flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Функціонування Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи

Процесуальні документи можливо подати до суду скориставшись підсистемою Електронний суд. Для цього необхідно перейти за цим посиланням або знайти аналогічне на веб-порталі Судової влади України.

Детальніша інструкція користувача Електронного суду за посиланням.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

 Починаючи з 05.10.2021 функціонують три підсистеми (модулі) ЄСІТС -  «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистема відеоконференцзв’язку.

 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021  № 1845/0/15-21

Для реєстрації в ЄСІТС фізичної особи, обов'язково потрібно мати чинний кваліфікований електронний підпис.

Вхід до кабінету користувача Електронного суду відбувається шляхом переходу за посиланням https://cabinet.court.gov.ua або переходу до розділу «Офіційна електронна адреса» на веб-порталі Судова влада України.

Для реєстрації необхідно натиснути кнопку «Увійти» та внести контактні дані про себе.

 Детальна покрокова інструкція доступна за посиланням.

Зареєструвати в ЄСІТС юридичну особу можливо з використанням кваліфікованого електронного підпису особи, яка є керівником відповідної юридичної особи, відомості про що внесені до ЄДРПОУ. 

При цьому електронний ключ має бути виданий від імені юридичної особи, в якому крім ідентифікаційного коду керівника (чи інших передбачених законодавством альтернативних ідентифікаційних відомостей фізичної особи) має міститися код ЄДРПОУ юридичної особи. 

Для реєстрації необхідно натиснути кнопку «Увійти» та послідовно виконати обов’язкові кроки процесу реєстрації.

Детальна покрокова інструкція доступна за посиланням.

Звертаємо увагу! Перед реєстрацією юридичної особи в ЄСІТС керівник цієї юридичної особи попередньо повинен бути зареєстрований як фізична особа.

Відповідно до вимог процесуального законодавства адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку.

Відповідно до підпункту 5.8 розділу I Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021  № 1845/0/15-21 Офіційна електронна адреса це:

сервіс Електронного кабінету ЄСІТС;

адреса електронної пошти, вказана користувачем в електронному кабінеті ЄСІТС

адреса електронної пошти, вказана в одному із державних реєстрів.

Для уповноваження на вчинення дій від свого імені користувачем ЄСІТС (фізична особа/керівник юридичної особи) необхідно вчинити такі дії:

  1. Перейти в розділ «Довіреності».
  2. Натиснути «Створити довіреність».
  3. Зазначити РНОКПП представника.
  4. Обрати права доступу (Перегляд, Редагування, Подання) та натиснути кнопку «Надати».
  5. Після формування довіреності натиснути кнопку «Підписати та відправити».

 Електронна довіреність також може бути надана з правом передоручення. Після цього, уповноваженим особам буде сформована електронна довіреність на визначені керівником юридичної особи права (перегляд, створення, надсилання документів, вчинення дій).

Зверніть увагу!

Обов’язковою умовою надання електронної довіреності особі є наявність у неї зареєстрованого Електронного кабінету.

У випадку, коли для документу, що підтверджує повноваження представника в розумінні процесуального законодавства, достатня наявність одного підпису уповноваженої особи та цей документ видається у формі довіреності, то в такому разі суд може розглядати довіреність, сформовану  засобами Електронного суду, у якості документа, який підтверджує повноваження представника.

У інших випадках, коли відповідно до законодавства документ, що підтверджує повноваження представника, повинен створюватися у вигляді іншого документу (не довіреність) чи має містити додаткові підписи/реквізити, то в такому разі до суду необхідно подавати передбачений процесуальним законодавством документ, що підтверджує повноваження представника. Такі документи необхідно окремо завантажувати в якості додатків до сформованих засобами Електронного суду заяв.

Особам, які зареєстрували Електронний кабінет, суд надсилає документи у справах, в яких вони беруть участь, в електронній формі шляхом їх надсилання до Електронного кабінету.

Перебіг процесуальних строків, початок яких пов’язується з моментом вручення процесуального документу учаснику судового процесу в електронній формі, починається з наступного дня після доставлення документів до Електронного кабінету в розділ «Мої справи». Час та дату доставки таких документів можна переглянути в «Картці руху документу», при відкритті документу в розділі «Мої справи».

