flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 14 грудня 2016 року №265 “Про зміну статусу окремих розпорядників бюджетних коштів"

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 Н А К А З 

14  грудня 2016 р.                         м. Київ                                                            № 265

 Про зміну статусу окремих

розпорядників бюджетних коштів

 

 З метою запровадження норм частини четвертої статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

 НАКАЗУЮ:

 1. Визначити з 1 січня 2017 року розпорядниками бюджетних коштів:

Територіальне управління ДСА України в Вінницькій області щодо Господарського суду Вінницької області;

Територіальне управління ДСА України в Рівненській області щодо Рівненського окружного адміністративного суду.   

 2. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.):

1) підготувати проект подання щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь для розгляду Вищою радою правосуддя;

2) підготувати проект наказу щодо визначення граничної чисельності працівників апаратів Господарського суду Вінницької області та Рівненського окружного адміністративного суду для погодження Вищою радою правосуддя.

 3. Планово-фінансовому управлінню (Покотило Я. Б.) подати згідно з чинним законодавством до Державної казначейської служби України мережу розпорядників та одержувачів  коштів Державного бюджету України на 2017 рік із врахуванням пункту 1 цього наказу.

 4. Керівникам апаратів Господарського суду Вінницької області та  Рівненського окружного адміністративного суду:

1) забезпечити здійснення розрахунків з усіма кредиторами в межах кошторисних призначень на 2016 рік відповідного суду;

2) до 29 грудня 2016 року здійснити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;

3) скласти річну фінансову, бюджетну та іншу звітність  на останню звітну дату (станом на 01.01.2017) та подати до відповідних органів згідно з чинним законодавством;

4) провести інвентаризацію активів та зобов’язань Господарського суду Вінницької області, Рівненського окружного адміністративного суду за результатами якої здійснити передачу активів та зобов’язань з балансів судів на баланс відповідного територіального управління ДСА України в строк, достатній для виконання підпункту 5 цього пункту;

5) до 15 лютого 2017 року здійснити передачу справ постійного зберігання та строк зберігання яких не закінчився згідно з номенклатурою.

 5. Відділу аудиту (Лещенко О. П.) до 10 листопада 2017 року провести в територіальних управліннях ДСА України в Вінницькій та Рівненській областях аудит ефективності організаційного та фінансового забезпечення Господарського суду Вінницької області та Рівненського окружного адміністративного суду за період діяльності 9 місяців 2017 року.

 6. За результатами проведеного аудиту до 1 грудня 2017 року визначитись із можливістю подальшої передачі функцій розпорядників бюджетних коштів щодо всіх місцевих судів територіальним управлінням ДСА України.

 7. Управлінню організаційного забезпечення та контролю        (Парубченко Т. В.) довести цей наказ до керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

8. Начальникам територіальних управлінь ДСА України в Вінницькій та Рівненській областях довести цей наказ до місцевих судів не пізніше наступного робочого дня за днем його отримання.

9. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) розмістити цей наказ на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база".

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 Голова  

Державної судової

адміністрації України                                                            З. Холоднюк