Задати питання
flag Судова влада України

ДСА визначила кількість суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності

30 вересня 2017, 11:52

Сьогодні, 30 вересня 2017 року, ДСА України визначила кількість суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, яка становитиме 21 одиницю.

Такий наказ видано Головою Державної судової адміністрації України Зеновієм Холоднюком на підставі частини шостої статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон) після погодження Вищою радою правосуддя кількості суддів (рішення ВРП від 30.09.2017 № 3065/0/15-17).

Нагадаємо, що відповідно до статті 31 Закону в системі судоустрою діятиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Передбачається, що справи у Вищому суді з питань інтелектуальної власності розглядатимуться колегією суддів у складі трьох суддів. Апеляційна палата цього ж суду переглядатиме в апеляційному порядку судові рішення, ухвалені Вищим судом з питань інтелектуальної власності, також колегіально у складі трьох суддів.

Визначаючи необхідну кількість суддів у новому суді враховано, що вказаний суд розглядатиме справи стосовно прав інтелектуальної власності, зокрема:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Інформацію про кількісний склад суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності та копію відповідного наказу ДСА України направлено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для оголошення конкурсу на посади суддів у цьому суді.