щомісячного грошового утримання, а працівник фінансової служби готує розрахунок щомісячного грошового утримання.

3.7. Після оформлення усіх необхідних документів про призначення щомісячного грошового утримання, не пізніше ніж за один місяць до виникнення у судді права на його отримання, територіальне управління, апеляційні, спеціалізовані та військові суди надсилають їх до ДСА.

3.8. Матеріали про призначення щомісячного грошового утримання повинні містити:

копію паспорта;

копію диплома;

копію військового квитка (за наявності);

довідку про обчислення стажу роботи, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання судді (додаток 2);

розрахунок щомісячного грошового утримання судді (додаток 3);

копії наказів, що підтверджують встановлення індивідуальних доплат, надбавок та премій, які включені в розрахунок щомісячного грошового утримання;

копію трудової книжки;

копію послужного списку (за наявності);

копію рішення виконавчого комітету районної (міської) Ради народних депутатів (про покладання виконання обов'язків судді) або довідок з органів юстиції з посиланням на відповідні рішення та накази;

інші документи, які підтверджують трудовий стаж;

проект наказу про призначення щомісячного грошового утримання судді, зразок якого наведено в додатку 4.

Документи, необхідні для призначення щомісячного грошового утримання, подаються в одному примірнику.

4. Розгляд документів Державною судовою адміністрацією України

4.1. При розгляді документів ДСА:

перевіряє правильність оформлення документів про призначення щомісячного грошового утримання, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення представлених документів.

4.2. ДСА має право вимагати дооформлення прийнятих і подання додаткових документів.

4.3. Право особи на одержання щомісячного грошового утримання установлюється на підставі всебічного, повного й об'єктивного розгляду всіх поданих документів.

4.4. Після розгляду поданих документів ДСА погоджує призначення щомісячного грошового утримання або у випадках безпідставного зарахування певного стажу роботи відмовляє в його призначенні, про що готує вмотивовану відповідь установі, яка здійснювала підготовку документів.

5. Обчислення стажу роботи, що дає право на одержання щомісячного грошового утримання, його виплата та припинення

5.1. До стажу роботи, що дає право судді на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менше як десять років, зараховується стаж роботи, передбачений частиною четвертою статті 43 Закону України "Про статус суддів" та абзацом другим пункту 31 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 N 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів".

5.2. Призначення щомісячного грошового утримання судді проводиться з дня виникнення права на його одержання шляхом видання наказу головою суду на підставі отриманого від ДСА погодження.

5.3. Щомісячне грошове утримання судді за період перебування його у відпустці без збереження заробітної плати підлягає виплаті та розраховується від середньої заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді. При цьому відповідною посадою вважається посада судді, голови і заступників голови суду, які працюють у даному суді.

За час перебування судді у щорічній відпустці та у разі тимчасової непрацездатності щомісячне грошове утримання виплачується у повному обсязі, з врахуванням встановлених судді на цей час надбавок, доплат і премій.

5.4. До особової справи судді, якому призначено щомісячне грошове утримання, долучаються лист-погодження ДСА, копія наказу голови суду про призначення щомісячного грошового утримання, довідка про обчислення стажу роботи судді, що дає право на відставку та отримання щомісячного грошового утримання, та розрахунок щомісячного грошового утримання.

5.5. Працівник з кадрової роботи суду веде списки суддів, яким призначено щомісячне грошове утримання (додаток 5), з метою своєчасного збільшення відсотка щомісячного грошового утримання.

5.6. Виплата щомісячного грошового утримання працюючому судді припиняється у разі звільнення судді або відрахування зі штату суду у зв'язку зі смертю, визнанням судді безвісно відсутнім, оголошенням його померлим.

 

Директор департаменту
з питань суддівства 

В. Д. Гайдученко 


 

 

Додаток 1
до Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям 


 

СПИСОК
суддів, у яких виникає право на одержання щомісячного грошового утримання

у ________ році

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові судді 

Найменування суду 

Займана посада 

Дата виникнення права на одержання щомісячного грошового утримання 

Відсоток щомісячного грошового утримання 

СІЧЕНЬ 

1 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

ЛЮТИЙ 

1 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

... 

 

  

  

  

  

  

n 

  

  

  

  

  


 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Спеціаліст з кадрової роботи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


 

  

_________________________________________
       (виконавець, телефон із зазначенням коду міста) 

 
 


 

 

Додаток 2
до Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям 


 

ДОВІДКА
про обчислення стажу роботи, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання судді

________________________________________
(найменування суду)
_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

N з/п 

Число, місяць, рік 

Посада із зазначенням установи, організації 

Найменування документа, що підтверджує стаж роботи, дата видачі, номер 

Тривалість стажу 

зарахування 

звільнення 

років 

місяців 

днів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього стаж роботи, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, станом на _______________ 20__ року становить 

  

  

  


 

  

Голова суду 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Спеціаліст з кадрової роботи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 


 

 

Додаток 3
до Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям 


 

Розрахунок щомісячного грошового утримання судді

___________________________________________
(найменування суду)
___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посада 

Стаж роботи, що дає право на встановлення щомісячного грошового утримання 

Дата призначення щомісячного грошового утримання 

Посадовий оклад 

Оклад за військове звання 

Надбавка за кваліфі-
каційний клас 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи 

Надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" 

Надбавка за секретність 

Інші надбавки 

Надбавка за вислугу років 

Премія 

Усього за місяць 

Відсоток щомісячного грошового утримання 

Сума щомісячного грошового утримання 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Для місцевих загальних судів:
Начальник територіального управління 

 
____________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

Для апеляційних, спеціалізованих і військових судів:
Голова суду 

 
 
____________
(підпис) 

 
 
____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 


 

 

Додаток 4
до Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям 


 

Зразок


 

  

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЛЬВОВА

НАКАЗ

"___" ____________ 20__ року 

N ______ 


 

Про призначення щомісячного
грошового утримання Оніщенку В. І.

Відповідно до частини четвертої статті 43 Закону України "Про статус суддів" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 N 865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів" НАКАЗУЮ:

Призначити судді Шевченківського районного суду м. Львова Оніщенку Валерію Івановичу щомісячне грошове утримання у розмірі 80 відсотків заробітної плати з "___" _______20 ___ року.

  

Підстава:

заява Оніщенка В. І., трудова книжка, послужний список,
лист-погодження ДСА від "___" ____________ 20__ року N _____. 


 

 

Голова суду 

В. І. Марченко 


 

 

Додаток 5
до Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям 


 

СПИСОК
суддів, яким призначено щомісячне грошове утримання*

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові судді 

Найменування суду 

Займана посада 

Дата виникнення права на одержання щомісячного грошового утримання 

Відсоток щомісячного грошового утримання 

Дата та номер наказу голови суду про призначення щомісячного грошового утримання  

Дата та номер наказу голови суду про збільшення розміру щомісячного грошового утримання
(82 %) 

Дата та номер наказу голови суду про збільшення розміру щомісячного грошового утримання
(84 %) 

Дата та номер наказу голови суду про збільшення розміру щомісячного грошового утримання
(86 %) 

Дата та номер наказу голови суду про збільшення розміру щомісячного грошового утримання
(88 %) 

Дата та номер наказу голови суду про збільшення розміру щомісячного грошового утримання
(90 %) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Спеціаліст з кадрової роботи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


 

____________
*
Список необхідно вести в електронному (в програмі Microsoft Excel) та паперовому вигляді.

____________