flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи"

15 грудня 2017, 12:32

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи"

Найменування підприємства: Державне підприємство "Інформаційні судові системи" Місце знаходження підприємства: 01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

Основні напрями діяльності підприємства:

надання послуг з технічного, технологічного забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем (електронних баз даних), у тому числі, державних реєстрів, що створюються відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів Уповноваженого органу управління - Державної судової адміністрації України;

організація доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем державних реєстрів;

організація збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах державних реєстрів;

надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення судів.

Вимоги до претендента:

Загальні критерії відбору:

 • громадянство України;
 • ступінь вищої освіти – магістр в одній із галузей знань "Інформаційні технології", "Право", "Управління та адміністрування";
 • досконале володіння українською мовою;
 • відсутність заборон, визначених Законом України "Про очищення влади";
 • стаж роботи на керівних посадах на підприємствах не менше 5 років або на керівних посадах державної служби категорії "А", "Б" чи прирівняних до них посад не менше 4 років.

Професійний досвід:

 • знання законодавства у сфері, що регламентує діяльність державного підприємства;
 • знання принципів корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • знання основ економіки, менеджменту, маркетингу;
 • бачення перспектив та тенденцій розвитку підприємства;
 • знання етики ділового спілкування.

Вимоги до конкурсних пропозицій претендентів:

Конкурсна пропозиція щодо бачення кандидатом проекту стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу має бути представлена у вигляді презентації обсягом до 10 слайдів та передбачати:

- перспективу розвитку та стратегії підприємства у вказаній галузі;

- детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року з його подальшим збільшенням фінансових активів;

- заходи з виконання завдань та результатів аналізу можливих ризиків, а також розроблення концепції з поліпшення техніко-економічних, організаційних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

-  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

-  обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних техніко-економічних показників, фінансово-господарської діяльності та підвищення його конкурентоспроможності.

Конкурсна пропозиція, розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та (або) надсилає електронною поштою комісії наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії;
 • завірену копію документа, що посвідчує особу;
 • завірену копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
 • завірену копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • конкурсну пропозицію;
 • письмову згоду на обробку персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Адреса адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи: nabochenko@court.gov.ua.

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Заяви про участь у конкурсі та інші документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 01021,
м. Київ, вул. Липська, 18/5, кімната 104 (277-76-10).

Конкурсний відбір відбудеться  16 – 19 січня 2018 року  за адресою: 01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5, Державна судова адміністрація України (учасники будуть повідомлені додатково в телефонному режимі).

Оприлюднення результатів конкурсного відбору – до  22 січня 2018 року.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану Державного підприємства  "Інформаційні судові системи" − відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма  № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) – додається до оголошення у форматі pdf.

   зразок заяви:

 

Голові постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України

Гізатуліній Л. В.

________________________________________

______________________________________

______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________

(паспорт, серія, номер, ким та коли виданий)

зареєстрований: __________________________

________________________________________

 

мешкаю за адресою:_______________________

________________________________________

 

тел._____________________________________

(мобільний)

e-mail___________________________________

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на посаду генерального директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи" України.

 

На розголошення змісту моїх документів після завершення конкурсного відбору ________________________________________________.

(згоден/згодна або не згоден/не згодна)

На присутність представників засобів масової інформації та громадськості в конкурсному відборі __________________________________.

 (згоден/згодна або не згоден/не згодна)

До заяви додаю такі документи:

 • _________________________________________________

(повний опис переліку документів, що додаються) 

                             ___________________2017 р.                                      Підпис                                     

 

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(____ ________     __ року народження, паспорт серія _________ № ___________________,

виданий _____________________________________________________________________),

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі – Закон) з метою ведення бази персональних даних, забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

на обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру, про майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров’я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог закону (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

_______ __________  2017 р.                                                         _______________________

                                                                                                                      (підпис)