flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Видано спільний наказ ДСА України та Міністерства юстиції України

26 жовтня 2021, 14:34

Державна судова адміністрація України та Міністерство юстиції України видали спільний наказ «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень».

Цим документом, який підписано міністром юстиції України Денисом Малюською та т.в.о Голови ДСА України Олексієм Сальніковим, затверджені Зміни до відповідної Інструкції, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54.

Зокрема, у пункті 2.7 розділу II слово «чотирнадцяти» замінено словами «тридцяти календарних». А у розділі III доповнюється підпункт 3.5.1 пункту 3.5 після абзацу першого новими абзацами другим – сьомим такого змісту:

«Суд надсилає особі судову повістку-повідомлення за адресою, зазначеною у судовому дорученні. У судовій повістці-повідомленні, що надсилається з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів, крім відомостей, зазначених у статті 129 Цивільного процесуального кодексу України, додатково зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів згідно із частинами п’ятою і шостою статті 501 Цивільного процесуального кодексу України.

Юридичній особі судова повістка-повідомлення надсилається за її місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії.

Якщо особа, якій адресовано судову повістку-повідомлення, на виклики до суду не з’явилась, а вжитими судом заходами встановлено місце реєстрації за адресою, на яку надсилалась судова повістка-повідомлення,
повістку-повідомлення під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з нею.

Якщо особа не проживає за адресою, зазначеною в судовому дорученні, судова повістка-повідомлення може бути надіслана за місцем її роботи (у разі наявності  інформації про місце роботи).  Суд  надсилає  повістку-повідомлення керівнику установи (підприємства, організації тощо) для передачі особі, зазначеній у судовому дорученні.

Якщо особа на виклики до суду не з’явилася, її місце реєстрації або фактичне місце перебування або місце роботи невідомо, суд за останнім зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи публікує оголошення про виклик на офіційному вебсайті судової влади України.

Особа вважається повідомленою у разі вручення їй судової повістки-повідомлення у випадках, передбачених абзацами третім – шостим  цього підпункту. Судом оформлюється підтвердження про вручення документів та протокол судового засідання, у яких зазначається, що відповідно до    частини шостої статті 501 Цивільного процесуального кодексу України документи вважаються врученими. У підтвердженні про вручення документів і в протоколі судового засідання судом зазначається однакове формулювання результатів виконання доручення».

Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступника Голови Державної судової адміністрації України Сергія Чорнуцького та заступника Міністра юстиції України Валерію Коломієць.

Пресслужба ДСА України