Надходження відомостей на вказану користувачем адресу електронної пошти є додатковим допоміжним сервісом для повідомлення про надходження документів до Електронного кабінету. Час надходження таких повідомлень може відрізнятися від часу доставки самих документів у розділ «Мої справи» та може залежати від налаштувань електронної пошти чи технічних параметрів мережі.

Особи, зареєстровані в ЄСІТС мають змогу знайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді, оскільки всі відскановані та внесені до АСДС документи по справі надсилаються до Електронних кабінетів користувачів в автоматичному порядку (за умови внесення РНОКПП учасника справи до АСДС).

Відповідно до пункту 63 Положення сканування судом документів у паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи здійснюється за наявності такої можливості в суді.

Документи, які надійшли до суду від учасника справи засобами Електронного суду у випадку їх реєстрації, повертаються до Електронного цього учасника справи за його РНОКПП, що заповнюється в картці учасника процесу АСДС автоматично з сертифіката ЕЦП/КЕП користувача.

Для відображення матеріалів справи в Електронному кабінеті необхідно звернутись до суду з заявою, використовуючи шаблон «Заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи)» для того щоб відповідальний працівник апарату суду вніс дані РНОКПП.

До Електронного кабінету користувачів надсилаються відомості, у тому числі про отримання та реєстрацію документів у справі, а також інші відомості, що призвели до зміни стану розгляду справи.

У разі реєстрації судом отриманого засобами підсистеми Електронний суд документа - Вам буде автоматично надіслане відповідне повідомлення. У випадку відмови у реєстрації документу - надсилається повідомлення із зазначенням причини такої відмови.

Підсистема «Електронний суд» надає можливість подані учасникам справи документи надсилати іншим учасникам справи, якщо такі учасники зареєстровані в ЄСІТС. Система автоматично згенерує в Електронному кабінеті та надішле до суду підтвердження доставки копій документів іншій стороні. 

Навіть якщо особа не зареєстрована в ЄСІТС, їй можна надіслати документи іншими альтернативними засобами зв’язку, зокрема поштового. При цьому відскановані та завірені КЕП документи щодо підтвердження відправки також можна відправитти з використанням Електронного суду.

Перевірити наявність зареєстрованого електронного кабінету фізичної або юридичної особи можливо шляхом надсилання запиту в Електронному кабінеті. Відповідь про наявність зареєстрованого електронного кабінету в ЄСІТС можна завантажити Zip-архівом. У ньому міститиметься PDF-файл, підписаний системним КЕП.

Якщо процесуальні документи надходять з підсистеми «Електронний суд», вони при реєстрації в АСДС автоматично додаються до картки справи;

У випадку надходження процесуальних документів з адреси електронної пошти, файли таких документів разом з кваліфікованим електронним підписом необхідно завантажити до АСДС в ручному режимі.

Документи, що надійшли через Електронний суд, реєструються судами, іншими органами та установами в системі правосуддя в день їх надходження упродовж робочого дня або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час, за загальними правилами реєстрації вхідної кореспонденції, визначеними Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та відповідними інструкціями з діловодства в судах чи в інших органах та установах у системі правосуддя.

Норми процесуальних кодексів передбачають, що саме суд перевіряє подані документи на предмет відповідності встановленим вимогам (у тому числі щодо наявності та відповідності підпису), та в разі недодержання відповідних вимог повертає їх заявнику без розгляду, або залишає документ без руху, про що постановляє відповідну ухвалу.

Таким чином, всі документи, які надходять до суду та є предметом судового розгляду, підлягають реєстрації та передачі визначеному складу суду.

У разі надходження на електронну адресу суду процесуальних документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом необхідно перевірити дійсність електронного підпису та після цього завантажити файли таких документів разом з підписом до АСДС.

За наявності технічної можливості, такі документи та звіти про результати перевірки кваліфікованого електронного підпису роздруковуються та приєднуються до матеріалів паперової судової справи.

У разі відсутності кваліфікованого електронного підпису або у випадках недійсності такого підпису рекомендовано складати акт у довільній формі та передавати його разом з отриманими документами визначеному складу суду.

Якщо сторона по справі зареєстрована в ЄСІТС, то на її електронний кабінет в автоматичному режимі надсилаються всі документи, які містяться в АСДС (за виключенням обмежень, передбачених законодавством).

