flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N 3 від 20.04.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Cімановський Олександр Володимирович –начальник управління (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел (044) 277-76-15, simanovskiy@court.gov.ua), помічник Голови  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795

2. Джерело фінансування закупівлі: Державний  бюджет України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 74.70.1 Послуги з прибирання будинків (послуги з прибирання приміщень та прилеглої території ДСА України).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт вид робіт або послуг. ---

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ, вул. Липська, №№  18/5, 16 Г, 16 Б.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2012 року (квітень-грудень).

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.court.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі     Міністерства    економічного розвитку і торгівлі    України    ВДЗ № 10 (612) від 23.01.2012, оголошення № 026717.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі- Закон).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ № 35 (637) від 21.03.2012 р.  № оголошення 137983 (ЖИТ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ВДЗ № 47 (649) від 18.04.2012 р.  № оголошення 173878 (ЖИТ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 6 (шість)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

 № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Клінком Сервіс»

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс»

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Час»

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріффін Груп»

№ 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кліненерджі»

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Фасіліті Менеджмент»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

№ 1 – 36756684, № 2 – 36283860, № 3 – 34330473, № 4 – 35634872, № 5 – 37310884,

№ 6 -  34572407

6.4. Місцезнаходження /місце проживання  

№ 1 - юр. адреса: вул. Леніна, 65,  кв.  127, м. Київ, 02088, факт. адреса:  вул. Дарвіна,  6, м. Київ, 01004, тел. (044) 221-44-79.

№ 2 - вул. Мельникова, 12, м. Київ, 01004, тел:(044)241-08-00

№ 3 - вул. Слав’янська, 3, оф.201  м. Харків, 61052, тел: (057) 712-06-44

№ 4 - вул. Очаківська, 5/6, БЦ «Очаківський», м. Київ, 03151,тел: (044) 459-32-42

№ 5 - вул. Ярославська, 11-В, м. Київ, 04071,тел: (044) 495-01-15

№ 6 - вул. Дубнівська, 36, м. Луцьк, тел: (0332) 78-41-13

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата і час). 24.02.2012 р. до 10:00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 24.02.2012 р. об 11:30.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 6 (шість).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

№ 1 – 225 000,00 (двісті двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови -оплата по факту.

№ 2 - 248 046,33 (двісті сорок вісім тисяч сорок шість гривень 33 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови - оплата по факту.

№ 3 -289 252,71 (двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 71 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови - оплата по факту.

№ 4 - 235 497,94 (двісті тридцять п’ять тисяч чотириста дев’яносто сім гривень 94 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови - оплата по факту.

№ 5 - 178 383,24 (сто сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят три гривні 24 коп.) грн.(з ПДВ), інші умови -  оплата по факту.

№ 6 - 287 188,65  (двісті вісімдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 65 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови -  оплата по факту.

7.6. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

Пропозиція № 5 ТОВ «Кліненерджі» - не відповідає умовам документації конкурсних торгів,  а саме: відсутні довідка або лист про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (інтереси Учасника на тендері представляв по Довіреності Фоменченко О.І., стосовно нього відсутній вищезазначений лист чи довідка). Всупереч вимогам документації конкурсних торгів та наданому реєстру пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Кліненерджі» надана копія довідки ДПІ про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів). Факт надання копії довідки підтверджується штампом  «З оригіналом згідно» та підписом і  печаткою учасника зі зворотної сторони (в документації конкурсних торгів чітко визначено перелік документів, щодо яких надаються копії).

- Пропозиція № 6 ТОВ «Захід Фасіліті Менеджмент» - не відповідає умовам документації конкурсних торгів,  а саме: відсутні наступні документи: кошторис витрат (Додаток 6), документи щодо підтвердження відповідності товару вимогам щодо їх якісних характеристик, безпеки для здоров’я людини та захисту довкілля, інформація у довільній формі про службових (посадових)осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості, істотні та основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 225 000,00 грн. (з ПДВ)

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 289 252,71 грн. (з ПДВ)

Номер №1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 225 000,00 (двісті двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 16 березня 2012 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Клінком Сервіс»

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків. 36756684

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс юр. адреса: вул. Леніна, 65,  кв.  127, м. Київ, 02088, факт. адреса:  вул. Дарвіна,  6, м. Київ, 01004,  тел. (044) 221-44-79.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

12.04.2012 р., 225 000,00 (двісті двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ).

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) ---.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. (якщо таке мало місце).

12. Торги  відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. --.

12.2. Підстави. ---.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Клінком Сервіс»

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс»

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Час»

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріффін Груп»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

№ 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кліненерджі»

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Фасіліті Менеджмент»

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Клінком Сервіс»

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс»

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Час»

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріффін Груп»

№ 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кліненерджі»

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Фасіліті Менеджмент»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника---.

14. Інша інформація.

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення  переможця процедури закупівлі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin  - найвигідніша (найменша) ціна;

 Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).        

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій учасників: 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний  номер облікової картки патника податків учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клінком Сервіс», ідентифікаційний код 36756684

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

225 000,00 грн.

100

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс», ідентифікаційний код 36283860

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

248 046,33 грн.

90,71

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Час», ідентифікаційний код 34330473

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

289 252,71 грн.

77,79

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріффін Груп», ідентифікаційний код 35634872

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

235 497,94

95,54

 

 

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Півторак В.В.

 

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови Державної судової адміністрації України

Балаклицький І.І.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Г.А.

 

Начальник юридичного управління

Кощинець В.В.

 

В.о. начальника управління планово-фінансової

діяльності та соціального забезпечення

Покотило Я.Б.

 

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Лещенко О.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Помічник Голови

Новосьолова С.В.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник Голови                                                                                            Півторак В.В.