flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ ДСА "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах"

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

___  ____ 20___                                                                                       № ___

 

 Про внесення змін до Інструкції

з діловодства в апеляційних

і місцевих адміністративних судах


         Відповідно до Закону України «Про судоустрій України», Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 14, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155 «Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах» (у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 15.12.2008 № 134), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 за № 1345/13219, такі зміни:

 

пункт 13.1 викласти в такій редакції:

          «Справи, у тому числі ті, що знаходяться в архіві суду, видаються для ознайомлення апаратом суду за письмовою заявою:

особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу та його повноваження відповідно до чинного законодавства).»

 

2. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) довести  цей наказ до відома голів апеляційних та окружних адміністративних судів.

 

3. Головам апеляційних та окружних адміністративних судів ознайомити з  цим наказом працівників апарату цих судів.

 

4. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Капустинського В.А.

 

 

 

 

В.о. Голови                                                                          В. Лиханський

 

 

 

           ПОГОДЖЕНО:

 

    Голова Вищого адміністративного суду України 

 

  ____________     О.М Пасенюк

 

  ___ ______________ 2010 року