flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Довідка

 

Council of Europe

Conseil de l’Europe

 

European Union

Union Européenne

 

Спільна програма Європейської Комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України»


 

Спільна програма розпочала діяльність у червні 2008 року та триватиме до грудня 2010 року. Бенефіціар Спільної програми - Вища рада юстиції України. Реципієнтами Спільної програми є – Державна судова адміністрація України, Академія суддів України, Міністерство юстиції України, Верховний суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський суд України, Комітет з питань правосуддя ВРУ, Спілка адвокатів України, Рада суддів України, Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДП «Інформаційні судові системи».

Цілі та зміст – надання допомоги у процесі формування незалежної безсторонньої ефективної та професійної судової влади.

Проект має на меті сприяти вдосконаленню діяльності органів судівництва. Зокрема, проект спрямований на перетворення української судової влади в прозору, справедливу, доступну для всіх громадян судову систему, що ефективно та прозоро функціонує для громадян і громадянського суспільства, а також на удосконалення системи підвищення кваліфікації суддівських кадрів.

Проект спрямований на суддів, прокурорів, адвокатів, секретарів судів, адміністративний та викладацький склад навчальних закладів для суддів і обвинувачів.

 

Інформація про проект

Організація,яка реалізує Проект: Рада Європи

Назва Проекту: : «Прозорість і ефективність судової системи України»

№ Контракту: TACIS 2007 / 141-439

Тривалість: 30 місяців: 1 липня 2008 р. – 1 грудня 2010 р.

Звітний період: 1 червня – 30 листопада 2009 р.

Країна виконання Проекту: Україна

Бенефіціарій Програми: Вища рада юстиції

Реципієнти Програми: Верховний Суд України, Рада суддів України, Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський суд України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Національна Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Комітети Верховної Ради України з питань правової політики і з питань правосуддя, Державна судова адміністрація України, Державне підприємство «Судові інформаційні системи» і Академія суддів України, існуючі в Україні адвокатські організації та органи суддівського самоврядування.

 

Загальна мета:

«Надання допомоги в процесі формування незалежної, безсторонньої, ефективної та професійної судової влади в Україні, та створення гарантій перетворення української судової влади в прозору, справедливу, доступну для всіх громадян судову систему, що ефективно й прозоро функціонує стосовно громадян та громадянського суспільства».

 

 

Цілі та очікувані результати:

1. «Створена правова основа прозорої, доступної й ефективної судової влади;

2. Судова система, доступна для всіх;

3. Підвищено ефективність судової системи, якість судових рішень відповідає європейським стандартам;

4. Посилена прозорість і відповідальність судової системи».

 

НАРАЗІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:


 

1. Ціль 1: «Створена правова основа прозорої, доступної й ефективної судової влади

- Планується проведення круглих столів з представниками інституцій, пов’язаних із законотворчим процесом, для обговорення рекомендацій експертів щодо проектів Закону про судоустрій і Закону про прокуратуру.

- На початку 2010 р. Група юридичних консультантів має провести своє перше засідання для обговорення плану дій і представлення перших рекомендацій.

- Збірка основних міжнародних документів щодо незалежності та належного функціонування системи правосуддя вже передана до видавництва й готується до друку.

2. Ціль 2: «Судова система, доступна для всіх»

- Протягом найближчих місяців буде визначено порядок проведення тендеру по закупівлі інформаційно-технологічного обладнання для українських судів.

- На початок наступного року планується проведення зустрічі за круглим столом для обговорення рекомендацій експертів щодо проекту Закону про адвокатуру.

 

3. Ціль 3: «Підвищено ефективність судової системи, якість судових рішень відповідає європейським стандартам»

- З питань робочого навантаження суддів будуть організовані ще кілька семінарів у різних регіонах України, в адміністративних і апеляційних судах, з ціллю розробки остаточних варіантів класифікації справ по категоріях складності; після цього попередні результати розробки моделі оцінки суддівського навантаження будуть піддані експертизі.

- Запропоноване технічне завдання щодо програм початкової та подальшої професійної підготовки суддів наразі вивчається в АСУ. Співробітники Проекту узгоджують з твіннінговим проектом розподіл обов’язків, щоби не допустити взаємного накладання виконуваної роботи.

- В контексті закупівлі обладнання для Академії суддів Проект наразі збирає інформацію для оцінки потреб Академії і обсягу відповідних коштів.

- По тематиці удосконалення системи фінансування судів готуються оцінювальний візит і навчальний візит, які мають відбутися в першій половині наступного року.

- В цілях публікації посібників для АСУ Проект нині визначається з майбутніми авторами.

 

4. Ціль 4: «Посилена прозорість і відповідальність судової системи»

- На напрямку навчання суддів та адвокатів альтернативним методам врегулювання спорів Проект наразі вирішує практичні питання організації низки навчальних заходів з медіації, як для суддів, так і для адвокатів. Ці заходи мають відбутися з січня по квітень наступного року.

- Задля підготовки мовленнєвих матеріалів про українську судову владу і європейську систему захисту прав людини Проект наразі обговорює сценарії та питання виробництва і розповсюдження таких програм з потенційними виконавцями.