Обов’язковою умовою автоматичного надсилання документів до електронного кабінету учасника справи є внесення до АСДС РНОКПП такого учасника справи.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі, суд надсилає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Для перегляду інформації щодо надходження документу (та прикріплений до нього файл) до Кабінету користувача Електронного суду необхідно перейти на закладку «Статус доставки» у додаткових відомостях в реєстрі документів по конкретній справі.

При заповненні даних осіб по справі та введенні їх РНОКПП/ЄДРПОУ в ОСК АСДС автоматично проставляє відмітку про наявність у такої особи зареєстрованого Електронного кабінету.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі, суд надсилає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Положеннями Цивільного процесуального кодексу (стаття 247), Господарського процесуального кодексу (стаття 222), та Кодексу адміністративного судочинства (стаття 229) визначено, що суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Технічний запис судового засідання є додатком до протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. Порядок зберігання технічного запису судового засідання визначається Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Відповідний порядок зберігання технічного запису судового засідання, проведеного в режимі відеоконференції, визначено Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, яке набуло чинності з 5 жовтня 2021 року.

Згідно з вимогами пунктів 51 – 55 Положення до матеріалів справи в паперовій формі приєднується паперовий примірник протоколу судового засідання з посиланням на відеозапис судового засідання. Відеозапис судового засідання автоматично зберігається у централізованому файловому сховищі.

Отже, Положенням визначено, що записом судового засідання, який приєднується до матеріалів справи, фактично є протокол судового засідання із унікальним посиланням на цей запис у централізованому файловому сховищі.

При опрацюванні вхідних процесуальних звернень про видачу виконавчого документу на виконання рішення суду, територіальну підсудність якого змінено, суд має вжити вичерпних заходів з метою з'ясування факту оскарження такого рішення та набрання ним законної сили (зокрема, засобами автоматизованої системи документообігу суду, Єдиного державного реєстру судових рішень, шляхом направлення офіційних запитів до апеляційної інстанції тощо).

Також зазначаємо, що копія судового рішення, відповідно до пункту 6 розділу XI Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 №814, може бути виготовлена шляхом:

виготовлення ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке знаходиться в матеріалах справи;

роздруківки електронного примірника судового рішення, оригінал якого збережений в АСДС, який містить електронні підписи відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги";

Рекомендації щодо загальних питань, пов'язаних із початком функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС (лист ДСА України від 04.10.2021 № 15-17853/21);

Про перелік осіб, зобов’язаних зареєструвати свою офіціну електронну адресу в ЄСІТС (лист ДСА України від 04.10.2021 № 15-17853/21);

Щодо реєстрації процесуальних документів, що надійшли до суду без підпису (лист ДСА України від 211.2021 № 15-20858/21);

Щодо сплати судового збору в разі подачі документів в електронній формі (лист ДСА України від 28.10.2021 № 10-19326/21);

Про відлік перебігу процесуальних строків в підсистемі «Електронний суд» (лист ДСА України від 14.12.2021 № 15-21862/21);

Щодо сервісу онлайн трансляції судових засідань (лист ДСА України від 28.03.2022 № 15-2663/22);

Подача матеріалів досудового розслідування в електронній формі (лист ДСА України від 17.06.2022 № 15-4708/22);

Щодо збереження записів судового засідання в централізованому файловому сховищі, замість оптичних дисків (лист ДСА України від 20.07.2022 № 15-6171/22).

Про обмеження доступу до судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень (лист ДСА України від 11.01.2022 № 15-434/22);

Лист ДСА України від 26.10.2021 № 10-19033/21

Рекомендації щодо розгляду деяких категорій справ в закритому судовому засідання (лист ДСА України від 01.08.2022 № 15-6510/22);

Про облік справ переданих за підсудністю в умовах воєнного стану (лист ДСА України від 15.07.2022 № 15-6003/22);

Порядок розгляду процесуальних звернень стосовно видачі виконавчих листів та копій судових рішень у справах судів, підсудність яких змінено (лист ДСА України від 09.06.2022 № 15-4308/22);

Лист ДСА України від 15.03.2023 року №15-2935/23 Щодо встановлення ознаки відправки судового рішення до інших державних реєстрів

Лист ДСА України від 27.03.2023 № 15-3471/23 Щодо впровадження в підсистемі "Електронний суд" функціоналу щодо отримання даних з ЄДДР