flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ДСА України спільно з партнерами проводить дослідження з питань нормативів навантаження на суддів

03 квітня 2019, 13:06

У квітні цього року розпочнеться перший етап дослідження щодо визначення нормативів часу та коефіцієнтів складності справ, враховуючи зміни, внесені до процесуального законодавства.

Дослідження буде проведено з використанням нових технологій опитування суддів шляхом заповнення онлайн-анкети. Анкету розроблено за сприяння Програми USAID "Нове правосуддя".

Ще в липні 2018 року з метою реалізації рішення ХV з’їзду суддів України в частині  визначення нормативів тривалості розгляду судових справ (пункт 4.6) ДСА України звернулась до Програми USAID "Нове правосуддя" з проханням провести в якомога стислі терміни дослідження щодо визначення нормативів часу та коефіцієнтів складності справ, враховуючи внесені зміни до процесуального законодавства.

Наразі здійснено ряд підготовчих дій для проведення нового дослідження.

Ураховуючи те, що до ДСА України надходять численні звернення судів щодо надмірного рівня судового навантаження, а також система правосуддя має значний дефіцит повноважних суддів, наслідок чого виникає нагромадження нерозглянутих судових справ, назване дослідження є вкрай важливим.

За даними судової статистики упродовж 2018 року на розгляді в апеляційних та місцевих судах знаходилось більше 4 млн справ і матеріалів. Лише 2/3 суддів від необхідної кількості здійснювали правосуддя. Ця ситуація призводить до збільшення рівня судового навантаження та негативно впливає на оперативність та якість розгляду справ. Також через відсутність необхідної кількості суддів неможливо здійснювати розгляд справ колегіально, визначати слідчих суддів. Недостатня кількість суддів впливає і на об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями, не дотримується принцип випадковості, зростає завантаженість кожного судді.

Вже другий рік поспіль судді України здійснюють правосуддя відповідно до зміненого процесуального законодавства. З 15 грудня 2017 року набули чинності зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства. Зазнав змін і Кримінальний процесуальний кодекс. Отже, у 2018 році суди працювали за правилами нових процесуальних кодексів, якими запроваджено нові форми судочинства, нові процесуальні інститути, нові види доказів та включено нових учасників.

Тому питання перегляду діючих нормативів є, як ніколи, актуальним.

Проведене дослідження допоможе розв’язати питання щодо оптимального розподілу трудових ресурсів між судами. А саме, використовуючи дані судової статистики, запроваджуючи нормативи, визначити необхідну чисельність суддів, працівників апарату судів, зменшити навантаження та підготувати збалансований бюджет.

 

Довідково:

Питання нормативів навантаження на суддів порушується майже на кожному з'їзді суддів. Заходи щодо розробки нормативів ДСА України розпочинала ще у 2004 році. Рішенням Ради суддів України від 13.05.2005 № 30 затверджено розрахункові норми часу, необхідного для розгляду справ.

Починаючи з 2012 року, за підтримки Проекту USAID "Справедливе правосуддя" проводилося дослідження щодо вивчення та обґрунтування навантаження на суддів з розгляду справ в місцевих загальних судах. За результатами дослідження представлено звіт "Дослідження для судової системи України: визначення коефіцієнтів навантаження на суддів". У цьому звіті докладно описано методологію дослідження, його часові рамки, етапи, та проміжні результати. Із застосуванням відповідних коефіцієнтів до зведених результатів, визначено остаточні часові показники тривалості розгляду середньостатистичних справ кожного типу. Зазначений звіт схвалено Радою суддів України (рішення від 12 червня 2014 року № 37).

У 2015 – 2016 роках було проведено дослідження з експертної оцінки витрат часу на розгляд справ різної категорії серед суддів місцевих спеціалізованих та апеляційних судів. За результатами проведених заходів представлено "Звіт щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції". Отримані результати, представлені у Звіті, підтверджено науковим експертним висновком Інституту економіко-правових досліджень НАН України від 10 травня 2016 року.

Звіт та експертний висновок були розглянуті на засіданні Ради суддів України. Рішенням Ради суддів України від 9 червня 2016 року № 46 затверджено рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями для суддів місцевих та апеляційних судів.

При визначенні коефіцієнтів навантаження було застосовано комплексний підхід, який базувався на аналізі даних з різних джерел:

проаналізовано результати опитування суддів щодо витрат часу на розгляд справ за стадіями розгляду та в цілому, що дозволило визначити коефіцієнти складності справ та оцінити їх вплив на фактичне навантаження суддів;

проаналізовано дані про тривалість розгляду справи за даними автоматизованої системи документообігу суду; здійснено їх співставлення з оцінками середніх витрат часу, отриманих за результатами опитування;

здійснено аналіз фактичних коефіцієнтів адміністративної посади та форми участі судді при розгляді справи, що наразі використовуються у судах;

здійснено кількісну оцінку впливу коефіцієнтів форми участі та адміністративних посад суддів на коефіцієнти складності справ.